lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Đặng-huy-Văn

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Hãy Bạch Hóa Mọi Bí Mật Của Hội Nghị Thành Đô 1990 !

Đặng Huy Văn: Vì những thỏa thuận tại Hội nghị Thành Đô 1990 giữa đảng ta do TBT Nguyễn Văn Linh và chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười dẫn đầu với đảng CS Trung Quốc do TBT Giang Trạch Dân và thủ tướng Lý Bằng dẫn đầu đã bị đảng ta bưng bít suốt 24 năm qua, nên tôi đã phải tìm đọc qua nhiều trang mạng xã hội trong đó có trang “Hoàn Cầu thời báo” của Hồng Kông, TQ. Theo “Hoàn Cầu thời báo” thi, trong các thỏa thuận tại Hội Nghị Thành Đô 1990, có một điều khoản vô cùng phản động, đó là vào năm 2020, đảng CS Việt Nam sẽ bàn giao nước ta cho Trung Quốc để biến nước ta thành khu tự trị thứ 5 của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa! Nghe nói gần đây, trước yêu cầu khẩn thiết của đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước đòi bạch hóa những bí mật của Hội Nghị Thành Đô 1990, ông TBT đã cho in một tài liệu lưu hành nội bộ trong đảng có đề cập đến một số thỏa thuận của Hội Nghị Thành Đô 1990, nhưng không có điều khoản đảng CSVN sẽ bàn giao nước ta cho Trung Quốc vào năm 2020 như đã nêu ở trên.

Vậy thưa ông TBT, giữa một bên là bài đăng trên “Hoàn Cầu thời báo” và một bên là “tài liệu lưu hành nội bộ của đảng CSVN” thì cái nào là chính xác và đầy đủ? Nếu bài đăng trên “Hoàn Cầu thời báo” là bịa đặt thì tại sao ông TBT lại không chỉ mặt vạch tên cái đứa nào đã cố tình xuyên tạc các nội dung của “Thỏa thuận Thành Đô 1990” đó để làm ô nhục đảng ta như thế? Tôi thấy ông hay vạch mặt người dân trong nước lắm mà! Hay đó là một sự thật mà ông đang cố tình che giấu, thưa ông?

HÃY BẠCH HÓA MỌI BÍ MẬT CỦA HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990!

(Vài lời nhắn gửi TBT Nguyễn Phú Trọng)

“Thành Đô” là Thành Đô nào?(*)

Thành Đô trên báo Hoàn Cầu, đúng không?

Thành Đô bán rẻ núi sông

Cho thù truyền kiếp tổ tông ngàn đời

Do Văn Linh với Đỗ Mươi

Vào năm Một Chín Chín Mươi sang Tàu

Ký dâng Tổ Quốc đồng bào

Cho con cháu lũ giặc Mao hung tàn

Để người cộng sản Việt Nam

Không mau tan rã như toàn Đông Âu

Như Liên Xô rắn mất đầu

Nên qua khẩn thiết xin Tàu cộng sang

Cầu Thiên triều cứu “con hoang”

Thề bồi dâng cả Trường Hoàng, Biển Đông!

Nguyện đem dâng hiến non sông

Thành “khu tự trị” sống chung “một nhà”!


Thành Đô phải bạch hóa ra!

“Xác thơm” giữ mãi trong nhà được không?

Thời In tơ nét cộng đồng

Đừng mơ giữ để riêng ông ngửi mùi

Khôn thì đăng hết ra rồi

Đúng sai đảng sẽ cùng ngồi với dân

Đăng công khai, đăng toàn phần

Để dân cùng đọc cùng bàn luận coi

Dân là gốc rễ ông ơi

Không dân coi dễ ông ngồi với ma?

Tội tày trời dâng Hoàng Sa

Bản Giốc cùng cả “nóc nhà Đông Dương”

Mục Nam Quan với đất rừng

Từ Phiêu đến Mạnh cùng ông hiện giờ

Tàu xâm lấn cứ làm ngơ

Như mù như điếc rước cờ sáu sao!


Nếu vì dân tộc đồng bào

Lỡ sai dâng nước cho Tàu ngày xưa

Thì nay còn có thời cơ

Xin dân tha tội vẫn chưa muộn màng

Sáu năm để đến thời gian

Bàn giao nước Việt Hai Ngàn Hai Mươi

Vẫn còn cơ hội ông ơi

Hãy công khai hết những lời kết giao

Để toàn dân Việt đồng bào

Cùng nhau đối phó giặc Tàu xâm lăng

Bằng không nếu cứ khăng khăng

“Thành Đô bí mật” rước thằng Tàu qua

Thì ông sẽ bị dân ta

Ngàn năm nguyền rủa như là Việt gian

Như quạ đen giữa non ngàn

Hồn xiêu phách lạc lang thang quê người!


Nhờ dân đảng mới sinh sôi

Đảng chê dân xấu đảng ngồi ở đâu?

Sáu chín năm những thương đau

Núi xương, sông máu đồng bào đảng quên!

Chỉ lo vơ vét bạc tiền

Chia nhau bổng lộc chức quyền hại dân

Theo Tàu bán nước vinh thân

Sao không tự biết lo gần nghĩ xa?

Mai kia Tàu cộng tàn ma

Đảng mất chỗ dựa chết mà ai khen

Sao không học hỏi Thein Sein

Tổng thống Miến Điện thực quyền chuyển giao

Cho dân Việt biết chống Tàu

Để cùng Tổ Quốc đồng bào lập công

Chung tay khai hội “Diên Hồng”

Quyết tâm gữ lấy non sông giống nòi!


Vài lời nhắn gửi ông thôi

Không chắc ông đã thấu lời của dân

Làm người phải biết tự thân

Hiểu điều phải trái nhìn gần thấy xa

Đừng chờ lúc sắp tàn ma

Mới ngồi hối tiếc nước nhà đã tan!

Hà Nội, 20/10/2014

Đặng Huy Văn

(*). http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/nguoi-dan-muon-biet.html

Bài viết liên quan:

Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 Kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Huỳnh-Tâm)

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site