lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

30 tháng tư: Xu mị hòa hợp hòa giải

Trích: "Đã qua 40 năm (1975-2015) một Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc vì lợi ích của tổ quốc Việt Nam vẫn còn là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam thì sẽ chấm dứt tình trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xóa bỏ sự nô lệ ý thức hệ ngoại bang./.
( Nguyễn Thành Trí (Danlambao) - Nhìn lui, nhìn tới, sao không nhìn thẳng hiện tại? )

Hòa hợp hòa giải với việt cộng là TỰ SÁT.

Kinh nghiệm lịch sử:

1/ Chánh phủ Liên Hiệp 1946: Lúc giặc đỏ họ hồ và bè đảng suy yếu, chúng lưu manh kêu gọi các đảng phái Quốc gia hợp tác thành lập Chánh phủ Liên hiệp - Đoàn kết Quốc gia. Khi tên cáo hồ bắt tay thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó ra lệnh cho Giáp rách dựng lên cái gọi là vụ án Ôn Như Hầu, đem quân tàn sát lực lượng Việt Quốc - Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu, chỉ có những lãnh tụ Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần... nhờ Quân đội QDĐ Tưởng Giới Thạch che chở là chạy thoát qua tàu.

2/ Hiệp định đính chiến Genève 1954: Giặc cờ đỏ họ hồ toa rập với thực dân Pháp ép Quốc Gia Việt Nam tham dự hội nghị để rồi thực - cộng chia đôi Đất nước VN. Một nửa nước bị nhuộm đỏ màu sắt máu cộng sản. Một triệu đồng bào Miền Bắc gạt nước mắt rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên lên đường chạy vào Nam tìm Tự do!

3/ Hiệp định ngưng bắn Paris 1973: Mỹ ép VNCH nói chuyện với việt cộng và tay sai MTGPMN để rồi 2 năm sau mất cả Miền Nam VNCH. Toàn quốc bị nhuộm đỏ, toàn dân sống dưới gông cùm việt cộng và tư bản đỏ bốc lột cho tới ngày nay!

Đó là 3 câu chuyện THỎA HIỆP với việt cộng lưu manh trên bình diện Quốc gia.

Những vụ lừa gạt giết người cướp của lẻ tẻ không kể. Đó là sự thật lịch sử và những thủ đoạn gian manh cộng sản còn đang diễn tiến. Vậy những ai còn mơ hồ gì về hòa giải - thỏa hiệp với việt cộng, một thứ siêu lưu manh cộng sản, hãy liệu liệu đó mà đi vào chỗ chết không có đất chôn!

Trước thềm 30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN,

Trong khi đồng bào trong nước, từ Thạnh Hóa, Long An chí Nghệ An “ truyền thống Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa “, phất cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA VNCH lẫm liệt nêu cao ý chí kháng cự đánh đổ bạo quyền cộng sản,

Bọn ngụy quyền vc phản nước hại dân hốt hoảng ra sức tuyên truyền trấn an và đẩy mạnh chiêu bài xu mị hòa hợp hòa giải để hóa giải.

Thành tâm kêu gọi những ai còn nghĩ tới vận mệnh của Đất nước, tiền đồ của Dân tộc, xin đừng tiếp tay với phường sói lang việt cộng, giúp chúng ru ngủ, đẩy lùi khí thế đấu tranh của đồng bào đang sôi sục.

Làm như vậy là đắc tội với Dân tộc và lịch sử nước Việt.

Nguyễn Nhơn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site