lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn

Noël Nguyện Chúa Giáng Thế

vòng hoa mùa vọng

NOEL
Cung nghinh đức chúa sắp về trần
Tha thiết xin người độ cứu dân
Nước Chúa muôn nơi đầy mộng tưởng
Dương trần vạn chốn ngập si sân
Cầu mong khắp thế tôn điều thiện
Ước muốn toàn cầu trọng lẽ chân
Ngoại đạo riêng con quỳ trước Chúa
Ơn trời con há dám vong ân.

21-12-2012
HUY VỤ

XIN HỌA:

NGUYỆN CHÚA GIÁNG THẾ

Hoan hỉ mừng tôn Chúa giáng trần
An bình ban xuống cứu muôn dân
Dọn lòng nuôi dưỡng đường tâm mến
Sửa dạ khai trừ lối thói sân
Kẻ kẻ đồng lòng thi đức ái
Người người hợp ý góp điều chân
Chúa ơi xin đổi thay dương thế
Xóa hết hiềm thù, đón phúc ân

CAO BỒI GIÀ
21-12-2012

 HỌA TIẾP:

ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN

Khắp chốn tưng bừng cả thế trần
Mong chờ Thánh Chúa của toàn dân
Hướng lên cao thẳm tâm tình mến
Nhìn xuống vực sâu sửa bước chân
Dọn sạch cung lòng, chờ đón Chúa
Tâm hồn thẳng thắn, bạt đường sân
Nhà nhà thắp sáng niềm tin mới
Ngõ ngõ choang đèn nhận Thánh Ân

Thanh Sơn 22.12.2012

Thanh-Sơn @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site