lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Nhân Ngày Quốc Hận 30/4/1975 - 30/4/2015. Bốn Mươi Năm Nhìn Lại Tình Hình Ta và Địch

y ban truy tố tội ác đảng cộng sản việt nam

Nhân Ngày Quốc Hận 30/4/1975 - 30/4/2015. Bốn Mươi Năm Nhìn Lại Tình Hình Ta và Địch

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam kính gởi:

- Đồng bào Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại 
- Quý Chiến Hữu Quân Lực VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia VNCH 

Bản văn số 30415. Orange County, CA, ngày 30/4/2015

_______________________________

Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu,

30/4/1975 - 30/4/2015
 đúng bốn mươi năm, với trên 4 triệu đồng bào Việt Nam lưu vong khắp quả đất nầy để tránh bầy thú dữ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bốn mươi năm quả thật  không ngắn đối với một đời người, cũng nên nhìn lại ta có được cái gì, tachưa có cái gì, và Cộng sản Việt Nam muốn gì nơi chúng ta? 

Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu, 

Trước tiên, chúng ta đã có thế hệ thứ 2 bốn mươi tuổi, và thế hệ thứ 3 cũng đã hai mươi tuổi. Chúng ta có những giáo sư đại học, những kỹ sư, những bác sĩ, những luật sư, những khoa học gia lừng danh, những thương gia triệu phú người Mỹ gốc Việt, và nhiều người gốc Việt mang nhiều quốc tịch của nhiều quốc gia khác. Nói tóm lại, chúng ta có được một khối lượng chất xám đáng được nể trọng.

I- Ta Có Được Cái Gì?

1- Về Tổ Chức Hội Đoàn

Chúng ta có các loại hội đoàn chống cộng: Có Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, có Tướng, có Tá, có Úy, có binh, có lính; Có Hội Không Quân, Hội Hải Quân, Hội Nhảy Dù, Hội Thủy Quân Lục Chiến, Hội Biệt Động Quân, Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Quân Cảnh, Hội Võ Bị, Hội Thủ Đức, Hội Quốc Gia Hành Chánh, Hội Tù Nhân Chính Trị vv…

Chúng ta có các hội đồng hương từ Bến Hải đến Cà Mâu: Hội Đồng Hương Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Rạch Giá, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đồng Tháp  vv… và + thêm vài trăm hội đồng hương khác nữa. 

Chúng ta có những đảng phái chính trị lâu đời: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Tân Đại Việt + thêm vài chục đảng phái quốc gia khác.

Chúng ta có những nghị viên thành phố, có thị trưởng, có thượng nghị sĩ tiểu bang vv… Có nhân viên làm cho mọi ngành an ninh; Có tướng có Tá, là những quân nhân  Mỹ gốc Việt, hoặc Canada, Âu Châu, Úc Châu. Tất cả đang tham gia vào giòng sinh hoạt chính của những xứ sở đó.

Chúng ta có 2  “chính phủ lâm thời” với ông Thủ Tướng Đào Minh Quân, và ông Thủ Tướng Nguyễn Hữu Chánh.  

Chúng ta có báo chí, có đài phát thanh, có đài truyền hình. 

Chúng ta có tổ chức Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ là ôn, là mệ, của các cộng đồng người Việt tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ. Đặc biệt tại tiểu bang Cali, phía bắc có cộng đồng người Việt tại Sacramento và San Jose. Nam Cali có Little Saigon, Thủ đô của người Việt tỵ nạn Cộng sản, có hai cộng đồng: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia của ông Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và Cộng đồng Việt Nam Nam Cali của ông Ngãi Vinh.

2- Về Tôn Giáo

Chúng ta có Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, có Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Có Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Hồi Giáo vv…

Tóm lại, 40 năm lưu vong tỵ nạn cộng sản Việt Nam với trên 4 triệu người, cái gì chúng ta cũng có.

II- Ta Chưa Có Cái Gì?

Cứ tưởng rằng với những thứ chúng ta có thì ngày về quang phục quê hương của trên 4 triệu đồng bào tại hải ngoại sẽ rất ngắn, nhưng có ngờ đâu ngày về mỗi ngày mỗi dài ra.Bởi lẽ cái mà chúng ta hiện không có lại đóng một vai trò tối quan trọng cho ngày về, đó là:

- Chúng ta không có lãnh đạo.  

