lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Bản Lên Tiếng Thứ Nhất_Về Việc Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa Thượng Quảng-Đức Tự-Thiêu

Ngày 11-06-2013 là dịp tưởng-niệm 50 năm Hòa-thượng Thích thượng Quảng hạ Đức tự- thiêu.

Ngày 02-11-2013 tưởng-niệm 50 năm hai vị anh-hùng Ngô-đình-Diệm và Ngô-đình-Nhu tuẫn-quốc.

Đây là hai sự kiện có tầm vóc lịch-sử trong năm 2013.

Do đó, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đã gởi đến chư quý tôn đức thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam, Thống Nhất ở trong và ngoài nước bốn bức bồ đề tâm thư. Đó là các ngày 04-04-2013 (bồ đề tâm thứ nhất); 15-04-2013 (bồ đề tâm thứ hai); 30-04-2013 (bồ đề tâm thứ ba); 11-05-2013 (bồ đề tâm thứ tư). Ngoài ra, Hội Sử-Học còn làm đúng theo thủ tục hành chánh là gởi văn thư bảo đảm đến chư vị từ thủ đô Bern, Thuỵ-Sĩ vào ngày 29-04-2013.

Các bồ đề tâm thư nêu trên được đăng trên các trang web chủ lực của Hội gồm truclamyentu.info, quansuvn.info, vnmilitaryhistory.info và nhiều trang khác đã tạo được sự quan tâm của dư luận. Cho dù đó là dư luận thầm lặng.

Tuy nhiên, thiện chí này đã không được chư vị quan tâm đúng mức.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu nhận định về sự kiện các Giáo-hội Phật giáo Việt-Nam, Thống nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đồng tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 50 năm Hòa thượng thích thượng Quảng hạ Đức tự-thiêu như sau:

1/ Việc “đàn áp Phật giáo“ dưới thời chính phủ đệ nhất Việt-Nam Cộng-Hòa hoàn toàn do Hoa-Kỳ, đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Lao-Động Việt-Nam), vì nhu cầu tiếm quyền, xâm lược miền Nam Việt-Nam mà dàn dựng nên.

2/ Hòa thượng Thích thượng Quảng hạ Đức, cũng như nhiều Tăng Ni khác “tự-thiêu” vì đạo pháp, đều là nạn nhân của thời cuộc, chứ không phải tử vì đạo. Điều chứng minh cụ thể là sau khi Hòa thượng Quảng-Đức viên tịch, đất nước và dân tộc Việt-Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh từ 1963-2013, thiệt hại ước tính khoảng một triệu bảy trăm ngàn sanh linh.

3/ Cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm, Cố vấn Ngô-đình-Nhu là những nạn nhân khác của thời cuộc; đồng thời cái chết của hai vị đã nói lên tinh thần vị quốc vong thân của bậc lãnh đạo, sĩ phu thời đại. Sự tuẫn-quốc này cần được vinh danh và tưởng niệm trọng thể.

Tuẫn-quốc theo Việt-Nam Tự-Điển định nghĩa như sau: Liều thân vì nước: Thà tuẫn-quốc hơn chịu nhục (trang 1453 quyển Hạ)

4/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan chủ trương quyên góp hàng trăm ngàn Úc kim trong thời buổi kinh tế khó khăn để làm lễ tưởng-niệm 50 cho Hòa thượng Quảng-Đức là một việc làm không phù hợp với chánh pháp của đức Từ Phụ.

5/ Việc tổ chức tưởng-niệm trọng thể cho hòa thượng Quảng-Đức mà các Giáo-Hội Phật-Giáo đã và đang chủ trương rất phù hợp với đường lối của tổn hữu ác đảng Cộng-Sản Việt-Nam đề ra (2).

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu kêu gọi:

1/ Tưởng-niệm và vinh danh trọng thể sự tuẫn-quốc của anh-hùng Ngô-đình-Diệm và Ngô-đình-Nhu.

2/ Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam thống-nhất tại Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan, Hòa thượng Thích Như-Huệ, hãy ngưng công việc quyên tiền để làm lễ tưởng-niệm cho HT Quảng-Đức và hoàn trả lại cho các tín chủ đã quyên góp. Việc thu tiền làm lễ chẳng những không phù hợp với chánh tín, chánh pháp, không lợi ich cho tín chủ,  mà  còn tạo thêm nghiệp chướng nặng nề cho chính bản thân người chủ trương.

3/ Các Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam, Thống-Nhất, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-Tây-Lan hãy trở về với Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế do đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã để lại từ 2557 năm nay.

4/ Sự trở về Trung Đạo một cách thiết thực nhất bằng cách ngưng hoặc hủy bỏ các cuộc tưởng niệm trọng thể cho hòa thượng Quảng-Đức.

5/ Hãy lấy Tứ Vô Lượng Tâm và Lục Ba-la-Mật để thay thế hận thù giả tạo do các thế lực ngoại nhân (Hoa-Kỳ) và phản dân tộc (đảng Cộng-sản Việt-Nam) tạo ra.

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu tin tưởng quý chư tôn đức sẽ đủ tâm và tầm để đưa các Giáo Hội Phật Giáo trở thành điểm tựa chơn chánh cho hàng tứ chúng.

Âu-châu ngày 20-05-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Tham khảo:

1/ Bồ đề Tâm Thư Thứ Nhất, Thứ Hai, Thứ BaThứ Tư
2/ http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/

Hồi âm:

Từ "Tin tức Phật giáo - nguoiphattu.com" <btnguoiphattu@gmail.com>, 21-05-2013:

Đồ điên,cái đám Nhu Diệm phá hoại Đạo Phật giết chết tăng Ni mà còn tâng bốc lên như vạy ạ.Ngu như vậy.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site