lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Death By China:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Biên-Khảo Bút-Ký Hồi-Ký :

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

- The 23nd Appeal_ Vietnamese historical Association in European Union Annual Report 2013 (EN version)

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Lê-anh-Hùng tố cáo Nông-đức-Mạnh, Nguyễn-minh-Triết, Nguyễn-tấn-Dũng, Hoàng-trung-Hải phản quốc bán nước cho giặc Tầu

- Thư Tố cáo Phó thủ tướng VN Hoàng-Trung-Hải là người Hoa

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- The 22nd Appeal Letter Calling for the United Nations to Establish the International Criminal Tribunal for Viet Nam.

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Và Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Thư Viện Hoa Sen: Về Việc Nhiễu Loạn Thông Tin

Chủ trương căn bản của Thư Viện Hoa Sen.info khi thành lập chuyên mục Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam là : « Chuyên mục này được thành lập không ngoài mục đích ghi nhận, phổ biến thông tin một cách khách quan, trung thực về những mặt tích cực và tiêu cực của cộng đồng người Việt ở trong cũng như ngoài nước; cũng như của Phật Giáo Việt Nam. Chuyên mục không nhằm đả phá, chỉ trích cá nhân, hội đoàn trong cộng đồng.

Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo» -ngưng trích-

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 26-07-2014 đến 05-08-2014, thư viện hoa sen (.info) chúng tôi đã có sự sai lầm kỹ thuật khi đăng tải một bài viết liên quan đến Thượng tọa Thích Viên Dung trụ trì chùa Bảo Phước Hoa Kỳ.

Sự sai lầm kỹ thuật này rất may đã được thượng tọa Viên Dung chỉ bảo qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ Lợi báo Việt Vùng Vịnh. Ban biên tập TVHS đã rút ngay bài viết và gởi thư xin lỗi thượng tọa Viên Dung về sự kiện đáng tiếc vừa nêu.

http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_su-that-can-duoc-biet-ve-sinh-hoat-cong-dong/tvhsvn_nstcdbvcd-p10-thu-kinh-bach-tt-vien-dung-chua-bao-phuoc.htm

Trong thư gởi, BBT TVHS có nêu lên một lý do khác đưa đến việc đáng tiếc ngoài ý muốn vừa rồi, là, thư nặc danh nói xấu Thượng tọa Viên Dung đã xuất hiện và phổ biến trên internet đã ba tháng qua (theo lời thuật của TT Viên-Dung) mà chùa Bảo Phước và thượng tọa Viên Dung đã không phản ứng ngay tức khắc để ngăn chận thông tin độc hại này và khiến chúng tôi (thuvienhoasen.info) bị vạ lây. Đây là một điều đáng tiếc.

Thông cáo báo chí ngày 08-08-2014 của cư sĩ Tâm Diệu có đề cập đến vấn đề trên
Và đăng trên các trang http://vietbao.com/p113a225305/thu-vien-hoa-sen-ve-viec-nhieu-loan-thong-tin; http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6091; http://thuvienhoasen.org/a21088/thong-cao-bao-chi-ve-viec-nhieu-loan-thong-tin; http://www.chuyenluan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8004:bn-ma-u-li-d-tro-ma-giao (Khi đăng lại thông cáo báo chí của thuvienhoasen.org, ban biên tập chuyenluan.net lại chua thêm câu: Bọn Ma Đầu lại dở trò Ma Giáo)

Thông cáo báo chí có tựa đề : Thư Viện Hoa Sen : Về Việc Nhiễu Loạn Thông Tin có đoạn : «Do câu mở đầu khi giới thiệu lá thư nặc danh: “Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo:…” –ngưng trích-.

Ở đoạn vừa nêu, cư sĩ Tâm Diệu đã không nói đúng sự thật về trang nhà thư viện hoa sen – http://www.thuvienhoasen.info của chúng tôi.

Chuyên mục Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam là : « Chuyên mục này được thành lập không ngoài mục đích ghi nhận, phổ biến thông tin một cách khách quan, trung thực về những mặt tích cực và tiêu cực của cộng đồng người Việt ở trong cũng như ngoài nước; cũng như của Phật Giáo Việt Nam. Chuyên mục không nhằm đả phá, chỉ trích cá nhân, hội đoàn trong cộng đồng.

Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo» -ngưng trích-

Đây là đoạn văn giới thiệu tổng quát cho những bài viết đăng trong chuyên mục này.
http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_nhung-su-that-can-duoc-biet-ve-sinh-hoat-cong-dong.htm

Khi đăng tải bài viết liên quan đến thầy Viên-Dung, chúng tôi (thuvienhoasen.info) không hề có bất kỳ giòng chữ nào giới thiệu bài viết vừa đề cập. Ấy thế mà lại gán ghép cho chúng tôi là : «Do câu mở đầu khi giới thiệu lá thư nặc danh: “Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo:…” –ngưng trích-.

Với cách trích dẫn, cắt đầu để đuôi, chẳng khác nào một sự đâm bị thóc, thọc bị gạo, tạo thêm mâu thuẫn mà kẻ thực hiện lại là một sư sĩ Phật giáo là một điều đáng ngạc nhiên.

Cư sĩ Tâm Diệu là người điều khiển trang http://www.thuvienhoasen.org , nội dung thư viện hoa sen này, chủ yếu có ba :

1/ Phổ biến Phật Pháp
2/ Xuyên tạc, bôi lọ chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng như cố tổng thống Ngô-đình-Diệm và Cố vấn Ngô-đình-Nhu.
3/ Công kích Công Giáo.

Cư sĩ Tâm Diệu, kể từ ngày thành lập trang thuvienhoasen.org đến nay, ông đã đăng tải, phổ biến không biết bao nhiêu bài viết bôi lọ chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng như cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm, Cố vấn Ngô-đình-Nhu. Những sự bôi lọ này hoàn toàn sai sự thật lịch sử.

Các tài liệu giải mật của cơ quan CIA Hoa Kỳ đã phơi bày những sự thật ngược lại những gì mà thuvienhoasen.org đã phổ biến liên quan đến lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Xin đọc nhưng sự phản bác sai sự thật lịch sử này  : http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_nhung-su-that-lich-su-viet-nam-phat-giao-can-phai-biet.htm

Đồng thời, thuvienhoasen.org lại chuyên môn phổ biến những bài viết của nhóm giao điểm đả kích Công giáo.

Như vậy chủ trương « hoằng dương chánh pháp trong tinh thần từ bi bất bạo động, không gây hận thù và chia rẽ cộng đồng nhân loại trong ý nghĩ, lời nói và hành động » -ngưng trích- Đây có phải là sự thật hay không, chúng tôi (thuvienhoasen.info) để tùy nghi độc giả nhận định, xem xét.

Cư sĩ Tâm Diệu đã phổ biến những thông tin sai lạc về chính thể Việt-Nam Cộng-Hòa cũng như cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm, Ngô-đình-Nhu, có khi nào ông lên tiếng xin lỗi cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu chưa ? Đồng thời có khi nào ông nghĩ đến việc xin lỗi các tín hữu Công Giáo hay không ?

Thông cáo báo chí của Thư Viện Hoa Sen.org phổ biến chẳng những không làm sáng tỏ, hoặc hóa giải mâu thuẫn của vấn đề, ngược lại, dường như muốn tạo thêm mâu thuẫn, gây thêm chia rẽ giữa những bên liên hệ cũng như những người chưa rõ vấn đề.

Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ Thượng tọa Thích Viên Dung cùng quý Phật tử chùa Bảo Phước và quý độc giả khắp nơi sẽ sáng suốt nhận chân vấn đề qua Thông cáo báo chí của cư sĩ Tâm Diệu trang http://www.thuvienhoasen.org.

Chúng tôi, ban biên tập Thư Viện Hoa Sen (http://thuvienhoasen.info), thực ra cũng là nạn nhân tương tự như Thượng tọa Thích Viên Dung.

