lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Đêm giao thừa trước tượng đài Lý Thái Tổ

Sao Đức Vua đêm Giao Thừa thao thức
Bởi giặc Tàu sang quấy phá phải không?
Hay tại bởi bầy Việt gian bán nước
Về Thăng Long để tranh bá xưng hùng?
 
Đức Vua phán: Biển Đông Tàu xâm lấn
Bởi năm xưa cha chú muốn ngai vàng
Nay sai cháu đến quê hương Mao tặc
Để cầu xin lũ truyền kiếp xâm lăng!
 
Đức Vua thét: hỡi bầy Lê Chiêu Thống!
Nước non này truyền lại tự cha ông
Đã thấm đẫm bao máu xương dân tộc
Sao bay quên những trang sử anh hùng?
 
Sao bay quên Bạch Đằng Giang vĩ đại?
Nơi Ngô Vương từng đánh bại giặc Tàu
Để ngàn năm dựng xây nền độc lập
Kết thúc thời Bắc Thuộc đến nghìn sau
 
Sao bay quên bản tuyên ngôn độc lập?
Của cháu ta Lý Thường Kiệt viết ra:
Bờ cõi của nước Nam vua Nam ở
Sao xâm lăng dám lai vãng Sơn Hà?
 
Sao bay quên các Vua Trần vĩ đại?
Vì muôn dân mà khai hội Diên Hồng
Quên sao được anh linh Trần Hưng Đạo
Khích lệ dân ba lần thắng Nguyên Mông!
 
Sao bay quên Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi?
Từ Lam Sơn phất cờ chống quân Minh
Đã viết nên bản Bình Ngô Đại Cáo
Cho muôn dân kiếp kiếp hưởng thái bình!
 
Sao bay quên xưa Quang Trung Nguyễn Huệ?
Về Đống Đa đại phá vạn quân Thanh
Biến Kỷ Dậu thành Mùa Xuân Lịch Sử
Cho non sông vang mãi khúc quân hành
 
Mà ngày nay bay rước Tàu trở lại?
Tôn sùng Mao là đồng chí đồng hương
Ai viết giấy dâng Hoàng Sa cho giặc
Gây nồi da xáo thịt chốn sa trường?
 
Mà nay bay quên anh hùng nghĩa sĩ
Đã bỏ mình trong Hải Chiến Hoàng Sa
Các liệt sĩ chống Tàu nơi Biên Giới
Bốn thập niên lịch sử vẫn chưa xa
 
Mà nay bay định bỏ môn sử Việt?
Để học sinh chỉ thuộc lịch sử Tàu
Nếu cháu con không nhớ về nguồn cội
Nghìn năm sau, đất nước sẽ về đâu?
 
Trả lời đi hỡi “anh hùng dân tộc”!
Tại sao ngươi nỡ phản bội Ngô Vương?
Giương ngọn cờ “vì tự do độc lập”
Mà rước Tàu sang giày xéo quê hương
 
Cớ sao dựng Tượng Ta làm chỗ dựa?
Để chúng bay dâng Tàu cộng Biển Đông
Dâng Hoàng Sa, dâng Tây Nguyên, Vũng Áng
Dâng giang sơn gấm vóc của Vua Hùng!
 
Chúng bay đừng tưởng trẫm nay về cõi
Nên không hay bay lừa dối đồng bào
Bằng khẩu hiệu “vì Việt Nam độc lập”
Mà xây đền thờ Khổng Tử, thờ Mao…
 
Khi đất nước bước sang Thời Hội Nhập
Có Nhân Quyền, có Dân Chủ Tự Do
Trẫm muốn được thấy các ngươi quay lại
Với muôn dân để dựng lại cơ đồ!

 
Hà Nội, 1/1/2016
Đặng Huy Văn

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site