lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tôi chống nghị quyết 36

ngô kỷ

Ông Ngô Kỷ đã làm đúng bổn phận của một người dân Hoa Kỳ, một người Mỹ gốc việt với lập trường quốc gia chống VC, theo lý tưởng của một người tỵ nạn cs! 

Quý vị nên nhớ rằng bọn Tư Bản Mỹ và Chính Phủ Mỹ  làm ăn với chính phủ VN thì đó chỉ có lợi cho bọn tư bản và bọn tư sản Mỹ và VN, không có lợi ích gì cho người việt tỵ nạn, hay cho dân Mỹ hoặc dân VN ở VN!  

Nếu theo bọn tư bản Mỹ thì người dân ở Mỹ sẽ mất job và mất quyền lợi, (bởi vì các đại công ty tư bản sẽ chuyển nơi qua VN và làm ăn với Nhà Nước VN và bọn Tư Bản VN để khai thác và bóc lột dân VN, bởi vì ở VN họ sẽ mướn nhân công với giá rẻ mạt...)

Như thế người dân ở Mỹ và người Mỹ gốc việt sẽ bị thất nghiệp...

Sự di chuyển ra nước ngoài các nơi làm việc cuả công nghiệp sản xuất đã làm hủy diệt quyền lực của những thường dân tại Hoa Kỳ. . Và khi công nghiệp sản xuất bị di chuyển ra nước ngoài thì các công đoàn cũng bị tiêu diệt. Và khi các công đoàn bị tan vỡ thì các nguồn tài trợ cho đảng Dân Chủ cũng bị phá hủy theo. Và hậu quả là những đảng viên Dân Chủ bây giờ phải kêu gọi các nhóm quyền lực tương tự đang tài trợ cho các đảng viên Cộng Hòa. Ngoài ra còn phải kêu gọi những tập đoàn security & military industrial complex (nhóm tạo thành  hợp đồng sản xuất vũ khí quân sự-an ninh), và kêu gọi sự yểm trợ từ Wall Street và các ngân hàng. Do đó cả hai bên đều được tài trợ từ các nguồn tài chánh này. 

Vì thế, trong thực tế chỉ có một đảng duy nhất mà thôi. Tại Hoa Kỳ những nhà lãnh đạo đại diện cho ý thức hệ và đại diện cho các nhóm quyền lực, như các hợp đồng sản xuất vũ khí và an ninh, Wall Street và các ngân hàng lớn cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp, lobby Do Thái, kỹ nghệ khai thác mỏ và khai thác đá, dầu, và ngành công nghiệp gỗ . Tất cả những quyền lợi này rất to tác, và những donations của các nhóm quyền lực này sẽ xác định người được bầu và những người được hưởng lợi từ những đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử. Chính họ là những thành phần đang liên minh với các nguồn tài chánh. Vì vậy, toàn bộ quá trình này đã ngăn chặn và loại bỏ quần chúng ra khỏi tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. 

Quần chúng không cung cấp tiền để các ứng cử viên vận động tranh cử. Do đó tạo ra tình trạng là Châu Âu cũng chỉ là một chư hầu của Mỹ. Như thế, các nhà lãnh đạo thậm chí không thể đại diện cho lợi ích của người dân của họ, nhưng họ phải tuân thủ các chính sách của Hoa Kỳ. Cho nên, rốt cuộc chúng ta chỉ có thể nói rằng không có dân chủ gì cả. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc  bên ngoài vì các chính phủ không có khả năng đại diện cho lợi ích của nhân dân.

Như vậy những người làm việc bị mất quyền lợi họ có thể làm gì để giải quyết vấn đề? Trong hệ thống này, họ thực sự không thể làm được bất cứ điều gì cả  Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy.  Đây là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện. Họ không có cơ hội nào và họ không có khả năng để có thể thay đổi hệ thống từ bên trong. Khi sự phản kháng có tính cách ôn hòa, có nghĩa là quần chúng chấp nhận cấu trúc xã hội, và đơn giản là họ chỉ cố gắng để thuyết phục những người có quyền lực và mong chờ những người này sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Và nó không bao giờ xảy ra. Đã đến tình trạng  mà những người làm việc bị đẩy ra bên lề xã hội . Họ không có bất kỳ ảnh hưởng hay đại diện gì cả. Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy. Họ không có thể làm gì khác được. 

Thực tế trong hệ thống nảy những người làm việc và người dân Mỹ bị mất quyền lợi . Và tất cả điều này là do sự di chuyển của các nơi làm việc. Bởi vì nó đã lấy đi sức mạnh kinh tế của họ. Đây là sức mạnh mà có thể bù lại quyền lực của các nhà tư bản. Nếu không có các công đoàn thì sẽ không có một sức mạnh đối kháng.