Trưởng ban biên tập Thư Viện Hoa Sen

(http://www.thuvienhoasen.info)

Cư sĩ Minh Hạnh

Email thuvienhoasen1@gmail.com

---

Nguyên văn:

Thành phố Westminster, California ngày 8 tháng 8 năm 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về việc nhiễu loạn thông tin

Ngày 7 tháng 8 năm 2014, chúng tôi nhận được email của một vị Thượng tọa khả kính từ Úc Châu thông báo về một vị Sư, trụ trì một ngôi chùa ở thành phố San Jose, Bắc California đã trả lời phóng viên của trang điện báo Việt Vùng Vịnh về lá thư nặc danh tố cáo vị Sư này phạm tội sắc dục. Trong nội dung cuộc phỏng vấn, vị Sư này có nhắc đến trang mạng …ở miền Nam (California) như … Thư Viện Hoa Sen …” (phút 4.08 đến 4.18 của Video phổ biến trên YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tyeUk_gf7ck).

Vì có nhắc đến Thư Viện Hoa Sen (ở Nam California) đã tiếp tay loan tải lá thư nặc danh nói trên, nên chúng tôi đã tìm hiểu nội vụ và xuất xứ các nguồn tin, bởi lẽ Thư Viện Hoa Sen từ trước đến nay không hề loan tin nào, không hề bàn luận gì, không hề nói gì tới bất kỳ lá thư nặc danh nào về bất kỳ ngôi chùa nào dù trong hay ngoài nước.

Qua Google’s cache chúng tôi được biết lá thư nặc danh đề ngày July 17, 2014 ghi là “Nhóm Phật Tử” và dùng địa chỉ cùng số phone mà vị Sư bị tố cáo đang trụ trì tại số 258-270 Center Rd., San Jose, CA 95111 Tel. 408 365 1228. Lá thư này xuất hiện trên trang web www.thuvienhoasen.info/ có gốc ở Pháp ngày July 26, 2014 hồi 16:30:38 GMT. Nay họ đã gỡ bỏ, nhưng ổ cache của Google vẫn còn lưu giữ như thông tin dưới đây:

This is Google's cache of http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_su-that-can-duoc-biet-ve-sinh-hoat-cong-dong/tvhsvn_nstcdbvcd-p6-thu-to-cao-dam-tang-chua-bao-phuoc.htm. It is a snapshot of the page as it appeared on Jul 26, 2014 16:30:38 GMT. The current page could have changed in the meantime.

Do câu mở đầu khi giới thiệu lá thư nặc danh: “Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo:…” nên chúng tôi được biết website www.thuvienhoasen.info/ (cùng tên, chỉ khác cái đuôi là .info) là do những người chủ trương website www.truclamyentu.info ở Pháp dựng nên. Đường lối và nội dung website này thế nào, tuy tên gọi và vài banner có vẻ là Phật giáo, nhưng chúng tôi xin đề nghị quý độc giả có thể tự tìm hiểu. Riêng đối với Thư Viện Hoa Sen chúng tôi (thuvienhoasen.org) có tôn chỉ và mục đích rõ ràng từ khi thành lập là hoằng dương chánh pháp trong tinh thần từ bi bất bạo động, không gây hận thù và chia rẽ cộng đồng nhân loại trong ý nghĩ, lời nói và hành động. (http://thuvienhoasen.org/p9/muc-dich)

Nói một cách ngắn gọn, Thư Viện Hoa Sen từ trước đến nay không hề loan tin nào, không hề bàn luận gì, không hề nói gì tới bất kỳ lá thư nặc danh nào về bất kỳ ngôi chùa nào dù trong hay ngoài nước. Tất cả những thông tin nào ngoài trang web Thư Viện Hoa Sen (thuvienhoasen.org) đều không liên hệ gì tới TVHS và Ban Biên Tập TVHS, kể cả các thông tin từ các trang web có tên trùng hợp (nhưng khác đuôi như thuvienhoasen.info dẫn trên).

Trân trọng,

Trưởng Ban Biên Tập

www.thuvienhoasen.org

Cư sĩ Tâm Diệu
System Administrator

Ngày 8/8/2014

Email: thuvienhoasen@yahoo.com Telephone: (714) 891-7668
Xem tiếp thông tin và hình ảnh chi tiết ở: http://thuvienhoasen.org/a21088/thong-cao-bao-chi-ve-viec-nhieu-loan-thong-tin

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site