lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Bài viết, bản tin là của tác giả Lam Việt blog. Chúng tôi phổ biến để rộng đường dư luận. Mong độc giả tự phối kiểm những sự kiện thực tế để từ đó có sự kết luận bản tin này chính xác tới mức độ nào.

Trúc-lâm Yên-Tử (17-03-2015)

***

Cảnh báo về Cù Vũ và đồng bọn tại Hoa Kỳ

Posted on 07.03.2015

Kính thưa quý đồng bào,

Kính thưa quý kiều bào,

Cù Huy Hà Vũ đang đẩy mạnh tiến trình lừa bịp quốc hội hoa kỳ về cái gọi là dân chủ cuội cho người dân Việt Nam, ép buộc quốc hội Hoa Kỳ không được can dự vào sinh hoạt và sự chọn lựa chính trị của người dân Việt Nam.

Song song đó, Cù Vũ lại giới thiệu mạnh mẽ trước Quốc Hội Hoa Kỳ về cái gọi là tổ chức xã hội dân sự của Nguyễn Quang A sẽ lãnh đạo phong trào dân chủ, hướng quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cho bọn cộng sản lừa bịp lên chiếm quyền.

Đặc biệt hơn, Lam Việt có thông tin là bọn này đang móc nối với đảng cộng sản Hoa Kỳ (tiểu đảng) để được bảo trợ hoạt động.

Cù Vũ và đồng bọn đang áp dụng chính sách và đường lối của hồ chí minh đã từng thi hành với đảng cộng sản Pháp, để nhằm đánh lừa dư luận rằng họn họ và Trương Tấn Sang cũng có mối thân tình với Mỹ. Nhưng sự thật đằng sau đó chỉ là đảng cộng sản Mỹ.!!!

Chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến cái gọi là vận động “Dân Chủ” của Cù Vũ và Chu Hảo, Nguyễn Quang A.

——————————

Lam Việt – Người dân tộc Đại Việt

https://lamvietblog.wordpress.com/2015/03/07/canh-bao-ve-cu-vu-va-dong-bon-tai-hoa-ky/

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site