lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

lich su viet nam, quốc hận 30-04

Gánh cọ qua cầu lắt lay

Thương nhau, cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay

Chén “sắn dzui” vừa xong

Cả đội tù K5 Tân Lập lên đường

Ra đồi cọ bên kia Bến Ngọc

Trẫy lá cọ về lợp trại mới cất

Đồi cọ bên kia vực thẩm

lúc chiều tà, đẹp hoang sơ

như cảnh sa mạc Châu Phi

Thanh đường rầy xe lửa lật ngang

vừa bàn chân đặt bước

bắc qua vực sâu, dài trăm thước

Thân tù ốm đói nhẹ bước

đong đưa như ngày tháng đong đưa

Bận về mới thật gian nan

Thân tù chỉ bốn chục kí

Gánh nặng oằn vai cũng tương đương

Chiều mùa thu mây mù giăng mắc

“Từng bước từng bước thầm”

Răng cắn chặt nén lại niềm sợ hãi

Gồng tay gầy giữ chặt gánh lá cọ lắt lay

Gió chiều thu đẩy nhịp bước đong đưa

Trên thanh sắt lắt lẽo qua vực thẩm

hồn lơ lững như mây trời lãng đãng

Vượt qua rồi ngoảnh nhìn lại, như mơ

Chiều thu gánh lá cọ

Nguyễn Nhơn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site