lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Cổ Cao Cổ Rụt

đại tướng phùng quang thanh

Cổ cao cổ rụt rằng ta

Thanh - Bình một ruột đều là ngụy gian

Theo Tàu buôn bán giang san

Mẹ cha giống Việt nghèo nàn khổ đau

Kiên trì sứ mạng làm giàu

Xa hoa hưởng thu nhà lầu xe hơi

Họ hàng vây cánh chẳng rời

Ăn chia tham nhũng thảnh thơi cuộc đời

Giang hồ đầu gấu cũng chơi

Kiêu binh hống hách giết người thẳng tay

Nhẫn tâm cướp đất ruộng cày

Công an mật vụ đọa đầy dân đen

Nửa gìa thế kỷ bon chen

Bí thư chủ tịch cựa kèn diệt nhau

Đảng kỳ máu đỏ thấm màu

Thủ tiêu đồng chí đầu trâu mặt bò

Cao lùn dư luận thày cò

Rủ rê con chuột lò dò phổng phao

Thuốc lào rắm vặt tào lao

Chí Phèo Thị Nở xôn xao luận bàn

Đồng bào hải ngoại thở than

Xót xa dân tộc khóc than giống nòi

Ô hay dân chủ học đòi

Tự do báo chí chuột dơi nửa vời

Hoa Kỳ tận cuối chân trời

Cầu xin ân huệ mặn mòi đảng ca

Nhân quyền tôn giáo thì xa

Hành lang quốc hội mượt mà phấn son

Xá chi thân thận chó con
Văn công kiều vận lon ton xa gần
Đô la quyên góp lường gàn
Khổ thân nhục kế công an lạc loài.

26.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site