lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Vè Tướng Hán Ngụy Phùng Quang Thanh

Ve vẻ vè ve

Nghe Phùng Quang Thanh

Hồn ma tủi nhục

Bọ giòi lúc nhúc

Xác trương thối rồi

Chuột cống tanh hôi

Cha con bám đít

Luồn trôn đớp hít
Tàu ban lọng vàng

Phú qúy giàu sang

Vinh hoa tột đỉnh

Vợ chồng xúng xính

Công trạng vẻ vang
Bí thư mơ màng

Từ tay Phú Trọng
Biển đông chuyển động

Quyền lợi tranh dành

Phe phái tanh bành

Cắn nhau chí chóe

Đánh bài xì phé

Lạy lục Hoa Kỳ

Con heo sa đì

Chết không kịp ngáp

Nhân chuyến đi Pháp

Giống như Bá Thanh

Đui mù thong manh

Không nơi nương tựa

Cậy chi Tàu khựa

Béo húp khật khừ

Bẽ mặt lão Trư

Trọn đời cám bã

Hậu trường đấu đá

Thảm đỏ bao che

Chẳng dám ho he
Đố ai biết được
Lắm mưu nhiều chước

Kìa Dũng xà mâu
Chó sủa gâu gâu
Báo đài láo nháo

Thông tin bố láo

Méo mó tuyên truyền
Dư luận vì tiền

Rỉ tai mã tấu

Nhung khuyển đầu gấu

Đảng mafia
Tuân lệnh bố gìa
Tướng Thanh ra rìa

Âm u mộ địa
Vùng Tàu Bà Rịa
Xử theo luật rừng
Khí thế bừng bừng

Lòng người phẫn uất
Bao nhiêu khuất tất

Oán hận trào ra
Sáu nẻo sa bà
Tiếng kêu thảm thiết
Ô hô! Ô hô!

21.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site