lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Pháp Sư Giác Đức: Phải bảo vệ Tổ Quốc,

Bảo vệ Lãnh Thổ của Chúng ta! (10/2009)

Kính thưa quý vị và quý bạn ở quốc nội, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi chúng ta tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, chống lại việc Trung Cộng muốn hán hóa và xâm lược nước Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng chuyển đến quý vị quý bạn những suy nghĩ và tâm tình của Pháp Sư Giác Đức, hiện nay là Tổng Uỷ Viên Kế Hoạch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phó Chủ Tịch Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Pháp sư Giác Đức có hai bằng Tiến sĩ ngành chính trị học (Political Science) và Á Châu học (Asian Studies) tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Ngài nguyên là học giả thỉnh giảng (visiting scholar) tại đại học Harvard University Hoa Kỳ, giáo sư giảng dạy tại đại học Massachusetts.

Trước năm 1975 ở miền nam Việt Nam,  Pháp Sư Giác Đức giảng dạy tại Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm, Đại học Vạn Hạnh,  Đại học Đà Lạt, Trường Chỉ Huy Tham Mưu và Học viện Chiến Tranh Chính Trị.

Pháp sư Giác Đức

Phải Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo vệ Lãnh Thổ của Chúng ta!

Hải ngoại ngày 29 tháng 10, 2009

Kính thưa Đồng Bào Quốc Nội và các Phật tử ở trong nước cũng như ngoài nước,

-- Chúng tôi mượn đường dây này, để có lời kính thăm đồng bào ở trong nước và ở hải ngoại. Cũng nhân dịp này, chúng tôi muốn truyền bá một vài ý kiến.

-- Chúng tôi mượn đường dây này để ủng hộ lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ: KHÔNG DÙNG HÀNG HÓA CỦA TRUNG CỘNG! Ngài là Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất).

-- Đây là lời kêu gọi lần thứ hai. Lần thứ nhất, ngài kêu gọi ngưng ngay chuyện khai thác bauxite ở cao nguyên của nước ta. Vì ngài đã nhận thấy một cách rất rõ ràng cái sự nguy hiểm của bauxite, cũng như sự MẤT NƯỚC ĐÃ GẦN KỀ RỒI. Cho nên, trước thì ngài kêu gọi biểu tình tại gia.

-- Có nhiều người cho rằng biểu tình tại gia như vậy là đắp mền mà ngủ ở nhà. Xin lỗi, không phải thế đâu."Biểu tình tại gia" là xây dựng một Ý THỨC TỰ CHỦ mà ngày xưa Tổ Tiên ta đã truyền lại, như là "Nam Quốc sơn hà nam đế cư" của Lý Thường Kiệt đã đưa ra. Cái ý thức Tự Chủ đó rất cần thiết. Nếu có ý thức ấy thì bấy giờ mới tranh đấu chống ngoại xâm được!

-- Sở dĩ ngài kêu gọi vậy, tôi thấy rất đúng, là vì qua những cuốn phim thu ở bên nhà rồi chúng tôi được coi ở bên này, thì thấy 2 người thân đang nói chuyện với nhau, tự nhiên có một người thứ 3 đến, dù người thứ 3 ấy đã quen biết, nhưng mà cũng phải đổi sang ngay chuyện khác. Tại vì lúc nào cũng sợ sệt công an theo dõi mình. Do vậy cho nên, vì quá sợ sệt, chúng ta chẳng có làm được gì cả !

-- Chúng ta bày tỏ thái độ về chuyện chống lại, không cho họ khai thác Bauxite. Tức là bảo vệ lãnh thổ, Tổ Quốc, bảo vệ giống nòi. Không cho bất cứ một người nào lợi dụng lý do gì để lãnh thổ, nền văn minh, quyền Tự Chủ của nước ta.

-- Do đó cho nên "biểu tình tại gia" không phải là thái độ nhút nhát. Chính nhờ cuộc biểu tình tại gia tháng 5 "bất tuân dân sự" đó mà cả quốc tế đã biết đến lời kêu gọi của chúng ta. Vì biết đến lời kêu gọi của chúng ta, cho nên Trung Cộng đã phải khựng lại, và nhà nước Việt Nam cũng đã khựng lại. Tôi gọi là khựng lại, chứ họ không hoàn toàn bỏ đi ý định xâm lược của họ!

