lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Ảnh Moi Từ Xác Chết Của Ai Đó?

Nực cười bịp bợm trẻ ranh

Đen thui mốc thếch ghép thành Quang Thanh

Ác ôn mật vụ rành rành

Trông như vệ sĩ lưu manh lạc loài

Ô hay cộng sản độc tài

Cắn nhau chí chóe tuyền đài thảm thê

Trần gian máu chảy dầm dề

Báo đài uế xú ê chề việt gian

Nhẫn tâm tráo trở lường gàn

Mặt người dạ thú công an bạo tàn

Dân ta đâu phải ngỗng ngan

Hết thời hồ tặc khóc than vịt vờ

Chí Phèo mày vẫn khù khờ

Kìa con Thị Nở xác xơ vú nồn

Cháo hành dàn dụa lỗ trôn

Hình từ xác chết đã chôn lại đào

Ngán sao mật mỡ tanh tao

Tranh ăn mùn thớt xôn xao nhặng ruồi

Tướng gì như cái con buồi

Trưởng ban tuyên giáo đầu đuôi méo tròn

Đua chen thân phận tôi con

Viết đơn từ chức mong còn xẩu xương

Hết thời xã nghĩa khoa trương

Lập trường kiên định cùng phường nhuốc nhơ

Cô hồn ngạ qủy bơ vơ

Còn vài tháng nữa nương nhờ vào ai

Hoa Kỳ đại Hán lai dai

Đu dây thòng lọng đến ngày diệt vong.

* Sáng 25.7.2015 Đại tướng giả Phùng quang Thanh về nước, ảnh chụp đen thui như thời Napoleon cởi truồng.

27.7.2015 Lu Hà

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site