lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Lu-Hà 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lu-Hà | Chớ Quên Ông Giáp Là Một Đại Tướng  Rởm Của Cộng Sản

đại tướng võ nguyên giáp, quân đội nhân dân việt nam

Gần đây trên mạng thông tin, nhiều người trong và ngoài nước có ý phàn nàn chê trách về bài báo cuả ông Bùi Tín. Vì trong nước nhiều bài báo và tin đồn loan tải  ông Hồ chí Minh được Liên Hợp Quốc ( Vereinte Nationen) công nhận là danh nhân văn hóa, còn tướng Giáp là thiên tài quân sự. Cả hai đều được ghi tên trong từ điển bách khoa toàn thư. Ông Bùi Tín muốn làm sáng tỏ sự thật, đã lăn lộn tìm hiểu tài liệu chứng tờ các nơi đã chứng minh rõ ràng là tin đồn hão. Hồ Chí Minh đang có nguy cơ bị quy là tội phạm chiến tranh, tội ác diệt chủng. Còn tướng Giáp chỉ là viên tướng bình thường chả có tài cán gì. Họ nhao nhao lên vu khống thóa mạ ông Bùi Tín, cho là cố tình bôi nhọ nói xấu tướng Giáp? Cho nên tôi cũng muốn viết đôi điều về sự việc này

Thật chả ra thế nào cả. Nói dai nói dài chẳng qua nói dại. Ông Bùi Tín chưa hề nói xấu tướng Giáp. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi đã đọc một số bài viết cuả ông Bùi Tín. Tôi biết đây là một ngòi bút cuả một người quân tử có nghĩa khí. Bởi vì người ta cố tình xưng tụng ông Giáp một cách qúa đáng. Nên ông Bùi Tín buộc lòng phải lên tiếng thôi. Bùi Tín không muốn lừa dối những sự thật lịch sử mà ông đã trải qua. Không muốn con cháu ta sau này phải oán hận cha ông tỗ tiên nó.

Ông Giáp thì chả ai xa lạ gì? Ông là người cùng ê kíp với Hồ Chí Minh. Giáp là đệ tử ruột của Hồ. Từ nhiều thập kỷ nay, báo chí Việt Nam thường xuyên xưng tụng thêu dệt về huyền thoại Hồ Chí Minh, cũng như đệ tử truyền thưà là Võ Nguyên Giáp. Hồ được ca ngợi là người trong sạch tiết dục và nổi tiếng bằng đôi dép cao xu. Kế đến Giáp là linh hồn cuả Điện Biên Phủ.

Ngày nay đã lòi ra ánh sáng chiến thắng Điên Biên Phủ là do tài thao lược nướng quân, theo chiến thuật đánh du kích, lấy nông thôn bao vây thành thị, theo chiến thuật biển người của các tướng TÀU. Cho nên theo tôi: Ông Bùi Tín đã có công vạch ra sự thật. Ông phải cất công chạy đi chạy lại các nơi để hỏi cho rõ : Ai phong tướng Giáp là thiên tài quân sự của thế giới? Cuối cùng lòi ra chẳng ai phong cả mà chỉ là tin đồn nhảm viả hè. Việc làm của ông Bùi Tín là việc làm đáng khen, đáng ca ngợi. Ta không nên vì qúa khứ theo cộng sản hay những sai lầm của ông mà phủ nhận sự cố gắng và sự tỉnh ngộ của ông về chủ nghĩa Mác Lê Nin Mao Trach Đông hay tư tưởng Hồ Chí Minh gì đó.

Tướng Giáp nếu đúng cũng là người quân tử được như ông Tín là cấp dưới của mình thì cũng phải đứng ra công khai tuyên bố: Tôi chỉ là một gã tướng bình thường, chuyện thiên tài thế giới chỉ là tin đồn thôi. Nhưng ông Giáp cũng không có gan đủ can đảm làm việc đó. Cũng giống như ông Hồ chỉ ậm ừ không dám nói toạc ra: Cuốn Ngục Trung Nhật Ký không phải của mình. Người cộng sản thì thói quen vẫn lận trắng con đen ưỡm à như vậy. Các anh ấy  gian lắm. Tương kế tựu kế : Chúng mày đã hiểu lầm thì tao đây cũng cho chúng mày hiểu lầm luôn một thể.

Còn cái truyện quân đội hay nhân dân kính yêu ông Giáp, ông Trần Độ, hay ông tướng ông tá nào? Cái đó  còn do tình cảm cá nhân, cách hiểu, nhận thức của từng người. Không thể vì quá kính yêu Giáp hay Hồ mà cứ để Hồ cứ nhận vơ thơ của người khác là thơ của mình? Cũng như Giáp cứ nhận liều tài đánh Pháp của các tướng Tàu là tài của mình được, Giáp chỉ là người thừa sai mà Hồ dựng lên để trí trá lừa bịp nhân dân. Tất nhiên các tướng: Giáp, Thái, Thanh, Dũng, Độ v.v... không nhiều thì ít đều có công, chỉ huy bộ đội Việt Nam nhịp nhàng, dập dìu với bộ đội Tàu trong trận Điện Biên Phủ thì ai nấy đều có huân huy chương cả rồi. Phần ai người ấy  lãnh đều có cả rồi.

Tóm lại ông Bùi Tín có công tìm hiểu sự thật là cái tâm ngay thẳng của kẻ sĩ, không thể vớ vẩn chụp mũ theo kiểu củ hành củ tỏi vì ông đi bộ đội lâu năm, mãi cứ lẹt đẹt hàm đại tá, người ta không phong ông lên tưóng nên bây giờ ông tức, ông nói xấu đại tướng… Nói thẳng ra: theo tôi ông Bùi Tín là một nhà văn, một nhà báo có tài. Ông sống bằng tư duy chứ không phải vì quan chức. Nếu có phong lên tướng  chưa chắc ông Bùi Tín đã thèm nhận. Tâm lý văn thi sĩ thường là vậy. Vì ông ấy còn sợ cho cái mạng cuả ông ấy khó an toàn. Thà cứ đại tá còn sống xót được, chứ lên tướng sẽ sớm chết non, chết yểu mà thôi, không tai nạn ô tô thì bị trúng độc cà phê… Sẽ có thằng bí mật mượn tạm cái gáo của mình.

Người trí thức chưa chắc họ  đã ham chức quyền như bọn vô học. Chớ nên lấy bụng tiểu nhân suy ra bụng quân tử. Tóm lại ông Bùi Tín không hề nói xấu tướng Giáp và ông Bùi Tín không thèm nói xấu. Ông Bùi Tín chỉ muốn nói cái gì cũng phải đúng sự thật, chớ đừng để trái tim ướt át mù quáng mà làm mờ đi lý trí mà thôi.

Chớ nên quên ông Giáp là một đại tướng cộng sản. Để trở thành một đại tướng của một quốc gia cộng sản chính bản thân ông Giáp phải hội đủ những tiêu chuẩn tối thiểu cần và đủ: Trung thành với chủ nghĩa cộng sản, phải có trái tim lạnh lùng sắt máu chuyên chính vô sản, tàn bạo và rất khôn ngoan, lắm thủ đoạn, hiểm độc và rất lưu manh tráo trở lật lọng…

Theo tôi ông Giáp là con cáo già ranh mãnh vượt xa cả sư phụ mình là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh độc tài, mưu mô. xảo quyệt như vậy, cuối cùng vẫn bị cánh học trò đàn em  Duẩn - Thọ hạ độc chết. Nhưng tướng Giáp thì vẫn vật vờ bình chân như vại. Ừ thì là trưởng phòng xoa bóp chị em thì đã sao? Càng sướng, miễn cái lon đại tướng vẫn còn để thảnh thơi hưởng dụng. Tiêu chuẩn đãi ngộ và cái mạng sống càng bảo đảm hơn. Giáp không ra mặt tranh quyền, Giáp làm một Lý Tư chuột sa chĩnh gạo núp sau Tần Thủy Hoàng Lê Duẩn và bạo chuá Lê Đức Thọ.

Cánh Duẩn - Thọ thấy Giáp an phận thủ thường bằng lòng với cái danh đại tướng rởm ngồi chơi xơi nước, mà không phải nước lã suông, toàn sâm nhung béo bổ cả. Cánh Duẩn - Thọ lại cần có Giáp làm con tin mặc cả với phe xét lại, phòng khi chính mình cũng thất cơ lơ vận. Giáp vẫn là con bài phụ khi Nga thắng thế, Tàu lép vế?

Giáp mang tiếng là giáo sư. Gọi là giáo sư cho oai, thực ra là tiếng gọi nghề dạy học chung chung thôi, Giáp chưa hề có bằng giáo sư thực thụ cuả một trường đại học nào cả. Trình độ của Giáp tương đương với một ông giáo làng. Giáp chẳng có kiến thức khoa học quái gì hết như ta lầm tưởng. Văn chương bút pháp cuả Giáp bằng trình độ tú tài thời Pháp thuộc. So với Bùi Tín thì Giáp nên cắp sách học Bùi Tín là Thày, bái Bùi Tín là Sư Phụ

Giáp đưọc phong đại tướng theo chỉ định cuả ông Hồ và được Quốc hội nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua theo kiểu vưà học vưà làm. Không tướng ngồi lỳ mãi cũng thành tướng, không biết thì học. Ngoài ra mọi chỉ đạo quân sự đều do tướng Tàu lo hết cả rồi. Giáp còn phải bận tâm gì nữa mà chẳng làm nổi đại tướng.

Người Việt Nam xưa nay có truyền thống nổi tiếng bằng những tin đồn, thổi phồng, sùng bái cá nhân. Sự nghiệp tiếng tăm của một người bắt đầu bằng những quán nước viả hè: Một đồn trăm, trăm đồn nghìn, nghìn đồn vạn, vạn đồn triệu... cứ vùn vụt mà tăng lên theo cấp số nhân.  Bản tính người Việt thì lại có trái tim ướt át, hay mủi lòng, dễ sùi sụt,  dầm dề sa sẩm ngậm ngùi bi thương. Tuyến lệ nhạy cảm khó kìm hãm dễ xoá nhoà được, óc suy luận kém và lý trí độc lập không có hay a dua ăn theo. Hơn nữa người Việt được nuôi dạy giáo dục từ ngót 80 năm nay theo kiểu đại trà, cùng chung phương cách xảo trá, huấn luyện, phản xạ như những đàn gà, đàn vịt trong chuồng: Đại khái gà vịt chỉ cần nghe tiếng kẻng là biết giờ cho ăn, giờ đẻ trứng, và kể cả giờ nhảy mái động đực nưã v.v....

Riêng đối với dân cụ Hồ thì được đặc trách huấn luyện cao hơn bằng hệ thống loa truyền thanh hay những khẩu hiệu treo đầy đường quanh năm suốt tháng.Trên thế giới chưa có nước nào cái  cái nghề kẻ chữ may cờ quạt, khẩu hiệu lại phát tài như ở Việt Nam? Ta gọi đó là những phản sạ có đìều kiện theo nguyen tắc Pavlov  được huấn luyện kỹ bằng tai và bằng mắt.

Còn tư tưởng tinh thần thì lấy chủ nghĩa xã hội làm nền tảng, lấy phê bình và tự phê bình làm động lực phát triển. Hỏi chủ nghĩa xã hội là gì thì chả có ai giải thích được chỉ nói chung chung sáo rỗng giáo điều một chiều.

Mọi người phải luôn họp hành, phê bình kiểm thảo liên miên. Nhưng riêng với lãnh tụ thì miễn bàn. Già Hồ, tướng Giáp là những loại người đặc biệt, chỉ có quyền được ca ngợi kính yêu, cấm được chê bai phê phán cái gì. Ai nói lên nhược điểm của các vị này coi như là tay sai đế quốc là phản động. Vạ mồm phải bị tù tội vẫn sảy ra khi phát ngôn bột phát ở nơi công cộng đông ngưòi.

Ông Bùi Tín là người quân tử theo tôi còn hơn cả tướng Giáp. Nếu Giáp có khí khái của một đại tướng, của một võ tướng, cuả một đấng trượng phu thì Giáp nên mang quân hàm trao trả lại quốc hội từ lâu ngay cái thời bị thất sủng làm một đại tướng bù nhìn hư danh đặt vòng ngăn cản sinh đẻ. Nhưng Giáp không có gan. Giáp chỉ chỉ chờ nằm hết, tết đến để đóng bộ làm một con rối cho thiên hạ xem tuồng diễn. Tuy nhiên hiện nay Giáp cũng phều phào phản đối yếu ớt với chính phủ nhà nước và đảng về chuyện cao nguyên bô xít gì đó. Tôi đang nghi vấn sao Giáp không có biểu hiện gì quyết liệt như tuyệt thực, ném trả quân hàm, đốt quân phục v.v...Hay Giáp hành động theo sự súi bẩy cuả Mạnh - Dũng- Triết ? Có thể họ rỉ tai nài nỉ Giáp: Anh Giáp hãy giả vờ phản đối cho chúng tôi lấy may, coi như là trong đảng vẫn còn nguời nghĩa khí lên tiếng phản đối là đại tướng hẳn hoi để trấn an, loè bịp thiên hạ. Chúng ta vẫn chưa bán nước hoàn toàn cho Tàu kia mà...?

Tôi nhắc lại: Ông Bùi Tín không hề nói xấu tướng Giáp, đừng nghĩ chuyện nói thẳng nói thật là nói xấu. Sự thật là cái gì? Tướng Giáp chưa hề được thế giới công nhận là thiên tài quân sự. Ông Bùi Tín đã đủ tài liệu để chứng minh tin đồn là do đảng cố ý tung ra. Phải chăng là chủ trương của cánh chóp bu trong bộ chính trị? Để làm gì ? Phải chăng muốn gỡ gạc canh bạc canh bạc cuối cùng phòng bị, một khi  Hồ Chí Minh  bị hạ bệ, tước quyền làm Thánh. Họ sẽ có á Thánh là tướng Giáp lên thay? Nếu con bài Hồ Chí Minh tồi tệ quá mức, dân chửi nhiều qúa thì vẫn còn Giáp làm Thánh để để mỵ dân? Tương lai một tư tưởng Võ Nguyên Giáp sẽ ra đời thay cho tư tưởng không có gì của ông Hồ Chí Minh?

Còn chuyện đấu tranh cho dân chủ là nghĩa vụ trách nhiệm cuả toàn dân, đâu chỉ của riêng ông Giáp. Một ông già sắp gần đất xa trời thì còn dùng cái hơi đại tướng ra để đấu tranh cái gì? Nếu giỏi thì tướng Giáp hãy trổ tài đi ? Tài của một đại tướng lẫy lừng năm xưa để đâu? Chứ đừng làm một thưà tướng Lý Tư rởm như chuột sa chĩnh gạo như vậy. Hãy học tập cái can trường của kẻ thuộc cấp dưới quyền mình là ông Bùi Tín .

Theo tôi chúng ta không nên bàn nhiều về tướng Giáp nữa. Nếu có viết thì đúng sự thật, có bàn thì bàn đúng lương tâm. Không thể vì lý do  cá nhân, nhận thức ưa ghét mập mờ mà làm tổn hại đến nhân phẩm danh dự cuả một con người. Tôi nói là một con người chứ không phải là cái danh đại tướng. Đại tuớng hay đại nguyên soái thì là cái quái gì ? Cái chính là tâm hồn, nhân cách con người ấy là ai? Hãy để cho cụ Giáp được yên thân và chính bản thân cụ Giáp tự biết đấy: Họ cố tình nài nỉ đưa cụ ra làm cái bung xung, trò hề trong những ngày quốc tang, quốc khánh, lễ hội.... Cụ có thể từ chối khéo đừng đi, hoặc lăn ra ốm thì ai dám khiêng cụ ra trước đám đông?

Ông Lê Thanh Tùng viết ý kiến phản hồi chắc vì mục đích thay mặt cho phe nhóm quyền lợi nào đây? Hình như muốn gỡ gạc cái gì? Cái chuyện cụ Giáp đi Tàu và thăm đền Tần Thủy Hoàng khó tin lắm: Tần Thủy Hoàng là một  bạo chuá, nhưng quyền hành cả thời gian dài là do nghĩa phụ Lã Bất Di thâu tóm. Sau được Lý Tư ủng hộ ép Lã Bất Di chết chính thức nắm cầm quyền. Dùng học thuyết Hàn Phi Tử để chinh phục lục quốc và tuổi thọ cuả Tần Thuỷ Hoàng rất ngắn ngủi. Tần Thủy Hoàng chưa mang quân sang đánh Việt Nam. Có lẽ ông Tùng nhầm với Lê Duẩn chăng? Duẩn thăm Tàu mang sẵn một mối thù hằn học và có đến thăm đền Mã Viện và phun ra  hai câu  thơ:

„Trăm năm chỉ có một ngày

Nghìn năm lại thấy mặt mày ở đây. „

Câu thơ này phù hợp với Duẩn hơn, vì Duẩn là kẻ vô học độc tài và còn cậy thế bố Nga nên tỏ ra xấc xược với  bố Tàu. Duẩn không có tài ngoại giao, ăn nói bỗ bã theo kiểu AQ, Chí Phèo. Đi thăm người ta mà ăn nói như vậy mới xảy ra chiến tranh Trung Việt năm 1979. Ông Giáp dù sao cũng từ tốn nhã nhặn ranh mãnh hơn xảo trá hơn Duẩn, chứ Giáp không dại gì mà làm câu thơ vớ vẩn ngay trên đất nưóc người ta để mang vạ vào thân. Ông Tùng có ý nịnh ông Giáp cho bài viết của ông, nên mới dở trò râu ông nọ cắm cằm bà kia? Nhưng chính vậy ông lại làm tổn hại cho ông Giáp đấy, có tội cho hàng vạn những linh hồn bị chết oan ổn đấy. Câu thơ gây ngòi lưả chiến tranh khốc liệt là cuả Duẩn chứ không phải là của Giáp.

