lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Người Dân Khiếu Kiện

Đơn khiếu nại ngày 1-10-2014 tập thể gửi Tổng thanh tra chính phủ

From:
Châu Thị Hoa
To: vnhrnet@vietnamhumanrights.net, fo.vietnam@unodc.org, info@vietnam-un.org, unfpa-fo@unfpa.org.vn, contributions@thoibao.com, cpvw.usa@gmail.com, camsa@bpsos.org, Thanh tra Ubnv, info@quehuongonline.vn, quehuong@hn.vnn.vn, vietnamville@sympatico.ca, RFA Vietnamese, truclamyentu@truclamyentu.info, tuanvietnam@vietnamnet.vn

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

Đơn khiếu nại tập thể ngày 1-10-2014 gửi Tổng Thanh Tra Chính Phủ khiếu nại Dự án thế kỉ 21-Bình Dương treo đã 7 năm không bị thu hồi

thạch liên châu hoa trên đường lên dự án

Hai bà Thạch Liên-Châu Hoa trước những đống rác và cỏ mọc um tùm trên đường lên dự án

về nhà trọ

Về nhà trọ không có tiền trả bị đuổi nhưng vẫn ngồi lỳ 

tha hồ tạo dáng trong văn phòng quản lý đầu tư

Tha hồ tạo dáng trong văn phòng quản lý đầu tư

bỏ công ăn việc làm đi tìm chủ đầu tư

Bỏ công ăn việc làm đi tìm chủ đầu tư

bản đồ đự án

Bản đồ dự án

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site