lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Cách mạng hay cải cách 

MỖI NGÀY MỘT CHIỆN

Thằng lo: Rồng bay

Thằng lót: Đực Làng Bưng Cầu, xứ Thủ

Trao đổi giao duyên

1/ LTL viết: " Trước và sau ngày 30/4/1975 miền Bắc đã làm cuộc cách mạng đối với miền Nam. Toàn bộ bộ máy của chính quyền miền Nam bị miền Bắc hủy diệt, loại bỏ không sử dụng. Đó là cuộc cách mạng thực sự."

Chú Rồng bay viết câu nầy thiệt là bậy hết sức!

Đó không phải là cách mạng thật sự.

Đó là: Cọng sản già hồ Bắc Việt xua quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, chiếm Miền Nam dâng cho Nga - Hoa như lời Lê Duẫn nói và hiện còn ghi trên cổng nhà mồ của nó.

2/ LTL viết: " Chúng tôi khẳng định chắc chắn là chúng tôi thuộc trường phái cải cách.

Năm 1986 cố Tổng bí thư đảng CSVN là Nguyễn Văn Linh đã thực hiện cuộc cải cách nhưng đó là cuộc cải cách thiếu toàn diện và triệt để. Chúng tôi muốn Việt Nam tiếp tục cải cách toàn diện và triệt để hơn. Cần phải thực hiện cuộc cải cách lần 2. Từ năm 1986 đến nay coi như là giai đoạn của cuộc cải cách lần thứ nhất.

Tổ sư cọng sản Yeltsin nói: " Cọng sản là không thể cải sửa. Cọng sản phải bị đào thải tận gốc ( Communists are incorrigible. They must be eradicated ).

Sau đây là đôi hàng luận về cải lương hay cách mạng:

CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG?

Nhân cuộc Cách mạng Da Cam Ukraine còn đang diễn tiến, thử đặt lại vấn đề Cách Mạng Việt Nam.

Gần đây, theo dỏi các bài viết và lời bình trên các trang mạng, nhận thấy công luận có thể chia ra làm 3 khuynh hướng:

Một: Khuynh hướng cải sửa lần hồi chế độ theo kiểu cách, từ thỉnh nguyện đến “phản biện trong phạm vi cơ chế ” chí đến lập phong trào tranh đấu chánh trị na ná như các đảng phái xông vô ”đấu tranh chánh trị” với việt cộng của ông tiến sĩ Ngọ kể trên. Khuynh hướng nầy bị đông đảo bình giả nặng lời, từ “ngây thơ” cho đến thuật ngữ khinh thị “Xin-Cho”.

Hai: Mấy ngày trước đây, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đem ra nhấp thử hai chữ “Trung lập” liền gặp phản ứng. Những người có cảm tình với nhà văn còn gượng nhẹ là không thực tế. Đông đảo bình giả phê phán là nhà văn có vấn đề. Có người còn cho là bắt chước ngài Vũ Quốc Thúc ở hải ngoại.

Ba: Tuyệt đại đa số chủ trương loại trừ đảng cs một cách dứt khoát, không khoan nhượng.

Từ ngày bước chân lên đất Mỹ, hơn hai mươi năm về trước, tôi vẫn suy nghĩ về cuộc cách mạng dân tộc mới giải trừ được nọc độc cs trên đất nước Việt Nam. Ngày nay nhìn về cuộc cách mạng Nga bị cựu trùm phản gián cs Putin phản bội, tôi càng tin chắc rằng: Chỉ có một cuộc cách mạng dân tộc toàn triệt mới mong đem lại Tự do, Dân chủ và quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. Xin dẫn lại đây bài viết Cải Lương vs. Cách Mạng để góp ý về các khuynh hướng tranh đấu hiện nay.

CẢI LƯƠNG hay CÁCH MẠNG?

Ở bất cứ quốc gia nào, khi đất nước lâm vào nạn áp bức, bạo ngược, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là: Cải lương hay Cách mạng? Tình cảnh Đất Nước ta ngày nay, dưới ách CS Độc tài toàn trị còn muôn ngàn lần bạo ngược hơn Bạo chúa Lê Long Đỉnh róc mía trên đầu nhà sư già Quách Ngang đời xưa nên câu hỏi trên càng trở nên bức thiết. Cải lương là vận động cải biến lần hồi chế độ cai trị. Cách mạng là xóa bỏ chế độ áp bức, bất công. Xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn.