20.4.2010 Lu Hà

***

Thơ tế Võ-nguyên-Giáp 

Võ Nguyên Giáp Chùm 1

Ô Hô! Ông Đã Chầu Trời

Ô hô! Ông đã chầu trời
Đầu trâu mặt ngựa rụng rời tả tơi
Từ nay Giáp hết lôi thôi
Đóng vai tướng rởm tanh hôi thịt người

Suối vàng dắt díu đười ươi
Búa liềm chào đón bọ giòi mừng vui
Mác- Lê- Mao tặc ngậm ngùi
Tìm đâu thấy xác hủi cùi Chí Minh?

Ngày xưa chú bác rập rình
Gây bao nghiệp chướng dân mình hờn căm
Xua binh tấn chiến miền Nam
Tự do độc lập như tằm ăn dâu

Hoàng sa cống nạp cho Tàu
Xú danh đại tướng uế xù thiên thu
Chín tầng địa ngục âm u
Xích xiềng tra khảo vạc dầu nấu xương

Ma vương nào có xót thương
Xẻo từng miếng thịt thê lương não nùng
Ngón đòn mật vụ rợn rùng
Khác chi trần thế hãi hùng chúng sinh

4.10.2013 Lu Hà

Cọc Còi Kià Ai?

Hom hem đại tướng phều phào
Vỗ tay hoan hỉ trâu gìa đầu râu
Tưởng rằng đã chết từ lâu
Ai ngờ tháng thạp lù đù ngồi đây

Gió mưa Hà Nội ngày dài
Bảy mươi tuổi đảng đắng cay cọc còi
Ba Tàu rình rập ngoài khơi
Lưỡi bò liếm hết còn gì giang san

Đỗ Mười Phú Trọng buôn dân
Dũng Anh Sang Rưá bầy đàn lăng xăng
Điền viên anh Gióng vinh quang
Triết lùn nhắng nhít thiên đàng vẩn vơ

Nấp sau chiếc váy mẹ đào
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
Công an mật vụ như rươi
Khom lưng bợ đỡ đười ươi một bầy.

Đêm giáng sinh 24.12.2010 Lu Hà

Bần Nông Vịt Giời

Nghẹn ngào mấy con đười ươi
Tóp teo đôi má tiếc đời  thở than
Chiêm bao thiêm thiếp đằng vân
Trọn đời vì đảng v ăn đàn ma ranh?

Suối vàng tha thiết Chí Minh
Dương trần nuối tiếc công danh bạo quyền
Nguyện thề theo bước Lê Nin
Cô hồn ảm đạm nỗi niềm chôn sâu?

Sống thì nhục nhã khổ đau
Chết chờ ngục thất âm u hãi hùng
Bao nhiêu tội ác phũ phàng
Cô hồn tử sĩ vòng trong vòng ngoài

Thảm thương máu lệ tuôn rơi!
Kẻ thì mù mắt đưá thì cụt chân
Một bầy máu mủ toàn thân
Đồng Chinh Duẩn Thọ Việt gian yêu tà

Giáp ta gò má nhạt nhoà
Giật mình thảng thốt thều thào kêu la
Bí thư thành ủy dẫn đầu
Chià tờ giấy trắng nhạt màu tướng quân

Thăng Long mở hội cầu van
Cẩm Đào đại Hán ơn ban cậy nhờ
Tây Nguyên nay đã mù mờ
Việt Nam nô lệ cơ đồ máu chan

Lạc Hồng con cháu bần thần
Tân Cương sa mạc thổ dân dạt dào
Tinh thần xã nghĩa bao la
Sẻ san dòng máu Hồ Mao mặn nồng

Tướng quân xin chớ ngại ngùng
Có xe bọc thép hai hàng vệ binh
Trực thăng rầm rộ ruồi xanh
Ngàn năm bắc thuộc vinh danh  trại chuồng

Tự hào tôi tớ bắc phương
Xàng xê xang xí má hồng hở hang
Giáp nghe bổng lộc  vậy hàng
Leo lên quý tộc giàu sang tột cùng

Đấu tranh giành giật điên cuồng
Phải đâu cho đám bần nông vịt giời?

30.9.2010 Lu Hà

Con Giòi Đỏ Đen

Công minh chính đại trò c ười
U mê tăm tối lại đòi thanh minh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Trước cơn hấp hối phận mình rủi ro

Tướng Giáp hồn đã lờ đờ
Trâu già bỏ xó bây giờ dựng lên
Tiếng tăm lừng lẫy vươn lên
Lên ngôi á thánh thần tiên cứu đời

Tướng Giáp phều phào hết hơi
Vẫn còn người khác hơn tôi đức tài
Cớ sao bám mãi Giáp này
Mai kia Giáp chết cáo cầy lên thay

Giáp tiêu thì đảng gặp may
Toàn dân học tập con bài đỏ đen
Thay Hồ tư tưởng mặc nhiên
Giáp trong Giáp sạch tuyên truyền từ lâu

Kể từ Tố Hữu làm thơ
Nga Sô Trung Cộng Mao Hồ là cha
Bây giờ căm hận ba Tàu
Giáp ra bảo đảm thế nào cũng xong

Ngày xưa Giáp phải còng lưng
Thay Hồ xin lỗi muôn phương lại mừng
Khăng khăng đảng vẫn ca rằng:
Thiên tài đại tướng anh hùng quân công

Tướng quân thạo cả đặt vòng
Xoay ngang xoay ngưả đủ phường ái ai
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Oan khiên tủi nhục kiếp này chẳng thôi

Việt gian quen thói cò mồi
Tiền hô hậu ủng con giòi đỏ đen.

27.4.2010 Lu Hà

Dũng Mãnh Đi Lên

Đoàn quân dũng mãnh đi lên
Theo ông tướng Giáp da liền với xương
Khen ông yêu nước mến thương
Chuột sa chĩnh gạo  cùng phường Lý Tư?

Độc tài Lê Duẩn khi xưa
Trọng quan nhất phẩm trông xa trông gần
Nga Sô đế quốc nắn gân
Bá quyền đại Hán theo chân thế cường

Chặt đi vây cánh chẳng thương
Mình trần thân trụi thê lương não nùng
Rét run lập cập võ vàng
Trưởng phòng canh giữ bẽ bàng tà dâm

Cung đình nổi loạn âm thầm
Đầu rơi máu chảy nhẫn tâm diệt trừ
Ba hoa huyền thoại Giáp- Hồ
Xôn xao dư luận cơ đồ giang san
Viả hè quán nước luận bàn
Ngẩn ngơ dân Việt tinh thần tướng quân

Trâu già dẫn dắt ngu dân
Hư danh đại tướng Việt gian một thời
Anh hùng bắc chõ nghe hơi
Viả hè quán nước phun hoài mãi thôi

Cái trò báo chí ma chơi
Đánh lưà thiên hạ mấy ai dễ lần
Hô hào dũng mãnh tướng quân
Để đồng chí Võ sang thăm Bằng Tường .

24.4.2010 Lu Hà

Âm Hồn Uất Khí
Thơ dưạ theo bài báo cuả Nguyễn Duy Ân

Đốt đi một cái thang giường
Âm thầm cúng tế ma vương qủy thần
Xót xa trần thế bất nhân
Côn trùng rên rỉ trăng tàn thở than

Gây bao tội ác dã man
Chết đi tủi nhục oán hờn đảng ta
Trọn đời lý tưởng ba xu
Cúc cung tận tụy Mao- Hồ chưá chan

Vinh quang một nắm xương tàn
Thiên đường xã hội công an lường gàn
Quần là áo lượt anh Văn
Sao lon quân phục ba quân vịt vờ

Điều binh bí mật ba Tàu
Hư danh đại tướng bắc loa lường g àn
Chết rồi chẳng nhập áo quan
Âm hồn Hồ cũng dữ rằn nhiễu nhương

Đất trời nổi loạn cuồng phong
Miền Trung bão lụt quê hương thảm sầu
Mì tôm mấy gói được chia
Khói hương nghi ngút biết đâu mà về

Cô hồn ngạ qủy não nề
Hầm sâu xác ướp bốn bề lính canh
Ba Đình chướng khí vây quanh
Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình thê lương!

19.10.2010 Lu Hà

Theo tôi Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là hai tên trùm lưu manh vô học. Càng bị nhồi sọ Mác Lê thì trí tuệ càng đần độn. Cả đời Giáp có bao giờ viết nổi được một bài văn có chấm có dứt cho nó đàng hoàng? Cộng sản tuyên truyền Giáp có học vấn cao là láo khoét. Cộng sản ca ngợi ai thì kẻ đó rất xấu rất tồi tệ, ngược lại họ chê bai khinh bỉ ai thì người đó thực sự là một trí thức học giả lừng danh. Mao Trạch Đông tên nông dân hạng bét thường nói: Kẻ thù của kẻ thù ta tức là bạn ta, Kẻ thù yêu cái gì thì ta phải ghét cái đó. Vậy theo tôi cộng sản ca ngợi ai thì kẻ đó là một tên sát nhân đốn mạt.Tính đảng thay cho nhân tính.

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 2

Ông Dơ Nắm Đấm
Ông dơ nắm đấm hôi rình
Xú danh đại tướng cửa mình chị em
Một chân đỡ đẻ làm thêm
Để cho mẹ đĩ êm đềm thảnh thơi

Tại thằng ba Duẩn xấu chơi
Rập rình Chinh Thọ tanh hôi mùi nồn
Tranh nhau bán nước luồn trồn
Mao đồ hảo hảo cháu con già Hồ

Ranh ma ông giả ngù ngờ
Kín hơi ngậm miệng dật dờ trò ma
Xuất thân mật vụ mã tà
Lưu manh cộm cán sa bà hiểm sâu

Công hàm bán nước cho Tàu
Cùng thằng Đồng vẩu bắc cầu Hoàng Sa
Quản chi miệng thế sơn hà
Giàu sang phú qúy vào ra ngọc ngà

Nắm tay xương xẩu vịt gà
Tai trâu mõm lợn mượt mà bướm hoa
Điện Biên nổi tiếng bắc loa
Bù nhìn đại tướng bịp lòa mãi sao ?

Dơ tay ra vẻ anh hào
Thoi cho một quả chó ngao hết thời
Hôm nay qủy sứ gọi rồi
Chín tầng địa ngục rụng rời Giáp ơi!

cảm tác từ bức ảnh Giáp khoe nắm đấm
4.10.2013 Lu Hà

Hồn Còn Vơ Vẩn
Cảm tác từ một tấm ảnh

Tướng quân nghe thấy được chăng?
Bảy mươi tuổi đảng rỡ ràng lắm thay
Hom hem má tóp dỏng tai
Bộ như nghễnh ngãng thở dài gian manh

Ruồi xanh từng đám vây quanh
Vo ve kiếm chác xập xành đô la
Khéo cơn hấp hối dở trò
Cứu nguy chế độ ma cô một bầy

Ba Tàu cộng sản đời ươi
Tự do dân chủ khắp nơi kêu gào
Nội Mông Tây Tạng hô hào
Khát khao mắt sếch nắng mưa thuận hoà

Mãn Thanh Hán tộc bao la
Dạ Lan thuở trước Hung Nô nghẹn ngào
Thông tin mạng lưới toàn cầu
Việt Nam độc đảng cuối muà về đâu?

Trâu già da cóc bạc đầu
Cô hồn ngạ quỷ âm u suối vàng
Dương  trần lóng lánh huân chương
Trống kèn im ắng dở dang tủi sầu

Mưu mô kế sách làm giàu
Dối gian lường gạt con tàu bơ vơ
Mênh mông biển cả hoang vu
Hồn còn vơ vẩn bến bờ nào đây?

28.10.2010 Lu Hà

Hạ Màn Đi Thôi
cảm tác bức ảnh Triết thăm Giáp

Chú hề lẫm chẫm vòng kiềng
Cùng phường ngũ đoản lèng phèng gặp nhau
Vẩn vơ một trẻ một già
Người còn thiêm thiếp hồn đà lên mây

Kẻ kia nhắng nhít múa may
Cầm đầu băng đảng cáo cầy  buôn dân
Mua bằng bán cấp dối gian
Thủ vai tiến sĩ bầy đàn lơ mơ
Khom lưng bợ đỡ ba Tàu
Giang sơn cống nạp má đào ngẩn ngơ

Thăng Long mở hội lùng đô
Rừng vàng biển bạc chui vào túi tham
Điền viên vui thú nhẫn tâm
Học anh Thánh Gióng hâm hâm ai bằng

Ba Đình lăng tẩm huy hoàng
Còn thêm tướng Giáp chiến công lẫy lừng
Điện Biên Phủ, vái bắc Phương
Liền sông liền núi quê hương Mao Hồ

Cam tâm nô lệ cúi đầu
Rước voi dày mả nhà lầu xe hơi
Ra vào hào nhoáng loi choi
Thơm tho Lê Mác lổi thời luồn chui

Tướng quân gia quyến ngậm ngùi
Thân tàn ma dại sụt sùi nỉ non
Huân chương rực rỡ sao lon
Bảy mươi tuổi đảng lon ton lễ đài

28.10.2010 Lu Hà

Hồn Tan Mất Rồi
Cảm tác theo bài báo cuả Lê Diễn Đức

Mỗi ngày thần sắc giảm suy
Canh khuya bệnh viện ngậm ngùi tướng quân
Theo voi bã miá ăn tàn
Thân lươn nhày nhụa mùi bùn hôi tanh

Trung thành với Hồ Chí Minh
Buôn dân bán nước trời xanh thảm sầu
Cúc cung tận tụy ba Tàu
Đỏ lòng xanh vỏ Nga Sô tôn thờ

Binh đao hủy diệt dư đồ
Nồi da xáo thịt đồng bào giang sơn
Hư danh cố vị Việt gian
Sao lon quân phục ba quân tướng hèn

Nghe ai lập một Điện Biên
Giáp đây cũng được nối liền vinh quang
Tướng Tàu sặc suạ cười vang
Cờ hồng Phúc Kiến sao vàng vẩn vơ

Cháu con sụp lạy ma tà
Vai hề trí trá Giáp Hồ nở nang
Ba Đình canh giữ da xương
Héo hon tướng cụ rầu lòng biệt ly

Xác kia để nhục cho đời
Dù cho thối rữa còn giòi bác ơi!
Trải bao thập kỷ tả tơi
Tội nhân thiên cổ lạc loài Chí Minh

Đêm đen lay động bức mành
Chập chờn mê tỉnh bóng hình hồn ma
Âm u điạ phủ bao la
Lưới trời giăng bủa ta bà chạy đâu?

Giáp Hồ ôm chặt lấy nhau
Hết thời đạo đức gạt lưà muôn dân
Đầm đìà mũi dãi chưá chan
Kià cô áo trắng hồn tan mất rồi....!

21.5.2010 Lu Hà

Khắc Bia Ô Nhục

Tướng quân thập tử nhất sinh
Quỷ thần lảng vảng ruồi xanh chờn vờn
Chúng còn năm lượt bẩy lần
Đăng tin quảng cáo dối gian lọc lưà

Ngàn năm trẩy hội ba Tàu
Thăng Long nhộn đảng loa nghẹn ngào
Tần Hoàng Hán Đế Cẩm Đào
Nhạt nhoà lịch sử Trung Hoa bạo tàn

Giấy mời tướng Giáp đăng đàn
Duyệt binh thăng cấp ba quân dạt dào
Suối vàng tướng cụ ngẩn ngơ
Dương trần trí trá sương mù mênh mông

Bao nhiêu tội ác chất chồng
Đầu rơi máu chảy tan hoang nước nhà
Con Hồng cháu Lạc khổ đau
Tội nhân thiên cổ Mao Hồ kề bên

Ngót gần thế kỷ tuyên truyền
Xa xôi dẫn dắt tổ tiên ngàn đời
Anh em chú bác bồi hồi
Họ hàng hang hốc là người Trung Hoa

Miệt mài chăm chỉ xác xơ
Vô thần vật chất mơ hồ chơi vơi
Tôn vinh khỉ tổ đười ươi
Thiên đường xã hội vịt giời kêu la

Ruồi xanh phong tỏa Cồn Dầu
Nén nồi áp xuất lên đầu giáo dân
Một bầy lợn đỏ tranh ăn
Toàn dân làm chủ công an bạo tàn

Luật rừng chỉ thị sát nhân
Dư đồ rách nát  bầy đàn miệt khinh
Tướng quân nối gót Chí Minh
Khắc bia ô nhục xú danh bạo quyền

2.10.2010 Lu Hà

Ra Nên Sự Này

Cảm tác từ tấm hình nhẫn tâm cuả thế kỷ

Mon men qủy đỏ chập chờn
Trâu già da cóc tướng quân nhập đàn
Trải bao thập kỷ lường gàn
Sao lon chế độ việt gian chỉnh tề

Vòng kiềng khệnh khạng như ai
Quần là áo nếp chai lỳ nước non
Sống dai nghiệp qủa trần căn
Âm u điạ phủ cô kêu than cô hồn

Hung hăng xẻ dọc Trường sơn
Dép râu mũ cối tro tàn ngói rơi
Xương phơi đồng nội than ôi!
Rước voi dày mả giống nòi tổ tiên

Tiên phong giai cấp nghèo hèn
Mao Hồ một nắm bon chen qủy vàng
Nghìn năm mở hội lăng xăng
Bảy mươi tuổi đảng nhập nhằng lão ông

Ba Tàu thổi đít tướng công
Sao vàng cờ đỏ má hồng ngẩn ngơ
Bao nhiêu khoái lạc sao vưà
Trai lơ đĩ bợm dạt dào phấn son

Thai nhi rượu bổ cường thân
Nhục thân mãi quốc dối gian triều thần
Thở than cổ độ trăng ngàn
Mồ yên mả đẹp chắc còn cho nhau

Đảng còn lợi dụng tối đa
Mưu ma chước qủy mẹo lưà kiếm cơm
Dối gian bày đặt âm thầm
Hầm sâu lạnh lẽo nhẫn tâm tồi tàn

Phải chăng chướng khí vô vàn
Tội đồ lịch sử ra nên sự này?

