lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Rủ Nhau Chầu Âm Phủ
hiện tượng thường xảy ra trước đại hội đảng cộng sản Việt Nam

Quang Thanh cùng với Bá Thanh

Về chầu âm phủ Tất thành chi mô

Hỏi rằng: Có phải bác Hồ

Xác thân thối rữa nấm mồ cũng không ?

Tao đây phất ngọn cờ hồng

Hồ Quang cướp trắng ngông cuồng Tập Chương

Gọi hồn cơm cúng Sinh Coong

Làng sen rối rắm lòng thòng dây mơ

Cô hồn ngạ qủy đâu ngờ

Lòi ra mặt chuột mịt mờ đảng ta

Ba Đình chướng khí ác tà

Tanh tao mật mỡ sơn hà đảo điên

Đấu tranh nội bộ vì tiền

Mẹ cha đồng chí chính quyền của ai?

Tất nhiên là của độc tài

Giết nhau như ngóe tuyền đài thảm thương

Theo Tàu một đám bất lương
Đầu trâu mặt ngựa nhiễu nhương trong ngoài
Ngán sao hải ngoại lạc loài
Vịt vờ dân chủ mãi hoài tự do

Người cày mất ruộng chẳng lo
Van xin thể chế con cò qua sông
Hát hò nhắng nhít kể công
Thị trường yêu nước xù lông bẽ bàng

Dân oan khiếu kiện chẳng màng
Hoa Kỳ chạy vạy điếm đàng việt gian
Đủ trò hội luận lường gàn
Xôn xao bầu dục một đàn bọ hung

Tuyên dương thành tích anh hùng
Biển treo phố xá lạnh lùng yêu ma
Dật dờ Qúy Ngọ sa đà
Cùng là cánh hẩu đô la săn lùng

Căm thù Tấn Dũng vô cùng
Khinh thằng Phú Trọng lừng khừng nhát gan
Trung Nam Hải, mới lăng loàn
Bưng bô chẳng bõ thế gian ngậm hờn!

22.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site