- Chúng ta không còn có phong độ hào hùng và lòng can đảm của những ngày tháng cũ trước 1975. Chúng ta cầu an và sợ hãi. 

- Chúng ta không có đoàn kết thành một lực lượng, một ý chí.

- Chúng ta không tham mưu, không kế hoạch, thiếu phối hợp.

- Chúng ta không có tình báo hỗ trợ, cung cấp tin tức, không nắm vững địch tình.

- Chúng ta mơ tưởng hão huyền, chạy theo bánh vẽ của những con buôn chính trị.

- Chúng ta bị xé ra từng mảnh nhỏ, rời rạc như những nắm cát.

- Chúng ta không có được câu chào nhau quyết tâm hằng ngày của người Do Thái trước ngày họ lập quốc: “Mai Về Jerusalem".

Thử nhìn lại, bao nhiêu hội đoàn bao nhiêu tổ chức, đảng phái, và tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã làm được gì trong 40 năm qua? Có chăng chỉ là những Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo. Có chăng là những buổi lễ hằng năm như Ngày Quốc Hận 30/4, Ngày Quân Lực 19/6, ngày Tết Việt Nam. Chúng ta với khăn đai, áo, mão, với quân phục chỉnh tề, với huân chương, với dây biểu chương đầy ngực, hiên ngang diễn hành trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, Nam Cali… và sau đó xếp tàn y lại để dành năm sau. 

Có chăng là những Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, những nghị quyết của một số thành phố, tiểu bang công nhận lá cờ thiêng, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Bốn mươi năm rồi, chỉ có vậy thôi sao?

Thưa Quý Hội Đoàn, Thưa Quý đảng phái Quốc Gia, Thưa Quý Liên Hội, Thưa Quý Tập Thể Quân Lực VNCH, Thưa Quý Tổng Hội CSQG/VNCH: Xin quý vị suy ngẫm lại. 

Trong khi đó thì chính phủ Hoa kỳ càng ngày càng xích lại gần hơn với cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết ngày 25/7/2013 Tổng Thống Hoa Kỳ Obama và Chủ Tịchcộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang tuyên bố: "Thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam."

Vậy thì người Việt quốc gia tại hải ngoại cần phải nhận định sáng suốt, liệu chúng ta có thể nhờ Hoa Kỳ trong công cuộc lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam hay không? Hay rồi cũng giống như ngày xưa, ngoài mặt Hoa Kỳ đã từng tuyên bố VNCH là tiền đồn chống cộng của thế giới tự do tại vùng Đông Nam Á, mà bên trong thì theo tài liệu giải mật mới đây vào 8/2004, trong cuốn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Kissinger và Tổng Thống Nixon, Tổng Thống Nixon đã nói rằng: "Dù bất cứ cách nào, miền Nam Việt Nam có thể không bao giờ tồn tại". Hoặc trong cuộc đối mặt giữa Kissinger và Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai, Kissinger đã nói rằng: “Chúng tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc chiến nầy, và như Thủ Tướng đã biết chúng tôi đã mở đầu thương lượng với chính phủ Hà Nội từ năm 1967”.

Nêu lên vấn đề trên để quý vị hội đoàn các tổ chức chống cộng chúng ta phải cẩn thận, xin đừng chạy theo bánh vẽ của đám con buôn chính trị. Người Việt tỵ nạn cộng sản lại sẽ biến thành công cụ cho bọn chúng theo từng giai đoạn, từng nhu cầu mà thôi. 

Trong khi đó, như chúng ta cũng đã biết, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam tung ra Nghị Quyết 36, không ngoài mục đích thâu tóm trên 4 triệu “khúc ruột ngàn dặm” quay về với bọn chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

1- Bọn chúng dùng những đòn phép đánh phá, gây rối loạn, bôi nhọ chụp mũ những cá nhân quốc gia chân chính nào chống đối bọn chúng. 

2- Bọn chúng mua chuộc những hội đoàn, những cá nhân ham danh, hám lợi.

