lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Ba Bản Đồ Khác Của Hội Địa Dư Quốc Gia Hoa Kỳ

Chưa sửa chữ Hoàng Sa và China

Tính đến tối ngày 6, rồi ngày 8 tháng 4 năm 2010, hội Quốc Gia Địa Dư Hoa Kỳ (National Geographic Society) ở địa chỉ : http://www.natgeomaps.com/worldmaps.html vẫn chưa sửa chữ Hoàng Sa và China trên một số bản đồ như "World Classic, Pacific Centered", "World Executive, Pacific Centered" và "World Explorer".

world classic pacific centered

World Classic, Pacific Centered

world executive pacific centered

World Executive, Pacific Centered

world explorer

World Explorer

Đã Xóa Chữ China Kể Từ Ngày 11/05/2010 (theo sự kiểm chứng của truclamyentu.info) 

map world classic pacific

World Classic, Pacific Centered

map world executive pacific

World Executive, Pacific Centered

map world explorer

World Explorer

Thông cáo báo chí ngày 25/03/2010 của Ủy Ban Chính Sách Bản Đồ cố gắng để đạt được các phán quyết độc lập về những thay đổi trong tương lai hay việc làm rõ nghĩa trên bản đồ của hội, cũng như để sửa chửa những sai sót.

Các quy ước về việc đặt tên đối với Paracel Islands trên bản đồ của chúng tôi sẽ được sửa lại như sau:

- Bản đồ thế giới với tỷ lệ xích nhỏ: Hãy dùng - Paracel Islands; bỏ nhãn sở hữu chủ.

- Các bản đồ vùng, lục địa, khu vực với tỷ lệ lớn: Sử dụng tên truyền thống - Paracel Islands.

Nới rộng nghĩa sở hữu của định từ: Chiếm đóng bởi Trung Hoa năm 1974, mà họ gọi là Xisha Qundao; đòi chủ quyền bởi Việt Nam, mà họ gọi là Hoàng Sa.

Các quy định này sẽ áp dụng trong tương lai cho các bản đồ in, và sẽ nhanh chóng được phản ảnh trên mạng.

Một số bản đồ như World Classic, World Decorator, đã được sửa đổi theo thông cáo báo chí nêu trên.

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site