lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

Chúng tôi rút lại bài viết này. Kể từ khi tới Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2014, Điếu cày Nguyễn-văn-Hải đã không còn là tù nhân lương tâm đúng nghĩa. 

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, ngày 30-09-2015. 

***

Tổng Hợp Sự Lên Tiếng Cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Của Các Tổ Chức Nhân Quyền Việt Nam và Quốc Tế

blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

1, 2

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc tổng hợp (12/05/2011)

Ngày 19 tháng 10 năm 2010, thay vì phải được trả tự do sau ba năm bị giam giữ thì anh Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) lại bị công an tiếp tục bắt giữ và gán ghép cho tội danh mới “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự . Gia đình của anh Hải đã 13 lần đến trại giam xin được thăm nuôi theo luật định, nhưng đều bị phía công an từ chối, không cho gặp mặt. Thân nhân của anh Hải rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sinh mạng của ông, vì đã hơn 6 tháng mà không có tin tức gì. Điều quan trọng mà gia đình lo lắng là không biết anh tính mạng ra sao, còn sống hay đã chết.

Chia xẻ sự quan tâm đến tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nói riêng cũng như những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác, các Tổ chức Nhân Quyền Việt Nam cũng như ngoại quốc đã đồng thanh lên tiếng đòi hỏi trả tự do ngay tức khắc cho người tù nhân lương tâm này.

Việt Nam:

1/ Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Bản Lên Tiếng Của MLNQVN Về Tình Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
http://www.vietnamhumanrights.net/website/MLNQVN_042911.htm

2/ Nhóm XuongDuongTrenMang (Facebook)

Call for the Release of Jailed Bloggers and Dissidents in VietNam http://www.gopetition.com/petitions/petition-letter-to-free-jailed-bloggers-and-dissidents.html

3/ Đăng tải thông tin về Điếu cày Nguyễn Văn Hải

Ban Việt ngữ các đài phát thanh Rfa, Rfi, Voanews, BBC

4/ Hằng trăm trang web, blog, đăng tải về sự Bặt vô âm tín của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Ngoại quốc:

1/ Văn Bút Gia Nã Đại
Honory members : Nguyen Van Hai "Dieu Cay", Vietnam
http://www.pencanada.ca/programs/prison/honorary-Dieu-Cay.php

2/ Tổ chức bảo vệ bloggers
Vietnamese Blogger Sentenced to 2.5 Years
http://committeetoprotectbloggers.org/tag/nguyen-van-hai/

3/ Tổ Chức Bảo Vệ Dân Quyền
2011-05-03: Where is the blogger Dieu Cay?
http://www.civilrightsdefenders.org/en/news/11772/

* Ba tổ chức trên ghi đúng tên anh Dieu Cay Nguyen Van Hai

4/ Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế
Amnesty International: Urgent Action Health Fears For Detained Vietnamese Bloggers
http://www.amnesty.name/en/library/asset/ASA41/002/2011/en/86a27634-cc87-45c5-a844-dddd7674b543/asa410022011en.html

5/ Đài Quan Sát Nhân Quyền
Vietnam: New Round of Arrests Target Democracy Activists
http://www.hrw.org/en/news/2008/09/10/vietnam-new-round-arrests-target-democracy-activists

* Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và  Đài Quan Sát Nhân Quyền đều ghi nhầm là Nguyen Hoang Hai thay vì Nguyen Van Hai.

1, 2

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site