lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Biển Cả Và Con Người  

Tin Tức Thời Sự Việt Nam Quốc Tế 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Giặc Phương Bắc Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Dân Tộc Việt Nam

hai bà trưng

Hai Bà Trưng báo thù chồng,
đáp ơn nước, quyết cỡi voi
đánh quân xâm lược phương Bắc.
Hai phụ nữ Việt can đảm bất khuất
làm giặc Tàu kinh khiếp ngàn đời.

Ảnh nguồn:
Bộ Sưu Tập Tranh Lịch Sử Việt Nam
Thư Viện Tư Liệu Giáo Dục.

Sự ngẫu nhiên của địa hình biên giới đã đặt quốc gia và dân tộc chúng ta ở ngay sát cạnh một nước khổng lồ về dân số và diện tích lãnh thổ. Cuộc sống lân cận này đã gây khó khăn trở ngại rất lớn cho Việt Nam trong suốt chiều dài lập quốc và kiến quốc.

Cách nay hơn 2.000 năm, khi dân tộc chúng ta còn non trẻ và lãnh thổ nhỏ hẹp thì đã thường xuyên bị các triều đình chuyên chế phong kiến Trung Hoa tấn công, xâm lược, đô hộ, dự tính đồng hóa, xóa bỏ cuộc sống dân tộc ta với nhiều âm mưu tinh ranh, thâm hiểm, ác độc. (Thời kỳ Bắc Thuộc kéo dài từ năm 111 trước Công Nguyên – đến năm 939 sau Công Nguyên, tổng cộng hơn 1.000 năm).

Họ bắt thanh niên trai tráng Việt lên rừng tìm ngà voi, xuống biển sâu mò ngọc trai cung phụng cho giai cấp quý tộc Trung Hoa đang đô hộ nước ta.

Phụ nữ Việt thì bị giặc Tàu cưỡng ép phải lấy chồng Tàu nhằm xóa bỏ nòi giống dân tộc Việt.

Chính sách cai trị dã man của giặc phương Bắc nhằm tận diệt các hoạt động của người Việt quyết chống đối để cứu quốc.

Một ngàn năm đô hộ tàn bạo không lường của giặc Tàu khiến cho dân ta phải rên xiết, cùng cực khổ đau, nhục nhã với hờn vong quốc đeo nặng vào trong lòng của những người Việt ái quốc.

Tuy nhiên trong suốt một ngàn năm thống trị bạo ngược trên đầu trên cổ dân ta, giặc Tàu cũng không thể ăn ngon ngủ yên vì phải thường xuyên đối phó vất vả với nhiều cuộc nổi dậy, tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc chúng ta. Điều này thể hiện tinh thần cứu quốc để phục quốc bền bỉ trong lòng người dân Việt.

Những cuộc quật khởi rất vẻ vang, kiên định của các anh hùng liệt nữ như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Thi Sách, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (ông mất năm 791), Ngô Quyền…đã tô đậm sự tự hào cho nòi giống Việt quyết không hề khoanh tay, cúi đầu khuất phục giặc phương Bắc có lòng tham không đáy.

Một ngàn năm giặc Tàu cai trị và quyết liệt đồng hóa nhưng không thành công chứng minh rằng dân tộc ta thông minh, tài giỏi và ý chí vùng dậy rất mãnh liệt để sống còn và phát triển cho đến hôm nay.

Các sử kiện trung thực và quý báu này cho thấy giặc phương Bắc đã thua dân Việt chúng ta trong nỗ lực quyết chí đấu tranh để tồn tại.

Sau thời kỳ u tối 1.000 năm lệ thuộc giặc phương Bắc, lúc sống trong thời kỳ độc lập tự chủ từ thế kỷ thứ 10 trở đi, dân tộc chúng ta cũng đã bao phen đánh bại các cuộc xâm lược của giặc phương Bắc khi họ muốn xây lại mộng bá quyền.

Khi đế quốc Nguyên Mông đang trên đà lớn mạnh, họ đã đánh thắng nhiều cường quốc như Nga và ngay cả vương triều Tống của Trung Hoa, nhưng khi tiến xuống phía Nam để thôn tính Việt Nam thì đã bị dân ta ba lần đánh bại nhục nhã ê chề.

Đất nước Trung Hoa rộng lớn đông dân, binh hùng tướng mạnh nhưng lại bị đánh chiếm và bị cai trị bởi một nước Mông Cổ nhỏ hơn, trong lúc đó Việt Nam vẫn giữ được trọn vẹn nền độc lập khi chiến thắng đạo binh Mông Cổ thiện chiến nhất thế giới vào thời đó, thế kỷ 13.

So sánh điều này chứng tỏ dân Việt chúng ta có ý chí chiến đấu dũng cảm, mưu lược và tài giỏi hơn dân Trung Hoa.

lịch sử việt nam, hưng đạo đại vương

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
và Đại Tướng Trần Quang Khải
cùng ba quân
đánh đại bại quân xâm lược phương Bắc
trong các trận thủy chiến lừng danh kim cổ
tại Bến Chương Dương, sông Bạch Đằng
lưu tiếng thơm đến mãi ngàn năm sau.
Ảnh nguồn:
Bộ Sưu Tập Tranh Lịch Sử Việt Nam
Thư Viện Tư Liệu Giáo Dục.

