lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nguyễn-Nhơn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

lich su viet nam, quốc hận 30-04

THÁNG BA GÃY SÚNG, THÁNG TƯ BUỒN
NHỚ NGÀY MẤT NƯỚC, NGÀY QUỐC HẬN

Bạn có nổi khùng không?

Nếu bạn là người Mỹ

Mà có ai đó, nhất là những người sống sót

Trong ngày 911 khủng bố ĐEN TỐI

Đi vận động Quốc hội xứ Lá Phong ra luật

Vinh danh ngày đau thương ấy là

“ Ngày hành trình về nước Chúa “

Bạn có phẫn nộ nổi khùng không?

Cũng như vậy với ngày 30 thàng tư

Có những đứa gốc là dân Tị nạn cộng sản

bỏ xứ chạy bán mạng qua xứ người lánh họa cộng sản

Bây giờ tỉnh hồn lai làm ăn khấm khá

Tập tễnh làm chánh trị cò cưa tò vè việt cộng

Xóa nhòa ngày QUỐC HẬN vong gia thất thổ

Vận động quốc hội xừ người nơi ngụ cư

Ra luật vinh danh ngày mất nước đau thương

Thành “ Ngày hành trình về Tự do “

Bạn có tức mình chửi bố không?

Chỉ có bọn vô tri khốn nạn

Mới nhẫn tâm đờn ca xướng hát ăn chơi

Trong những ngày đau buồn của Đất nước và Dân tộc

Đâu phải ngày 30 tháng tư chỉ có dân Miền Nam đau khổ

Đồng bào Miền Bắc cũng lâm vòng tai vạ

Khi Miền Nam thất thủ bị việt cộng gồm thâu

Là bắt đầu quá trình mất nước diệt tộc vào tay tàu khựa

Vùng sắc tộc Tây Bắc, Việt Bắc đang rục rịch ly khai

Mai nầy sẽ trở thành “ Khu Tự trị Sắc tộc Biên giới “ chệt

Bây giờ toàn dân Việt mới trắng vờ con mắt!

Hởi những ai hậu duệ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn

Có biết lo buồn cho vận nước điêu linh?!

Sớm thức tỉnh quyết chí cùng nhau toan liệu

Diệt trừ cho được bọn việt gian Lê Chiêu Thống

việt cộng mãi quốc cầu vinh thời hiện đại

Đoàn kết toàn dân dựng lại cơ đồ nước Việt

Gầy dựng lại tiềm năng sức mạnh dân tộc

Liên kết đồng minh làm kế lâu dài

Kháng cự dã tâm bành trướng của Bắc phương

Như tổ tiên nòi giống Việt từng làm như thế

Như Bình Ngô Đại Cáo lẫm liệt viết:

“ Nhật nguyệt hối mà lại minh

Kiền khôn bỉ mà lại thái

Nền vạn thế xây nên chắc chắn

Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu “

Nguyễn Nhơn

( Viết theo lời gợi ý của bạn già )

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site