lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Lão trư cả dạo đi đâu?

Lão Trư cả dạo đi đâu?

Để dân cư mạng xôn xao luận bàn

 

Trư đi tụ tập Việt gian

Giúp Tàu cũng cố Trường-Hoàng phải không?

Hay đi vận động lòng vòng

Chống Hoa Kỳ đến Biển Đông lúc này?

 

Hay vì bóng ngã về Tây

Trư buồn muốn đến giải bày vài nơi

Chẳng may đạn lạc, tên rơi

Nay đang nhờ Pháp phục hồi chức năng?

 

Trư ơi ngươi có hay chăng

Kẻ thù truyền kiếp xâm lăng là Tàu

Trư theo Tàu cộng vì đâu

Nhờ Tàu dàn xếp phiếu bầu phải không?

 

Cái thời lão Lú, lão Nông…

Lấy quyền chức đổi non sông qua rồi!

Dân mình đã ngộ Trư ơi

Theo Tàu dân Việt muôn đời rẻ khinh

 

Sao không cưỡi sóng quê mình

Theo Bà Triệu chém cá kình Biển Đông

Trổ tài giúp núi giúp sông

Để dân trăm họ đồng lòng Trư ơi?

 

Mà Trư phò lũ đười ươi

Thích độc đảng, thích ghế ngồi Tàu ban

Nhỡ mai Tàu cộng vỡ tan

Không nơi nương náu non ngàn còn không?

 

Theo Hoa Kỳ giữ Biển Đông

Hay theo Mao hiến non sông cho Tàu?

Thời gian Trư chẳng còn đâu

Trả lời ngay để đồng bào còn thương!

 

Tà tà bóng ngã Tây Phương

Hừng Đông đã tắt dặm đường còn xa!

Hà Nội, 5/7/2015

Đặng Huy Văn


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site