30.10.2010 Lu Hà

Còn Oan Ức Gì
cảm tác từ tấm hình nhẫn tâm cuả thế kỷ

Mon men quỷ đỏ sán gần
Trâu già da cóc tướng quân bù nhìn
Trải bao thập kỷ tòn ten
Tô son chế độ bon chen lạc loài

Vòng kiềng khệnh khạng như ai
Quần là áo nếp chai lỳ nước non
Sống dai nghiệp quả luồn trôn
Âm u điạ phủ cô hồn khóc than

Hung hăng dày nát giang san
Dép râu mũ cối tro tàn ngói rơi
Xương phơi đồng nội than ôi!
Rước voi dày mả giống nòi tổ tiên

Tiên phong giai cấp nghèo hèn
Mao Hồ một nắm lông quèn quỷ vương
Nghìn năm mở hội Thăng Long
Bảy mươi tuổi đảng chẳng mông cũng mồng

Ba Tàu thổi đít tướng công
Sao vàng cờ đỏ má hồng ngẩn ngơ
Bao nhiêu khoái lạc bơ phờ
Trai lơ đĩ bợm bồ đào việt gian

Thai nhi rượu bổ cường thân
Nhục thân mãi quốc dối gian lường gàn
Thở than chế độ lăng loàn
Mồ yên mả đẹp đòi phần nhà ma

Đảng còn lợi dụng tối đa
Mưu ma chước quỷ mẹo lừa kiếm cơm
Lưu manh cẩu t ặc chó xồm
Hầm sâu lạnh lẽo mò tôm canh tàn

Phải chăng chướng khí ngút ngàn
Tội đồ lịch sử còn oan ức gì

30.10.2010 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 3

Nhân Quả Báo Ứng

Kià ai râu tóc bạc phơ
Hom hem mắt toét thều thào thở than
Đêm qua chúng cứ nỉ non
Bác là đại tướng to con vô cùng

Mấy con y tá sỗ sàng
Giáp đâu còn sức tuyệt đường hộ sinh
Trọn đời cùng với Chí Minh
Lục lâm thảo khấu trời xanh oán hờn

Bây giờ bất động cò con
Nửa sống nưả chết oan hồn gần xa
Gian manh mật vụ cũng thưà
Lưới trời lồng lộng bao la vô cùng

Chỉ còn nước xuống âm cung
Ma vương qủy sứ hãi hùng than ôi!
Xưa kia Giáp có kém ai?
Giết người hàng loạt thẳng tay phũ phàng
Bây giờ qủa báo hết đường

Thiên đàng chẳng đặng suối vàng càng nguy
Đầu trâu mặt ngựa bủa vây
Đằng đằng sát khí rụng rời xiết bao
Dương trần một thuở máu trào

Chặt đầu mổ bụng lâu la một bầy
Tướng quân lầm lỡ một thời
Ba Tàu nó gắn cầu vai mảnh hồng
Bốn sao một bông luá vàng

Bất tài luồn lách vinh quang đảng quyền
Việt Nam đói khổ nghèo hèn
Luân hồi nghiệp chướng giáp còn chối quanh?

30.9.2010 Lu Hà

Thảm Thương Thân Ruà
Cảm tác từ tranh biếm hoạ cuả Ba Bùi

Con ruà lật ngưả trơ xương
Khẳng khiu bốn cẳng tang thương thế này
Hỏi nhà biếm hoạ sâu cay
Phải ngài đại tướng mặt dày đấy không?
Điện Biên Phủ, đại chiến công
Lẫy lừng thế giới vinh quang thày Tàu
Oai phong kià Lã quý Ba
Biển người chiến thuật máu đào thành sông
Việt gian gán cả biển Đông
Cao nguyên bô xít quê hương điêu tàn
Lăng xăng một bầy chó săn
Bất tài vô dụng sao lon chỉnh tề
Vêu vao má tóp trò hề
Trên giường nệm trắng dầm dề nỉ non...
Mu ruà đai sắt dã man
Bá quyền cộng đảng cô hồn chạy đâu?
Thiên la điạ võng bao la
Trần gian cưỡng bách bơ vơ tủi sầu
Chính nghề mật vụ ma cô
Dây thừng một cuộn gây bao tội đồ
Nhửng người đảng phái quốc gia
Giết cho trọn ổ máu trào lệ rơi
Oan khiên nghiệp chướng chất đầy
Mình làm mình chiụ ai người xót thương!

23.10.2010 Lu Hà

Thân Ruà Kiếp Số Anh Văn

Sao không chết quách cho xong
Tiếc chi danh vọng hỡi ông bố già?
Đời sao khổ nhục như ruà
Hồ Gươm ngáp ngáp vái chào thế gian
Xót xa cho cái thân tàn
Sợ bầy quỷ đói đòi ăn cúng chuà
Tiết canh cho tổng bí thư
Thơm ngon béo bổ già nua lão làng
Tiếng đồn háo hức vinh quang
Hư danh chính trị bá vương mưu đồ...
Biến dân thành những con cừu
Ép theo lề phải xác xơ phận hèn
Trời còn đày đoạ Võ Nguyên
Cả nhà tướng Giáp kêu rên não nùng...!

24.1.2011 Lu Hà

Thiên Tài Hiển Danh

Xót xa cụ Võ tướng gian
Tuổi già da cóc mình trần thế côi
Bạn bè vây cánh hết thời
Đưá thì ám toán thằng ngồi chung thân
Nga Sô đế quốc lụi tàn
Ba Tàu bành trướng vua Tần biển đông
Sao lon quân phục huy hoàng
Ngồi chơi xơi nước mộng vàng đắm say
Tấm thân ngũ đoản đắng cay
Chuột sa chĩnh gạo hận đời làm chi ?
Lý Tư cam phận tôi đòi
Vật vờ năm tháng sống dai lão làng
Độc tài chuyên chính vững vàng
Bàn dân thiên hạ yêu thương dạt dào
Hiểu lầm sảo trá thì sao ?
Trò ranh kế hiểm yêu ma  lọc lưà
Ngu dân toàn trị khéo là
Sụt sùi nước mắt như mưa não nùng
Tuyên truyền báo chí hát vang
Điện Biên đại tướng anh hùng Việt gian
Tướng Tàu nhếch mép cười gằn
Hư danh mộng hão chó săn lường gàn
Lấn dần chiếm đoạt âm thầm
Biến thành quận huyện Việt Nam công thần
Bính quyền ô trọc Việt gian
Đua chen vật chất  chó săn hám mùi
Rừng vàng biển bạc than ôi
Tài nguyên cuả đảng  phôi phai bán dần
Giáp kia đâu có mất phần
Phều phào phản đối cháu con chia tiền
Lao nhao gà vịt nhai liền
Tiền hô hậu ủng Võ Nguyên thiên tài?....

22.4.2010 Lu Hà

Thoát Thai Nẻo Nào?

Háo danh một cách lạ lùng
Trò hề thăm viếng thê lương thế này?
Trâu già nghiệp quả trần ai
Sống thì chẳng đặng chết thì không xong
Gian manh xảo quyệt vô cùng
Nưả già thế kỷ gạt lường nhân dân
Tướng quân thân dại ma tàn
Chúng còn xỏ mũi lên non xuống đèo
Kiếm ăn băng đảng dập dìu
Xương già da cóc bơ vơ cô hồn
Tinh thần đày đoạ dã man
Lên voi xuống chó sao lon vẫn còn
Ác nhân quả báo chết dần
Nưả đêm thảng thốt tâm thần chẳng an
Năm canh rên rỉ khóc than
Côn trùng giun dế quỷ thần nào nghe?
Dặm trường muôn nẻo sơn khê
Bóng ma hồn quỷ lại về đêm nay
Dắt nhau lam lũ một bầy
Đền răng trả mắt luân hồi nổi trôi
Ngàn thu món nợ oằn vai
Âm hồn ngạ quỷ thoát thai nẻo nào?

31.9.2010 Lu Hà

Giun Dế Chay Đàn
chuyển thể văn tế Võ Nguyên Giáp cuả Nguyên Thạch

Ta Nguyên Thạch sinh trong trời đất
Có mấy lời thống thiết bi ai
Thương cho dân tộc giống nòi
Ngót gần thế kỷ ngậm ngùi khổ đau

Bao ngày tháng phù du ảo não
Cõi dương trần quỷ đỏ vô luân
Hư danh Võ đại tướng quân
Cam tâm mãi quốc Việt gian gà nòi

Ta phải viết cho ngươi được rõ
Đạo làm người nhân nghiã trước sau
Luân thường cương kỷ sơn hà
Âm dương thiên định nắng mưa thuận hoà

Đạo nghiã tử cũng là nghiã tận
Điếu văn này tủi hận chúng sinh
Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
Khi ngươi còn sống tội danh ở đời

Ta cũng biết luân hồi nghiệp chướng
Triệu mạng người ngã xuống hy sinh
Căm bầy dã thú rừng xanh
Tôn Đồng Chinh Duẩn Chí Minh lạc loài

Chết oan uổng mạng người cỏ rác
Nấm mồ hoang lác đác cỏ xanh
Nghiã trang đập phá tan tành
Biên Hoà tử sĩ chiến binh não nùng

Kẻ chiến bại thê lương thảm khốc
Từng đoàn tù lê xác tang thương
Sơn khê trăm nẻo dạm trường
Bồng bềnh trôi nổi biển Đông hãi hùng

Bản tuyên ngôn cầm nhầm Mỹ Quốc
Bác cuả ngươi dõng dạc hô to
Việt Nam độc lập tự do
Miền Nam giải phóng ba Tàu đại vương

Nhượng hải đảo rừng vàng biển bạc
Miền Tây Nguyên chia chác kiếm ăn
Tham ô bòn rút cuả dân
Oai phong đại tướng việt gian phong hàm

Nhất tướng công thành thân vạn cốt
Lời nói người xưa đâu có sai
Cớ sao cam chiụ tôi đòi
Ngàn năm bia miệng tiếng đời còn lưu

Có vì phải tranh nhau quyền lợi
Bán lương tâm đạo lý làm người
Tương lai tổ quốc chôn vùi
Thâm cung bí sử động trời âm u

Hồ trí trá ma cô xa xỉ
Sống điêu ngoa đồi trụy hơn người
Cớ sao ngươi chẳng nói gì?
Sâm nhung rượu bổ thai nhi nhai hoài

Đại đa số bao người chờ đợi
Một chứng nhân triều đại điêu tàn
Độc tài cộng sản dã man
Lương tri nhân phẩm dối gian thấp hèn

Ta buộc phải làm văn tế thế
Một đôi dòng tê tái thở than
Ngán cho lão tặc gian thần
Xác còn uớp lạnh dế giun chay đàn!

8.11.2010 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 4

Tướng Hề Võ Nguyên Giáp

Ngày xưa luồn lọt trong quân
Chui bờ rúc bụi việt gian lạc loài
Phong hàm đại tướng ngồi chơi
Cháo lòng vịt lộn lả lơi trộm quần

Chị em kiện cáo tướng quân
Tả tơi slip rách tan vì mày
Mùi nồn thoang thoảng nồng cay
Bố ai chịu được đọa đầy nhân dân

Thày Tàu cố vấn hán gian
Mưu mô thủ thuật lường gàn mãi sao
To te bọ ngựa cào cào
Đánh đâu thua đấy xin chào Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận điên biên
Quốc Thanh nhếch mép chó điên cười gằn
Sai ngay bộ hạ Ba - Trần
Khóa mồm thằng Giáp cùm chân nó vào.

30.5.2013 Lu Hà

Văn Tế Võ Đại Tướng
Cảm tác từ bản văn phiếm luận cuả Nguyên Thạch

Ô! Hô! Đại tướng bán thân
Ta đây Nguyên Thạch thở than đôi lời
Xưa kia ngươi ở trên đời
Theo bầy khỉ đỏ đười ươi bạo tàn
Đại thần mãi quốc buôn dân
Thân tàn ma dại bùn chan suối vàng
Còn đâu chiến tích khoe khoang
Âm u điạ ngục hãi hùng ngàn thu
Điếu văn gió thoảng sương mờ
Theo làn khói trắng vẩn vơ não nùng
Xót cho thân xác phũ phàng
Hầm sâu ướp lạnh quỷ vương thập thò
Cô hồn ngạ quỷ kêu la
Đền răng trả mắt đầm đià lệ rơi!
Phù du bao lớp sóng dồi
Trường Sơn heo hút ngàn đời hờn căm
Biển Đông tầm tã mưa dầm
Tự do độc lập to mồm là ai?
Hy sinh hạnh phúc giống nòi
Hão huyền danh vọng tôi đòi khom lưng
Bá quyền đại Hán bắc phương
Tần Hoàng Hán Đế Thăng Long rắn rồng
Chúng con hoan hỉ tướng công
Bảy mươi tuổi đảng chào mừng ba quân
Trên giừờng ngắc ngoải héo hon
Bông băng tã lót uá tàn cỏ cây
Ô! Hô! Có chén nước đầy
Bát cơm quả trứng tìm về mà ăn
Mong sao hồn phách siêu tan
Luân hồi chuyển kiếp dế giun trả đời!

8.11.2010 Lu Hà

Trò Hề Diễn Hay

Cảm tác từ bài báo cuả Nguyễn Duy Ân: Kéo Dài Cơn Hấp Hối

Lao xao kià lũ cô hồn
Đủ trò ma quái lường gàn muôn dân
Thân tàn co quắp mất thần
Vụng chèo khéo chống lo gần lo xa
Phởn phơ vở kịch trầm tư
Nhởn nhơ quan khách vẩn vơ trò cười
Y khoa khí cụ đâu rồi?
Cần chi não bộ vô tri biết gì?
Ép tim phế quản đàn hồi
Vét vơ chế độ ngậm ngùi thở than
Bầu đàn thê tử kiếm ăn
Con tàu cộng sản lao dần vực sâu
Tớ thày nhốn nháo lo âu
Bảy mươi tuổi đảng tự hào tướng quân
Huân chương gắn chặt tro tròn
Một trăm tuổi thọ lon ton lá vàng
Hoan hô sự nghiệp rỡ ràng
Thai nhi ngâm rượu vẻ vang nước nhà
Trên giường nệm trắng phau phau
Bông băng tã lót dạt dào tình thương
Toàn quân toàn đảng ngóng trông
Thăng Long lễ hội cờ hồng tung bay
Giấy mời nhét vội vào tay
Biểu dương đại tướng khéo hay ra trò.

27.10.2010 Lu Hà

Tự Hào Viển Vông

Ngán sao dân thấy tấm hình
Bố già quảng cáo ruồi xanh một bầy
Háo danh từ xưa đến nay
Sao lon quân phục trò cười thế gian
Cho hay: chúng vẫn lường gàn
Ý đồ chính trị Việt gian đặt bày
Giỏi thay bè lũ tôi đòi
Giàu sang cao vọng chôn vùi giang sơn
Đảng còn quyền lợi vẫn còn
Đỏ lòng xanh vỏ bạo tàn lưu manh
Gian ngoan vượt cả Chí Minh
Công an mật vụ trung thành mật gan
Giết người cảnh sát dã man
Ba Đình u ám lòng dân oán hờn
Võ Nguyên Giáp, đã qui thần
Xác còn để lại chó săn canh chừng
Theo như dư luận truyền thông
Tuyên truyền á thánh vẻ vang huy hoàng
Anh hùng mãi quốc vinh quang
Công danh một thuở gạt lường nhân dân
Điện Biên Phủ, khói tro tàn
Pháp- Hoa tranh chấp tướng quân kiếm lời
Ngót gần thế kỷ suy đồi
Sương mù che phủ giống nòi bi thương
Giáp Hồ Chinh Duẩn Thọ Bằng
Công danh nghiệp chướng quê hương não nùng
Cô hồn thê thảm bẽ bàng
Chúng còn mở hội Thăng Long rước Tàu
Xem hình mà thấy xót xa
Nỗi buồn dân quốc mà sao nghẹn ngào
Coi thường dân trí lên cao
U mê tăm tối tự hào viển vông?