3- Bọn chúng mua chuộc báo chí, ký giả, các đài phát thanh, các đài truyền hình.

Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu, 

Tại Nam Cali, có bao nhiêu đài phát thanh, truyền hình của Cộng Sản Việt Nam, hay được bọn chúng tài trợ kinh phí để hoạt động theo tinh thần thực thi Nghị Quyết 36 của bọn chúng?

Thử mở các đài truyền hình tại Cali, hằng ngày rã rích những tin tức từ Việt Nam. Những hình ảnh các hoạt động của công an, bộ đội, cán bộ cộng sản từ hạ tầng đến thượng tầng. Những phim ảnh từ cơ quan tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam gởi sang chiếu công khai trên các đài truyền hình.

Tất cả những thứ đó chúng ta có cần hay không? Chắc chắn là không. Vì chúng là những nọc độc đang chích vào thân thể của chúng ta, những người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại hải ngoại, không những cho thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mà còn kế tiếp.

4- Bọn chúng gài người của bọn chúng xâm nhập vào các tổ chức, các hội đoàn của người Việt Quốc Gia để rồi đưa những tên Việt cộng, Việt gian nầy ra tranh cử các chức vụ trong các cơ quan hành pháp, lập pháp của chính quyền sở tại. Những hoạt động nầy trong mưu toan thôn tính toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

5- Bọn chúng khai thác triệt để chiêu bài tôn giáo để thâu tóm đồng bào phật tử hải ngoại qua một số cộng tăng, ma tăng của lực lượng Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước và hải ngoại.

Tổng Cục Tình Báo cộng sản Việt Nam cũng đã cho ra đời một số tổ chức và cá nhân đối lập giả tạo, hoạt động trong nước, và tinh vi dàn cảnh với một số chịu khổ nhục kế, sau đó bố trí đưa số cơ sở nầy xuất cảnh ra hải ngoại hoạt động. Những âm mưu nầy không ngoài mục đích:

a/ Đánh lừa các nước tây phương rằng Việt Nam hiện có đủ mọi thứ tự do, có dân chủ dân quyền. Bằng chứng là tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền của Huỳnh Thục Vy, Mạng Lưới Blogger Việt Nam của Mẹ Nấm, Hội Bảo Vệ Tôn Giáo và Sắc Tộc của Huỳnh Trọng Hiếu, em trai của Huỳnh Thục Vy, và các tổ chức khác gọi là Tổ Chức Xã Hội Dân Sự.

Các tổ chức nầy được công an, tình báo cộng sản Việt Nam bật đèn xanh cho phép bọn chúng công khai hoạt động, tiếp xúc với các tòa Đại Sứ của các nước tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Bọn chúng tuyên bố vung vít chống đối nhà cầm quyền cộng sản mà không hề bị bắt bớ tù đày. Thậm chí như nhà “đối lập” Mẹ Nấm còn được nhà nước cộng sản cho phép xuất ngoại ra ngoại quốc, phối hợp biểu tình với người Phi Luật Tân và trở về nước bằng an vô sự tiếp tục được tự do hoạt động “đối lập”. Huỳnh Thục Vy với những lời tuyên bố quay video tung lên mạng, những bài viết chống đối nhà nước cộng sản Việt Nam nẩy lửa. (Điều chắc chắn là y thị không có khả năng viết những bài nầy.) Hơn nữa, với những lần tiếp xúc với ông Đại sứ nầy, ông Tổng Lãnh Sự nọ của các nước tây phương, ông Phó Thủ Tướng của nước Đức, mà y thị chỉ bị quẳng dồ dơ vào nhà mà thôi. Sau đó, y thị tiếp tục được tự do quay video tung hình ảnh bản thân lên mạng trong hoạt động "đối lập".

mẹ nấm như quỳnh

Thủ Đô Manila, Philippines, 11/5/2012, "Đối lập Mẹ Nấm" xuất hiện tại Phi Luật Tân thi hành công tác "chống Tàu". Sau khi hoàn tất công tác giao phó, "Đối lập Mẹ Nấm" trở về lại Việt Nam với thành tích "chống Tàu". Y thị đưa bài viết "Tôi Đi Biểu Tình Ở Philippines" và hình ảnh lên Facebook