GIẢI PHÁP CẢI LƯƠNG ĐÃ THẤT BẠI

Thời gian trước ngày Đai hội của Đảng Cướp Sạch VC, những người tự xưng là nhân sĩ, trí thức CS mở cuộc vận động ráo riết nhằm vào các tay trùm VC có triển vọng lên làm vua để mưu tính cái gọi là “Diễn biến từ trên xuống” hay hoa mỹ hơn là “Cách mạng Cung đình” thì cũng vậy. Họ ngó tìm quanh quẩn, tìm hoài mà không thấy có tên trùm nào đáng mặt đóng vai Gorbachev, Yetsin made in VN. Bèn làm liều chọn một lượt cả ba mạng: Trọng Lú, Sang sâu và cả Dũng y tá. Họ o bế, tô vẽ cho bọn chúng như vầy:

Trọng Lú thông minh, có bằng cấp cử nhân thứ thiệt chớ không phải thứ dõm theo hệ tại chức, tức là ghi tên đi học rồi chờ ngày lãnh bằng cấp, chẳng học hành gì sất. Lại còn có Phó Tiến sĩ Nga La Tư nữa, oai không?

Sang sâu tuy mới đấu võ miệng khơi khơi về vụ “Một con sâu đã nguy. Một bầy sâu chết mẹ cả nước nầy” là đã được Sĩ Phu ta bơm lên chín tầng mây: Chưa bầu mà chắc chắn đắc cử trăm phần trăm.

Lý thuyết da CS Nguyễn Thanh Giang còn liều mạng hơn, bợ đít Dũng du côn lên thành Thủ tướng “số dách” Á Châu, khiếp không? Tay tể tướng du côn Ba Dũng bửa nọ cao hứng tuyên bố trật chìa: “Một tấc đất, một tấc biển quyết không để mất”. Sáng hôm sau, Tể tướng ta mở Blog. Màn máy tính chớp nháy hoài mà không thấy chữ. Ô hô! Ai tai vì mắc vạ miệng!

Ba vị vua tập thể sắp lên ngôi hứa lèo với quí vị nhân sĩ, trí thức CS đồng đảng của chúng cái gì vậy? Chúng đoan chắc ba chuyện động trời như vầy:

Một là: Cương quyết “Đổi mới cơ chế” thực hành “dân chủ” từ trong Đảng ra tới ngoài dân.

Hai là: Triệt để bắt sâu, tức là bài trừ tham nhũng.

Ba là: Xóa bỏ Điều 4 hiến pháp dành độc quyền cai trị cho Đảng Cướp Sạch VC.

Nghe bùi tai, quí cụ nhân sĩ mới xui em cháu, giúp làm màu làm mè biểu tình cho xôm tụ để cho vở kịch “Diễn biến từ trên xuống” giống y như thiệt. Chẳng ngờ rằng các cụ bị ba thằng bợm già VC lừa đảo trắng trợn. Lên ngôi rồi chúng bèn sổ toẹt: Chẳng có hứa hẹn cái gì sất!

Màn CẢI LƯƠNG cải sà lách tới đây là hạ màn

ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC ẮT THÀNH CÔNG

Từ cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 đến nay, sinh hoạt trên các trang mạng trở nên sôi động. Nào là các bài tường thuật biểu tình Chúa Nhật hàng tuần, nào là các bài phân tích, nhận định vân vân và vân vân…Đặc biệt là các lời “còm” (comments). Đây mới thật là PHẢN ẢNH DƯ LUẬN ĐẠI CHÚNG. Từ những câu ngắn gọn , bình dị nhưng dứt khoát, đến những đoạn viết ngắn với tính phê phán bộc trực. Thỉnh thoảng có những bài viết vừa phân tích tình hình vừa nghiêm chỉnh đề xuất ý kiến chớ không phải là lời bình đơn thuần.

Trong số hàng ngàn ý kiến khác nhau, tựu trung lại có mấy ý hướng rõ nét sau đây:

Khuynh hướng giới hạn các cuộc biểu tình trong khuôn khổ biểu dương lòng yêu nước chống xâm lăng Tàu.

Khuynh hướng mở rộng mục tiêu biểu tình thành tranh đấu chống áp bức, bất công.

Cuối cùng là Ý chí dứt dạt: DẸP BỎ ĐẢNG CƯỚP SẠCH VC hay ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘ ÁP BỨC BẤT CÔNG, ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ thì cũng vậy.

Nhóm nầy viết những câu ngắn gọn, biểu lộ thật ý, không lý luận quanh co, chỉ thẳng vào sự việc, đại ý: VC bán nước mới là “ngụy”. VC đàn áp dân mới là “phản động.”

