lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Nọc Độc Cộng Sản

Kinh các mác viết: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

Người Việt Quốc gia, tiêu biểu là Tùng Phong Ngô Đình Nhu viết, nói: Cộng sản là NỌC ĐỘC cho Quốc gia – Dân tộc Việt. Thế hệ của chúng ta có bổn phận giải trừ nọc độc cộng sản cho Đất nước.

Ngày Thứ sáu 19/12, 2014, trong phiên họp báo cuối năm, Tổng thống Obama nhắc lại rằng, bằng vào việc giao kết trực tiếp với nhân dân Cuba, người Mỹ mong muốn cải cách chế độ độc đảng và nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa ở Cuba.

Liền hôm sau, chủ tịch Raul Castro gởi lại Washington một thông điệp trì trọng khi tuyên bố trước quốc hội Cuba rằng: Đừng mong đợi sự hòa hoãn gạt bỏ chế độ cộng sản. Và rằng, đừng nghĩ là vì để cải thiện bang giao với Mỹ, Cuba sẽ từ bỏ các ý tưởng mà vì đó Cuba chiến đấu.

Con gái của Castro, Mariela, một đại biểu quốc hội, còn gay gắt hơn: Người dân Cuba không muốn quay trở lại con đường chủ nghĩa tư bản.Chúng tôi đã duy trì tình trạng này trong 56 năm qua và chúng tôi tự hào để nói rằng chúng tôi là một quốc gia của cách mạng. Chúng tôi đang xây dựng một xã hội chủ nghĩa, tại Cuba chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản.

Không ai biết anh em con cháu nhà Castro nhiễm phải nọc độc cộng sản từ lúc nào. Chỉ biết rằng đến năm 1959, sau khi tiếp kiến Fidel Castro ở Nhà Trắng, Phó Tổng thống Nixon vẫn còn nhận xét rằng trùm râu xồm Cuba là một người “ ngây thơ “ nhưng không nhất thiết là cộng sản.

Vậy mà hai năm sau, ngày 1 tháng 5 năm 1961, Fidel Casto tuyên bố Cuba là một quốc gia theo Xã hội Chủ nghĩa và chính thức bãi bỏ sự bầu cử đa đảng. Cũng trong năm đó, ngày 2 tháng 12, Castro tuyên bố rằng ông theo chủ nghĩa Marx - Lenin và Cuba sẽ đi theo chủ nghĩa cộng sản.

Vậy đó, người hùng Cuba chỉ mới chánh thức nhiễm nọc cộng sản sau lão cáo hồ 31 năm nên xứ Cuba còn le lói chút nhân tình. Còn như xứ việt cộng ngày nay, truyền thống nhân nghĩa của giống nòi Lạc Việt lạc mất hết, chỉ còn lại một xã hội trơ lỳ, vô cảm. Mỗi người chỉ biết quơ quào, cào cấu, sống cho riêng mình, ai sống chết mặc ai!

Mà thử hỏi vì sao mà cộng sản lại độc hại như vậy?

Đó là do nguyên lý mác xít hung bạo: Vô sản chuyên chính. Chủ trương rằng, giai cấp vô sản bằng bạo lực kách mạng, cướp lấy quyền bính, cai trị chuyên đoán theo ý chí của giai cấp vô sản, bất chấp mọi phản kháng.

Từ nguyên lý ấy, cộng sản dựng lên hệ thống pháp lý độc quyền đảng trị, tiêu biểu như điều 4 hiế(p) pháp việt cộng: Đảng vc độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Hệ quả là: Từ vô sản chính chuyên, bọn vô sản đảng quyền tự do cướp bóc và giựt dọc. Bản thân bọn trùm cách mạng trở thành tham quan ô lại. Bọn vây cánh ăn theo họp thành giai cấp “ tư bản đỏ “.

Từ vô sản cách mạng chúng đi hia bảy dặm thành chế độ tư bản đỏ hoang dã. Từ tư bản đỏ chúng tiến một bước lên thành “ Đế quốc đỏ “ với chế độ “ TƯ BẢN ĐỎ ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG.

Đó là do bọn trùm cộng sản cu li được bọn trí thức xã nghĩa điếu đòm sống cộng sinh chỉ vẽ thực hiện nguyên lý cộng sản là: Đế quốc là giai đoạn tột cùng của chế độ tư bản với hệ thống “ tư bản độc quyền nhà nước “.

Trong chế độ tư bản độc quyền nhà nước, người dân lao động bị bóc lột thậm tệ, hết dường sống, vùng lên đạp đổ chế độ tư bản, giành lại quyền sống, quyền làm người.

Cứ theo lý luận mác xít như trên, chế độ tư bản đỏ độc quyền nhà nước việt cộng hiện tại sắp đến hồi cáo chung.

Vì vậy mà con dân nước Việt có bổn phận, mỗi người góp một bàn tay, hô hào, cổ võ, vận động toàn dân vùng dậy, diệt trừ cho sạch nọc độc toàn trị việt cộng, chấm dứt một giai đoạn đen tối trong dòng thanh sử Việt.

Nguyễn Nhơn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site