Như chúng ta đã biết, đã có kinh nghiệm, dưới chế độ đảng trị và công an trị của cộng sản Việt Nam. Mọi hình thức đối lập, cá nhân hay tập thể, đều bị bóp nát từ trong trứng nước. Vậy mà các tổ chức và nhân vật Huỳnh Thục Vy, Mẹ Nấm, Huỳnh Trọng Hiếu vẫn ung dung tự tại, hằng ngày tuyên bố chống đối nhà nước cộng sản. Vậy xin hỏi bọn nầy là ai?

b/ Những nhân vật như Cù Huy Hà Vũ, Đặng Chí Hùng, Điếu Cày sau một thời gian chịu khổ nhục kế "bị tù" hay "bỏ trốn" vì tội chống đối nhà nước cộng sản, bọn họ được gởi ra hải ngoại thi hành công tác: Kẻ thì chiêu dụ đồng bào hải ngoại xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải dân tộc, cùng bắt tay với cộng sản để “xây dựng đất nước cộng sản”, kẻ thì chiêu dụ đồng bào đứng dưới sự hướng dẫn của chúng ("tủ lạnh con" tức lãnh tụ con) để cùng nhau tiến lên "giải phóng" Việt Nam.

Trong cuộc diễn hành nhân ngày Tết Việt Nam tại Thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản, tại Little Saigon, Westminster, Cali, do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali của ông Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tổ chức, Điếu Cày với danh nghĩa đại diện Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, cùng đảng Việt Tân đã xuất hiện diễn hành trên đại lộ Bolsa, nơi được mệnh danh là Thủ Đô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Thật là mỉa mai và chua chát.

điêế cày nguyễn văn hải

Ngày 21/2/2015, Cựu cán binh cộng sản thuộc Sư đoàn Sao Vàng Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày trong buổi lễ diễn hành Tết Ất Mùi tại đại lộ Bolsa, Westminster, do Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California của Chủ Tịch Nguyễn Xuân Nghĩa tổ chức

điếu cày nguyễn văn hải

Ngày 20/2/2015, Điếu Cày xuất hiện trong một gian hàng bán áo thun quảng cáo cho tổ chức của hắn tại hội chợ Tết do Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali của Chủ Tịch Trương Ngãi Vinh tổ chức

điếu cày nguyễn văn hải

Trong khi đó vào năm 2007, Cán binh Cộng sản Sư đoàn Sao Vàng Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày còn rất mặn mà với trang phục và cờ đỏ sao vàng đội trên đầu tại Sài Gòn, Việt Nam

Tại Canada tên việt gian Đặng Chí Hùng và tên Thượng nghị sĩ chỉ định Ngô Thanh Hải cùng đám Nguyễn Ngọc Bích ở Washington DC đang gây làm phai mờ ngày Quốc Hận 30/4 bằng cái mà bọn chúng gọi là “Ngày Hành Trình Đến Tự Do 30/4” qua Dự Luật S-219. Dự luật nầy đã được quốc hội Canada thông qua và đã trở thành luật vào ngày 26/4/2015.

Tại Washington DC, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng được gọi là “Tiến Sĩ Brake” cũng đang tổ chức ngày Quân Lực 19/6 tại Kennedy Center với giá vé vào cửa tối thiểu là 75$ USD, 100$ USD và tối đa là 1,000$ USD, và vé danh dự là 10,000$ USD (theo thông cáo của Nguyễn Đình Thắng). Mục đích làm lệch lạc ý nghĩa ngày Quân Lực VNCH 19/6 bằng ngày “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”.

Gần đây, trong những ngày kế cận ngày Quốc Hận 30/4, đám Trúc Hồ đài Truyền hình SBTN, Trung tâm Băng Nhạc Asia, cán binh Sư đoàn Sao Vàng Cộng sản Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày đang tung ra chiến dịch We Are One (Chúng ta là một) vận động đồng bào trong nước và hải ngoại ký vào bản thỉnh nguyện thư (100 ngàn chữ ký) gởi Liên Hiệp Quốc xin Liên Hiệp Quốc can thiệp vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Công việc nầy do tổ chức của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, một nhận vật đối lập cuội do Cộng Sản Việt Nam tạo dựng và đang phát động trong nước.