Dĩ nhiên bọn tay sai của chính quyền Mỹ, bọn lãnh đạo cộng đồng người việt quốc gia,  và bọn chính trị gia Mỹ và VN, họ luôn luôn đi đêm và làm ăn với nhau, chuyên môn lường gạt và bóc lột người dân lao động theo hệ thống tư bản! Những người quốc gia theo Ngô Kỷ cũng cùng một số phận với CS đệ tứ Trotskyist VN ( Ta Thu Thau, Phan Van Chanh, Huynh Van Phuong, Tran Van Thach,Le Van Thu v.v.) cùng lúc chống thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc, chống tư bản Mỹ và chống phe CS đệ tam VC Stalinist HCM... 

Dĩ nhiên họ không chống Statism hay Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc giống như những người vô chính phủ, do đó họ vẫn muốn giữ và bảo vệ mô hình (Representative democracy), đó là vì sao dĩ nhiên họ phải chống sự quan hệ giữa Chính Quyền Mỹ và Nhà Nước VN!

Điều này đã chứng minh rằng Ngô Kỷ là một người quốc gia, một Nhà Cách Mạng và một Nhà Đấu Tranh cho Dân Chủ Mỹ và VN thật sự! 

Trong khi đó bọn Nhà Nước VC, Chính Quyền Mỹ, Việt Tân, và các lãnh tụ cộng đồng, hội đoàn, đảng phái, tôn giáo và đám tiểu tư sản việt gian 2 mang tay sai v.v. tất cả đều là bọn tay sai của bọn Quyền Lực và tay sai của bọn Tư Bản Mỹ. 

Đó là vì sao năm xưa cụ Phan chu Trinh (1872-1926) đã phải nói;

"Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường…." [Phan Chu Trinh, 1872-1926]

TÌNH HÌNH HIỆN NAY ở Việt Nam chỉ  là  sự tương tác giữa  đảng CSVN đang chủ động ở thế THƯỢNG PHONG, xoay vần với các nhóm chính trị thời cơ mà thôi. KHÔNG HỀ, và CHƯA HỀ mang tính VẬN CHUYỂN TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ, vì không có, chưa có quần chúng, nhân dân.

Ngay ở xã hội dân chủ đầu tiên của nhân loại là nưóc Mỹ, khi quần chúng của họ đã hình thành được nền dân chủ, hành xử dân chủ bằng dân trí, mà những ngưòi sáng suốt, yêu dân chủ thật sự như ông Jefferson cũng vẫn lo ngại cảnh cáo:

Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên  thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài ngoại lệ cá nhân.” (Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson nói với dân biểu  Edward Carrington.)

Rõ ràng sự lưu tâm, ý thức, THAM GIA  của quần chúng nhân dân là một nền tảng duy nhất của dân chủ.. và là sức mạnh duy nhất để ngăn chặn sự lạm quyền lực, độc tài gian trá. Và rõ ràng hơn nữa, là KHÔNG BAO GIỜ CÓ MÔT NHÀ NƯÓC TỬ TẾ khi DÂN TRÍ KHÔNG CÓ, Ý THỨC QUẦN CHÚNG KHÔNG CÓ để buộc NHÀ NƯÓC PHẢI TỬ TẾ.

Nói cách khác, một nhà nước chỉ bị  DÂN TRÍ buộc phải tử tế  mà thôi..Và chỉ có DÂN TRÍ, SỰ Ý THỨC THAM GIA CỦA QUẦN CHÚNG MỚI XÂY DỰNG, LƯU GIỮ BẢO VỆ, VÀ PHÁT TRIỂN DÂN CHỦ bằng cách ĐỐI KHÁNG VỚI NHÀ NƯÓC LIÊN TỤC, MIÊN TỤC VÀ MIÊN VIỄN.

Suy ngẫm để có cái nhìn đúng đắn và có những phương hướng đấu tranh thực tế trong tiến trình DÂN CHỦ HÓA hôm nay..

Sai một li đi một dặm...  Việt Kiều đã phải thực tế, thì ngưòi Mỹ thuộc các gốc dân khác cũng thực tế như vậy.. NÊN NHỚ LÀ ÚC, MỸ, GIA NÃ ĐẠI là những nước của DI DÂN, đại đa số là dân tứ xứ, trừ những ngưòi bản địa thổ dân thiểu số ra.. TRẮNG ĐỎ VÀNG ĐEN  đều từ các xứ chân tròi góc biển tìm đến vì miếng cơm manh áo KHÁ HƠN TẠI QUÊ HƯƠNG của họ.

