lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Lu-Hà

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Cộng Sản Gộc Chết Dần

Giang Trạch Dân! Đại ác nhân
Tiếng kêu dậy đất trần gian oán hờn
Việt Nam cộng sản lên cơn
Bá Thanh hộc máu tôi con hãi hùng

Nhật Quang thị Lệ nổi khùng
Lên đài xằng bậy luật rừng trị dân
Trúc Hồ Nam Lộc việt gian
Anh hùng Việt Dzũng lường gàn đô la

Ruồi bu kiến đục nước nhà
Chuột dơi mật mỡ quả cà đĩa rau
Hồng Anh chạy bổ sang Tàu
Van xin Phú Trọng cúi đầu cầu phong

Biểu tình rầm rộ Hồng Kông
Tân Cương Tây Tạng Nội Mông sóng gầm
Chí Phèo thị Nở tối tăm
Phường nhơ dư luận lương tâm rỉ cùn

Chu Vĩnh Khang, mặt vấy bùn
Bán buôn nội tạng mối đùn mả hoang
Búa liềm cờ đỏ thiên đàng
Bần nông cốt cán bẽ bàng đảng ca

Kiêu binh dẫm nát sơn hà
Tự cao tự đại gốc đa Tân Trào
Ngán đời vệ quốc tầm phào
Huân chương đầy ngực thuốc lào rắm rong...

31.8.2014 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site