Trong Thời Hiện Đại

Đầu thế kỷ 20, khi trên thế giới xuất hiện luồng tư tưởng của Chủ Nghĩa Marx, thì chẳng bao lâu sau do nhu cầu truyền bá để lôi kéo các nước chậm tiến hay nhược tiểu vào phong trào Cộng Sản, cho nên các Đảng Cộng Sản đã lần lượt được hình thành và hoạt động tại Trung Hoa và Việt Nam.

Với nguyên tắc: “thế giới đại đồng” hay “bốn phương vô sản đều là anh em”…nên vào thời kỳ đầu, khi Cộng Sản Việt Nam chưa hoàn thành cuộc xâm lược thôn tính miền Nam, thì “tình đồng chí vô sản” giữa Trung Cộng và Việt Cộng vẫn chưa hé lộ bản chất tự nhiên đặc thù mà Chủ Thuyết Cộng Sản chủ quan ém nhẹm, đó là: quyền lợi mỗi đảng phái vẫn tồn tại bên trên quyền lợi Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Trong thực tế, Đảng Cộng Sản Trung Hoa khi mới được thành lập đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Cộng Sản Liên Sô từ vật chất đến tư tưởng. Tuy nhiên một khi lớn mạnh, Trung Cộng muốn qua mặt đàn anh Liên Sô để nắm quyền lãnh đạo phong trào Cộng Sản thế giới. Họ đã noi theo đường cũ của cha ông họ từng làm, đó là tự cho mình là trung tâm của tinh hoa nhân loại (Trung Hoa), tương tự như các triều đại quân chủ chuyên chế hà khắc cách nay vài ngàn năm.

Điều này cũng lộ rõ bản chất xưa cũ của giới lãnh đạo Trung Hoa, cho dù có khác nhau về thể chế chính trị, đó là mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm các nước chung quanh buộc họ phải thần phục “thiên triều”, khinh thường các quốc gia chung quanh.

Tháng 1/1974, trong khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở xuống đến Cà Mau đang chật vật đối phó với hàng loạt cuộc tấn công quân sự thô bạo trong chiến lược rốt ráo phải xâm lược thôn tính Miền Nam cho bằng được của Cộng Sản Việt Nam với sự chi viện vũ khí ồ ạt của cả Liên Sô và Trung Cộng, thì Trung Cộng bất ngờ tiến công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền đã có ngàn đời của quốc gia và dân tộc Việt Nam.

Khi Cộng Sản Việt Nam đã làm hết sức mình để hoàn thành ý nguyện của phong trào Cộng Sản quốc tế là xóa bỏ chính quyền Miền Nam hợp hiến, hợp pháp, được Liên Hiệp Quốc công nhận cũng như xóa bỏ đời sống tự do của người dân Miền Nam thì Trung Cộng tiếp tục thực thi chiến lược tham vọng bành trướng lãnh hải xuống phía Nam bằng cách cho hải quân tấn công vào một số đảo trên quần đảo Trường Sa vào tháng 3 năm 1988 với dụng mưu làm bàn đạp để sau này tiến chiếm toàn bộ Trường Sa như họ đã làm đối với Hoàng Sa.

Trong trận hải chiến tháng 3 năm 1988, hải quân Cộng Sản Việt Nam đã bị hải quân Trung Cộng đánh bại. Và số đảo bị chiếm mất, đến nay Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa thu hồi lại được cho đất nước và cho dân tộc chúng ta.

Tình “đồng chí vô sản” chỉ là cái bánh vẽ to tướng, khi bánh vẽ phai màu không còn hấp dẫn được ai thì để lộ nguyên hình tham vọng của giặc phương Bắc nghìn năm xưa. Dân tộc ta giờ đây đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp mà tổ tiên ta từng đối diện và đã quyết liệt đánh bại chúng.

tàu chiến trung cộng

TQ: Chiếc 929 đóng vai trò soái hạm và hậu cần của phân đội Nam Hải trong CQ-88.
(Hai câu trên là chú thích của phía Trung Cộng).
Ảnh nguồn: blog Mai Thanh Hải *

Chiến hạm của Trung Cộng tiến đánh đảo Gạc Ma
trong quần đảo Trường Sa vào tháng 3/1988
được chính quyền Cộng Sản Việt Nam gọi là chiến dịch CQ-88
**.

Gìn Giữ Sự Trọn Vẹn Lãnh Thổ Và Lãnh Hải Của Quốc Gia Việt Nam

Những dữ kiện về lịch sử xa xưa và các nghiên cứu về khoa học địa chất đã chứng tỏ không cần tranh cãi là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước Việt Nam.

