lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

CXN*_071714_5669_Đỗ Thị Minh Hạnh đã chết

đỗ thị minh hạnh

Đỗ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng

Đăng lần đầu: 17.7.14

2 comments on “Đỗ Thị Minh Hạnh: Không cho phép mình được nghỉ ngơi”

nguoi cung kho

17.07.2014 @ 12:33 Chiều Sửa

Ngày càng lộ rõ là ĐTMH lựa chọn con đường kháng Tàu chứ không kháng đcs, y chang con đường PCD đang đi., và đó cũng là con đường của đảng xôi thịt Việt Tân.

Nền KTVM ngày càng tiếp tục nát bét, lạm phát tăng như phi mã khắp nơi, theo sau sự tăng giá xăng dầu, điện, làm cho cuộc sống của các tầng lớp dân đen, nhất là tầng lớp công nhân ngày càng thê thảm.

Thê thảm vì không những bị giới chủ bóc lột mà thê thảm vì cuộc sống quá bấp bênh: việc làm không ổn định, thất nghiệp, đồng lương lãnh ra không nuôi nổi gia đình vì lạm phát.

Sự bất ổn về KTVM không đến từ TQ mà đến từ đcs VN mà cụ thể là thằng nói dóc 3 Xạo, đã làm tham nhũng lan tràn khắp nơi nơi, điều hành KTVM 1 cách ngu xuẫn làm nền KT đang trên đà sụp đổ….tất cả những thứ đó đang đẩy người công nhân vào cảnh khốn cùng.

ĐTMH đã quên mất người công nhân, những người đang oằn lung, rên siết dưới sự cai trị ngu xuẫn của đcs.

ĐTMH giờ đây chỉ lo cho tương lai sự nghiệp chính trị của chính mình.

ĐTMH đã không còn là 1 thủ lĩnh của giai cấp công nhân nữa.

ĐTMH đã chết.

http://chauxuannguyen.org/2014/09/24/cxn_071714_5669_do-thi-minh-hanh-da-chet-2/

***

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site