Trúc Hồ và Điếu Cày xuất hiện trong mục số 21 của cuốn băng nhạc Asia 76 với chủ đề “Hành Trình Một Giấc Mơ” vừa mới phát hành, đang cổ động kêu gọi đồng bào hải ngoại tham gia ký thỉnh nguyện thư We Are One.

trúc hồ, nguyễn văn hải

Tổng Giám Đốc Truyền Hình SBTN/ Giám Đốc Trung Tâm Băng Nhạc Asia Trúc Hồ và cựu cán binh cộng sản Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày xuất hiện trong đoạn chót đĩa II, Asia 76

Điểm đáng lưu ý, đĩa I là phần ca ngợi tinh thần chiến đấu của người lính VNCH với sự xuất hiện của một số cựu sĩ quan Quân Lực VNCH trên sân khấu. Đĩa II, phần cuối là sự xuất hiện cùng lời kêu gọi của Trúc Hồ và cán binh của Sư Đoàn Sao Vàng cộng sản Bắc Việt, Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày. Cả hai đều kêu gọi đồng bào hỗ trợ cho tổ chức đối lập cuội của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm trong nước, và cho chiến dịch xin 100 ngàn chữ ký We Are One. Cảnh cuối cùng là màn vỗ tay nhiệt liệt hoan hô Trúc Hồ và Điếu Cày của mấy ngàn khán giả trong hội trường. Như vậy là màn “hòa hợp hòa giải” của Trúc Hồ và Điếu Cày trình diễn đã thành công. Cuốn băng nhạc nầy đang được tung ra hải ngoại và cũng sẽ về trong nước. Hẳn Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ vui mừng và tuyên dương Trúc Hồ và Điếu Cày. Ngược lại chắc chắn rằng đồng bào tại quốc nội sẽ mất đi niềm tin quang phục quê hương đối với ở người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

Ngoài ra, chương trình We Are One xin 100 ngàn chữ ký nầy sẽ được Trúc Hồ tổ chức một đêm hát miễn phí do các ca sĩ của trung tâm băng nhạc Asia thực hiện tại khu Phước Lộc Thọ, Westminster, Cali, vào ngày 3/5/2015. Nhân đó, họ sẽ xin đồng bào đến tham dự ký vào thỉnh nguyện thư.

Điều đáng lưu ý là chúng ta phải cẩn thận, kẻo lại bị bọn Việt gian tay sai lừa phỉnh một lần thứ hai. Lần thứ nhất là chiến dịch xin 150 ngàn chữ ký của đồng bào để thỉnh nguyện Chính phủ và Tổng Thống Hoa Kỳ Obama can thiệp Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang của nhóm Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng. Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đã không tiếp nhóm Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng. Sau nầy sự việc lỡ vở, có tin tức tiết lộ rằng: Trong 150 ngàn chữ ký thỉnh nguyện lên Chính phủ Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama, thì đã có đến 2 phần 3 (2/3) chữ ký là giả. Một nhân chứng đã nói trên diễn đàn Paltalk cô ta sẵn sàng đứng ra tố cáo sự lừa gạt Chính phủ Hoa kỳ và Tổng Thống Obama của Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng. 

Thưa Đồng bào Quốc Nội và Hải Ngoại, Thưa Quý Chiến hữu, 

Chúng ta cũng còn phải cẩn thận khi ký vào thỉnh nguyện thư vì nếu không, vô tình chúng ta đã cung cấp hồ sơ lý lịch cá nhân của chúng ta cho tổ chức đối lập giả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm trong nước, tức là chúng ta đã tình nguyện cung cấp hồ sơ cá nhân của chúng ta cho công an cộng sản Việt Nam vậy. Ngoài ra, đồng bào không nên đóng góp tiền bằng thẻ credit vì hồ sơ cá nhân của quý vị sẽ bị lộ.

