lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Vè Thằng Đểu Thành phố Đà Nẵng
dựa theo bài bình luận của Nguyên Anh

Lẳng lặng mà nghe

Vò ve thằng đểu

Tranh ăn lểu nhểu

Bọt nhãi sùi ra

Ác qủy hồn ma

Giật mình kinh hãi

Tử thần lưỡi hái

Phóng xạ cơm tàu

Sát hại đầu trâu

Thủ đoạn Xuân Phúc

Phó ban túc trực
Nội chính trung ương

Canh chừng bá vương

Bài trừ tham nhũng

Hốt hoảng Tấn Dũng

Cầu cứu ngoại bang

Cha con họ hàng

Lo toan sốt vó
Đành lòng Trọng Lú

Cũng phải xuôi cò

Giết ngã ma cô

Bình vỡ vài chiếc

Đảng ta chẳng tiếc

Lợi quyền vẫn còn

Tế sống dê con

Chân dung quyền lực

Sôi sục căm tức

Rò rỉ thông tin

Lem nhem mẹ mìn

Từ trong nội bộ

Bon chen đấu đá
Mạnh hơn yếu thua
Khấn khứa trong chùa
Quốc doanh mặt mốc
Cạo đầu trọc lốc

Mật vụ công an

Ăn chơi thả giàn

Thiên nhiên ưu đãi

Đà Nẵng xơi tái

Giáo sứ Cồn Dầu
Cỏ cây úa sầu
Dân oan bất hạnh
Nổ súng hoành hành

Quan tòa chặn họng

Pháp lý ngô ngọng
Thiếu tướng công an
Thịt nát xương tan
Lần ra đầu mối

Bá Thanh chống đối
Đàn em diệt trừ
Dân đen nát nhừ
Đất đai cướp giật
Trước sau khuất tất
Thi thố cầu rồng
Lũ lụt mêng mông
Nứt vỡ toang hoác
Đấu thầu mắc ngoặc
Bốn ngàn tỷ đồng
Thành con số không
Dân oan mất xác
Thành ủy ngơ ngác
Giả điếc mù mờ
Lưu manh cậy nhờ
Hành hung phá phách
Kiêu binh hống hách
Tổng bí ngu trung
Liên kết Sinh Hùng
Chia bè kéo cánh
Trung Nam Hải đánh

Cũng phải im de
Tấn Sang bị đe
Kìa Thích Thiện Nghĩa
Thày chùa giả trá
Mấy mợ cầu siêu

Xót xa khỉ tiều
Nhớ ơn mưa móc
Cô hồn khóc lóc
Ô hô! Ô hô!

11.1.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site