lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Trung Cộng đứt đuôi

Nếu Trung Cộng đứt đuôi thì VC sẽ đứt đầu. Chủ chết thì chó săn phải chết trước. Cho nên trong vòng 2 năm nữa TC phải khai thác những tài nguyên ở biển Đông để cứu lấy kinh tế của Tàu.  Lý tưởng nhất cho TC là lấy VN vì như vậy thì cái lưởi bò 9 đoạn sẽ không cần phải tranh chấp với quốc tế nữa.  Tốt nhất cho Tàu là VC sẽ dâng nước VN hơn là xâm lăng bằng vũ lực nhưng xâm lăng nó mau hơn là mua bán.  TC không có kịp thời gian để chiếm VN bằng kinh tế, mua bán nhượng bộ như chúng đang làm.  Cho nên, con đường chiến tranh xâm chiếm là điều có thể xãy ra trước 2016, năm Mỹ tranh cử tổng thống.

TC sẽ khiêu khích và tạo ra cớ để đánh VN. Đó là lý do mà chúng ta thấy có những xung đột biên giới với Cao Miên và biến đổi trong phía chính quyền VN trong những ngày gần đây. VC đang ở thế dâng cũng không được, đánh thì không dám đánh, mà bỏ Tàu theo Mỹ cũng không xong.

Ngược lại, Tàu cũng ở thế cưởi hỗ chung quanh toàn thù nghịch. TC không thể gây chiến với ai được trừ VN.  Trong vòng 2 năm tới, đây là cơ hội cho TC Nam tiến và cũng là cơ hội cho Mỹ và đồng minh chận đứng TC vì trong vòng 8 năm nữa khi mà TC thật sự mạnh hơn, nhất là về quân sự thì không ai có thể đương đầu được với TC ở Á Châu. Đó cũng là lý do mà Nhật sẽ tái võ trang và VN phải dựa theo Mỹ nếu không muốn mất nước.

Muốn tránh chiến tranh thì biển Đông phải là nơi cùng hợp tác khai thác của các nước lân cận và thế giới. Chúng ta đã thấy Anh Pháp lỡn vỡn trên sân chơi vì trong tương lai biển Đông với số lượng dầu lẫn tài nguyên khổng lồ dưới biển cũng sẽ là những thị trường cho Âu Châu và thế giới.

Hợp tác khai thác chia xẻ quyền lợi trên biển Đông không phải là kế vẹn toàn lâu dài cho TC. Cái thế sống còn lâu dài là chiếm lấy biển Đông, Nam tiến xuyên qua Ấn Độ Dương để cạnh tranh với Mỹ lẫn các cường quốc. Tuy nhiên, trong lịch sử, VN cũng như cái gân gà dai nhách, nhai không được bỏ không đành của Tào Tháo. Đây cũng là một vấn đề điên đầu của Trung cộng dù bây giờ VC nó thần phục Tàu cở nào nó cũng không dám một sớm một chiều mà dâng nước vì chúng sợ dân VN sẽ nổi loạn lật đổ chính phủ. VN không có cách gì hơn là đi với Mỹ và thế giới. Đi với Tàu thì chỉ có 2 đồng chí vs. thế giới trừ khi được Nga ủng hộ.

Lê Huy Trứ

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site