3.10.2010 Lu Hà

Vẫn Còn Hoan Hỉ

Thương anh như cái xác ve
Sao lon quân phục vai hề chán chê
Sáng nay nằm thở khò khè
Một bầy ruồi nhặng vo ve lại gần
Thói quen sùng bái cá nhân
Khoa trương cùm sắt luà chân anh già
Đảng ta mộng mị chiêm bao
Suối vàng ngạ quỷ ma Hồ thở than
Dương trần  còn có tướng quân
Giáp chưa bị lộ mưu gian mẹo lưà
Ba Đình chướng khí sương mù
Anh em đồng chí dật dờ biển khơi
Lợi quyền phe nhóm đến thời
Bộ xương dựng dậy sặc mùi hư danh
Ngán cho thần tượng Chí Minh
Không còn đắt khách non xanh uá vàng
May sao tướng Giáp trên giường
Đêm qua thay bỉm vẻ vang huy hoàng
Ép dân mở hội Thăng Long
Nghìn năm lễ hội Tần Hoàng tổ tiên
Cả lò hang hốc van xin
Thiểm Tây Phúc Kiến anh Văn cả cười
Tây Nguyên phản đối thế thôi
Hư hư thực thực thị phi buá dìu
Mừng anh trăm tuổi đìu hiu
Là vinh hay nhục liu riu cá vàng?

30.9.2010 Lu Hà

Vẻ Vang Tự Hào

Anh Văn hồn ở trên mây
Mau mau tỉnh dậy giấy mời gọi anh
Đoạn trường muôn dặm sử xanh
Ba Tàu trở lại Chí Minh dọn đường
Cha con mở hội Thăng Long
Ngàn năm hiếm có Tần Hoàng về thăm
Từ lâu đảng đã âm thầm
Bán nước cho giặc chí tâm thật lòng
Tuyên truyền mười sáu chữ vàng
Đèo thêm bốn tốt vẻ vang nước nhà
Dân ta nhẫn nại cần cù
Miệt mài chăm chỉ lù đù lầm than
Ruộng đồng nứt nẻ khô cằn
Một sương hai nắng bần hàn khổ đau
Chỉ tiêu bán luá lại cao
Phố phường ảm đạm xác xơ xóm làng
An ninh quốc tế gia tăng
Thu mua giá rẻ tình thương điạ cầu
Ba gai lý lẽ nưả muà
Buá dìu dư luận lọc lưà muôn dân
Anh Văn! ơi hỡi! anh Văn!
Huân chương quân phục sao lon  sẵn sàng
Tưạ vai xốc nách khẽ khàng
Ba quân hừng hực trực thăng huy hoàng
Cẩm Đào đức độ khoan dung
Vợ con anh cũng vẻ vang tự hào?

30.9.2010 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 5

Thương Trường Đảng Ta

Trông như ngỏm tỏi từ lâu
Trước giờ khâm liệm còn đưa giấy mời
Xem ra Giáp có ba tay
Hỏi ban tuyên huấn mẹo này hẳn hay?
Ghép hình quảng cáo dễ chơi
Gạt lường dư luận kéo dài thời gian?
Thăng Long mở hội đăng đàn
Mưu mô xảo quyệt cha con bồi hồi?
Giáp ta hồn lạc biển khơi
Xác còn gửi lại cho bầy đười ươi
Trông kià một lũ mặt dày
Rón ra rón rén ngậm ngùi thở than
Băng hà hồn vẫn chẳng tan
Tấm hình tố cáo toàn dân hãi hùng
Đăng tin cáo phó chủ trương
Lợi quyền phe nhóm thương trường đảng ta.

31.9.2010 Lu Hà

Ăn Diện Vì Tâm Điạ Bẩn
cảm tác từ một tấm hình

Nhăn nheo da cóc kià ai?
Hẳn ông tướng Giáp bất tài năm xưa
Chạy theo liếm gót Quý Ba
Trần Thanh xiết cổ ta bà lao nhao
Điện Biên hãnh diện tự hào
Bốn sao xin được máu đào quân dân
Lon ton điếu đóm việt gian
Trò hề sân khấu chó săn lọc lưà
Oai phong thổi khắp hoàn cầu
Chủ quyền lãnh hải ba Tàu hiến dâng
Cùng trong bộ sậu Hồ Đồng
Buôn dân bán nước quê hương lụi tàn
Chủ trương hiếu chiến làm càn
Quốc Dân Đảng diệt văn nhân bỏ tù
Gà đồng mèo mả ma cô
Cổ cồn ca vát lượt là bảnh bao
Thế gian nào có ai ngờ
Lưu manh đạo tặc côn đồ thảnh thơi
Sống lâu trăm tuổi đười ươi
Thai nhi rượu bổ hại người hiền lương
Gần mười triệu mạng tang thương
Nưả già thế kỷ non sông đỏ ngầu
Đất trời thịnh nộ u sầu
Ba miền đất nước một màu thảm thê
Vành tang nấm mộ ê chề
Ba Đình Mai Dịch bốn bề ruồi bâu
Thích trưng diện đẹp vì đâu?
Thưa rằng: tâm điạ lão già thối tha.

9.9.2011 Lu Hà

Hồn Tan Mất Rồi
Cảm tác theo bài báo cuả Lê Diễn Đức

Mỗi ngày thần sắc giảm suy
Canh khuya bệnh viện ngậm ngùi Võ Nguyên
Theo voi bã miá mấy phen
Thân lươn nhày nhụa bon chen cậy mình
Trung thành với Hồ Chí Minh
Buôn dân bán nước trời xanh tiêu điều
Cúc cung tận tụy thiên triều
Đỏ lòng xanh vỏ mấy chiêu lọc lưà
Binh đao hủy diệt đồng bào
Nồi da xáo thịt máu trào giang sơn
Hư danh cố vị tham ăn
Sao lon quân phục tướng quân phận hèn
Nghe ai lập một Điện Biên
Giáp đây cũng được tiến lên bảng vàng
Tướng Tàu sặc suạ cười vang
Cờ hồng Phúc Kiến sao vàng ngẩn ngơ
Cháu con sụp lạy ma tà
Vai hề trí trá Giáp Hồ nở nang
Ba Đình gìn giữ da xương
Héo hon tướng cụ rầu lòng biệt ly
Xác kia để nhục cho đời
Dù cho thối rưã còn giòi bác ơi
Trải bao thập kỷ bi ai
Tội nhân thiên cổ lạc loài Chí Minh
Đêm đen lay động bức mành
Chập chờn mê tỉnh bóng mình hồn ma
Âm u điạ phủ bao la
Lưới trời giăng buả ta bà thoát đâu?
Giáp Hồ ôm chặt lấy nhau
Hết thời đạo đức gạt lưà muôn dân
Đầm đìà mũi dãi chưá chan
Kià cô áo trắng hồn tan mất rồi....

21.5.2010 Lu Hà

 Nhơ Nhuốc Mặt Mày

Ai hay con gái ế chồng
Quanh năm sớm tối chổng mông mà sầu
Hỏi thằng con rể đi đâu?
Sao không chúc thọ lão già bạc râu
Tướng quân sáu nẻo ta bà
Hồn còn vơ vẩn mịt mù tối tăm
Muốn yên đành phải ngậm tăm
Đảng không cho chết tím bầm ruột gan
Sống trong tình trạng dế giun
Khác chi thực vật thân tàn anh Văn
Đồng Chinh Duẩn Thọ thở than
Suối vàng Hồ khóc chưá chan ân tình
Trần gian tội ác tầy đình
Chết đi chẳng đặng ruồi xanh bám đầy
Thương con nhơ nhuốc mặt mày
Trong ngoài một lũ cáo cầy vây quanh
Oán thù ngùn ngụt trời xanh
Cô hồn tử sĩ bất bình lao nhao
Quân đoàn ngập ngụa máu đào
Khe Sanh tử điạ ngàn thu căm hờn
Mẹ cha sùi sụt nguồn cơn
Trường sơn một dải sóng cồn trào dâng
Điện Biên Phủ, trốn điạ đàng
Xú danh tướng Giáp gạt lường thế nhân
Bù nhìn cốt để lưà dân
Mao Hồ khục khặc La Trần miả mai
Luồn chui một kẻ bất tài
Vào hàng danh tướng lạc loài việt gian
Nắn bi lão tặc vô luân
Vưà đi vưà đái là Trần Dân Tiên
Vênh vang con gái đứng bên
Thây ma đánh bóng phóng viên chụp liền
Báo đài trơ tráo bao phen
Mang con gái Giáp tuyên truyền mị dân.

 

8.9.2011 Lu Hà

Thày Trò Gặp Nhau
cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như bóng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Thân lở loét bùng nhùng gan ruột
Cũng bởi do phẫu thuật dở dang
Mũi tai bồi đắp lung tung
Chỗ thưà chỗ thiếu thê lương hãi hùng

Giáp trấn tĩnh bàng hoàng sửng sốt
Cúi rập đầu thảm thiết bác ơi!
Đầm đià máu chảy mủ rơi
Tâm thần bấn loạn ngậm ngùi khổ đau

Bác thứ lỗi hồn ma ngạ quỷ
Xác thân này tiều tụy than ôi!
Chân tay bải hoải rã rời
Mưu mô thủ đoạn qua rồi bác ơi!

Nghe chú bệnh lòng tôi tan nát
Ruột gan xưa khúc mất đoạn còn
Cầm tay Nguyên Giáp ân cần
Vo ve ruồi nhặng chưá chan u hoài

Giáp thổn thức bồi hồi cảm xúc
Gặp đàn anh thuở trước oai phong
Điện Biên đánh Pháp lẫy lừng
Mang ơn Trung Cộng rỡ ràng sử xanh

Võ Nguyên Giáp tâm tình thống thiết
Bao đắng cay kể hết liên miên
Bác đi tìm cụ Lê Nin
Râu xồm Các Mác Ăng Ghen suối vàng

Trên dương thế đau thương tang tóc
Vết dầu loang từng bước cuả Mao
Noi theo Mã Viện Phục Ba
Hai đảng là một cơ đồ ngàn thu

Vì theo bác dân nghèo càng khổ
Khắp muôn nơi bão nổi mưa rơi
Việt Nam sáng tối đầy vơi
Chưá chan cốc lệ muôn nơi oán hờn

Xưa mẹo giỏi đa đoan quỷ kế
Mua lòng dân giản dị mưu mô
Vẹt mòn đôi dép cao xu
Vỏ xanh lòng đỏ ta bà đảo điên

Lũ con cháu chó săn cặn bã
Bước đường cùng thủ hạ ma cô
Đâu như danh bác ngày xưa
Tuyên truyền đóng kịch cha già râu dê

Bác gian giảo dâm dê trụy lạc
Chúng ngợi ca tiết dục vì dân
Tôn xưng như bậc thánh thần
Sánh ngang với đức vua Trần thuở xưa

Hồ đắc ý gật gù tự mãn
Nghe Giáp ca mẫn cán từng cơn
Thày trò thắm thiết ôm hôn
Đất trời giận dữ sóng cồn mây mưa

Nợ quyền bính say sưa đánh Mỹ
Thói gian hùng bợ đỡ Nga Sô
Theo chân nhuộm đỏ toàn cầu
Gán rừng nhượng biển cơ đồ nát tan

Hồ ngơ ngác mất gan thiếu phổi
Nhiệm vụ trao quốc tế năm xưa
Nước nhà hoà nhập ba Tàu
Xàng xê xang xí Mao Hồ râm ran

Hồn ngạ quỷ trần gian u uất
Nghe tiếng gà hoảng hốt yêu ma
Tỉ tê Giáp vẫn la đà
Một cơn gió thổi mịt mù sương rơi!

20.5.2010 Lu Hà

Vạn Đời Xú Danh

Khe Sanh tử điạ cộng quân
Bởi vì tướng Giáp cù lần huyênh hoang
Điện Biên Phủ rõ chán chường
Mười ba nghìn xác tướng công về vườn
Thọ Mười Chinh Duẩn Bằng Tôn
Giáp Hồ lép vế thành con chó già
Đưá đi Nga kẻ sang Tàu
Ngồi chơi xơi nước âu sầu nỉ non
Tinh trùng hàng triệu trào tuôn
Vẻ vang đại tướng sao lon vẫn bền
Hư danh tạo cảnh thường niên
Đăng đàn lễ hội triền miên nhạt nhoà
Trổ tài bóp đít đàn bà
Đặt vòng theo dõi kiểm tra mọi bề
Đảng viên nhiệm vụ tràn trề
Buá liềm cờ đỏ dầm dề tướng quân
Bắc Kinh hai tướng La - Trần
Uổng công dạy dỗ chó săn lạc loài
Than ôi danh tướng đười ươi
nghìn thu tai tiếng vạn đời xú danh.

8.9.2011 Lu Hà

Hoan Hô

Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
Bao năm mũi dãi dầm dề
Chó nằm gậm trạn ê chề nước non
La – Trần ngây ngất mùi nồn
Cao Bằng Bắc Cạn linh hồn việt gian
Bất tài chúng gọi tướng quân
Xú danh ô nhục hán gian cả cười.

8.9.2011 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 6

Hồn Còn Vơ Vẩn
cảm tác từ một tấm ảnh

Tướng quân nghe thấy hay chăng?
Bảy mươi tuổi đảng rỡ ràng lắm thay
Hom hem má tóp dỏng tai
Bộ như nghễnh ngãng thở dài chúng sinh

Ruồi xanh từng đám vây quanh
Vo ve kiếm chác hôi tanh máu trào
Khéo cơn hấp hối dở trò
Cứu nguy chế độ ma cô một bầy

Trung Hoa cộng sản cáo cầy
Tự do dân chủ đọa đầy kêu la
Nội Mông Tây Tạng lệ nhoà
Khát khao mắt sếch nắng mưa thuận hoà

Mãn Thanh Hán tộc bao la
Dạ Lan thuở trước Hung Nô nghẹn ngào
Thông tin mạng lưới toàn cầu
Việt Nam độc đảng cuối muà về đâu?

Trâu già da cóc bạc đầu
Cô hồn ngạ qủy âm u suối vàng
Dương trần lóng lánh huân chương
Trống kèn im ắng thê lương tủi sầu

Mưu mô kế sách làm giàu
Dối gian lường gạt con tàu bơ vơ
Mênh mông biển cả hoang vu
Hồn còn vơ vẩn bến bờ nào đây?

28.10.2010 Lu Hà

Tuyên Truyền Chủ Trương

Uỷ ban sinh đẻ Võ Nguyên
Giáp đưa cán bộ lên miền núi cao
Vợ chồng A Pó đòn chào
Mới hai nhăm tuổi xì xào sáu con

Chúng mày cứ đẻ sòn sòn
Thật là kém cỏi vuông tròn làm chi?
Người kinh tài giỏi ngang trời
Đẻ xong quăng xác cho giòi nó ăn

Công an mật vụ chó săn
Giết người như ngoé cho dân giảm dần
Ba Tàu cậy thế lấn tràn
Mao- Hồ hai bác máu chan suối vàng
Sát nhân ngạ qủy  điạ đàng
Mác Lê mộng ước giàu sang đảng quyền

Búa liềm đập phá triền miên
Bảy trăm tờ báo tuyên truyền chủ trương
Chúng mày dân tộc đáng thương
Không bằng một góc vợ chồng dưới xuôi...

Thai nhi rượu bổ vẫn xơi
Hồ Đồng Giáp Duẩn lả lơi má hồng
Sống lâu béo hú trần truồng
Trường Tô chủ tịch Hà Giang lợn nòi

Dân nghèo lam lũ tả tơi
Chí Phèo thị Nở đổi đời làm quan...
Đại gia tư bản nồng nàn
Hảo lơ đen đỏ vạn ngàn đảng viên...

Ngân hàng in thật lắm tiền
A Vòng A Pó than phiền cái con...?? Mẹ mày.

Lu Hà

Vẫn Còn Hoan Hỉ

Thương anh như cái xác ve
Sao lon quân phục vai hề tướng quân
Sáng nay nằm thở khò khè
Một bầy ruồi nhặng vo ve lại gần

Thói quen sùng bái cá nhân
Khoa trương cùm sắt lùa chân anh già
Đảng ta mộng mị chiêm bao
Suối vàng ngạ quỷ ma Hồ thở than

Võ Nguyên Giáp, ở dương trần
Vẫn chưa bại lộ mưu gian mẹo lưà
Ba Đình chướng khí mịt mù
Anh em đồng chí la đà biển khơi

Lợi quyền phe nhóm hết thời
Bộ xương dựng dậy sặc mùi hư danh
Ngán cho thần tượng Chí Minh
Không còn đắt khách non xanh uá vàng

May sao tướng Giáp trên giường
Đêm qua thay bỉm vấn vương huy hoàng
Ép dân mở hội Thăng Long
Ngàn năm lễ hội Tần Hoàng tổ tiên

Cha ông gốc gác van xin
Thiểm Tây Phúc Kiến điềm nhiên cả cười
Tây Nguyên phản đối thế thôi
Hư hư thực thực thị phi mấy muà

Mừng anh trăm tuổi bạc đầu
Chẳng hay phúc đức hay là nhục đậy?

30.9.2010 Lu Hà

Văn Tế Võ Đại Tướng
cảm tác từ bản văn phiếm luận cuả Nguyên Thạch

Ô! Hô! Đại tướng bán thân
Ta đây Nguyên Thạch thở than đôi lời
Xưa kia ngươi ở trên đời
Theo bầy khỉ đỏ đười ươi bạo tàn

Công thần mãi quốc buôn dân
Thân tàn ma dại bùn chan suối vàng
Còn đâu chiến tích khoe khoang
Âm u điạ ngục hãi hùng ngàn thu

Điếu văn gió thoảng sương mờ
Theo làn khói trắng vẩn vơ não nùng
Xót cho thân xác phũ phàng
Hầm sâu ướp lạnh quỷ vương thập thò

Cô hồn ngạ quỷ kêu la
Đền răng trả mắt đầm đià lệ rơi!
Phù du bao lớp sóng dồi
Trường Sơn heo hút ngàn đời hờn căm

Biển Đông tầm tã mưa dầm
Tự do độc lập to mồm là ai?
Hy sinh hạnh phúc giống nòi
Hão huyền danh vọng tôi đòi khom lưng

Bá quyền đại Hán bắc phương
Tần Hoàng Hán Đế Thăng Long rắn rồng
Chúng con hoan hỉ tướng công
Bảy mươi tuổi đảng cờ hồng ba quân

Trên giừờng ngắc ngoẻo kêu van
Bông băng tã lót uá tàn cỏ cây
Ô! Hô! Có chén nước đầy
Bát cơm quả trứng dạn dày mà ăn

Mong sao hồn phách siêu tan
Luân hồi chuyển kiếp dế giun trả đời!