-- Đảng cộng sản Việt Nam đã làm tay sai và làm chi bộ cho đảng cộng sản Trung Quốc. Cho nên sẵn sàng "bán nước cầu vinh". Tôi nghĩ rằng bây giờ cộng sản Việt Nam đang làm cái việc đó đó! Là vị họ sợ sệt quá đi! Họ sợ người khác chiếm mất ngôi vị của họ. Họ sợ mất quyền lợi của họ. Họ muốn dựa vào sức xâm lăng của Trung Quốc, để bảo vệ những độc quyền độc tôn của họ ở trong nước. Chính vì vậy, họ trở nên phản quốc!

-- Qua cuộc kêu gọi bất tuân dân sự đó, quốc tế và quốc nội đã hưởng ứng. Chẳng thế mà cộng sản trong lúc đầu đã cấm không cho Quốc Hội của họ nói đến chữ đó. Khổ nổi là họ khựng lại thôi, chứ họ chưa chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi thấy một điều khác nữa, là chính đó là sự bày tỏ thái độ.

--  Bởi vì, trong một quốc gia mà tự do báo chí không có, tự do ngôn luận không có, không còn làm được một việc gì khác! Ngay cả tự do hội họp cũng không có. Không có chính quyền, cũng không có quân đội để mà trực tiếp mạnh mẽ chống lại quân xâm lăng bằng quân sự. Cho nên chúng ta chỉ còn có một thái độ. Thái độ của chúng ta là yêu cầu và nhất định chống lại, không cho khai thác bauxite.

-- Và bây giờ chúng ta chống lại việc tiêu thụ hàng hóa của Trung Cộng. Tại sao chúng ta lại chống lại cái đó? Không phải dân tộc ta có một chủ nghĩa hẹp hòi, chống lại dân tộc Trung Hoa. Không! Hai dân tộc Trung Hoa và Việt Nam rất là thân thương với nhau đã nhiều đời nhiều kiếp, nhưng CHÚNG TA CHỐNG LẠI SỰ HÁN HOÁ!

-- Cái việc Hán hóa đó, cái việc xâm lược đó, một đế quốc Trung Quốc đang bành trướng với chủ nghiã xâm lược đó, thì chúng ta thấy nó rất nguy hiểm! Chúng ta nhìn thấy cái ý đồ xâm lược của Bắc Kinh đã rất rõ ràng rồi.

-- Khi chúng ta lên tiếng như vậy, nhiều nhà trí thức phản đối như vậy, thì tòa đại sứ Trung Cộng, mà tôi gọi là thái thú thời nay, đã hạ lệnh cho ra quyết nghị 97 để cấm, cấm, và cấm không cho tất cả những tổ chức khoa học tổ chức công nghệ không được có ý kiến phản biện về đường lối, về chủ trương về chính sách của đảng cộng sản !

-- Do đó cho nên họ (Trung Cộng) muốn bịt miệng tất cả những người ở trong nước, để họ sẵn sàng xâm lược nước ta! Và trong khi đó đảng cộng sản Việt Nam lại tiếp tay, làm tay sai cho đế quốc xâm lược Bắc Kinh!

-- Cũng chính vì vậy, những ngày gần đây, ở trên vùng cao nguyên, chúng ta thấy những đường phố đã được viết ra bằng tiếng Hoa! Rồi những người dân Trung Hoa đến đó định cư, lập nghiệp, và ở lại đó để khai thác bauxite! Họ không cần giấy nhập cảnh hay giấy passport, hay là một cái khế ước hay điều kiện gì với Bộ Lao Động Việt Nam!

-- Họ đến và họ đi như đất đai riêng của họ thôi! Và họ còn có quyền ở lại nữa, và lấy vợ Việt Nam nữa! Chúng ta nhìn thấy từ cách sinh sống của họ đang định cư trong vùng ấy, thì quả tình chúng ta thấy ý đồ xâm lược đã hiện ra rất rõ ràng rồi!

-- Bây giờ chúng ta nhìn ra các hải đảo: thì chúng ta thấy những hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị cướp hẳn rồi! Gần đây có mấy con tàu chiến lớn của Trung Cộng đã cập bến Hoàng Sa và Trường Sa. Rồi những cuộc không tập ở Hoàng Sa và Trường Sa đã xảy ra. Những cuộc tập nhảy dù và đổ bộ, và bảo vệ đảo cũng đã được tập.

-- Họ cho đó là những hòn đảo của họ, là biên cương của nước Trung Hoa cộng sản! Cái khẩu hiệu mà cấp chỉ huy của họ chỉ thị cho quân lính của họ ở đó được nghe, đã được công khai truyền ra bằng cửa miệng của cấp chỉ huy lính Trung Cộng ở đó, là họ phải bảo vệ lãnh thổ và biên cương của người Trung Hoa !