Thật ra đây không phải là ba khuynh hướng khác nhau mà chính ra là ba bước chiến thuật tuần tự trên quá trình vận động Cách mạng mà mỗi nhóm nhận định theo thời điểm khác biệt.

Cho dẫu thế nào đi nữa, cuộc khởi phát phong trào biểu tình hiện nay đã đưa dư luận Quốc tế đến một cuộc THẨM ĐỊNH LẠI LỊCH SỬ DÂN TỘC chưa từng có.

Sau đây là vài đoạn trích từ bài báo TRANH CHẤP HOÀNG SA của Frank Ching (Far Eastern Economic Review):

1/ Hà Nội cũng nên khôn ngoan tái lượng định lịch sử và xác nhận công trạng đúng chỗ, Chánh phủ Saigon đã bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Quần đảo Hoàng Sa thật là mãnh liệt trong khi Hà Nội chỉ lo triều cống Trung Cộng để xin ân huệ, là hành động đáng được công nhận.

2/ Hồ chí Minh khi được hỏi rằng ông phò Sô viết hay phò Trung Cộng, đã trả lời rằng ông phò Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng CHÁNH PHỦ SAIGON ĐÃ PHÒ VIỆT NAM NHIỀU HƠN LÀ BẮC VIỆT.

3/ Rõ ràng là Hồ Chí Minh, qua tay Phạm Văn Đồng, đã dâng cho Trung Cộng phần bánh lớn vì hắn cần viện trợ khổng lồ để chuẩn bị xâm chiếm Miền Nam Việt Nam bằng vũ lực. Hồ đã nhắm mắt chấp nhận mọi điều kiện của Bắc Kinh.

MỘT CHẾ ĐỘ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN NHƯ VẬY KHÔNG THỂ NÀO ĐỂ CHO TỒN TẠI ĐƯỢC. PHẢI TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG DẸP BỎ THÔI!!!

Trên đây là phần nhận định tình hình. Sau đây là lời tâm huyết nhắn gởi các Bạn trẻ ở trong nước:

TÔI TIN TƯỞNG:

Một: Ngày 5 Tháng 6 năm 2011 là ngày LỊCH SỬ DÂN TỘC TRONG THẾ KỶ 21.

Ngày khởi phát ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC

Ngày ĐẦU TIÊN tuổi trẻ đi BIỂU TÌNH biểu lộ ý chí chống xâm lăng sau hơn 60 năm trên Miền Bắc và hơn 36 ở Miền Nam dưới ách Độc tài toàn trị VC.

Đây là BIẾN ĐỘNG ĐỘT PHÁ mở cửa cho bước tiến Cách mạng.

Hai: Cho dẫu là tự phát hay có ngươi lèo lái, công cuộc nầy vẫn là bước mở đầu cho trào lưu vận động Cách mạng Dân tộc theo hướng tiến, bất phục hoàn.

Ba: Cho dẫu vì bất cứ lý do gì, công cuộc nầy bị khựng lại hay ngay cả tạm thời gián đoạn đi nữa thì cánh cửa “đột phá” vẫn còn mở ngỏ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ là tái phát khởi. Lần nầy sẽ có tổ chức hơn, cường mãnh hơn và quyết liệt tiến tới

MỤCTIÊU:Triệt hạ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN VC.

Thanh niên là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI của Đất nước Vận mệnh Đất Nước là ở trong tay các Bạn. Hãy hành xử đúng tư cách là NGƯỜI CHỦ

Với Tâm Niệm theo Truyền thống DIÊN HỒNG

QUYẾT CHIẾN – HY SINH – VÌ DÂN LIỀU THÂN

Nguyễn Nhơn
Rạng Đông 7/8/11

From: thanglong67@gmail.com
To: nhon37@hotmail.com
Subject: CÁCH MẠNG HAY CẢI CÁCH ?!
Date: Sun, 19 Jul 2015 10:36:48 +0700

Kính gửi: Bạn Nhon Nguyen

Rất mong được quý vị quan tâm và chia sẻ cho cộng đồng. Xin cảm ơn, Lê Thăng Long.

-----

CÁCH MẠNG HAY CẢI CÁCH ?!

Cách mạng là xóa bỏ hoàn toàn cái này để thay thế hoàn toàn bằng cái khác. Cách mạng có thể là sự hủy diệt cái cũ để thay thế bằng cái mới.

Có cuộc cách mạng tốt nhưng cũng có cuộc cách mạng xấu. Không phải cuộc cách mạng nào cũng tốt hoàn toàn.

