lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Chào 2016 đang về !

chúc mừng năm mới 2016

Chào 2016 đang về
Thiêng liêng sao Tổ Quốc!
Bốn ngàn năm
Ta mới có hôm nay!
Sao cứ phải thuận ý Tàu
Thì bầu ai mới được?
Đã sang thời Việt Nam-Asean
Hay vẫn “Đêm giữa ban ngày”?(*)

Biển Đông hôm nay
Vẫn nghênh ngang “tàu lạ”
Tàu của Tàu sao kêu “lạ”, kiểu gì đây?
Hay lạ bởi ngày đêm Tàu đắp đảo
Mà “Mười Sáu Chữ Vàng”
Vẫn phần phật tung bay?  

Bắc Thuộc ngàn năm
Nay còn chăng ông hỡi?
Mà ông bôi nhọ người tiên phong
Thân Mỹ phản giặc Tàu
Không thể đánh đổi chủ quyền non sông
Bằng tình hữu nghị trời ơi đất hỡi!
Ông thích trở lại kiếp làm người
Hay tiếp tục kiếp bò, trâu?

Quân đội bảo vệ Tổ Quốc
Hay bảo vệ ngai vàng của đảng?
Mà ông cứ khư khư
Giữ bản Hiến Pháp 92
Dân muốn bảo vệ non sông
Bốn ngàn năm để lại
Trước hiểm họa giặc Tàu
Đảng ông bảo vệ ai?

Năm 2015 đã đi qua
Khiến muôn dân bật khóc
Khóc vì non sông
Quằn quại bởi xâm lăng
Ngư dân Hoàng Sa,Trường Sa…
Đã bị giặc Tàu giết chóc
Mà ông vẫn nhiệt thành
Ca “Bốn Tốt” huênh hoang!

Mỹ trở lại Biển Đông
Muốn giúp ông đuổi giặc
Sao ông còn chần chừ
Để kéo dài tuổi đảng, phải không?
Nếu đảng ông được lòng dân
Thì ông sợ gì mất đảng?
Mà phải cố đấm ăn xôi
Để Tàu thêm cơ hội
Lấn Biển Đông!

Luật Biểu Tình là xấu ư
Sao ông chọc ngoáy người đề xướng?
Biểu tình là ý nguyện của dân
Sao ông bắt bớ tù đày?
Ông muốn lắng nghe ý dân
Hay cứ khăng khăng ý đảng?
Bắt chước Thiên An Môn năm nào
Rợp cờ máu tung bay!

Chào 2016 đang về
Tràn trề bao hy vọng!
Một nước Việt-Asean
Đủ quyền sống con người
Chúc toàn thể đồng bào
Năm mới đầy Hạnh Phúc!
Cùng cả Cộng Đồng Asean
Cất cánh rộn niềm vui!

Hà Nội, 26/12/2016
Đặng Huy Văn
 
(*). Tiểu thuyết “Đêm Giữa Ban Ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên.

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site