lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Murder, Money, and Spies Investigative Series

By Joshua Philipp, Epoch Times | September 10, 2015

Last Updated: September 10, 2015 6:58 pm

Murder, Money, and Spies Investigative Series

For more than two years, Epoch Times has been investigating the shadowy organizations behind the Chinese regime’s cyberattacks. Through research and on-and-off-the-record interviews with experts in the defense and intelligence community, it has exposed the structure of China’s spy organizations, their involvement in human rights abuses, and how they developed a system to steal innovation from the West.

The first in the series, “Extensive Network of Secret Chinese Military Units Attack US on Daily Basis,” exposes the General Staff Department and its role in orchestrating the Chinese regime’s programs to steal intellectual property from foreign companies. It also explains why the warfighting department of the People’s Liberation Army is leading these operations.

The second in the series, “Chinese Regime Pads Military’s Pockets Through Murder,” exposes some of the other money making schemes within the People’s Liberation Army, and how this ties to human rights abuses in China. Among the key findings is the military’s systems for “grey income,” and its involvement in forced organ harvesting of prisoners of conscience.

The third in the series, “How Silencing China’s Dissidents Led to Stealing the West’s Secrets,” exposes the origins of the Chinese regime’s use of cyberattacks for economic gain, and how this system emerged from its efforts to spy on Chinese people living abroad. It explains how the Chinese regime’s first cyberattacks, which started in 1999, developed into their current state.

The last in the series, “China Theft Incorporated:Exclusive Investigative Report: How Hacking and Espionage Fuel China’s Growth,” exposes the Chinese regime’s full system for economic theft in nearly all sectors of its society, how its systems to process stolen information started, and how this system is currently run. It also exposes for the first time the shadowy organization allegedly in charge of its military hackers.

http://www.theepochtimes.com/n3/1749860-murder-money-and-spies-investigative-series/

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site