lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

lich su viet nam, quốc hận 30-04

30 tháng 4 - Ngày Quốc Lễ Canada! - Quốc lễ Canada là ngày gì dzậy?

30 tháng tư là NGÀY QUỐC HẬN
Hận mất nước - Hận vong quốc

Chỉ có phường vong bản và vô học mới toan tính XÓA NHÒA LỊCH SỬ DÂN TỘC.

Vong bản vì muốn xóa nhà quá khứ Dân tộc để lân la với bọn việt cộng mãi quốc cầu vinh.

Vô học bởi vì không ai xóa nhòa được lịch sử. Một sự kiện lịch sử mỗi khi hiện hữu thì MÃI MÃI CÒN ĐÓ, bất chấp con người có muốn nhớ hay quên.

NGÀY QUỐC HẬN, ngày đau buồn của Dân tộc đã thành TRUYỀN THỐNG VIỆT, mãi mãi là như vậy, bất chấp phường vong bản, vô học có muốn xóa nhòa hay cải biến ra sao!

Bọn làm chánh trị hoạt đầu mưu toan đánh tráo khái niệm để lân la cầu cạnh việt cộng tham dự quyền bính cuối mùa.

" Nước vỏ lựu máu mào gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
Mập mờ đánh lận con đen,
Bao nhiêu cũng bấy nhiều tiền mất chi? "

Mượn màu tuyên dương Ngày QLVNCH 19/ 6

Đánh tráo là " Ngày hành trình tìm tự do "

Đó là mưu toan của phường bại hoại

"Mập mờ đánh lận con đen "
Bên trong "khối " 8406 vận động bỏ " bốn "
Bên ngoài ma đầu chánh trị ra công xóa nhòa Ngày Quốc Hận, mở đường hòa hợp, hòa giải
Trong ngoài nối kết để chờ ngày
Ngày việt cộng tàn tạ thí cho cục xương gậm
Để chúng an toàn hạ cánh
Và để cho con cháu chúng nó tiếp tục làm dzua an toàn
Vì có các mặt mo " không cộng sản " làm đối lập cuội bảo kê

Cho nên mới lẫy Kiều gọi bọn chúng là ma cô Mã Giám Sinh!

Gã nhà quê xứ Thủ Nguyễn Nhơn

Date: Sun, 8 Feb 2015 19:19:28 -0800
Subject: Fwd: Dự luật Lịch Sử: 30 tháng 4, Ngày Quốc Lễ Canada! “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm Tự Do)
From: mailto:ngohongnhut1944@gmail.com

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site