8.11.2010 Lu Hà

Vẻ Vang Tự Hào

Anh Văn hồn ở trên mây
Mau mau tỉnh dậy giấy này gọi anh
Đoạn trường muôn dặm sử xanh
Ba Tàu trở lại Chí Minh dọn đường

Cháu con mở hội Thăng Long
Ngàn năm hiếm có Tần Hoàng về thăm
Từ lâu đảng đã âm thầm
Bán nước cho giặc chí tâm thật lòng

Tuyên truyền mười sáu chữ vàng
Đèo thêm bốn tốt vẻ vang nước nhà
Dân ta nhẫn nại cần cù
Miệt mài chăm chỉ uế xù giang san

Ruộng đồng nứt nẻ khô cằn
Một sương hai nắng bần hàn khổ đau
Chỉ tiêu bán luá lại cao
Phố phường ảm đạm xác xơ xóm làng

An ninh quốc tế gia tăng
Thu mua giá rẻ tình thương điạ cầu
Ba gai lý lẽ nửa muà
Buá dìu dân tộc lọc lưà muôn dân

Anh Văn! ơi hỡi! anh Văn!
Huân chương, quân phục, sao lon sẵn sàng
Tưạ vai xốc nách khẽ khàng
Ba quân hừng hực trực thăng quy hàng

Cẩm Đào đức độ khoan dung
Vợ con anh cũng vẻ vang tự hào?...

30.9.2010 Lu Hà

Tự Hào Viển Vông

Ngán sao dân thấy tấm hình
Bố già quảng cáo ruồi xanh một bầy
Háo danh từ xưa đến nay
Sao lon quân phục trò cười thế gian

Cho hay: chúng vẫn lường gàn
Ý đồ chính trị cho nên đặt bày
Giỏi thay bè lũ tôi đòi
Giàu sang cao vọng chôn vùi giang sơn

Đảng còn quyền lợi vẫn còn
Đỏ lòng xanh vỏ bạo tàn lưu manh
Gian ngoan vượt cả Chí Minh
Công an mật vụ trung thành mật gan

Giết người cảnh sát dã man
Ba Đình u ám lòng dân oán hờn
Võ Nguyên Giáp đã qui thần
Xác còn để lại chó săn canh chừng

Theo như dư luận truyền thông
Tuyên truyền á thánh vẻ vang huy hoàng
Anh hùng mãi quốc vinh quang
Công danh một thuở gạt lường nhân dân

Điện Biên Phủ, khói tro tàn
Pháp- Hoa tranh chấp tướng quân kiếm lời
Ngót gần thế kỷ suy đồi
Sương mù che phủ giống nòi bi thương

Giáp Hồ Chinh Duẩn Thọ Bằng
Công danh nghiệp chướng quê hương não nùng
Cô hồn thê thảm bẽ bàng
Chúng còn mở hội Thăng Long rước Tàu

Xem hình mà thấy xót xa
Nỗi lòng dân quốc bao la nghẹn ngào
Coi thường dân trí lên cao
U mê tăm tối tự hào viển vông?

3.10.2010 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 7

Anh Hùng Rơm Chỉ Tay
cảm tác từ tấm ảnh

Huyênh hoang phét lác mãi hoài
Hỡi ông tướng rỏm khoe tài việt gian
Qua trường võ bị lường gàn
Xú danh cóc cụ đăng đàn Chí Minh

Lưu manh thì cũng chúng mình
Trung ương đầu não Ba Đình phởn cu
Lã quý Ba, chẳng dám hù
Nhờ Mao lão đại vi vu thổi kèn

Tám năm làm một Điện Biên
Ba Tàu cố vấn thay phiên canh chừng
Kẻo thằng Văn lại nổi khùng
Hung hăng cẩu tặc luật rừng dở dom

Nướng quân bại tướng om xòm
Tranh ăn cắn xé chó xồm xù lông
Con đường kách mệnh lòng vòng
Tiến lên chủ nghĩa thiên đường mộng mơ

Ngồi chơi ngao ngán bơ vơ
Đặt vòng phụ nữ máu trào tử cung
Thăng Long mở hội tưng bừng
Sao lon quân phục anh hùng chỉ tay

5.10.2013 Lu Hà

Chỉ Giỏi Bốc Phét
cảm tác thơ Anh Thơ: Vị Tướng Già

Hai nhà thơ ra công bốc lão
Một ông già cổ hủ gian manh
Ngàn năm đại tướng xú danh
Trâu già da cóc tranh giành công lao

Những đối thủ tào lao đã chết
Mao trạch Đông rắn rết đặt bày
Tay chân thủ hạ cáo cầy
Vào tù ra tội đọa đầy não thân

Nhưng Giáp vẫn lường gàn dân tộc
Gây đau thương tang tóc hận thù
Hai lần chiến cuộc âm u
Quê hương xơ xác vi vu gió lùa

Đời là cuộc thêu thùa điêu trác
Coi mạng người như rác cỏ rơm
Mác Lê chủ nghĩa chó xồm
Trên đầu Hồng Lạc chồm hôm ỉa đùn

Thân lươn trạch lấm bùn chi quản
Diễn tuồng hề táng tận lương tâm
Xua quân xâm chiếm miền Nam
Cùng Hồ lão tặc nhẫn thâm diệt nòi

Ngày xuống hố đười ươi đã chết
Vị tướng còi thảm thiết bi ai
Oan hồn thê thảm canh dài
Mạng đòi trả mạng tuyền đài hờn căm

Bầy ngựa chiến tháng năm mỏi gối
Đi về miền tăm tối xa xưa
Huân chương thành tích dư thừa
Giang san tan nát tướng già là ai?

5.10.2013 Lu Hà

Đại Tướng Cu Còi
cảm tác từ bức ảnh

Mặt mày dúm dó khó coi
Phải ông tướng Giáp cóc hôi thuở nào
Chí Minh phong tướng bọ cào
Tiền hô hậu ủng tự hào dở dom

Mưu mô thủ đoạn họ Mao
Tô mày vẽ mắt chó ngao làm người
Hân hoan ngạ quỷ đười ươi
Việt Nam thắng trận sáng ngời điện biên

Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta ngây ngất dở điên dở khùng
Nướng quân chiến thuật lợn rừng
Coi thường sinh mạng hãi hùng là ai?

Trần Canh cũng phải thở dài
Tay chân Hồ tặc bất tài hại ta
Thầm thì với La qúy Ba
Vì anh chiều nó nên ra nỗi này

Tám năm kháng chiến đọa đày
Muỗi rừng bọ chó tháng ngày lo toan
Cố vấn quân sự chu toàn
Dàn binh bố trận cha con dạn dày

Cao Bằng Nghĩa Lộ cáo cầy
Sơn La Tây Bắc vui vầy anh em
Hồ Chinh Đồng Thắng ấm êm
Mừng thằng cu Giáp bên thềm vẫy đuôi

5.10.2013 Lu Hà

Hát Chi Cho Nhục
cảm tác nhạc Nguyễn Kim An: Tướng Quân Võ Nguyên Giáp

Xú danh thiên cổ vạn đời
Kià tên đại tướng tanh hôi máu người
Ấu thơ tủi nhục một thời
Từ làng An Xá nổi trôi dật dờ

Theo dòng Lệ Thủy mịt mờ
Thiên đường ngạ qủy mộng mơ u hoài
Gây bao thảm cảnh trần ai
Oán hờn ngùn ngụt tuyền đài chẳng tha

 Bởi rằng mật vụ yêu ma
Giết người vô tội sa bà đảo điên
Tám năm làm một Điện Biên
Ba Tàu chỉ đạo từng phen ứa trào

Có chi mà đáng tự hào
Thay thày đổi chủ Mao - Hồ chủ trương
Giang Sơn gấm vóc tang thương
Kiến Giang uất hận Cửu Long trập trùng

Vẳng nghe sói rú hãi hùng
Giống nòi hủy diệt não nùng khổ đau
Viễn Đông hòn ngọc còn đâu?
Hoàng Sa mất trắng đầu trâu lưỡi bò

Hát chi cho nhục dư đồ
Đông Đô đại phố hảo lơ giặc cười
Biển Đông ngư phủ tả tơi
Hung hăng Tàu lạ ngược xuôi bạo hành

6.10.2013 Lu Hà

May SaoTướng Giáp Qua Đời

May sao tướng Giáp qua đời
Để cho dân chúng hết rồi nỉ non
Trọn đời soi mói dòm trôn
Chị em sinh đẻ mẹ tròn con vuông

Trung ương đảng đã phân công
Anh Văn tay mát đặt vòng chị em
Những đêm trăng sáng vương thềm
Thai nhi rượu bổ êm đềm thế gian

Món ăn khoái khẩu lên cân
Cường dương bổ thận chiếu chăn mặn mà
Sống dai đỉa đói giáo tà
Buôn dân bán nước sơn hà đảo điên

Lợi quyền phe nhóm bạc tiền
Xứ quân đầu tỉnh tài nguyên cạn dần
Kiêu binh hung hãn bạo tàn
Noi gương lão đại ác gian thuở nào

Ngó xem chúng nó nghẹn ngào
Dầm dề mũi dãi Hồ Mao kém gì
Kim Chính Nhật, khóc như ri
Trò hề thế kỷ tỉ ti mãi hoài

5.10.2013 Lu Hà

Tướng Hèn Là Ai?
cảm tác thơ Phan Hòa: Vô Cùng Thương Tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tướng hèn kim cổ mấy ai?
Như Võ Nguyên Giáp bất tài là đây
Văn thao vào loại cáo cầy
Coi khinh mạng lính đọa đầy xác thân

Mường Thanh Hồng Cúm La- Trần
Bày mưu tính kế dự phần cho xơi
Điện Biên lừng lẫy sáng ngời
Mao- Hồ tủm tỉm đười ươi cả cười

Loa rè Tây Bắc vang trời
Xú danh đại tướng một thời nhận vơ
Việt Nam dân tộc mịt mờ
Ngàn năm bia miệng ai ngờ thế chăng?

Tuyên truyền nhồi sọ lăng nhăng
Để cho hậu thế nhập nhằng đọc chơi
Suối vàng ngạ qủy tanh hôi
Chín tầng địa ngục tả tơi trâu già

Thai nhi bà đẻ mà ra
Sống dai như đỉa chính là anh Văn
Đàn em ngưỡng mộ tướng quân
Lạc Hồng hủy diệt toàn dân oán hờn

5.10.2013 Lu Hà

Ứa Trào Tanh Hôi
cảm tác thơ Nguyễn Bích: Khóc Bác

Võ nguyên Giáp một con ác qủy
Cả cuộc đời qụy lụy Nga Tàu
Điện Biên Phủ đã nhuốm màu
Xác quân chí nguyện đầu trâu mặt bò

Theo chỉ thị Mao đồ ác tặc
Lã qúy Ba bàn bạc quân cơ
Thằng Văn đại tướng gỉa vờ
Bù nhìn muối mặt con cờ trong tay

Quyết đánh Pháp thay thày đổi chủ
Cùng Nga Xô tình nghĩa bạn bè
Minh râu bạo chúa dâm dê
Chinh Đồng Duẩn Thọ u mê lạc loài

Nhau bà đẻ ăn hoài không chán
Giáp sống dai táng tận lương tâm
Xua binh xâm chiếm miền Nam
Đầu rơi máu chảy tình thâm chia lìa

Lũ con cháu đầm đìa lệ nhỏ
Nguyễn Bích kia đau khổ nghẹn ngào
Khóc con bọ ngựa cào cào
Quen nghề dũi đất máu trào phân tươi

Tên mật vụ chuột dơi thâm độc
Giống đười ươi phản quốc vô loài
Gây bao thảm cảnh trần ai
Lý Tư hũ gạo nhai hoài mãi thôi

Dân cả nước im hơi lặng tiếng
Giáp đi rồi chết điếng đảng ma
Một bầy gà vịt kêu la
Nụ cười tháng tám sơn hà đảo điên

Voi giày xéo tổ tiên mồ mả
Mất Tây Nguyên thảm họa Hoàng Sa
Cũng từ tướng Giáp mà ra
Đông Đô đại phổ bóng tà chiều hoang

5.10.2013 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 8

Cầu Khẩn Van Lơn

Chúng nó khóc như mưa như gió
Để nam tào bắc đẩu hờn kinh
Xôn xao náo động Ba Đình
Chú Văn thụt dái bác Minh cả cười

Dân Hà Nội dở hơi cám hấp
Đua chen nhau tấp nập viếng thăm
Công an khấp khởi mừng thầm
Dân oan khiếu kiện lâm râm khấn bừa

Võ Nguyên Giáp đầu trâu mặt ngựa
Vốn quen nghề mật vụ chó săn
Mang hàm đại tướng việt gian
Giống nòi hủy diệt giang san lụi tàn

Ôn Như Hầu mưu gian án giả
Cuộn dây thừng lếu láo bắt giam
Xá chi cốt nhục tình thâm
Quốc Dân Đảng diệt Việt Nam nhấn chìm

Cùng bộ sậu chuột chim gà vịt
Đám lưu manh tậm tịt ngu dân
Miếng ăn quá khẩu thành tàn
Tham quyền cố vị dã man chẳng từ

Đường kách mệnh lao tù khổ hạnh
Mác Lê Nin lạch bạch vịt giời
Giáo tà trí trá đười ươi
Bọ hung dủi cứt tanh hôi quản gì ?

Bần cố nông thầm thì cốt cán
Cánh thợ thuyền lận đận khổ đau
Liên minh sát nhập đầu tầu
Tiên phong giai cấp một màu tang thương

Đường Hoàng Diệu đám đông chen lấn
Trước cửa nhà cầu khẩn van lơn
Hồn ma tướng Giáp còn khôn
Xin ông chớ có luồn trôn ba Tàu .

6.10.2013 Lu Hà

Cháu Mất Mấy Show

Bác làm cháu mất mấy sâu
Mợ Đàm rên rỉ đầu trâu mặt bò
Trò hề diễn kịch nào ngờ
Khói hương nghi ngút côn đồ ngó chơi

Bàn thờ hoa qủa thịt xôi
Thai nhi rượu bổ thảnh thơi Giáp cười
Hồn ma rón rén ăn hơi
Đồng bào dân tộc lệ rơi đôi hàng...

Dân oan khiếu kiện bẽ bàng
Mặt bằng giải phóng vành tang nấm mồ
Trăm năm sự nghiệp dư đồ
Ba Tàu bành trướng Mao - Hồ biển đông

Tiến lên thế giới đại đồng
Miền Nam xâm chiếm Lạc Hồng diệt vong
Tiền đồn xã nghĩa xung phong
Công nông giai cấp cánh đồng cỏ khô

Nghe con chó sủa gâu gâu
Hai chân phía trước mà dầu lòng ai
Công an mật vụ canh hoài
Chập chờn ngạ qủy tuyền đài tranh xương.

cảm tác cảnh Đàm Vũnh Hưng qùy lạy trước bài vị ông Giáp
7.10.2013 Lu Hà

Cứ Lừa Mãi Nhau
cảm tác từ 6 câu thơ của Nguyễn Xuân Tụ: Trăm Năm Nguyên Giáp*

Thai nhi rượu bổ mà nên
Mừng ông tuớng Giáp bách niên tuổi vàng
Con đường kách mệnh vinh quang
Kết vòng hoa đỏ nên trang sử hồng

Dìu nhau leo mãi thiên đường
Dở dang độc lập Lạc Hồng diệt vong
Ba Tàu tràn ngập biển đông
Nhân sinh hạnh phúc viển vông bẽ bàng

Xót xa nấm mộ vành tang
Triệu hồn tử sĩ xóm làng xác xơ
Mác Lê chữ nghĩa mù mờ
Toàn dân làm chủ dật dờ nắng mưa

Mặt bằng giải phóng dư thừa
Thương dân ái quốc lọc lừa mãi sao
Theo chân đạo tặc Mao- Hồ
Cuộn dây oan nghiệt côn đồ việt gian

Quốc Dâng Đảng giết dã man
Bắt người yêu nước lường gàn dân đen
Rủ nhau đi cướp chính quyền
Giả vờ liêm khiết bon chen lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Chết xuống âm phủ tuyền đài chẳng tan
Đồng bào dân tộc khóc than
Đói nghèo lầm lũi bần hàn mãi thôi.

