lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

Bill S-219 the journey to freedom day is not for Black April 30

Sign this petion : https://www.change.org/p/bill-s-219-the-journey-to-freedom-day-is-not-for-black-april-30

Cách thức ký tên: Vào địa chỉ bên trên; Điền họ (First name); tên (Last name); Ghi Email; chọn quốc gia cư ngụ; thành phố (City); ý kiến (I'm siging because)

Cuối cùng ký tên (bấm Sign) là xong.

Cám ơn quý vị.

bill s-219 the journey to freedom day is not for black april 30

Bản dịch Kháng Nghị Thư (Anh ngữ), sẽ edit lại trước khi gửi đi

To: The Honourable LEO HOUSAKOS
Speaker of the Senate
Senate of Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0A4, Email: speaker-president@sen.parl.gc.ca

The Honourable ANDREW SHEER
Speaker of the House of Commons
House of Commons
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0A6, Email: spkroff@parl.gc.ca

Dear Mr. Speaker of The Senate and Mr. Speaker of The House of Commons:

We, the undersigned citizens of Canada, United States of America, Germany, Switzerland, originally from the Republic of Viet Nam, humbly present to the Senate and Parliament of Canada and to the citizens of Canada, our condolences on the occasion of the passing away of The Honorable Pierre Claude Nolin, Speaker of the Canadian Senate.

We would also like to take this opportunity to present to the Senate and Parliament of Canada, our wish as below.

We solemnly oppose the name of the Journey to Freedom Act, resolution, S-219 approved on the 23rd of April 2015.

We oppose the name of the Act because it is irrational and controversial. The 30th day of April in 1975 was the day of the Fall of Saigon, when most of us lost all kinds of freedom, and were not able to make or to join in the "Journey to Freedom". Please understand that we do not oppose the purpose or the “meaning” of Resolution S-219, but we strongly oppose the name of the act.

As such, we, the undersigned, respectfully request the Senate and Parliament of Canada to rescind Resolution S-219 which has been named the Journey to Freedom Act, use another day of the year other than April 30th or another name which reflects our true memories of the day that we lost all human rights, such as The Mourning Day Act or The Black April Day Act.

We also would like to express to you, members of the Senate and the Parliament of Canada, and to the people of Canada, our gratitude for your consideration of our request.

Respectfully,

Thomas Tran, Army Colonel, Pasadena, Texas, USA
Email: tdtran747@gmail.com
Dr. Tich van Tran, Bonn, Germany
Email: tranvantich@hotmail.de
Historian, Human rights activists Truc Lam Nguyen Viet Phuc Loc, Switzerland.
Email: hoisuhocvietnam@quansuvn.info

http://www.truclamyentu.info/southeast-asia-sea/khang-thu-goi-quoc-hoi-chinh-phu-gia-na-dai-ve-s-219.html

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-6214_15-2/

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site