lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Biểu tình trên mạng ảo

Trích: “ Lời kêu gọi biểu tình trên mạng đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp

...Do đó, trung thành với Tuyên ngôn Tự do Dân chủ ngày 08-04-2006 của Khối 8406: “Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu”, Khối 8406 kêu gọi toàn thể Đồng bào trong và ngoài nước hãy dũng cảm và công khai làm một cuộc biểu tình trên mạng internet từ nay cho đến hết tháng 02-2015, để chống lại Điều 4 Hiến pháp cực kỳ phản động và phi dân chủ, bằng cách tự chụp hình, tay cầm bảng ghi một trong ba dòng chữ sau đây:

1- Yêu cầu (/Đòi hỏi/Phải) hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp;

2- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp vì…. (thêm ý);

3- Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp để…. (thêm ý);( ngưng trích )

Đến nước nầy thì không còn tị hiềm, giữ lịch sự gì được nữa! Phải nói thẳng thừng thôi!

Các quý ông bà muốn việt cộng bỏ điều 4 hiếp pháp để làm gì?

Để ra lập đảng đối lập tranh phong với việt cộng phải không?

Nghĩa là các quý ông, bà chấp nhận chế độ cộng phỉ và ra sinh hoạt công khai, nghĩa là thỏa hiệp hợp tác với nó chớ gì?

Gương chánh phủ Liên hiệp đoàn kết Quốc gia năm 1946 còn sờ sờ đó:

Khi bọn việt minh yếu xịu, nó kêu gọi hợp tác để lấy danh nghĩa và tăng cường sức mạnh. Khi nó thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó không cần phe Quốc gia để chưng hình nữa là nó thịt ráo trơn. Chỉ có các ông lãnh tụ nhờ quân đội Quôc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch che chở mới chạy vuột được sang Tàu.

Bây giờ cứ theo chế độ “ cương lĩnh đảng ngồi xổm trên hiến pháp “, nó khỏi cần bãi bỏ điều 4 làm chi cho tốn công. Nó cứ tự do cho các ông, bà ra tranh cử với nó thoải mái. Nhưng nó cứ theo luật rừng của nó: Mặt trận Tổ quốc vẫn sàng lọc ứng cử viên. Ông bà nào chịu thần phục nó, nó cho ra ứng cử. Nghĩa là cứ theo phép ma thuật " đảng cử, dân bầu " thì các ông, bà cũng chỉ chưng hình, dzô cuốc huội vẹm nói láp váp đôi câu phê bình " trong phạm vi cơ chế " rồi huề.

Tóm tắt là: Đổi mới có đa nguyên, đa đảng cho có màu sắc " đối lập " cho ra vẻ mà thực chất cũng u như kỷ. Chỉ là bình mới rượu cũ để xu mị nhân dân như xưa nay dzậy thôi.

Nếu làm như vậy là các quý ông, bà phạm tội đồng lõa với bọn phản nước, hại dân việt cộng, kéo dài khổ nạn cộng sản cho Dân tộc và Đất nước. Thuốc đắng đả tật, lời thật mích lòng, chẳng đặng đường vì vận mệnh của Dân, Nước mà phải nói.

Còn nói rằng, hễ mà bầu cử tự do có LHQ giám sát thì “ phe dân chủ ta “ ăn trùm thì như vầy:

LHQ giám sát?

Nếu LHQ giám sát được, làm sao việt cộng xóa bỏ hiệp định Paris mà chỉ trơ mắt nhìn?

Tôi không làm chánh trị phe đảng thắng thua.

Tôi biết chắc một điều: Chừng nào việt cộng còn nắm giữ bộ máy cai trị, từ trung ương tới làng xã, mọi việc sửa đổi ở từng trên coi như vô tác dụng.

Chánh phủ trung ương chỉ là 1/3 bộ máy cai trị.

Chánh quyền Tỉnh, Quận, Xã quyết định 2/3 việc cai trị.

Tôi từng chỉ huy hành chánh địa phương từ Quận tới Tỉnh, hoạt động trong khuôn khổ dân chủ pháp trị. Nhưng nếu tôi muốn khống chế các cuộc bầu cử thì dư sức.

Tôi không biết cộng sản Ba Lan hành động ra sao. Nhưng cộng sản cu li việt cộng thì tôi sống với nó từ tù trong khổ sai, tù ngoài Kinh tế mới, sống nghèo khổ công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ tổng cộng 15 năm đoạn trường đứt ruột, tôi biết rõ ràng hợp tác với nó không chết cũng bị thương.

Nên chăng, nhắc lại câu của nhân sĩ Miền Nam Ngô Đình Nhu: Cộng sản là nọc độc cho Quốc gia - Dân tộc. Thế hệ chúng ta phải vận động mọi nỗ lực mà mình có để giải trừ nọc độc cộng sản cho nước Việt Nam.

Còn như chê bỏ lời kẻ sĩ Việt Nam yêu nước nhỏ nhoi, sính hàng ngoại thì trưng dẫn Yeltsin: Cộng sản là nan y, bất trị. Phải xóa bỏ tận gốc, không cải sửa được.

Và xin kết luận như vầy:

Muốn việt cộng đếm xỉa, phải hành động bằng người thật, việc thật.

Không làm ảo như việt cộng hứa hẹn thiên đường cộng sản.

Xuống đường, xuống đường!
Đập tan mọi xích xiềng!
Quyết kết đoàn tiến lên GIÀNH CHÁNH QUYỀN.
Việt Nam quê hương ta
Sống nô lệ 70 năm qua
Nào vùng lên thanh niên ơi!
Đất nươc gọi vang nơi nơi
Vùng tiền phong quyết võ trang tranh giành cuộc sống
Cầm tầm vong, cầm gạch đá.
Dù tử sanh ta nào sá.
GIÀNH LẤY CHÁNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN.

Nguyễn Nhơn

***

Ban điều hành Khối 8406:

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.

2- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

3- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa – Hải Phòng – Việt Nam

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site