lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

quân lực việt nam cộng hòa, bộ quốc phòng

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân Sử Sư Đoàn 21 Bộ Binh Việt-Nam Cộng-Hòa

quân sử sư đoàn 21 bộ binh

Nguyên là Sư đoàn 11 Khinh chiến, Bộ Tư lệnh ban đầu đóng tại Bạc Liêu, dời về Cần Thơ (4/1961) sau lại về Bạc Liêu (1963), chịu trách nhiệm Tiểu khu An Xuyên-Ba Xuyên-Chương Thiện-Bạc Liêu, hành quân giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê đến Chơn Thành, An Lộc (7/4/1972), tan hàng tại Cần Thơ (1/5/1975).

Năm 1973, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng được cử giữ chức vụ Tư lệnh SD 21 BB. Trong năm 1974, Sư đoàn đã mở những cuộc hành quân đánh bật CSBV tại chiến trường Hậu Giang. Cuối tháng 10/1974, Tướng Hưng bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn cho Ðại tá Mạch Văn Trường để về Cần Thơ giữ chức Tư lệnh phó QK 4.

Sáng ngày 30 tháng 4/1975 tại Cần Thơ, Chuẩn tướng Mạch Văn Trường dùng trực thăng chỉ huy hướng dẫn Không quân oanh kích để yểm trợ cho Trung đoàn 32 BB và Thiết đoàn 9 KB đẩy lui Cộng quân ra khỏi tuyến phòng thủ và dồn chúng đến bờ sông Cầu Nhiếm. Đang giao tranh gây nhiều tổn thất cho địch thì SĐ 21 BB phải dừng lại vì có lệnh ngưng chiến của tân Tổng thống Dương Văn Minh.

Đơn vị trực thuộc

CD 933

PB SD 21 BB

TĐ 9 KB

TĐ 21 CB

TRĐ 31 BB

TRĐ 32 BB

TRĐ 33 BB

Chỉ huy

4/1959 Đại tá Trần Thiện Khiêm

12/1962 Đại tá Bùi Hữu Nhơn

11/1963 Đại tá Cao Hảo Hớn

6/1964 Đại tá Đặng Văn Quang

1/1965 Đại tá Nguyễn Văn Phước

3/1965 Đại tá Nguyễn Văn Minh

6/1968 Chuẩn tướng Nguyễn Vĩnh Nghi

5/1972 Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu

6/1973 Chuẩn tướng Lê Văn Hưng

10/1974 Đại tá Mạch Văn Trường

Chiến trường tham dự

Biệt khu 42 Chiến thuật (1964); Biệt khu Chiến thuật (1964); Biệt khu 44 Chiến thuật (1968); Quân khu 4 (1972); An Lộc (4/1972); Quân khu 4 (4/1975); Cần Thơ (4/1975)

Tiểu sử Đơn vị trưởng

● Đại tướng Trần Thiện Khiêm
Đại tá Tư lệnh SĐ 21 BB kiêm Tư lệnh Biệt khu 42/CT (1960), Thiếu tướng Tham mưu trưởng Liên quân QLVNCH (12/1962), tham dự cuộc đảo chánh do người ...

● Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn
Sau khi làm Chỉ huy trưởng Pháo binh (8/1955), Trung tá Nhơn rời binh chủng Pháo binh theo học khóa Chỉ huy và Tham mưu tại Fort Leavenworth (Kansas). Sau ...

● Trung tướng Cao Hảo Hớn
Đại tá Tư lệnh SĐ 21 BB thay Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn (11/1963), thăng Chuẩn tướng (5/1964), giữ chức vụ Tư lệnh Biệt khu 24 Chiến thuật (1965), thăng ...

● Trung tướng Đặng Văn Quang
Đại tá Tổng Giám đốc Nha Bảo an Dân vệ (ĐPQ/NQ) (1958), Trưởng phòng 4 Bộ Tổng Tham mưu (1962, phụ tá Tham mưu trưởng Liên quân về Tiếp vận), ...

● Chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước
Trung tá Trưởng phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu (1958) kiêm Chỉ huy trưởng Trung tâm Quân báo (1961), thăng Đại tá (1962), Tư lệnh Biệt khu 44 (1964), Phụ ...

● Trung tướng Nguyễn Văn Minh
Nickname Minh Đờn (hay Minh Mụn ?), từng bị tố giác có hành vi bè phái, tham nhũng (?).
Trung tá Tỉnh trưởng An Giang (1961), thăng Đại tá (1964) về ...

● Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi
Thiếu tướng Tư lệnh QĐ 4-QK 4 (5/1972 đến 10/1974), Trung tướng Tư lệnh Tiền phương QĐ 3-QK 3 (4/1975), bị bắt tại mặt trận Phan Rang.

● Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu
Ðại tá Tư lệnh phó SĐ ND (1967), thăng cấp Chuẩn tướng sau chiến dịch Hạ Lào (3/1971), chỉ huy lực lượng giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê ...

● Chuẩn tướng Lê Văn Hưng
Chỉ huy TRĐ31 BB lập nhiều chiến tích tại chiến trường Hậu Giang (1968). Sau thời gian này, ông đã được thăng cấp Ðại tá và giữ chức Tư ...

● Chuẩn tướng Mạch Văn Trường
Thay thế Đại Tá Bùi Trạch Dần chỉ huy TRĐ8 BB sau trận Snoul (5/1971), trong thời gian làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Long Khánh (1973) bị

Được biết...

● Huỳnh Văn Tám - Đại úy Đại đội trưởng Đại đội 21 Cơ giới của SĐ21 BB (1962)

● Bùi Dzinh - Trung tá Tư lệnh phó kiêm Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1960)

● Nguyễn Khắc Bình - Thiếu tá Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1961)

● Đoàn Văn Quảng - Trung tá Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1961-1962)

● Nguyễn Văn Khương - Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1967)

● Nguyễn Ngọc Ðiệp - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1968)

● Nguyễn Tiến Lộc - Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1972)

● TIỂU ĐOÀN 3 NHẢY DÙ - Tăng phái cho SĐ 21 BB để giải tỏa quốc lộ 13 từ Suối Tàu Ô tới An Lộc (4/1972)

● An Lộc - Ngày 12 tháng 4/1972, sau khi An Lộc bị tấn công lần thứ nhất, Bộ Tư lệnh SĐ 21 BB đã được điều động đến Lai Khê

● Lê Nguyên Vỹ - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1973)

● Lâm Chánh Ngôn - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (11/1973)

Tham mưu trưởng SĐ 21 BB (1974)

● Nguyễn Hữu Kiểm - Tư lệnh phó SĐ 21 BB (1975)

● Nguyễn Văn Thân - Sĩ quan SĐ 21 BB bị cai tù âm mưu thảm sát tại trại tù CS xã Lương Tâm, tỉnh Chương Thiện (1975)

● TRUNG ĐOÀN 33 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

● TRUNG ĐOÀN 32 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

● TRUNG ĐOÀN 31 BỘ BINH - Tan hàng (1/5/1975, xem SĐ 21 BB)

Tóm lược


► Hành quân giải tỏa quốc lộ 13 từ Lai Khê đến Chơn Thành, An Lộc (7/4/1972)

► Trong năm 1974, Sư đoàn đã mở những cuộc hành quân đánh bật CSBV tại chiến trường Hậu Giang

► Tan hàng tại Cần Thơ (1/5/1975)

 

SĐ 21 BB

Hành quân 

 

• 5/1972 An Lộc, TĐ 9 KB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 31 BB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 32 BB

 

• 5/1972 An Lộc, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 An Xuyên, TRĐ 32 BB

 

• 4/1975 Cần Thơ, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 Phong Dinh, TRĐ 33 BB

 

• 4/1975 Quân khu 4, TRĐ 32 BB

 

• 4/1975 Rạch Giá, TRĐ 31 BB

 

• 5/1975 Chương Thiện, TĐ 9 KB

http://www.mekongrepublic.com/vietnam/vn_infounit...d

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site