lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Không nên có đức tin mù quáng vào bất cứ tôn giáo nào - Các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng hay các chức sắc Phật Giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/09/chuong-trinh-le-chung-that-co-truong.html

Trên đời này, mọi người đều phải chết dù không theo tín ngưỡng nào, hoặc là tín đồ hay chức sắc - kể cả các vị sáng lập của tất cả các tôn giáo xưa nay.

Cho nên người trí không nên có đức tin mù quáng vào bất cứ tôn giáo nào, với lời hứa hẹn được lên thiên đàng hay vãng sanh cực lạc.

Các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng 

hay 

các chức sắc Phật Giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào bị bệnh cũng phải uống thuốc, đi điều trị tại bệnh viện, bị tai nạn, bị ám sát cũng chết, không chết cũng phải nhập viện cứu chữa, vi phạm luật pháp thế gian cũng bị xử trị thích đáng như tất cả mọi người bình đẳng trước pháp luật.

Luật Chúa Luật Phật Luật Trời cũng chẳng cứu được ai cả.

Con người cần nên tránh làm điều ác, siêng làm việc thiện, giữ tâm ý thanh tịnh khi sống được an lạc hạnh phúc, khi chết được bình an không cần các ban hộ niệm tào lao, không cần các nghi lễ cầu hồn cầu siêu do các Cha hay các Sư đặt ra

Tại sao?

Đơn giản, bản thân các Cha hay các Sư chết đã chắc gì khá hơn bá tánh, bá tánh suốt đời bất lương, chỉ cần các nghi lễ như vậy là siêu sanh, là lên trời, lên cõi trên hay sao?

Chỉ có những người ngu si, u mê, tham lam vô độ, mới tin nên bị gạt gẫm.

Bá tánh khi qua đời, thân xác nên hiến cho khoa học cứu người giúp đời, không nên làm tang lễ rườm rà tốn kém theo phong tục, không nên bận tâm với hũ tro cốt vô nghĩa.

Các hũ tro hay các nấm mồ chỉ là tượng trưng một thời gian rồi cũng đi vào quên lãng.

Các hũ tro lại chính là điều tranh cãi của thân nhân.

Các hũ tro lại chính là con tin trong các chùa, làm khó thân nhân.

Các hũ tro đem rãi trên núi, trên sông, trên biển chỉ tạo nên công ăn việc làm cho các nhà sư truyền bá mê tín, cho dù nhà sư đó là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, là lãnh đạo của Giáo Hội, họ tổ chức vớt vong trên sông biển như người ta đi vớt bèo.

Trong các tang lễ, bá tánh đến viếng thăm nói lên những lời thương tiếc, tán thán ca ngợi người chết, cho các người khác nghe.

Những lời nói tốt đẹp đó, nếu người chết được nghe khi còn sống, thế giới này chính là thiên đàng, là cực lạc.

Tóm lại, bá tánh nên tu tâm dưỡng tánh - không phân biệt tín ngưỡng - tự bản thân được sống hạnh phúc, chết bình an, không cầu cũng siêu.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Posted by: VP.PHAT HOC TINH QUANG CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site