7.10.2013 Lu Hà

*Trích Dẫn:  Trăm năm nguyên giáp

“Tính sổ trời cho đã bách niên

Thử cân hạnh phúc với ưu phiền

Tiếc trang độc lập còn dang dở

Thương chữ quyền dân chửa đáp đền

Một đời ái quốc văn thành võ

Chưa cởi chiến bào giáp vẫn nguyên “

Nguyễn Xuân Tụ ( Hà Sĩ Phu )

Cựu Chiến Binh Điện Biên Phủ

Tôi từ Nghĩa Lộ Sơn La
Huân chương xủng xoảng qua nhà thăm thương
Mong rằng cũng có tí xương
Áo quần xộc xệch thê lương thế này

Ngày xưa theo lũ cáo cầy
Một vành hoa đỏ mặt dày như ai
Đồng bào dân tộc u hoài
Trải bao thập kỷ canh dài mưa chan

Ngậm ngùi nhớ tiếc anh Văn
Đầu trâu mặt ngựa đại đoàn xung phong
Điện Biên Phủ, đại chiến công
Ba Tàu chỉ đạo máu hồng Việt Nam

Nhưng mà sao nỡ nhẫn tâm
Binh đao khói lừa tình thâm chia lìa
Ước mơ đạo tặc cha già
Miền xâm chiếm đầm đìa lệ rơi!

Xếp hàng chờ đợi mãi thôi
Khấu đầu lạy tạ thịt xôi còn nhiều
Núi sông tổ quốc tiêu điều
Ngẩn ngơ tôi vẫn sớm chiều nhớ anh

Chúng ta cùng hội lưu manh
Tân Trào Pắc Bó mà thành vẻ vang
Thiên đường cộng sản vinh quang
Mèo mù cá rán vội vàng tranh ăn

Nguyện thề nghĩa vụ việt gian
Mác Lê tà giáo lường gàn dân đen
Trước sau chắc hẳn nhiều tiền
Còn mình còn đảng lợi quyền chia nhau.

cảm tác bức ảnh cựu chiến binh 79 tuổi đứng nghiêm chào trước cửa nhà ông Giáp
7.10.2013 Lu Hà

Hiền Lương Tủi Sầu
cảm tác từ bài hát: Giải Phóng Điện Biên

Điện Biên chúng giải phóng rồi
Hân hoan ngạ qủy đười ươi cả cười
Giữa mùa hoa nở máu tươi
Từng đàn em nhỏ tả tơi bần hàn

Vẫy tay rệu rã đoàn quân
Dân công hỏa tuyến áo quần bi thương
Dọc đường cỗ pháo bắc phương
Ngụy trang giúp đỡ thiên đường mừng vui

Giang sơn lãnh thổ chôn vùi
Bắc cầu phá núi dập vùi công binh
Hung hăng đạo tặc hồ tinh
Thăng Long mù mịt Ba Đình ngẩn ngơ

Nông thôn đấu tố nghẹn ngào
Đầu rơi xác đổ nấm mồ thê lương
Phèng la trống mõ khắp đồng
Búa liềm phấp phới Hiền Lương tủi sầu

Nắng mưa dồn dập trên đầu
Đồng bào công giáo lên tàu vào Nam
Hoa Kỳ Pháp Quốc từ tâm
Giúp Ngô Tổng Thống tình thâm giống nòi

Chiến tranh ý thức rụng rời
Mác Lê tà giáo trói người Việt Nam
Chủ trương cuốn chiếu dâu tằm
Thay thay đổi chủ dã tâm Ba Tàu.

6.10.2013 Lu Hà

Trò Hề Kéo Pháo*
cảm tác từ bản nhạc: Hò Kéo Pháo

Điện Biên Phủ hò dô kéo pháo
Vệ quốc đoàn láo nháo bao phen
Dối lừa dân tộc tổ tiên
Tai bay vạ gió sầu miên ngậm hờn

Bởi Việt Cộng bán hồn cho qủy
Dở trò mèo bi lụy khổ đau
Âm mưu chiến lược giặc Tàu
Xú danh chiến thắng bể dâu đoạn trường

Giả độc lập non sông tổ quốc
Hồ Chí Minh từng bước lường gàn
Nga Tàu cứu viện điều quân
Lai Châu  Nghĩa Lộ việt gian đủ loài

Trò kéo pháo lai dai ngày tháng
Đoàn dân công đằng đẵng dãi dầu
Nắng mưa tầm tã mái đầu
Chiến tranh xã nghĩa bạc màu héo hon

Ký hiệp ước bán buôn với Pháp
Lừa chúng sang tới tấp phát binh
Mưu mô thủ đoạn hôi rình
Chơi trò tháu cáy Ba Đình hả hê

Dân ngu dốt u mê khờ dại
Tin hồ ly yêu quái ác ma
Oán hờn thằng Phú Lăng Xa
Hy sinh đổ máu sơn hà đảo điên

* Hồ Chí Minh tự mời Pháp quay trở lại để kiếm cớ đánh Pháp cho Nga và Tàu.
Như vậy Hồ đã lừa cả Pháp và nhân dân Việt Nam trong trò chơi Điện Biên Phủ và Giáp là hình nộm tướng rỏm trong trò hề chiến tranh lố bịch tiếu lâm này. Nhưng là một sự có thật trong lịch sử.
6.10.2013 Lu Hà

Trò Hề Thế Kỷ Trước Cửa Nhà Ông Giáp

Có một ngã lưu manh cốm cán
Mới qua đời táng tận lương tâm
Sao vàng năm cánh tối tăm
Búa liềm cờ đỏ âm thầm việt gian

Dân Hà Nội từng đàn từng lũ
Nối theo nhau trước cửa viếng thăm
Ba mươi Hoàng Diệu mưa dầm
Anh hùng xã nghĩa tím bầm ruột gan

Mặt mếu máo ứa tràn lệ nhỏ
Con qủy vàng nhăn nhở cười vang
Xú danh đại tướng rỡ ràng
Ngàn thu nhục nhã vành tang nấm mồ

Hai cuộc chiến mơ hồ thù địch
Mưu hồ ly chủ tịch cao đồ
Điện Biên đánh Pháp tào lao
Đổi thày thay chủ Nga Xô ba Tàu

Vượt Bến Hải qua cầu xâm chiếm
Diệt miền Nam lấy điểm  cho Hồ
Hô hào độc lập tự do
Trò hề giả trá cơ đồ chìm sâu

Dân mất ruộng dãi dầu mưa nắng
Dưới lòng đường đằng đẵng xếp hàng
Dân oan khiếu kiện bẽ bàng
Giống nòi  hủy diệt xóm làng xác xơ.

cảm tác tấm hình dân Hà Nội kêu khóc trước cửa nhà ông Giáp
6.10.2013 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 9

đám tang đại tướng võ nguyên giáp, gia đình mặc đồ đen

Hình chụp từ vidéo Youtube

Qua bức hình này, người ta có thể đánh giá trình độ văn hóa con cháu nhà ông Giáp quá kém dưới mức hiểu biết bình thường của người dân Việt Nam. Đành rằng anh theo cộng sản vô thần Mác Lê kiểu gì thì kiểu, nhưng anh phải biết giáo dục con cháu theo lề lối nếp sống tập tục của người Việt Nam. Đằng này anh Tây hóa hoàn toàn, con cái nhà anh toàn bận đồ đen theo lối thờ cúng qủy Sa Tan ở phương Tây. Các Mác ( Karl Mark ) trước khi đến với triết học duy tâm biện chứng pháp của Hegels, để ăn cắp 3 quy luật cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác ngày nay cho ông Giáp học tập. Ngày xưa thời trai trẻ, Mác từng là tín đồ của hội Tam Điểm, sau tín đồ thờ cúng Satan, cuối cùng là tự xưng là ông tổ khỉ đỏ "Vô Thần"

Bọn này nhiều đứa bây giờ còn tô mày kẻ mắt, sơn xanh sơn đỏ lên tóc. Mặc áo dài đen, chúng thường tụ tập ngủ ngoài bãi tha ma, nghĩa địa gì đó. Người ta gọi là Sekte. Sekte có nhiều hệ phái lắm. Đơn cử như Zeuge Jehova thờ Chúa Jesus ngoài luồng cũng bị coi như là một Sekte huống chi là bọn thờ Sa Tan như kiểu Các Mác, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Stalin v. v...

- Hội Tam điểm vẫn thường thêm vào nguồn gốc lịch sử một nguồn gốc cổ xưa hơn mang tính huyền thoại và biểu tượng. Họ định vị nguồn gốc của mình trong thời gian dựa vào nghệ thuật xây cất. Trong giai đoạn mà ngành cổ sinh vật học còn chưa phát triển, lẽ tự nhiên họ coi nguyên khởi của hội đã xuất hiện từ thời kỳ Adam (con người đầu tiên, theo quan điểm hồi đó), hoặc Noeh (người xây dựng thuyền Ark vĩ đại trong truyền thuyết Do Thái – Cơ đốc giáo), nhưng phổ biến hơn cả là thời kỳ xây dựng Đền Jerusalem tức Đền Salomon bởi kiến trúc sư Hiram Abif.

Năm 1736 ở Pháp, hiệp sĩ Andrew Michael Ramsay đã liên hệ Hội Tam Điểm với lịch sử các Kỵ sĩ Thập tự. Những người khác ở Anh và Pháp, muộn hơn một chút, đã biến đổi nguồn tham khảo này sang một nguồn có tính biểu tượng liên hệ với Thánh chế La Mã hoặc với Hiệp sĩ Đền Thánh.

Cuối cùng vào giữa thế kỷ 19, với việc khám phá lại các di sản của thời Trung Cổ, huyền thoại Hội Tam Điểm được chuyển dời và tăng cường bằng những liên hệ với việc xây dựng các nhà thờ.

-Việc thờ Satan đã có từ lâu đời, dưới những danh hiệu khác nhau nơi những người chủ trương đa thần, nhất là từ chủ trương nhị nguyên thuyết của Manicheo chủ trương thế giới này gồm 2 nguyên nhân sáng tạo và điều hành: Thiện và Ác (thần lành và thần dữ), nhưng danh từ chủ thuyết thờ Satan (Satanism) được chú ý nhiều từ thế kỷ 12 với lễ đen (the black Mass).Một chủ thuyết hoàn toàn chống lại văn minh Kitô giáo.

Satan, thủ lãnh các thiên thần sa ngã. Hắn bất phục tùng và chống lại Thiên Chúa.

Hắn có các tên khác là quỉ dữ, Bengiebut, Luxiphe, thần tối tăm, cha gian dối, con rồng bị kết án. Hắn là con rắn đã cám dỗ bà Evà trong vừơn Địa đàng. Hắn là con rồng đỏ giao chiến với Bà và con cháu Bà trong sách Khải huyền của thánh Gioan.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, hắn được coi là kẻ đem những sự dữ và chuyên cám dỗ con người sa ngã phản bội Thiên Chúa.

Hầu hết người trẻ nhập hội kín theo Satan vì 4 lý do sau:

1. Muốn có kiến thức và uy quyền:

2. Áp lực bạn bè:

3. Đầu óc hiếu kỳ, thích mới lạ:

4. Tuyệt vọng:

Bầy Gà Ri  Bận Đồ Tang Đen
cảm tác  bức ảnh cà nhà ông Giáp bận toàn đồ đen

Đầy nhà vang tiếng ruồi đen
Trẻ già lớn bé dở điên dở khùng
Chắp tay cầu khẩn thần trùng
Lạnh lùng tấm ảnh rợn rùng ác ma

Áo tang trắng toát nhạt nhòa
Mịt mờ trong ảnh sơn hà ngả nghiêng
Một thời gõ mõ khua chiêng
Xú danh đại tướng chập cheng lên đồng

Điện Biên Phủ, giả chiến công
Ba Tàu thêm thắt từ không có gì
Hào quang bồi bút như ri
Bần nông thất học thầm thì nhỏ to

Anh văn đại tướng bốn sao
Nhờ tay Hồ tặc xáo xào mà nên
Đàn em bậu sậu vốn quen
Rỉ tai mã tấu bon chen cửa quyền

Giang sơn tổ quốc tật nguyền
Mao - Hồ chỉ đạo triền miên u hoài
Lạc Hồng hiểm họa bi ai
Oán hờn ngùn ngụt tuyền đài chạy đâu?

Chú thích: Nực cười, Giáp đã mặc sẵn bộ quân phục màu trắng như để tang cho mình.

Trước ảnh y thì cả nhà lại mặc toàn đồ đen như thờ qủy Sa Tan như một số  giáo tà  Phương Tây
7.10.2013 Lu Hà

Lờ Mờ Ma Ám

Lờ mờ ma ám cháu con

Khói hương nghi ngút gọi hồn Giáp ơi!

Chập chờn dắt díu đười ươi

Từ hang Pắc Bó xa xôi mò về

Sa Tan thờ cúng dầm dề

Màu đen ảm đạm thảm thê hãi hùng

Cô hồn dẫn tới âm cung

Xôn xao ngoài cửa thần trùng phá thai

 

Oán hờn ngùn ngụt trần ai

Xương phơi đồng nội u hoài thiên thu

Điện Biên Phủ, chốn âm u

Ba Tàu cố vấn mịt mù khói sương

Xú danh cho cái chiến công

Hồ ly Mao tặc bất lương lạc loài

Chạy sang Pháp Quốc hình hài

Xin quay trở lại vật nài chiến tranh

Giang sơn thề nguyện tan tành

Cà Mau Móng Cái bạo hành xứ quân

Giam cầm bắt bớ tràn lan

Dân oan kiếu khiện khóc than mặc người.

8.10.2013 Lu Hà

THÔNG BÁO CUỘC THI THƠ VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

( Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Để ghi nhớ công ơn của vị tướng thiên tài, vị tướng của dân, vannghecuocsong.com phát động cuộc thi thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đối tượng dự thi:

- Tất cả công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kiều bào nước ngoài bạn bè khắp năm châu không phân biệt đảng phái, chính trị, tôn giáo, sắc tộc...

Thể loại:

- Thơ ngắn, thơ dài, trường ca (cũ, mới) từ 2 câu trở lên (tất cả các thể loại thơ – không chấp nhận thơ vô lối)

Giải thưởng:

- Giải đặc biệt: 100 triệu VND

- Giải A : 10 triệu VND

- Giải B: 5 triệu VND

- Giải đồng hạng : 1 triệu VND

Nơi nhận bài:

Email: donguyenhn@yahoo.com

donguyenhn1@gmail.com

Bài được in trên báo mạng, báo viết: vannghecuocsong.Com; donguyenhn@gmail.com; dohoang.weblogs.com; dohoang.blogspot.com…

Thời gian : Từ ngày 7/10 đến ngày 7/11 năm 2013.

T.m Ban biên tập

Đại diện Ban sơ khảo

Nhà thơ Đỗ Hoàng

Lu Hà tôi, sau khi đọc thông báo. Xin nhiệt liệt hưởng ứng có bài dự thi ngay tức khắc:

Thi Thơ Ca Ngợi Tướng Rỏm Võ Nguyên Giáp *

Nực cười treo giải nói điêu

Ai khóc Giáp nhiều, trăm triệu lót tay

Làm sao cố rặn ra đây

Oán hờn ngùn ngụt chất đầy thi nhân

 

Nhất nhì chục triệu dối gian

Ba tư khuyến khích trăm ngàn dễ xơi

Xẩu xương cái gía cũng hời

Hoan hô đại tướng đười ươi qủy vàng

Thơ hay gửi tới Đỗ Hoàng

Tào lao xơ khảo vội vàng chấm ngay

Xú danh mùi vị ngất ngây

Xót xa tủi nhục đọa đầy dân ta

Ai qua hỏi Lã Qúy Ba

Trần Canh cố vấn ma tà đảo điên

Ba Tàu chiến tích xỏ xiên

Gán cho cu Giáp Điện Biên sáng ngời

Tuyên truyền loan báo kịp thời

Kiều bào hải ngoại khắp nơi gửi về

Trong Nam Ngoài Bắc tràn trề

Nhớ thương tướng Giáp trò hề nhổ thơ

 

9.10.2013 Lu Hà

Thi Đua Làm Thơ Nâng Bi Cố Giáp*

Võ nguyên Giáp tội nhân thiên cổ

Đại việt gian hiếm có một thời

Coi khinh mạng sống triệu người

Chiến tranh hủy diệt giống nòi lầm than

Điện Biên Phủ ăn gian nói dối

Lừa dân đen tăm tối mãi hoài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai

Mạng đòi trả mạng canh dài lệ chan

Treo giải thưởng thuế dân moi móc

Trăm triệu đồng tâng bốc bằng thơ

Việt kiều hải ngoại vu vơ

Nâng bi cố Giáo nghẹn ngào bác ơi!

 

Không phân biệt chân trời góc bể

Mọi thành phần mất trí điên khùng

Công dân xã hội luật rừng

Trong Nam ngoài Bắc tưng bừng sả hơi

Thơm hay thối quản chi ất giáp

Bài gửi ngay tấp nập văn chương

Dạt dào ý tứ mênh mông

Cầu xin qủy sứ ma vương đoái hoài

Bầy cóc nhái văn tài thi bá

Hồn thơ bay chan chứa thiết tha

Chí Phèo thị Nở gần xa

Hân hoan trúng giải ma tà thất kinh

 

*Chú thích: thời hạn nộp bài từ 7.10. 2013 đến 1.11.2013

donguyenhn@yahoo.com

Đại diện Ban sơ khảo

Nhà thơ Đỗ Hoàng

9.10.2013 Lu Hà

Góp Thơ Ca Tụng Chí Phèo

Góp thơ ca tụng Chí Phèo

Dở ngô dở ngọng trò mèo mà nên

Xú danh đại tướng y nguyên

Cù lần nổi tiếng Điện Biên năm nào?