we are one, nhanquyen2015.net

Mẫu giấy của cái gọi là KÝ TÊN VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM 2015 (còn được gọi là Thỉnh Nguyện Thư "We Are One") có mục điền họ tên, email, số điện thoại, và địa chỉ của người ký. Hiện mẫu giấy này đã xuất hiện tại buổi lễ Quốc Hận 30/4/2015 tại Tượng Đài Việt Mỹ, Westminster, do Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali của Trương Ngãi Vinh phổ biến

Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu,

Bốn mươi năm nhìn lại chúng ta đã làm được gì cho tổ quốc điêu linh, cho đồng bào khốn khổ tại quê nhà, cho việc lật đổ bạo quyền Cộng Sản Việt Nam để tránh thảm họa diệt chủng gần kề. Hiểm họa Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ treo cờ máu của bọn chúng tại Little Saigon, Westminster, California, một khi mà bọn chúng đã kiểm soát được cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại không phải là chuyện không thể xẩy ra.

lycamobile, unlimited data

(Tin ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông. Thứ sáu, 20 tháng 3 năm 2015) Dưới hình thức một tấm quảng cáo cho hãng Lycamobile, cờ máu đã xuất hiện tại một ghế băng gần trạm xe bus ngay góc ngã tư Bolsa –Brookhurst, Little Saigon, đối diện khu thương mại sầm uất của người Việt và là ngã tư có lưu lượng xe qua lại rất đông. Hình trên ông Phan Tấn Ngưu, Tổng hội trưởng CSQG, ông Phan Văn Chính (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, hiện nay cũng đang bị cộng đồng tại Nam Cali lên án và tẩy chay. Ông này đã ngoan cố treo phướn quảng cáo cho tờ báo có quá nhiều tai tiếng thân cộng là tờ Người Việt trong dịp Quốc Hận 30/4/2015 tại khu phố Bolsa, Little Saigon), Phan Như Hữu (Hội Đền Hùng), ông Nguyễn Văn Kỳ (hội Quảng Nam Đà Nẵng) đang đứng nhìn

Bốn mươi năm nhìn lại, chúng ta đã nói quá nhiều, nào là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, nào là chống cộng, nào là quang phục quê hương, nào là giải thể chế độ cộng sản vv… Ngay giờ phút nầy đây, những ngày kề cận ngày Quốc Hận 30/4 của năm 2015, tên Ngô Thanh Hải, Thượng Nghị Sĩ chỉ định của Canada với Dự Luật S-219 mưu toan biến ngày Quốc Hận 30/4 thành ngày “Hành Trình Tìm Tự Do” đã được quốc hội Canada chấp thuận và đã thành luật. Tại Hoa Thịnh Đốn Nguyễn Đình Thắng mưu toan biến ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”. 

Chúng tôi thiết tha mong mỏi và cầu xin quý Chủ Tịch cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Chủ Tịch cộng đồng người Việt tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ, quý Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực VNCH/ CSQG, và quý Chủ Tịch các hội đoàn, xin quý vị hãy mạnh mẽ lên tiếng phản đối luật S-219 của tên Ngô Thanh Hải và đồng bọn với Quốc Hội Canada, và Tiến Sĩ “Brake” biến Ngày Quân Lực 19/6 thành ngày “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta”.

Thiết nghĩ đây là chuyện nên làm của quý vị đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam tại hải ngoại. Còn nếu quý vị nghĩ rằng đây là “vấn đề tế nhị và nhạy cảm”, quý vị cần có thì giờ suy nghĩ, thì chúng tôi xin thẳng thắn mà thưa cùng quý vị rằng: Công cuộc chống cộng, đối đầu với kẻ thù cộng sản, xin hẹn quý vị kiếp sau. 

"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng." Xin đồng bào và quý chiến hữu thứ lỗi cho những lời nói và những nhận xét tình hình ta và địch sau 40 mươi năm nhìn lại, có lẽ đã làm cho đồng bào và quý chiến hữu không vui. 

Xin đa tạ

Liên Thành 

Đại diện cho toàn thể anh chị em trong Ủy Ban Truy Tố Đảng Cộng Sản Việt Nam

Địa chỉ: P.O. BOX 6147. Fullerton, CA 92834

Điện Thoại: 626-257-1057

Email: huemauthan1968@gmail.com

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2015/04/nhan-ngay-quoc-han-3041975-3042015-bon.html

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site