lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Bashar al-Assad no longer has to go: French Foreign Minister 

France-Syria -  Article published the Saturday 05 December 2015 - Latest update : Saturday 05 December 2015

French Foreign Minister Laurent Fabius

French Foreign Affairs Minister Laurent Fabius, the President-designate of COP21, attends a press conference during the World Climate Change Conference 2015 (COP21) at Le Bourget, near Paris, France, December 4, 2015.

REUTERS/Stephane Mahe

By RFI

French Foreign Minister Laurent Fabius said he no longer believes that Bashar al-Assad's departure is necessary before any political transition in Syria, in an interview published Saturday.

"The fight against Daesh is crucial, but it will only be totally effective if all the Syrian and regional forces are united," Fabius told the French regional newspaper Le Progres on Saturday.

A united Syria implies keeping the current government intact, and ultimately Bashar al-Assad in power.

"A united Syria implies a political transition. That does not mean that Bashar al-Assad must leave even before the transition, but there must be assurances for the future".

Fabius' comments mark a softening of France's position on the Syrian president, long perceived as a pariah by Western countries.

Up until now, Paris, along with Washington, has insisted that Assad--described as a "butcher"--must step down as part of any political solution to the four-year conflict.

That position has now softened in the wake of the deadly Paris attacks staged by Islamic State militants. France's focus has shifted to tackling Islamic State and less on ending the Syrian conflict.

In terms of the transition process, Fabius admitted earlier this week it was "obvious" Assad could not work alongside moderate rebels.

The transition for now however, is not the priority.

tags: France - France and the world - Syria - Bashar al-Assad - politics - Islamic State - Violence - Laurent Fabius - Paris attacks

http://www.english.rfi.fr/general/20151205-bashar-al-assad-no-longer-has-go-french-foreign-minister-laurent-fabius

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site