lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Điệu Hổ Ly Sơn  Hay Nhất Tiễn Song Điêu - Điếu Cày

Bất ngờ ra khỏi Việt Nam

Ly sơn điệu hổ dã tâm lường gàn

Đồng bào hải ngoại chứa chan

Mừng ai thoát nạn lệ tràn bờ mi

Điếu Cày một thuở gan lì

Phá Tàu đả Cộng đầm đìa máu tanh

Hoa Kỳ Đại Hán đá banh

Nhân quyền dân chủ sương thành khói mơ

Cù Huy Hà Vũ hững hờ

Kìa cô Thanh Thủy lờ mờ nhá nhem

Ăn chia qủa thực lèm nhèm

Việt Tân đấu đá lèm bèm chửi rông

 

Tù nhân chính trị bất công

Lương tâm nhân loại máu hồng chảy xuôi
Canh bài xì phé nhặng ruồi
Lưỡi dao sao gọt cán chuôi hở giời

Ba Đình thủ đoạn chuột dơi
Thả người nhỏ giọt nực cười trò ranh

Dấn lên đạp đổ tan tành
Xích xiềng bạo lực gian manh qủy vàng

Song điêu nhất tiễn bẽ bàng
Thày Tàu ra lệnh vội vàng cha con

Bắc Kinh Hà Nội sống còn

Ai hay tư bản béo tròn lăn quay?

* Cộng sản gian manh áp giải anh Nguyễn Văn Hải sang Mỹ là mẹo nhất tiễn song điêu, hay điệu hổ ly sơn do thày Tàu gài cho

22.10.2014 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site