 Xin đừng quá lạc quan tếu, đừng quá dựa vào những lời đẹp, tình cảm đồng bào mà sai lầm, sai lầm lần này không những chỉ trì kéo dài thêm cuộc Dân Chủ Hóa, mà còn nguy hại cho tương lai đất nước trong thế tương tranh gay gắt tòan cầu hôm nay và những kỷ nguyên đang đến. Dân tộc nào họ lo cho dân tộc đó.. KHÔNG CÓ CHUYỆN DƯ LUẬN THẾ GIỚI DÂN CHỦ ĐỔ TIỀN ĐỔ MÁU CHO MỘT ĐẤT NƯỚC QUỐC GIA NÀO HẾT, NHẤT LÀ GIỮA CÁC SẮC DÂN TRẮNG VÀNG ĐEN và NÂU Ả RẬP... Hãy tự hỏi chính mình xem? Các xứ khác bị oan khuất độc tài chúng ta có xả thân làm “nghĩa vụ quốc tế” bất cứ giá nào vì “nhân bản” không?

Phải dựa vào sức dân mình, đồng bào TRONG NƯỚC phải tìm cách tự lực ĐẤU TRANH, vì trong tương lai, với môi trưòng tưong tranh hiện tại MỸ, Úc, TC, v.v TẤT CẢ  sẽ là đối thủ của VN, và sẽ trở thành KẺ THÙ nếu THƯƠNG LƯỢNG không còn được đặt ra.. Chuyện cá Basa chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất kinh tế đời thưòng, nhưng rất điển hình... Việt Kiều ở Mỹ sẽ ủng hộ ai? Liệu Việt kiều Mỹ có chịu thất nghiệp để ngưòi Việt Nam có công ăn việc làm hay không? Chưa nói liệu nền chính trị Mỹ có để Việt kiều  tham chính tại Mỹ "trung thành" với quyền lợi của nhân dân Việt Nam tại Việt Nam hay không? Hỏi ngược lại, chúng ta, người Việt Nam có để có để cho Hoa kiều, Miên Kiều dùng đời sống chính trị Việt Nam để làm lợi cho Trung Quốc  hay Miên Lào hay không?

Mỗi quốc gia là một chủ quyền thực tế, cũng như trong văn kiện LHQ. Không có việc một dân biểu hay quốc hội của nước này ra nghị quyết hay luật “bắt buộc” một chính phủ nước khác thi hành những sinh hoạt nội bộ như nhà đất, án lệ v.v  Ngay như Liên Hiệp Quốc còn không có CÁI QUYỀN này, thì huống hồ gì một quốc gia, dù là quốc gia mạnh nhất, giầu nhất!  Nếu thật sự “được” như vậy thì hóa ra nước Mỹ, nhà nước Mỹ, Quốc Hội Mỹ là ĐẠI ĐẾ QUỐC TOÀN CẦU rồi, và các quốc gia khác làm gì còn chủ quyền nữa!  và... Việt Nam có còn là Việt Nam nữa không? Nếu “Quốc Hội Mỹ” mà ghê gớm dường ấy, thì họ ra nghị quyết bắt Việt Nam phải dân chủ tự do luôn cho được việc để chúng ta khỏi cực nhọc đấu tranh... 

Ôi giời ạ.. đến thế kỷ thứ 21 rồi mà dân tôi vẫn cứ ngu.. kẻ bị đá đít bạt tai, bị lừa chạy ra biển,  đi ra ngoài sống với ngưòi dân trí cao.. người bên trong bị đày đọa nô lệ ..cũng vẫn cứ ngu...vẫn cứ bị mị, bị bịp, bị lừa.......

Ngưòi ta mị mình, bịp mình, vì ngưòi nhà mình NGU hay ngưòi nhà mình cũng vì lợi riêng mà Mị và Bịp mình? Xin quí anh chị em nên suy nghĩ cho thật kỹ và chín chắn.

Xin đừng để ngưòi khác mị chúng ta, và chúng ta cũng đừng mị đồng bào dân trí thấp  của mình-rồi thất vọng, rồi LẠI VIẾT HỒI KÝ chê trách NGƯÒI TA LẠI BỎ RƠI MÌNH..

