lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lý Tống: Khóc - Nhớ Bố Vợ Hụt ĐTS Đã Bỏ "Cách Mạng Dù" Nhảy Dù Về Cõi Vĩnh Hằng

lý tống

Hai bài thơ KHÓC BỐ và  NHỚ BỐ (Bố vợ hụt) cốp từ bài "Khóc Bác" của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn và bài "Nhớ Bác" của Đinh Viết Tứ

KHÓC BỐ (1)

Giờ con khóc Bố một lần
Để nghe lòng Bố vỗ nâng tâm hồn
Dù con chưa từng kết hôn
Bố thương con tợ "rể tôn" trong nhà (2)
Kiếp xưa lỡ nhịp tình ta
Nên con "rể hụt" tình xa lạc loài
Trên cao Bố vẫn vẫy hoài
Gọi con rể hụt về ngày tang ma
Để con được gặp Diệp A. (3)
Cháu Diễm xinh đẹp đã qua một thời
Bố ơi! Bọn khốn… trời ơi
Trêu gan Con-Bố… đi đời tỉu (nà) ma!!! (4)

LÝ TỐNG
(1) Bài thơ cốp từ bài "Khóc Bác" ca Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
(2) Rể tôn: Con rể, dựa theo cách xưng hô Hán-Việt:
Cháu: Nội tôn; Chắt: Tằng tôn; Chít: Huyền tôn.
(3)Tên cô cháu giống tên Nguyên soái "Diệp Kiếm Anh" của Tàu Cộng
(4) Tỉu nà ma nị: Tiếng chửi thề của Chệt.

NHỚ BỐ (1)

Con tưởng rồi đây sẽ gặp nhau
Bỗng đâu hung tín thật lòng đau
Bố đi về cõi trời vô vọng
Giữa lúc Hô Dê máu gió tanh!

Đâu chỉ riêng mình nhà ta đau
Chống Cộng năm châu một nỗi sầu
Hồng Kông sôi sục Dù Cách Mạng
Hải ngoại nhan nhản ruồi (Chí) Phèo bâu!

Con đường chống Cộng Bố đã theo
Hiến dâng thân thế đến.. bèo nhèo
Biểu tình tranh đấu Cali Bắc
Quyết diệt Cộng gian với Quốc… lèo.

Bố đi tận Sacramento
Oakland, San Fran, Modesto…
Hai vai mang dù - hồn mũ đỏ
Biểu ngữ, băng rôn, cờ quốc tổ.

Thuở trẻ con không thành rể ngoan
Bây giờ già cả tiếc phòng loan
Từ nay mộng vỡ, tình không vẹn
Nhớ Bố-Bạn (2) đành cốp… thơ quàng (3).

LÝ TỐNG

(1) Bài thơ cốp từ bài "Nh Bác" ca Đinh Viết Tứ
(2) Bố-Bạn: Vừa Bạn chiến đấu cùng lứa tuổi, vừa Bố vợ hụt.
(3) Thơ quàng: Loại thơ quàng xiên, thơ tầm phào, thiếu đứng đắn, bất chấp đúng sai.

Photo attached:
1. Hình Bố yểm trợ Con trong những ngày con rể hụt bị bọn Chí Phèo làng lưới phịa chuyện bôi bẩn, đánh phá vụ Tình Chú Đạt - Cháu Diễm.

2. Hình chụp thời kỳ cao trào tình ái khi Cháu Diễm sắp tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Doanh và Chú Đạt chuẩn bị trình Luận Án Tiến Sĩ Chính Trị.

lý tống

lý tống

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site