lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Đông đảo dân Hong Kong tham gia biểu tình

hong kong, occupy central 2015

Hong Kong Universal suffrage rally 0201-1

02.02.2015

Hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ lại xuống đường ở Hong Kong, trong cuộc biểu tình đông đảo đầu tiên, kể từ sau khi họ phong tỏa nhiều nơi trong thành phố vào cuối năm 2014 yêu cầu được hưởng một nền dân chủ đầy đủ trong lãnh địa trước đây là thuộc địa của Anh này.

Những người tổ chức cuộc biểu tình phản đối hôm Chủ nhật dự định biểu tình sẽ tiến hành ôn hòa và không lập lại chiến dịch được gọi là Chiếm Trung, qua đó những người biểu tình phong tỏa các trục lộ trong 2 tháng rưỡi, bắt đầu từ cuối tháng 9.

Hàng ngàn cảnh sát theo dõi cuộc tuần hành những không có tin nào về viêc xảy ra náo động hay bắt giữ.

Cô Suzanna Choi, một giáo viên cho biết những người tham gia biểu tình như cô đã lắng nghe người dân Hong Kong và đang thay đổi chiến thuật. Cô nói:

“Tôi nghĩ dân Hong Kong đang thay đổi và chúng tôi đang nói với chính phủ rằng những gì quý vị thúc ép và những gì quý vị tìm cách nói với chúng tôi không còn là những điều chúng tôi chấp nhận nữa. Chúng tôi đã thay đổi.”

Tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách, đã dẹp các trại người biểu tình phản đối dựng lên, không nhân nhượng.  

Người biểu tình yêu cầu Trưởng đặc khu hành chánh Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức và Bắc Kinh bãi bỏ quyết định sàng lọc ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở lãnh thổ này vào năm 2017.

http://www.voatiengviet.com/content/dong-dao-dan-hong-kong-tham-gia-bieu-tinh/2623820.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site