Hong Lien Ngo

Diễn tiến đối đầu với tên đại sứ Mỹ thân cộng Ted Osius

Little Saigon ngày 19 tháng 8 năm 2015

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Vài ngày qua, trên các diễn đàn phổ biến các tin tức liên quan việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trả lời về vấn đề cờ Vàng và "bào chữa" cho tên đại sứ Mỹ Ted Osius, có một số người lấy làm hớn hở, vui mừng, phấn khởi khi nhận được lá thư của Bộ Ngoại Giao này, tuy nhiên đối với tôi thì lá thư của Bộ Ngoại Giao viết toàn những lời lẽ tào lao, dối trá và cố tình binh vực, "chạy tội' cho tên đại sứ Mỹ Ted Osius mà thôi, chứ không trả lời một cách cụ thể "yes' hay "no," mà chỉ trả lời một cách quanh co, lòng vòng, không đi vào trọng tâm vấn đề được đưa ra. Trên thực tế, các lời lẽ của nội dung bức thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trả lời vừa qua không có khác gì so với nội dung mà tên đại sứ Mỹ Ted Osius đã viết gởi trả lời cho một số nhân sĩ và ký giả trong thời gian vài tuần qua. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như tên đại sứ Mỹ Ted Osius đã chối bai bải, và không nhìn nhận "sự thật" dù rằng mọi người trong cộng đồng đang có trong tay tất cả bằng chứng rành rành, cũng như có các lời khai của các nhân chứng từng đứng ra tổ chức các cuộc đón tiếp tên đại sứ Mỹ Ted Osius này. 

Trong lúc này, tôi chưa thuận tiện trình bày đầy đủ chi tiết về vấn đề này vì tôi khá bận rộn làm việc với các luật sư, tôi hy vọng trong tương lai gần đây tôi sẽ có cơ hội viết bài và trình bày những gì tôi được luật sư cho phép trình bày, vì vấn đề phản đối tên đại sứ Mỹ Ted Osius bây giờ trở thành là một vấn đề có tính cách pháp lý, chứ không chỉ còn nằm trong phạm vi tinh thần hay cảm tính nữa.

Vì công việc tôi đang làm rất hệ trọng và lắm khó khăn, tôi mong mõi Quý Đồng Hương góp lời cầu nguyện cho công việc được thành công và thông suốt, nhằm chứng tỏ cho tên đại sứ Mỹ Ted Osius và đồng bọn của hắn thấy được sức mạnh và sự hiểu biết của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ nói riêng và Hải Ngoại nói chung. Đây là dịp để chứng minh một cách hùng hồn rằng con cháu Lạc Hồng luôn mang trong người giòng máu bất khuất, anh hùng chứ không thuộc loại hèn yếu, ngu đần.

Tôi hy vọng những ai đang nhân danh là lãnh tụ các cộng đồng người Việt chống cộng, các tổ chức đấu tranh, các lực lượng quân đội VNCH, các đảng phái, các tôn giáo, các truyền thông, các dân cử gốc Việt v.v..., hãy vì danh dự của tập thể người Việt Quốc Gia, hãy vì danh dự của lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cao quý, thiêng liêng, mà mạnh dạn đứng lên "dạy" cho tên đại sứ Mỹ Ted Osius xấc láo, hỗn hào, thân cộng này một bài học đích đáng và nhớ đời.

Tôi xin đính kèm theo đây các cái Links mà tôi đã trả lời trong các phỏng vấn vửa qua, đặc biệt cái Link phỏng vấn của phobolsatv phần 1 mới được đưa lên mạng hôm nay, hy vọng phần 2 sẽ được đưa lên mạng vào ngày mai. Tôi cũng có đính kèm dưới đây vài hình ảnh đồng hương Bắc Cali đã biểu tình chống tên đại sứ Mỹ Ted Osius, và tôi tin rằng phong trào chống đối và lên án tên đại sứ Mỹ Ted Osius này sẽ nổ lớn khắp nơi trong những ngày gần đây.

Mọi góp ý xây dựng hay chỉ giáo, xin liên lạc về ngokycali@gmail.com , hay PO.BOX 836, Garden Grove, Ca 92842. Điện thoại (714) 404-7022.

Trân trọng,

Ngô Kỷ

PHỤ ĐÍNH: https://www.youtube.com/watch?v=vcozZ0n5cHs   (Phần giới thiệu về youtube cuộc phỏng vấn)

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYtnxnSRlrg   (Phần 1 - dài 31 phút) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O74mQnE5qdE (Phần 2 - dài 33 phút) 

 

Trích một phần bản tin của Đời Mới trên net:

Các Youtubes Ngô Kỷ lên án đại sứ Mỹ Ted Osius nhục mạ cờ Vàng

1) https://www.youtube.com/watch?v=HY8No8gHx60 (Dài 52 phút)

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=JmWh9i1p3-0 (Tổng cộng dài 41phút 26 giây)

 

Hay xem Video chia làm 3 phần ngắn ở dưới: https://www.youtube.com/watch?v=_V-VyVNTK90  (Phần  1 - Dài 14 phút 50 giây)

https://www.youtube.com/watch?v=JGxt6tzlWdA    (Phần  2 -  Dài 15 phút 25 giây) https://www.youtube.com/watch?v=rydJQ4B-45M  (Phần  3 -  Dài 13 phút 09 giây) 3) https://www.youtube.com/watch?v=HUIvsj4kIEM&feature=youtu.be  ( Dài15 phút) Nếu trục trặc Link trên, xin bấm: https://www.youtube.com/watch?v=OYHRHH7x6dg


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site