lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tổng hợp các cuộc biểu tình tưởng-niệm 40 năm quốc hận

***

PARIS BIỂU TÌNH TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN-30-4-2015

https://www.youtube.com/watch?v=d9ZQIKR7LtQ

Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận - Biểu tình tại Frankfurt am Main - 30.04.2015 - CHLB Đức https://www.youtube.com/watch?v=idXvQwuy2uA

Quốc Hận lần thứ 40: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

https://www.youtube.com/watch?v=JMCtoQ7hZ7Y

TT&SHCĐ: BIỂU TÌNH TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN 2015 TẠI CANBERRA - FULL https://www.youtube.com/watch?v=KQGU36hV2MY

Biểu tình Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận, 30/4/2015 - Phần 1 - UK Đấu tranh thực hiện. https://www.youtube.com/watch?v=h-wmdBemUCY

Đêm không ngủ 30-4-2015 và Biểu Tình trước sứ quán CSVN, Film bichxuan

https://www.youtube.com/watch?v=iJGVCCEI5kY

BIỂU TÌNH TẠI BERLIN TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY QUỐC HẬN cs CƯỚP MIỀN NAM VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=c3pbBu2vV3Y

Biểu tình tưởng niệm 40 năm 30/4

https://www.youtube.com/watch?v=Br1NQ_yxMtU

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site