-- Thưa đồng bào và thưa quý vị, đó là một điều rất tủi nhục cho đất nước ta. Chúng ta không thể ngồi yên được! Chúng ta không có quân sự, chúng ta không đủ sức, và chúng ta cũng chưa xuống đường một cách công khai bởi vì chúng sẽ áp dụng ngay cái kế hoạch Thiên An Môn để đàn áp chúng ta, như đang đàn áp các nhà dân chủ Việt Nam.

-- Vì vậy chúng ta không cho chúng cơ hội để đàn áp chúng ta. Chúng ta chỉ có một thái độ, thái độ ấy không có gì nguy hiểm hết, là hễ nhìn thấy hàng hoá Trung Cộng là chúng ta không mua! Từ chối không mua hàng hoá Trung Cộng! Vì chính họ đã bóc lột nhân dân nước họ! Những người cùng dân tộc Trung Hoa với họ mà họ cũng không thương!

-- Biết những đồ hàng của Trung Cộng không những có nhiều chất độc, nhiều hoá chất hại cho con nít đã đành, mà còn hại cho cả người lớn. Thậm chí gần đây, những cái đủa mà người ta ngâm vào thuốc hoá học để rồi trở thành những cái măng để bán rẻ cho chúng ta ăn! Hoặc giả là những chai xì dầu mà được làm bằng tóc người ta, nhất là tóc những bệnh nhân nan y khó trị ở trong nhà thương! Hoặc trong những xác đã chết! Mà còn lấy ra để làm thức ăn!

-- Những sự đau đớn nguy khốn như vậy! Không những vì những chất độc,  hoá chất trong đồ ăn đồ chơi đồ dùng của người Trung Cộng chế ra, khổ nổi, nó còn làm cho hàng hoá Việt Nam không thể sản xuất được! Một đất nước mà không có sản xuất, một đất nước mà không có nền thương mại nền kỹ nghệ phát triển được, thì chỉ đi tiêu thụ những hàng của người khác, mà giá rất rẻ!

-- Ở Trung Quốc, thì buồn cười là có những món hàng mà chúng tôi nghiên cứu thấy, thí dụ như 9 đồng hay 9000 chẳng hạn, thì ở Việt Nam chỉ có 3 đồng, hoặc là 3000 tùy theo hối xuất. Do vậy, chúng tôi thấy họ bóc lột, hy sinh cả đời sống con nít của họ, nông phu của họ! 750 triệu nhà nông Trung Hoa đã đói khát khổ sở để sản xuất thực phẩm để họ đem đi bán rẻ, để mà bành trướng đế quốc xâm lược của họ! Và tiêu huỷ nền kinh tế của nước ta!

-- Cho nên chúng ta không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào họ được! Chắc là quý vị còn nhớ, trước đây, họ muốn tiêu diệt rừng Quế của chúng ta ở Thanh Hóa! Họ không mua Quế mà họ đi mua rễ Quế! Họ mua rễ Quế để làm gì? Để cho chúng ta có những người tham lam ban đêm ra đào trộm rễ Quế, để chết hết rừng Quế! Như vậy rất là nguy hiểm! Có một độ, chúng ta thấy họ mua tất cả những con rắn độc, để làm gì? Để những con ấy không còn ăn chuột được nữa, và chuột phát sinh ra để phá hoại mùa màng của chúng ta!

-- Kỳ trước, chúng tôi đã thưa về sự độc hại của bauxite và chương trình họ cướp nước của chúng ta, không cần đến súng đạn trong giai đoạn đầu. Thế thì, kỳ này, chúng tôi đã thưa về việc chúng ta nên tẩy chay hàng hoá của Trung Cộng.

-- Chúng tôi có một người chuyên viên, họ góp ý cho chúng tôi là mỗi hàng hoá có dán dấu điện tử (bar codes) mà nếu cọ sát vào máy computer thì nó hiện lên hàng hoá. Bên dưới cái mác computer dán hàng hoá đó có một hàng số dài. Mỗi quốc gia có 3 số đầu, làm ở quốc gia nào thì nó hiện rõ.

Bar code Tầu cộng

Nếu ba số đầu là 690, 691 or 692: Made in China
Nếu ba số đầu là 471: Made in Taiwan

--- Chúng ta không tẩy chay hàng hoá của Đài Loan. Nhìn số đó, chúng ta khó biết, nhưng những số đầu bên dưới những gạch dọc màu đen cho máy computer đo giá, những số nào mang số 690, bắt đầu bằng 691, bằng 692. Ba số ấy, Trung Cộng mà muốn xuất cảng món hàng gì đem đi xuất ngoại thì bắt buộc phải để ba cái số này ở đầu. Đó là luật thương mại quốc tế. Chính vì vậy mà chúng ta biết những hàng nào là hàng Trung Cộng, thì chúng ta không mua.