Bản đồ nước Việt chạy dài từ Bắc xuống Nam, khiến cho địa hình nước ta hẹp bề ngang nhưng lại nằm dọc bờ biển kéo dài, quanh co với nhiều vịnh biển, cù lao, hòn đảo và quần đảo ngoài xa rất tươi đẹp và lắm tài nguyên thiên nhiên.

Với lợi thế duyên hải rộng lớn như thế, đất nước chúng ta rất cần phải có lực lượng hải quân hùng mạnh, trang bị chiến đấu hiện đại để trấn giữ và quyết tâm, quyết liệt đánh bại giặc phương Bắc muốn bành trướng xuống Biển Đông và giành chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta.

Để triển khai sức mạnh của toàn dân tộc trong trận chiến trường kỳ gìn giữ quê hương giàu đẹp, người Việt cần có và phải có một thể chế chính trị tự do, dân chủ để thu hút mọi tài năng, khai thác mọi nguồn lực cống hiến cho đất nước của tất cả người dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại.

Một thể chế chính trị dân chủ sẽ rất tôn trọng ý kiến dân, làm hết sức mình để bảo vệ đất nước không bị ngoại xâm cướp đoạt. Toàn dân hết lòng ủng hộ chính quyền dân cử trong hành động và chiến lược gìn giữ chủ quyền đất nước.

Tổ tiên chúng ta từng nắm vững tình hình nội bộ giặc để triển khai chiến lược phòng thủ và tấn công để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, Trung Cộng không thể an tâm tiến chiếm Biển Đông một khi nội bộ bất ổn. Phong trào giành lại độc lập của người dân Tây Tạng. Phong trào đòi ly khai của vùng đất Tân Cương. Và mạnh mẽ nhất là làn sóng đòi được sống tự do, có nhân phẩm của đại đa số người dân Trung Hoa. Các yếu tố này một khi phát triển lớn mạnh sẽ làm thay đổi chính trường Trung Hoa.

Trong tình hình Việt Nam, một chính quyền độc tài, độc đảng tôn thờ một chủ thuyết chính trị của ngoại bang thì rất kém khả năng để huy động sức mạnh toàn dân, bởi vì họ chỉ nghĩ đến chiếc ghế mà họ đang ngồi lãnh đạo, họ chỉ nghĩ đến quyền lợi đảng phái chứ không quan tâm đến quyền lợi dân tộc. Chỉ nghĩ đến “tình” “đồng chí” mà coi nhẹ tình đồng bào ruột thịt.

Họ lo sợ người dân thể hiện lòng yêu nước sẽ gây hại đến quyền lãnh đạo của đảng họ. Khi thực hiện điều này, thể chế độc tài đã đồng lõa với giặc xâm lược cướp đi một phần lãnh hải của đất nước Việt Nam.

Một chính quyền không cho người dân biểu hiện lòng yêu nước là mang tội với quốc dân và phải chịu sự trừng trị nặng nề của lịch sử và tòa án dân tộc. Một quốc hội có pháp quyền thực chất và một xã hội xây dựng trên nền tảng trọng pháp sẽ có quyền phế truất và bỏ tù bất kỳ viên chức cao cấp nào hay một đảng phái nào thông đồng với giặc ngoại xâm.

Lê Chiêu Thống (1765 – 1793), một vị vua thời Lê mạt đã ham quyền chức, lưu luyến chiếc ngai vàng mà cố tình đón rước ngoại xâm phương Bắc vào giày xéo quê hương. Hiện nay, những kẻ tham quyền cho phe đảng mình, muốn đảng mình cầm quyền mãi mãi!!! Cho nên không dám làm mất lòng láng giềng phương Bắc nhưng cương quyết phụ lòng dân tộc thì cũng không khác gì hành vi đê hèn của Lê Chiêu Thống ngày trước.

Vượt lên trên những toan tính và hành động thấp hèn, ngu si này, mọi người Việt chúng ta bây giờ và sau này phải có trách nhiệm phục hồi lại chủ quuyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và đánh đuổi giặc phương Bắc ra khỏi Trường Sa.

Thế hệ hôm nay chưa làm được phải truyền ước nguyện cao thượng này lại để thế hệ ngày mai quyết chí thu phục lại toàn bộ lãnh hải của chúng ta.

Các thanh niên tuấn tú thông minh tài giỏi của dân tộc Việt phải cố tâm chú trọng học hành, tìm hiểu, nghiên cứu trong lĩnh vực hải quân của những cường quốc tiên tiến để xây dựng cho quốc gia Việt Nam những hạm đội hùng mạnh tối tân đủ khả năng đánh bại giặc phương Bắc tham lam lúc nào cũng muốn giành chiếm biển đảo của đất nước chúng ta.

* Mời quý bạn đọc viếng thăm trang blog Mai Thanh Hải để coi thêm những tấm hình trận đánh Trường Sa tháng 3/1988 do phía Trung Cộng tung ra:

** Quý bạn cũng có thể đọc thêm các chi tiết về trận đánh tháng 3/1988 tại Trường Sa theo cái link của wiki chữ Việt:

Phạm Hoàng Tùng tháng 8/2012.

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site