Nửa văn nửa võ vơ vào

Nói năng lắp bắp xu hào mắm tôm

Quanh năm suốt tháng chồm hôm

Nhất y nhì gật chó xồm xù lông

Bịp bao thành tích chiến công

Giang sơn đại họa Lạc Hồng diệt vong

Thạo nghề đỡ đẻ đặt vòng

Tây Nguyên nhếu nháo lông bông ập ù

Công danh như đám sương mù

Cò mồi thiên thẹo uế xù mà ra

Bây giờ tàn tạ hồn ma

Oán hờn ngùn ngụt sa bà chạy đâu?

Ba đường ác ác đạo chìm sâu

Xúc sinh ngạ qủy đầu trâu mặt bò

Đồng Chinh Duẩn Thọ quanh Hồ

Anh Mười chèn ép mưu đồ kém chi?

Dân đen như đám gà ri

Xếp hàng ngoài cửa tỉ ti khóc hoài

Đưa về đảo yến cho ai?

Phân tro rác rưởi hình hài tả tơi.

10.10.2013 Lu Hà

 

Giáp Khoe Màu Hoa Bướm Tím

cảm tác từ bức ảnh

Chùm hoa bướm tím Giáp khoe

Võ công đại tướng ướt nhòe chị em

Tràn trề trăng sáng vương thềm

Thai nhi rượu bổ êm đềm xuân thu

Trời đày tóc bạc trắng râu

Cắn răng nhẫn nhục ba Tàu luồn trôn

Cam tâm bán cả linh hồn

Vào ra thậm thụt môi son má hồng

Nửa đêm gà gáy lên đồng

Sa Tan thờ cúng tông đường gia tiên

Tám năm mua một Điện Biên

Ngậm vành hoa máu vạn niên oán hờn

 

Âm u tuyệt vọng cô hồn

Mạng đòi trả mạng nước non lụi tàn

Mịt mù bóng tối trần gian

Mác Lê tà giáo thế nhân thảm sầu

Kiêu binh ngạ qủy đầu trâu

Tay chân thuộc cấp lau nhau mò về

Dân oan khiếu kiện não nề

Kể công cách mạng ê chề huân chương

 

Áo đen chen chúc chán chường

Xót xa tuyền thống Lạc Hồng ngàn xưa

Toàn gia lớn bé kế thừa

Tai ương nghiệp chướng có chừa ai đâu?

9.10.2013 Lu Hà

Chúng Lừa Dân Ta

Điện Biên Phủ, hổ ngàn đời
Chiến công ô nhục giống nòi tả tơi
Mưu mô ngạ qủy đười ươi
Uốn lưng mời giặc qua chơi nước mình

Huyênh hoang bạo chúa Ba Đình
Buôn xương bán máu hồ tinh lạc loài
Nửa đêm gõ cửa vật vài
Xơ cua hiệp định rước ngài sang xơi

Phong hàm đại tướng cò mồi
Chiến tranh ủy nhiệm thảnh thơi giết người
Mao đồ Hán hóa xa xôi
Tự hào kiểu ấy rằng tôi kiếu từ

Vinh quang bao lớp sương mù
Cô hồn tử sĩ âm u gió lùa
Xú danh tràn ngập mứa thừa
Hồ Mao hiểm độc chúng lừa dân ta

Mua chiến tranh, hại nước nhà
Mác Lê cà rỉ nhạt nhòa lệ rơi
U mê con cháu chuột dơi
Nhảy lên cong cớn khóc cười kêu la

Điện Biên Phủ đã được Mao Hồ tính toán trước từ năm 1946, khi Hồ ký kết hiệp định xơ cua( xơ bộ) vào lúc nửa đêm để mời Pháp trở lại ViêtNam. Để mượn tay Pháp tiêu diệt các đảng phái yêu nước.

7.10.2013 Lu Hà

Khôi Hài Chúng Xem
Thơ cảm tác hình Đàm Vĩnh Hưng trước bàn thờ Giáp

Gâu, gâu, rồi lại gâu gâu…!
Thằng Hưng cứ sủa đau đầu hồn ma
Làm sao siêu thoát ta bà
Ba đường ác đạo sương sa mịt mờ

Cô hồn đại tướng bơ vơ
Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây
Xôn xao ca sĩ cáo cầy
Chắp tay khấn vái mặt dày mẹ cha

Tuyên truyền kiều vận bắc loa
Triển khai nghị quyết nước nhà lầm than
Dân ta sao mãi nghèo nàn
Nhân tài khánh kiệt giang san lụi tàn

Tranh ăn chí chóe trống đàn
Kiêu binh bố ráp dã man lạc loài
Hỏi đâu trong cõi trần ai?
Lợm mùi dê chó khôi hài chúng xem

Gâu gâu con chó lèm bèm
Siêu sao hặng nặng cà rem ra quần
Vòng hoa kính viếng ứa tràn
Đặc công văn hóa Lường gàn mãi thôi.

7.10.2013 Lu Hà

Mặt Sành Ghe Đá
cảm tác khi đọc thơ  vô đề của Ngọc Châu

Võ Nguyên Giáp mặt sành ghe đá
Bị Ngọc Châu đã ngã lăn quay
Giáp đành dở thế mặt dày
Chống sao dư luận tháng ngày mỉa mai

Giáp ăn lắm bào thai bà đẻ
Nên sống dai như đỉa mà thôi
Mặc cha uế xú tanh hôi
Mang hàm tướng quốc thảnh thơi chơi dài

Giáp vỗ ngực khoe tài luồn lọt
Biết khom lưng thậm thọt vào ra
Hết Tàu rồi lại đến Nga
Cửa mình dơ dáy nề hà quản chi ?

Giáp cam chịu thầm thì thỏ thẻ
Được mẹ Hà tính kế bày chiêu
Công ơn thày Đặng cũng nhiều
Lả lơi chú cháu yêu chiều canh thâu

Hàm đại tướng đấu thầu đâu dễ
Hồ Chí Minh qủy kế đa đoan
Ác ôn thân tín Quốc Hoàn
Anh ninh lãnh tụ chu toàn trước sau

Mao lão tặc thần sầu quỷ khóc
Hai họ Chu tâng bốc đỡ đầu
Cử ngay thằng Lã quý Ba
Trưởng đoàn cố vấn ma tà đảo điên

Pháp trúng kế Điện Biên bày sẵn
Giáp vinh quang hơn hẳn bạn bè
Bất tài mẫu quốc bảo kê
Anh hùng cóc hgẻ bò dê chúng cười.

7.10.2013 Lu Hà

Vinh Quang Như Khói Thuốc Lào
cảm tác thơ  Võ Hoàng Anh: Tiễn Đại Tướng Về Nơi Tiên Cảnh

Ô hô! Võ tướng ngoẻo rồi
Hồn thiêng sông núi một thời khổ đau
Bởi tên mật vụ đầu trâu
Gây bao tội ác thần sầu qủy kêu

Truy phong đà điểu cú diều
Oán hờn ngùn ngụt tiêu điều giang san
Cô hồn ảo não khóc than
Điện Biên nhày nhụa mậu thân máu trào

Thai nhi rượu bổ dồi dào
Sống lâu trăm tuổi tự hào việt gian
Nén hương dính máu áo quan
Ba đường ác đạo trần gian mịt mù

Quảng Bình nghĩa địa âm u
Tò te kèn thổi vi vu chốn nào?
Nổi trôi vận nước lao đao
Vinh quang như khói thuốc lào từng say

Mác Lê tà giáo đọa đầy
Thiên đường xã nghĩa đắng cay phũ phàng
Chủ trương giải phóng mặt bằng
Dân oan kiếu kiện xếp hàng đưa tang?

7.10.2013 Lu Hà

***

CẦN BIẾT THÊM VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Võ Nguyên Giáp sanh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại làng An xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cha Y là Võ Quang Nghiêm, một hương sư dạy chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ và hành nghề Đông Y như phần lớn các nhà nho lỡ vận. Khi cuộc chiến Việt-Pháp bùng nổ, Ông Nghiêm bị Pháp bắt đưa về giam ở Huế rồi chết trong tù. Mẹ Giáp là Bà Nguyễn Thị Kiên.

Võ Nguyên Giáp là con thứ 6 trong số 8 người con của Ông Bà Võ Quang Nghiêm. Năm 14 tuổi (1925), Giáp vào Huế học trường Quốc Học. Hai năm sau, bị đuổi học, Giáp về quê tham gia Tân Việt Cách mệnh Đảng – một đảng có mầu sắc Cộng Sản được thành lập năm 1924 ở miền Trung.

Đầu tháng 10 năm 1930, Giáp bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phú ( Huế ).. Năm 1931, Giáp được thả ra khỏi nhà tù, ra Hà Nội học tại trường Albert Sarraut cho tới khi đỗ Tú tài.

Năm 1937, Giáp tốt nghiệp trường Luật tại Hà Nội.

Năm 1934, Giáp kết hôn cùng Nguyễn Thị Quang Thái, một đồng chí của ông. Bà Thái có với Giáp một người con gái, Võ Thị Hồng Anh. Năm 1943, Bà Thái bị Pháp bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Bà chết trong tù.

Tháng 5 năm 1939, Giáp bắt đầu dạy môn Sử tại trường tư thục Thăng Long tại Hà Nội. Theo lời thuật của một số người, Giáp là một giáo sư Sử giỏi và hùng biện.

Từ năm 1936 đến năm 1939, Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân Chủ Đông Dương. Võ Nguyên Giáp vào Đông Dương Cộng Sản đảng vào năm 1940, bắt đầu các hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Giáp tham gia gây dựng cơ sở và huấn luyện quân sự ở Cao Bằng dù Giáp chưa từng được huấn luyện về quân sự.. Trong đảng Cộng Sản Đông Dương, có lẽ chỉ có Phùng Chí Kiên được theo học một thời gian tại trường Võ bị Hoàng Phố ở Trung Hoa.

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo sự phân bố của Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với 34 người. Theo tài liệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là khởi thủy của đạo quân Cộng Sản Việt Minh sau này.

Tháng 8 năm 1945, Giáp được bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương.

Tháng 1 năm 1948, Giáp được Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại Tướng. Cùng được phong Tướng có một số tên như Văn Tiến Dũng, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Chí Thanh, Đinh Đức Thiện, Lê Trọng Tấn, Trần Đăng Ninh…

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ kéo dài cho tới năm 1954 và chấm dứt ở trận Điện Biên Phủ.

Trên :Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Quang Thuận, Hoàng Đăng Minh, Nhận, Bạch Ngọc Giáp, Sáng ---

Dưới: Lê Liêm, Giáp, Hồ, Trường Chinh, Đặng Việt

Từ năm 1945 cho đến năm 1991(năm Giáp nghỉ hưu, hết còn là ủy Viên Trung Ương Đảng) Giáp đã giữ những chức vụ như sau:

- Ủy Viên Bộ Chánh trị
- Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
- Tổng Tư lệnh Quân Đội
- Phó Thủ Tướng
- Chủ Nhiệm Ủy Ban Khoa học nhà nước.
- Năm 1983, Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch.
Chức vụ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội là những chức vụ Giáp ở lâu nhất, từ năm 1945 đến năm 1980.
Chức vụ coi về sanh đẻ năm 1983 là môt hình thức hạ nhục Giáp do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ trương. Để nói về việc hạ nhục này, trong dân gian có truyền tụng hai câu thơ diễu cợt đượm đầy mỉa mai:

Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em

Sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, sự hiện diện của người Pháp cáo chung, Võ Nguyên Giáp nổi tiếng như cồn. Sau cái gọi là Đại thắng mùa xuân năm 1975 – một may mắn bất ngờ cho đảng Cộng Sản Việt Nam ( một bất hạnh cho dân tộc Việt ) chiếm được miền Nam – trước mắt người ngoại quốc mù tịt về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Võ Nguyên Giáp trở thành một huyền thoại.

Một số sách viết về Giáp như:

- General Giáp: Politician and Strategist của Robert j. O'Neil (Australia)
- Giáp: the Victor in Vietnam của Thiếu tướng hồi hưu Peter McDonald In năm 1993 ( British )
- Các bài viết rải rác của Douglas Pike thuộc University of California, Berkeley (USA)

Xin mở một dấu ngoặc ở đây về các sách viết về các lãnh tụ Công Sản Việt Nam cũng như các lãnh tụ của các nước Cộng Sản khác trên thế giới. Tác giả phải được sự chấp nhận của Bộ Chính trị và chỉ được viết những gì mà cơ quan quyền lực tối cao của Cộng Sản đưa ra mà thôi.

Giáp được các tác giả ca tụng như một thiên tài quân sự, một chiến lược gia tài tình của thế giới ( genius strategist, geniusgeneral of the world ). Từ mấy năm gần đây, các tài liệu mật về 2 cuộc chiến tại Việt Nam (1946-1954 và 1954-1975 ) được giải mật khiến ta thấy rằng "thiên tài Võ Nguyên Giáp" đã được các đồng chí nặn ra như các đồng chí đã nặn ra anh hùng Lê Văn Tám, chú Kim Đồng…..trong suốt chiều dài của cuộc chiến xâm nhập của chủ nghĩa Cộng Sản man rợ lên quê hương mà đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lũ thừa sai.

Bản chất của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, là gian hùng, dối trá, thâm độc và tàn bạo. Giáp có đầy đủ các "đức tính" đó.

Năm 1946, Hồ Chí Minh ký hòa ước với Pháp để quân Pháp trở lại Việt Nam. Các lãnh tụ Công Sản, trong đó có Giáp, đã thẳng tay tiêu diệt các người quốc gia (Losers are Pirates by James Banerian1984, p.69

Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Trung tá A. Peter Dewey)

Năm 1946, khi cuộc chiến tranh Việt – Pháp sắp xẩy ra, Giáp là Bộ Trưởng Quốc phòng trong Chánh phủ liên hiệp. Tại Hà Nội, trong khi quân Pháp và Tự Vệ Thành đang gầm ghè nhau, Giáp và đồng bọn hứa hẹn là quân chánh qui của họ tức các đơn vị Vệ Quốc Đoàn tinh nhuệ đã kéo về đóng chung quanh Hà Nội, sẵn sàng làm cỏ quân Pháp.

Ngày 19 tháng 12, chiến tranh bùng nổ tại Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã rút về Hà Đông từ mấy ngày trước. Vệ Quốc Đoàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy các Tự Vệ Thành đánh vùi với quân Pháp trong các đường phố Hà Nội. Họ đã cầm cự với quân Pháp trong gần 2 tháng, thời gian đủ để dân chúng rời thành phố lánh nạn, đủ để đám Cộng Sản rút vào các an toàn khu Việt Bắc. Giáp và đồng bọn muốn mượn tay quân Pháp để thủ tiêu các thanh niên Hà Nội. Quả thực, Tự Vệ Thành là những thanh niên tiểu tư sản, phần lớn xuất thân từ các gia đình khá giả. Đám tiểu tư sản này là những thành phần không có chỗ đứng trong chế độ Cộng Sản. Càng lợi cho việc thiết lập chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam nếu họ bị Pháp tiêu diệt, bớt đi càng nhiều càng tốt cho chủ nghĩa Mac Xít Léninist dễ phát triển ở Việt Nam.

Giáp đã viết sách về chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân (được dịch ra tiếng Pháp; Guerre du peuple, l'Armée du peuple ), tự cho rằng mình và đảng Cộng Sản Việt Nam là nguồn gốc của quan niệm chiến lược, chiến thuật này.

Sự thực, quan niệm về chiến tranh nhân dân đã được Tướng Trần Canh, một trong ngũ hổ tướng của Mao Trạch Đông, du nhập vào Việt Nam kể từ trận chiến biên giới Cao Bằng Lạng Sơn năm 1950.

Giáp thực sự không phải là cha đẻ của quân đội Cộng Sản Việt Nam, tuy rằng cuối năm 1944, theo lệnh Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đoàn Võ Trang tuyên truyền gồm 34 thành viên với trang bị rất thô sơ. Quân đội Trung Cộng mới thực sự là cha đẻ của quân đội nhân dân của Cộng Sản Việt Nam.

Tháng 3 năm 1946, 1 Trung Đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa tràn qua biên giới, vào Việt Nam để tránh bị các Lộ Quân 46, 64 của Tưởng Giới Thạch tiêu diệt. Chính Trung đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa này đã giúp Cộng Sản Việt Nam huấn luyện Quân đội. Tình báo của Mỹ đã đánh hơi thấy việc Trung Cộng huấn luyện quân đội Cộng sản Việt Nam từ những năm này.

Từ năm 1950, Trung Cộng không ngừng cung cấp người, võ khí và tiếp liệu cho Công Sản Việt Nam. Chính Võ Nguyên Giáp, trong cuốn Đường tới Điện Biên Phủ đã viết: Trong một buổi làm việc ở Moscou với Staline, Mao Trạch Đông, Mao đã hứa trang bị cho Việt Nam 10 sư đoàn. Mao nói: Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn (sư đoàn) để đánh Pháp. Trước mặt hãy trang bị 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc Việt Nam. Có thể đưa ngay một số đơn vị sang Trung Hoa nhận vũ khí. Tỉnh Quảng Tây sẽ lả hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Sau đó các đơn vị của quân đội nhân dân lần lượt được đưa sang Tầu để thụ huấn và nhận vũ khí.

Theo Giáp: những đơn vị sang Trung Quốc, ngoài việc trang bị lại vũ khí còn được huấn luyện thêm về chiến thuật công kiên, đặc biệt là kỹ thuật đánh bộc phá. Trước đây, vì chưa có thuốc nổ, ta chưa hề xử dũng kỹ thuật này.