Cải cách là sự sửa đổi mang tính kế thừa và phát triển. Cải cách tránh đổ vỡ và hủy diệt hơn là cách mạng.

Trước và sau ngày 30/4/1975 miền Bắc đã làm cuộc cách mạng đối với miền Nam. Toàn bộ bộ máy của chính quyền miền Nam bị miền Bắc hủy diệt, loại bỏ không sử dụng. Đó là cuộc cách mạng thực sự.

Gần đây phong trào dân chủ Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Mỹ và phương Tấy rất cổ vũ làn sóng phát triển dân chủ tại Việt Nam.

Vậy tiến trình dân chủ Việt Nam đang phát triển là sự phát triển cách mạng hay là cải cách?!

Gần đây chúng tôi rất lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của nhiều triệu đảng viên đảng CSVN cùng công chức chính quyền Việt Nam.

Nếu có cuộc cách mạng mới thì trong tương lai những lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ nắm chính quyền. Rồi sau đó đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hiện tại sẽ bị hủy diệt.

Trong những người, những nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam cũng có nhiều trường phái với những quan điểm khác nhau. Có trường phái theo tư duy cách mạng, có trường phái theo tư duy cải cách.

Chúng tôi khẳng định chắc chắn là chúng tôi thuộc trường phái cải cách.

Năm 1986 cố Tổng bí thư đảng CSVN là Nguyễn Văn Linh đã thực hiện cuộc cải cách nhưng đó là cuộc cải cách thiếu toàn diện và triệt để. Chúng tôi muốn Việt Nam tiếp tục cải cách toàn diện và triệt để hơn. Cần phải thực hiện cuộc cải cách lần 2. Từ năm 1986 đến nay coi như là giai đoạn của cuộc cải cách lần thứ nhất.

Tinh thần cải cách cơ bản của chúng tôi là gì?!

Về một số nguyên lý cơ bản chúng tôi không khác gì ông Nguyễn Kim Ngọc cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây và cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Từ năm 1985 về trước Việt Nam ít có kinh tế tư nhân. Tiêu diệt kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tập thể. Từ năm 1986 đến nay Việt Nam làm ngược lại. Có nghĩa là cổ phần hóa kinh tế tập thể trở thành kinh tế tư nhân. Đảng viên đảng CSVN trước kia buộc phải theo kinh tế tập thể. Từ năm 1986 đến nay đảng viên đảng CSVN được làm kinh tế tư nhân. Cũng với đảng viên đó, con người đó nhưng tư duy khác nhau và cách làm khác nhau.

Chúng tôi chưa bao giờ có ý định tiêu diệt, làm mất vai trò và quyền lợi của những đảng viên đảng CSVN cùng công chức chính quyền Việt Nam.

Chúng tôi muốn chỉ ra con đường tốt nhất giúp cho Việt Nam cải cách triệt để và toàn diện hơn. Tiếp tục thay đổi tư duy về kinh tế và chính trị. Sắp xếp lại bộ máy chính quyền cho khoa học hơn. Muốn làm được thành công cải cách mới cần có tư duy mới, phương tiện mới.

Chúng tôi muốn Việt Nam sớm thực hiện mô hình hiến pháp tam quyền phân lập. Đây là mô hình hiến pháp khoa học, hiệu quả, tốt nhất hiện nay trên thế giới.

Hiến pháp tam quyền phân lập là phương tiện để đảm bảo tốt nhất cho nhân dân Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền con người. Đó cũng là tiền đề tạo động lực đưa kinh tế Việt Nam phát triển mạnh hơn.

Tam quyền phân lập là 1- Lập pháp, 2- Hành pháp, 3- Tư pháp độc lập. Đứng đầu hành pháp là tổng thống.

Chúng tôi muốn Việt Nam thực hiện mô hình hiến pháp tam quyền phân lập và bầu cử, ứng cử tự do dân chủ chức vụ tổng thống ngay trong năm 2015.

Quý vị và các bạn muốn trao đổi, tìm hiểu, phản biện, góp ý đối với chúng tôi xin liên lạc qua địa chỉ :

1/ Doanh nhân, nhà hoạt động vì quyền con người Lê Thăng Long (Lincoln Lê). Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com . FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn , Blog: www.lethanglong.wordpress.com .

2/ Doanh nhân, nhà hoạt động vì quyền con người Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng). Hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại và truyền thông Chuông Việt. Địa chỉ văn phòng: 38 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐTDĐ: 0962493364. Email: chuongviet069@gmail.com .

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 19/07/2015,

Lê Thăng Long (Lincoln Lê) & Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng)

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site