lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Islamic State praises radicalized California killers

Tashfeen Malik is pictured in this undated handout photo provided by the FBI, December 4, 2015.

Tashfeen Malik is pictured in this undated handout photo provided by the FBI, December 4, 2015. REUTERS/FBI/Handout via Reuters

By RFI

Islamic State claims that two of its supporters were responsible for Wednesday’s deadly shooting in California. Fourteen people were gunned down by couple Syed Farook and his wife Tashfeen Malik, who were later killed by police. Just hours before, Malik had plegded allegiance to Islamic State. The group has praised the couple as "soldiers of the caliphate."

In its English-language radio broadcast, the Islamic State group hailed the perpetrators of Wednesday's mass shooting in the US state of California as "soldiers of its caliphate."

US-born Muslim Syed Farook, along with his Pakistani wife Tashfeen Malik, gunned down 14 people in California, before being killed in a shootout with police.

It's believed the couple may have been radicalised and had been in contact with known terrorism suspects

The FBI is now treating the shooting as "a terrorist act" after reports that Malik had pledged allegiance to IS on Facebook.

"Two soldiers of the Khilafah (caliphate) executed an attack on the Inland Regional Centre in San Bernardino, California," IS said on Saturday.

IS refers to the swathe of territory it controls in Syria and Iraq as an Islamic caliphate.

But the group stopped short of issuing an official claim of responsibility for the shooting in the format it has used in the past for attacks in Paris and elsewhere.

According to US government sources however, there is no evidence the attack was directed by the militant group, or that it even knew who the attackers were.

On Saturday, US President Barack Obama insisted that America "will not be terrorized."

tags: United States - Islamic State - Terrorism - California - Syria - Pakistan - Saudi Arabia - Middle East - Facebook

http://www.english.rfi.fr/general/20151205-islamic-state-praises-radicalized-california-killers

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site