lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Điếu cày đáo Bắc Cali

Từ ngày bộ đội Điếu cày sang đây
Hễ lâu lâu lại cho điếu nỗ ro ro
Đánh bóng chút đỉnh kẻo mọi người lãng quên
Cái điếu dù sút nõ cũng còn kêu ro ro
Nó báo đời một nhà thơ tội nghiệp
Hoán đổi câu thơ nhớ mẹ bằng câu nịnh cái điếu để đời:
Thay vì " Đổi lấy thiên thu tiếng mẹ cười "
Thế vào là câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An:
" Đổi lấy thiên thu " Ánh ( sáng ) điếu cày!"
Hôm nay Khu hội Cựu tù nhân Chánh trị Bắc Cali
Một thời lừng lẫy chủ lực chống cọng ở đây
Bây giờ do anh cán bộ áo đen chủ xị
Đổ đốn đến mức rước cái điếu sứt nõ về thổi ro ro
Thiệt là tệ lậu hết biết
Tôi, cựu Ủy viên Giám sát Khu hội một thời
Chẳng đặng đừng lên tiếng
Kêu gọi anh em cựu tù chánh trị Bắc Cali
Khẩn cấp họp bất thường chỉnh đốn nội vụ

Nguyễn Nhơn

BỘ ĐỘI " CỤ HỒ " GIẢNG MO RAN

Tức mình tức mẩy
Xin chỉ nói một câu
Thằng bộ đội cụ hồ
Nó coi Khu hội CTNCT Bắc Cờ lờ
Và những ai đem đầu tới cho nó đột
" Tàn " là học trò lớp ba trường làng
Nó giảng luân lý giáo khoa thư
Về ngụ ngôn " Người mù sờ voi "
Ai muốn coi tấn tuồng
Thằng dốt dạy thằng ngu thì dzô đó mà coi

Thằng Đực Làng Bưng Cầu xứ Thủ
Chẳng đặng đừng lên mặt song tàng

ĐIẾU CÀY THIẾT LÝ, ĐỨA NGU NGHE

Câu hỏi của ông Khúc Thừa Nhân:

(trích)

Để chỉ về nhân vật Hồ Chí Minh, có người kết luận ông ta là:

- Thứ nhất: tội đồ dân tộc

- Thứ hai: anh hùng dân tộc

- Thứ ba: yêu nước nhưng lầm đường.

Thế thì theo ý kiến riêng của anh Nguyễn Văn Hải đồng ý với kết luận nào?

Nếu có một kết luận riêng, xin cho biết ngắn gọn.

Vâng.

Trong cái việc mà xây dựng một cái quyền lực chính trị, thì thường thường người ta xây dựng dựa trên một chân lý đúng, và người ta xây dựng một nhân vật, mà người ta gán cho nhân vật ấy có tất cả những đức tính mà gọi là ưu việt để xã hội noi theo.

Thì ở trong một xã hội mà truyền thông bị khép kín, thì tất cả hệ thống truyền thông sẽ cùng tung hô một cái nhân vật đó, để phục vụ cho cái lý tưởng của họ, cho mục đích cai trị của họ, mục đích cầm quyền của họ.

Chính vì vậy, truyền thông của chính quyền cộng sản trong bao nhiêu năm qua đã xây dựng cái hình tượng này. Thì (không rõ hai chữ) cũng chỉ cần có vài năm để minh bạch tất cả những cái sự thật của nhân vật này. Còn, khi chúng ta tiếp nhận thông tin thì chúng ta tiếp nhận thông tin nhiều chiều và phần phán xét đó thuộc về chúng ta. Và chúng ta cũng đã thấy như là những vấn đề ( không rõ hai chữ) trong những năm trước đây, là không ai nói cho chúng ta biết rằng, tại vì quý vị, nếu quý vị nào đã từng ở trong nước, đã từng sống trong chế độ truyền thông đó, quý vị đã biết rằng những thông tin đó không hề nhận được, cho nên việc tiếp nhận thông tin của người trong nước và người ngoài này là có sự chênh lệch rất khác nhau, cho nên cái nhận thức đó cũng rất khác nhau.

Cho nên ở trong việc này, là truyền thông, tôi xin chuy ể n là đã xây dựng hình tượng này, thì truyền thông tự do sẽ minh bạch hình tượng này, còn quyết định là mỗi người đưa ra quyết định của mình. Cho nên tôi muốn nói là tôi đang làm truyền thông và đem sự thật đến với dân chúng. Thì khi sự thật đem đến, thì nó sẽ đem lại cái quyết định như thế nào.

Tôi ví dụ, chúng ta ở đây đều biết câu chuyện thầy bói xem voi, đó là một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn nó dưới góc độ truyền thông. Mỗi người chỉ có thể đưa ra quyết định của mình phù hợp với cái lượng thông tin mà người đó nhận được.

Tôi ví dụ, ông thầy bói sờ vào cái vòi con voi, và ông ấy đưa ra cái quyết định rằng, con voi nó giống như con đỉa. Bởi vì cái tay ông đã sờ vào cái vòi con voi và ông đưa ra cái quyết định thì rất là trung thực với cái thông tin mà ông nhận được qua đôi bàn tay của ông ấy, nhưng tiếc rằng đó chỉ là một phần sự thật mà không phải là sự thật, và quyết định ông ấy đưa ra là sai lầm.

Nhưng nếu truyền thông tự do của chúng ta, mở cái băng keo dán vào mắt của ông ấy ra, mắt ông ấy không bị mù. Người dân người ta cũng không bị mù, nhưng họ bị bưng bít thông tin, và chính vì họ bị bưng bít thông tin và họ chỉ nhận được những thông tin mà nhà cầm quyền muốn cho họ biết, thì họ sẽ đưa ra cái quyết định phù hợp với những cái mong muốn của nhà cầm quyền.

Bởi vậy, khi truyền thông thay đổi, thì sự thật đến với người dân, thì nó giúp cho người dân đưa ra cái quyết định đúng hơn. Chính vì vậy, chúng tôi làm truyền thông và chúng tôi bắt đầu từ truyền thông và chính truyền thông nó ( không rõ hai chữ ) nó đưa sự thật đến người dân, nó sẽ thức tỉnh họ. Và khi họ thức tỉnh rồi thì quyết định họ đưa ra chắc chắn sẽ khác với quyết định ban đầu. Và đó là vì sao chúng tôi làm truyền thông. Xin trả lời những câu hỏi này như vậy.

(hết trích)

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site