lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Cầu Nhật-Tân

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook
 

Cầu Nhật Tân | Về khoản hỗ trợ bằng 30% đất ở khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Thời gian qua, chúng em nhận được nhiều thư của bà con nông dân khắp đất nước phản ánh việc bị quan tham (thường là cấp huyện) ăn chặn khoản hỗ trợ bằng 30% giá trị đất ở khi thực hiện thu hồi, đền bù đất nông nghiệp. Các quan tham chỉ đền bù đất nông nghiệp theo đơn giá (vốn rất thấp) mà lờ đi khoản hỗ trợ rất to kia. Nhiều bà con không những không biết mà còn hồ nghi về khoản hỗ trợ to lớn này. Từ kinh nghiệm đấu tranh ở dự án Cầu Nhật Tân, chúng em xin mạo muội giới thiệu một số cơ sở pháp lý để bà con tham khảo trong công cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi (30% đất ở khi đền bù đất nông nghiệp) đã được pháp luật quy định.

Dự án cầu Nhật Tân qua địa bàn quận Tây Hồ (HN) lấy rất nhiều đất nông nghiệp của chúng em. Cũng giống như khắp cả nước, thoạt đầu, các quan tham đưa ra giá đền bù rất rẻ mạt cho đất nông nghiệp (khoảng trên dưới 100.000 đồng/m2). Nông dân chúng em không chịu, không cho vào đo đạc, kiểm đếm. Bí thư quận ủy thề bồi trước mặt dân là không thèm ăn của dân một xu. Thế mà giằng giật, đấu tranh một thời gian, các quan buộc phải tăng lên 252.000 đồng/m2 đất nông nghiệp. Dân vẫn không cho đo đạc, kiểm đếm (chính quyền gọi là không hợp tác). Mấy ông đưa công an đi dọa dẫm từng nhà, thậm chí khép vào tội này tội kia và dọa bắt người. Chúng em có thể nói là hơi dao động. Nhưng nỗi khiếp sợ mất sinh kế, mất nguồn sống cho đàn con nhỏ, cho bố mẹ già còn lớn hơn nên chúng em sắt đá trở lại. Hết cách, mà dự án thì tiến độ thúc đến đít, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Đại sứ Nhật Bản, Chủ tịch Thành phố giục giã liên hồi.

Lúc đó, nông dân chúng em mới “trình ngược” các quan tham một loạt văn bản liên quan. Theo đó, chúng em chỉ một mực “xin” các quan khoản hỗ trợ bằng 30% giá trị đất ở mà pháp luật đã quy định chúng em được hưởng. Với các quan, đó có thể là món nhỏ. Với nông dân một nắng hai sương, cả đời trông vào miếng đất, khoản này với chúng em lớn lắm. Nó là nguồn sống cho cả gia đình trong nhiều năm tới.

Cuối cùng, họ buộc phải nhả khoản hỗ trợ bằng 30% đất ở cho nông dân chúng em. Khoản hỗ trợ 30% đất ở tính theo giá đất trung bình đường An Dương Vương cho mỗi m2 đất nông nghiệp khi thu hồi là khoảng hơn 4 triệu đồng (giá 2010). Đất nông nghiệp ăn theo giá đường Lạc Long Quân là khoảng hơn 5 triệu đồng/m2.

Mặc dù kinh nghiệm trên ở Hà Nội nhưng tỉnh nào cũng phải thực hiện chính sách này (hỗ trợ 30% giá trị đất ở – tuy mức giá có khác). Khoản hỗ trợ này được quy định tại Điều 16, khoản 3 Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và áp dụng trên cả nước.

Bà con cũng có thể liên lạc nhờ cậy một số vị Luật sư có tấm lòng với dân đen như Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, Ngọc Trai.

Cơ sở pháp lý về khoản hỗ trợ 30% giá trị đất ở khi chính quyền thu hồi và đền bù đất nông nghiệp:

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(Điều 16, khoản 3 Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP)

Văn bản chỉ áp dụng tại Hà Nội:

Quyết định số: 108/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2009 của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 13: Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có một trong các điều kiện quy định tại Điều 7 của bản quy định này khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất nông nghiệp do UBND Thành phố quy định ban hành hàng năm.

3. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng quy định tại bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực.

Giá đất ở trung bình của khu vực được xác định theo địa bàn xã, phường, thị trấn và bằng trung bình cộng của giá đất quy định đối với các vị trí 3 của các đường hoặc đường phố có tên trong xã, phường, thị trấn tại bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm. Trường hợp trên địa bàn xã, phường, thị trấn không có đường, đường phố có tên trong bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hàng năm thì xác định theo giá đất ở của thửa đất liền kề.

Trường hợp đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong cùng thửa đất ở của gia đình:

Khoản 2 cùng Điều 13 ở trên: Đất nông nghiệp, vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông, có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, khi Nhà nước thu hồi thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm quy định tại bảng giá đất ban hành hàng năm còn được hỗ trợ bằng tiền theo quy định sau:

a) Mức hỗ trợ:

a.1. Bằng 70% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 15/10/1993 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở;

a.2. Bằng 40% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không có giấy tờ từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có một trong các điều kiện được bồi thường theo giá đất ở.

Đường dẫn để in tài liệu:

Quyết định 108 của UBND Tp Hà Nội:

Nghị định 69 của Chính phủ:

Thư-Viện Bồ Đề @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site