-- Đối với nhân dân Trung Hoa, chúng ta vẫn coi nhau như họ hàng anh em, vì nhiều người Trung Hoa đã từng đến ở nước Việt nhiều đời nhiều thế hệ và thành ra người Việt. Nhưng không phải tất cả người Việt đến từ Trung Quốc. Do đó chúng tôi góp ý kiến là tẩy chay hàng hoá Trung Cộng.

-- Cụ Quảng Độ thì gọi là "không dùng hàng hoá của Trung Quốc", nhưng mà tôi xin đổi cho rõ ràng là: tẩy chay hàng hoá của Trung Cộng, cho đến khi nào mà Bắc Kinh từ bỏ hẳn mộng xâm lược và chiếm nước ta như đã chiếm Tây Tạng và chiếm Tân Cương!

Free Tibet

-- Tổ Tiên chúng ta đã có mấy nghìn năm, thưa quý ngài và quý vị, đã có mấy nghìn năm kinh nghiệm rồi với họa xâm lăng từ Bắc Kinh!

-- Cho đến bây giờ, trước nạn nguy khốn như thế này của đất nước Việt Nam, thì có nhiều người nghĩ quá ư mơ mộng chắc rằng quốc tế họ chẳng để chúng ta chết. Đúng như vậy, quốc tế có thể không để chúng ta chết, nhưng mà chúng ta cứ chết đuối ở dưới đáy sông mà không đưa tay lên, thì ai biết mình đang chết đuối mà cứu? Nếu chúng ta chỉ cứ thụ động mà chấp nhận cái gì của đảng cộng sản Việt Nam đưa ra, chấp nhận những gì của đảng cộng sản Trung Hoa đưa ra, thì thật là nguy khốn! Không ai cứu được chúng ta cả!

-- Chúng ta cũng đừng bao giờ chờ những giải pháp hoàn toàn của quốc tế để giúp ta. Có thể có, và đã có đang có đấy, nhưng mà thực lực của chúng ta là phải có thái độ biết giữ đất nước lãnh thổ, nền văn minh, Tổ Quốc của chúng ta! Thì người khác mới cứu chúng ta được!

-- Thế chúng tôi hôm nay chỉ góp ý kiến cùng quý ngài quý vị, nhất là chúng tôi nghĩ đến các anh em thanh niên ở trong nước. Chắc chắn rằng đã qua thời kỳ hậu chiến, và các anh em đã có ý thức rõ ràng về cả một thế hệ chúng ta đang cần phải giữ gìn Tổ Quốc. Quan trọng, cẩn thận, như là giữ con ngươi ở trong con mắt vậy!

boycott china

-- Vì vậy tôi đề nghị với anh em là chúng ta hãy tỉnh táo, và muôn người như một, rèn chí, để noi gương Lý Thường Kiệt, noi gương Trần Hưng Đạo, noi gương Nguyễn Trãi, và noi gương nhiều thế hệ anh hùng dân tộc. Để mà GIỮ NƯỚC.  Đừng để ngày hôm nay mai một những công đức của Tổ Tiên.

-- ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO NHỮNG LỜI HỨA HẸN CỦA CỘNG SẢN CẢ! Nhất định không tin! Họ cởi mở cũng chỉ là giai đoạn thôi. Chấm dứt ngay việc khai thác bauxite! Và chúng ta nhất định không dùng hàng hoá của Trung Cộng để tỏ thái độ của chúng ta!

-- Phải bảo vệ Tổ Quốc! Bảo vệ Lãnh Thổ của chúng ta!

Chúng tôi xin cám ơn và kính chào quý liệt vị.

Pháp Sư Giác Đức

Tổng Uỷ Viên Kế Hoạch

Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,

Phó Chủ Tịch Điều Hành,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Để yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh cứu nước, giải thể chế độ Việt Cộng và đánh đuổi Trung Cộng, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn ở Việt Nam một số AUDIO chọn lọc từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại-- với những nhận định tình hình và
tâm tình
với quý đồng bào thân thương ở Việt Nam.

Kính nhờ quý vị giúp phổ biến các audio-link + các bài Tâm Tình rộng rãi cho Việt Nam qua Emails, Websites, Blogs, Paltalk, Radio, Internet, E-groups, báo chí... Trân trọng cảm tạ quý vị tiếp tay yểm trợ việc "chuyển lửa".

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site