lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Cộng Sản Cuối Mùa

Ve vẻ vè ve

Nghe vè cộng đảng

Cuối mùa đểu cáng

Giết hại lẫn nhau

Ôm chân chủ Tàu

Chết vì quyền lợi

Biển đông chới với

Tìm Obama

Qùy gối rên la

Là thằng lú Trọng

Hốt hoảng kêu rống
Xuyên thái Bình Dương

Đại hội thất thường

Cắn nhau chí chóe

Chẳng dám hó hé

Hạ bệ Quang Thanh
Phe phái tranh dành
Máu phun thê thảm
Ba Đình ảm đạm

Loại dần Chí Minh
Cả xác lẫn hình
Thông tin rối loạn

Kêu gào hô hoán

Sang cả Cao Miên
Như bầy chó điên

Cắn xé áo rách

Trung Nam Hải đánh

Bộ đội té de

Chế độ ê chề
Đại đồng xã nghĩa
Biên giới chôm trỉa
Mồm Nguyễn Văn Linh

Uế xú hôi rình
Anh em đồng chí
Chí Phèo mất trí

Thị Nở giả cầy
Lạy lục quan thầy

Tưởng rằng yên xác
Trọn lòng phó thác
Còn đảng còn mình
Côn đồ kiêu binh
Thanh kiếm lá chắn
Công an ăn chặn
Toàn dân oán hận

Bão nổi lên rồi
Dư luận tanh hôi
Thằng Quang con Lệ
Hết thời kể lể
Còn đâu thịt xôi
Xương xẩu đầu đuôi
Bon chen để gặm
Mác Lê thối khắm
Tuyên giáo tào lao
Vở xưa xáo xào
Nào tư tưởng bác
Ra công khoác lác
Văn công việt kiều
Vu khống nói điêu
Đủ trò hội luận
Việt gian lận đận
Lý luận chổi cùn
Thi nhau ỉa đùn
Mặt Ngô Thanh Hải
Báo chí lá cải
Kìa Lê Phát Minh
Phát ngôn linh tinh
Cù Huy Hà Vũ
Điếu Cày cay cú
Chẳng bịp được ai
Cứu nguy độc tài
Tự do báo chí
Tuyên truyền dân trí
Sùi bọt mép ra
Kiếm chác đô la
Thị trường yêu nước
Lắm mưu nhiều chuớc

Là Dũng xà mâu
Bầy đàn ngựa trâu
Theo chân bám gót
Gỉa bộ thương xót
Anh lính cộng hòa
Láo nháo xuýt xoa
Cờ vàng phấp phới
Cờ hồng cố xới
Biểu tượng xa xôi
Vận nước nổi trôi
Đu dây Tàu Mỹ
Ăn chơi hú hý
Tư bản đỏ kia
Mọc thêm râu ria
Nghĩ mình sống sót
Trên lưng bò tót
Ô hô! Ô hô!

22.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site