Cũng theo Giáp, chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu Tầu Cộng gửi qua Việt Nam một đoàn cố vấn. Theo lời yêu cầu đó, một đoàn cố vấn Trung Cộng khoảng 80 người đã sang Việt Nam, giúp quân Cộng Sản Việt Nam: Lã Quí Ba, Ủy Viên Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, Trưởng đoàn Cố vấn; Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn Cố vấn về Quân sự: Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưu; Mã Tây Phu, Cố vấn về công tác hậu cần. Chính các Cố vấn Trung Cộng đã giúp Công Sản Việt Nam tổ chức 3 (ba) cơ chế chánh trong quân đội: Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục chánh trị và Tổng cục hậu cần. Tóm lại ngay trong công việc tổ chức quân đội của Cộng Sản Việt Namm, Giáp chỉ là người thừa hành.

Giáp là một tên hèn.

Năm 1983, Giáp bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi làm Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch. Giáp đã ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn vâng lời. Trong vụ Nhân văn Giai phẩm xẩy ra tại miền Bắc năm 1955, nhiều người đã ở trong Quân Đội Nhân dân của Giáp như Trần Dần, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Phùng Quán…bị đem ra đấu tố, tù đầy. Giáp vẫn giữ im lặng. Trong vụ án chống đảng do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ mưu, các tướng Cộng sản đàn em của Giáp như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh, các Đại tá thuộc cấp của Giáp như Lê Minh Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Văn Dzoãn… bị hãm hại; Giáp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.. Khi các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái (cũng là thông gia của Giáp) bị đột tử sau khi miền Nam đã bị cộng sản hóa. Giáp vẫn ngậm miệng, im lặng là vàng. Giáp đã để lộ rõ cái hèn, thủ khẩu như bình.

Giáp kệ mặc đàn em bị thảm sát, tù đày. Theo Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập của báo Cộng Sản Quân Đội Nhân dân, sở dĩ Giáp không bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn thủ tiêu vì Giáp biết thủ nghĩa là Giáp biết cách tránh né để bảo toàn mạng sống.

Khi được một ký giả ngoại quốc hỏi Giáp có hối tiếc gì về số 3-4 triệu người Việt Nam chết vì các cuộc chiến tranh, gọi là chiến tranh ý thức hệ, Giáp đã trả lời là y không hối tiêc gì cả (Non, pas du tout).

Mạng sống của thanh niên Việt Nam bị họ Võ coi như cỏ rác. Giáp sẵn sàng thí quân trong các trận chiến. Trong trận chiến tranh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn năm 1950, để tiêu diệt cứ điểm Đồng Khê do 262 lính Pháp trấn đóng, Giáp đã dùng tới 10.000 quân (đông hơn quân trú phòng 40 lần). Sau trận đánh, hơn 500 quân Việt tử trận, không kể số bị thương hàng ngàn. Trong trận đồng bằng Phủ Lý, Ninh Bình, Vĩnh Yên vào tháng giêng năm 1951, chiến thuật biển người của Giáp đã bị Tướng Pháp De Lattre de Tassigny dùng bom Napalm tiêu diệt. Quân Cộng sản, dưới sự chỉ huy của Giáp, đã bị nhiều tử vong, thất bại trong ý đồ đưa chiến tranh về đồng bằng. Số tử vong của quânđội cộng sản, khi tháo lui, là trên 6000 người. Số bị thương chắc chắn là gấp đôi, gấp ba con số 6000.

Trong chiến tranh Việt – Pháp 1946-1954, người thực sự chỉ huy các trận đánh lớn không phải là Giáp mà là các tướng Trung Hoa Cộng Sản như Trần Canh trong những năm 50, sau đó là đoàn cố vấn Trung Quốc đứng đầu là Vy Quốc Thanh, Lã Quí Ba. Hào quang chiến thắng của Giáp chỉ là một giả tạo, một hào quang do Trung Cộng ban cho.

Chiến dịch biên giới năm 1950.

Chiến dịch này nhằm mục đích đuổi quân Pháp ra khỏi biên giới của 2 nước Việt Nam-Trung Hoa để cho việc tiếp vận từ Trung Hoa Cộng Sản cho quân đội của Cộng Sản Việt Nam được dễ dàng. Tướng Trần Canh của Trung quốc sang Việt Nam ngày 22-7-1950. Trần Canh đã áp dụng học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao vào chiến tranh Việt Nam.

Kế hoạch tiến công của Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch biên giới được thay thế bằng kế hoạch tác chiến của Trần Canh. Thay vì tấn công Cao Bằng như kế hoạch của Giáp, Trần Canh đề nghị kế hoạch tấn công Đông Khê, một đồn của Pháp nằm giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, để lùa quân Pháp ra khỏi hai tỉnh trên và sau đó phục kích tiêu diệt (công đồn đả viện). Hồ Chí Minh chấp thuận kế hoạch này. Kết quả trận đánh là quân Pháp thảm bại phải bỏ hết các tỉnh biên giới. Chiến thuật công đồn đả viện của Cộng Sản Việt Nam là do các cố vấn Trung Quốc, nhứt là Trần Canh, truyền thụ cho.

Từ năm 1951, nhóm cố vấn chánh trị do Lã Quí Ba cầm đầu đã giúp Hồ tạo lập luật lệ và chánh sách liên quan đến tài chánh, thuế khóa, quản lý báo chí và đài phátthanh cũng như các chánh sách đối với các dân tộc thiểu số…..

Chiến dịch Tây Bắc 1952

Sau các tổn thất ở đồng bằng sông Hồng Hà năm 1951, Việt Minh, theo sự cố vấn của các cố vấn Trung Quốc, mở chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Lã Quí Ba trách nhiệm hoạch định chiến dịch thay Vi Quốc Thanh về Tầu chữa bệnh. Hồ Chí Minh chấp thuận hoàn toàn đề nghị của Lã Quí Ba. Theo Qiang Zhai (China and the Vietnam wars 1950-1975) cuối tháng 9 năm 1952, Hồ bí mật sang BắcKinh để thảo luận về chiến dịch Tây Bắc cũng như chiến lược thắng quân Pháp.

Ngày 14-10 Việt Minh tập trung 8 tiểu đoàn tấn công Nghĩa Lộ và các đồn bót lân cận.

Ngày 16-10 Vy Quốc Thanh trở lại Việt Nam để cùng Lã Quí Ba chỉ đạo chiến dịch. Sau khi mất Nghĩa Lộ, quân Pháp chạy khỏi Sơn La ngày 21-11. Việt Minh hoàn toàn chiếm lĩnh một khu vực lớn ở Tây Bắc, cho phép họ có thể tiến hành các hoạt động ở Lào.

Đối phó với kế hoạch Navarre – Trận Điện Biên Phủ

Tháng 5-1953, tướng Henri Navarre đảm trách chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương với kế hoạch:
1- Kiểm soát vùng đồng bằng sông Hồng
2- Bình định các khu do Cộng Sản kiểm soát ở miền Trung và miền Nam
3- Mở tổng phản kích tiêu diệt các cứ địa của Việt Minh tại miền Bắc

Navarre cho thành lập các binh đoàn lưu động.

Việt Minh Cộng Sản, lúc đầu muốn tập trung quân tại vùng Tây Bắc và Lai Châu, nhưng sau Giáp từ bỏ ý định đó, muốn kéo quân tấn công quân Pháp ở đồng bằng sông Hồng Hà. Như vậy Giáp hạ thấp tầm quan trọng của chiến dịch ở Lào. Bắc Kinh không đồng ý với kế hoạch của Giáp. Bắc Kinh nhấn mạnh Việt Minh cần giữ nguyên kế hoạch tập trung vào Tây Bắc và Lào. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nếu thực thi chiến thuật này, Việt Minh Cộng Sản có thể chuẩn bị lực lượng cho công cuộc đánh chiếm đồng bằng sông Hồng và cuối cùng sẽ đánh bại Pháp ở Đông Dương.

Tháng 9, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam, phủ quyết kế hoạch của Giáp để theo kế hoạch của các cố vấn Tầu.

Ngày 27 tháng 10 năm 1953, Vy Quốc Thanh trao cho ông Hồ một bản sao kế hoạch của Navarre mà tình báo Trung Cộng đã thu đoạt được. Sau khi xem xét, các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam nói đề nghị của Trung Quốc là đúng. Cộng Sản Việt Nam, nếu theo đúng kế hoạch của Trung Quốc, có thể phá vỡ kế hoạch của Navarre.

Khi Navarre đưa quân đến Điện Biên Phủ, Giáp và Bộ Tham mưu chưa nhận ra tầm quan trọng của vị trí này. Chính Vy Quốc Thanh là người đã thúc Giáp mở chiến dịch bao vây và tiêu diệt quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Trung Quốc nhấn mạnh chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng về quân sự mà còn có ảnh hưởng quốc tế.

Từ trái sang phải : Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Trần Canh, La Quý Ba. Nguồn : QGP Trung Quốc

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam thông qua kế hoạch tác chiến ở Điện Biên Phủ. Giáp chỉ là người thi hành kế hoạch do cố vấn Trung Quốc Vy Quốc Thanh đề ra. Người hùng Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp đã được cố vấn Tầu nặn ra.

Chính các cố vấn Trung Cộng đã giúp Việt Minh trong các chiến dịch biên giới, Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Trung Cộng đã chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ 8286 tấn tiếp liệu gồm võ khí, lương thực v.v… Cố vấn TC có mặt ở mọi đơn vị. Thí dụ họ đã giúp Việt Minh bố trí pháo binh trong các hào sâu trên sườn núi để tránh bị phi cơ Pháp phát hiện và phá hủy. Pháo binh của Việt Minh, được các cố vấn Trung Cộng điều khiển, là một bất ngờ cho quân đội Pháp. Nhưng sự tham dự tích cực của Trung Cộng vào sự thành công của chiến dịch không hề được Giáp nhắc tới trong các bài viết, trong các sách của y như cuốn Điện Biên Phủ: điểm hẹn lịch sử. (The Chinese support for the North Vietnam during the Vietnam War; The Decisive Edge by Bob Seals).

Sự giúp đỡ của Trung Cộng không ngừng ở chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân. Sự giúp đỡ vẫn được tiếp tục trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1954-197

Ra lệnh phá thai

Thí quân không thương tiếc

Sám hối ?

Thay lời kết:

Người hùng Võ Nguyên Giáp, tướng huyền thoại của Cộng Sản Việt Nam chỉ là một nhân vật đại bịp trong số hàng trăm hàng ngàn tên bịp bợm (trong đó có cả tên Hồ), trong quá trình hiện hữu của đảng Cộng Sản Việt Nam. Y không phải là một thiên tài quân sự như đảng Cộng Sản Việt Nam thổi phồng.

Chính các cố vấn Trung Cộng do Vy Quốc Thanh, Lã Quí Ba cầm đầu đã đánh thắng quân Pháp trong cuộc chiến 1946-1954 chứ không phải là Giáp. Hào quang của Giáp là do Trung Cộng nặn ra, treo vào cổ Giáp. Sự thực các trận đánh lớn, có tính cách quyết định đều do các cố vấn Tầu Cộng thiết kê và điều khiển.

Giáp đã sống trong cái vỏ thiên tài đó trong hơn nửa thế kỷ. Đến nay thì sự thực đã được phơi bầy:

Trong suốt hai cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, Giáp và đảng Cộng Sản Việt Nam đã dựa vào Trung Cộng gần như toàn diện. Nay họ đã và đang trả món nợ đó, trả bằng cả số phận của dân Việt, bằng cả đất nước do tổ tiên để lại: quê hương đang mất dần vào tay người Trung hoa Cộng sản.

Bs. Nguyễn Lương Tuyền

Bút Xuân chuyển bài

***

DĐCN | Giáp Rách

Việt Nhân

hồ chí minh, phạm văn đồng, võ nguyên giáp, trường chinh

Cũng vì cái câu truyền miệng dân gian, ‘bao giờ hồ cạn, đồng khô, chinh rơi, giáp rách, cơ đồ mới yên’ mà Ếch Lú Sâu cùng bộ cá tra lo lắng, chúng lúng túng trong chuyện đám ma của Võ Nguyên Giáp, chỉ sợ bọn thù địch lợi dụng đi đưa ma mà biến thành biểu tình thì có mà bỏ bu. Hơn ai hết chúng nhớ khi xưa ngày 17/08/1945, người dân biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, đã bị chúng cho người len lỏi phất cờ đỏ, rồi gọi đó là toàn dân vùng lên làm cách mạng mùa thu. Chuyện của VNG lúc đầu chúng chỉ cho làm tang lễ cấp nhà nước, nhưng cuối cùng phải cho làm quốc táng, bởi gặp ngay phản kháng từ trong nội bộ chúng, cũng vì tranh giành quyền lực mà năm bè bảy mối kình nhau.

Câu chuyện hôm nay, không nhằm luận công định tội của VNG, cái đó nhiều người đã nói rồi, mà đây chỉ nhằm muốn nói lên chuyện chung sự thật về cộng sản bịp bợm, và riêng lấy Giáp làm đề tài, để mọi người suy gẫm. Độc giả SR hôm qua với lời BRTV: Người nộm ‘Lê văn Tám, Giáp với Hồ.... Đều do lũ quỷ vẽ, tô mà thành!’ - Câu nói của vị độc giả này, khiến mỗ tôi không thể không nhắc lại một sự thực khó cãi, đó là từ năm 1945 đến 1954, Mao đã thực hiện được ba bước đầu thành công trong chiến lược lâu dài thôn tính VN. Thư nhất là cắm được lá cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến lên nước VNDCCH, thứ hai là đã dựng được hình nộm made in china là Hồ và Giáp trước công chúng, để bọn giặc truyền kiếp phương bắc nấp phía sau thao túng.

Thứ ba là biến VN làm vùng an toàn phía nam cho Tầu cộng, khi Mao vừa chiếm xong Hoa lục 1949, Mao qua tay con rối VNG dùng sinh mạng thanh niên Việt hy sinh trong các mặt trận Việt Bắc và Điện Biên, những mặt trận này thực chất là do Tầu cộng chỉ huy và quyết định. Cả Hồ lẫn Mao đều thấy rõ, thực dân kiểu cũ đang bước vào thời kỳ tàn rụi, một khi có sự trao trả độc lập thì sự thương thảo chính danh là chỉ có giữa Pháp và Vua Bảo Đại, cùng nhà nước Đế Quốc Việt Nam mà thôi. Để chiếm thế độc tôn, mà sau 1950 Hồ theo Mao gầy nên cảnh máu sông xương núi, núp dưới danh gọi là giành độc lập, để rồi đưa đến hiệp định Geneve, Hồ có một nửa nước Việt phía bắc theo chế độ cộng sản, làm bước đầu nam tiến cho Mao.

Câu nói của Tổng Thống Nga Gióc Ba Chóp ‘nói đến cộng sản chỉ có bịp bợm và dối trá’, thì với vẹm chúng cũng một sách ấy - Vào thời những năm giữa thế kỷ trước, những sương khói mù mờ ngụy tạo, quanh các lãnh tụ như Hồ như Giáp, chúng bịp cả người trong nước, lại càng che kín những cặp mắt người nước ngoài muốn tìm hiểu. Với những gì chỉ được nhà nước cho biết, thì những đầu óc dù sáng suốt của người Tây phương đứng ngoài, cũng nhận định không sáng tỏ gì hơn người dân trong nước, đó là sự thật. Người dân phải tôn sùng lãnh đạo theo lệnh đảng, rồi qua bộ máy tuyên truyền nhà nước, người phương Tây đã được nhìn sự thật đã được tô vẽ, mả không thể kiểm chứng, ngay cả người dân dù biết nhưng vì sự sống chết, cũng chỉ nói những gì như đảng nói.

Trở lại chuyện vẹm tuyên truyền - Dân Việt Nam và cả thế giới đều theo tuyên truyền của An Nam cộng mà đồn thổi ngày càng lẫy lừng cho chiến công của VNG, đã biến mèo thành cọp, vậy xin có cái nhìn đúng đắn, trả lại sự thật cho lịch sử. Hãy nghe nhà báo Bùi Tín nói về vai trò tướng Tầu trong chiến dịch Biên giới năm 1950, ‘Như chủ trương lúc đầu tướng Giáp đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng các cố vấn Trung Quốc do tướng Trần Canh cầm đầu đề nghị đánh theo kiểu công điểm diệt viện, trước hết đánh vào Đông Khê trên đường số 4, ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, tiêu diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy và binh đoàn Le Page từ Lạng Sơn lên viện, kết quả là giải phóng luôn cả Cao Bằng, Lạng Sơn’.

Cái giá quá khủng khiếp làm thế giới bàng hoàng, bao sinh mạng thanh niên Việt yêu nước bị chết, theo chiến thuật biển người trong chiến dịch biên giới, mãi đến sau này chúng ta mới biết rằng đó là trò chơi của Tầu cộng. Trần Canh tướng Tầu được cho là kẻ đánh bạc bằng tiền người khác, cái chiến thắng mà Hồ và Mao vui mừng, thì ngay chính người dân Việt đã trả một giá quá đắt – Tướng người Mỹ Westmoreland cho rằng nếu VNG là một viên tướng Hoa kỳ thì ông đã bị lột chức, vì đã không màng đến tổn thất sinh mạng của quân đội mình. Thêm một lần nữa theo Tầu để sát quân một cách vô cảm của VNG, cứ điểm Điện Biên quân số Pháp kể cả lúc được tăng viện là chỉ 15.000 binh sĩ, với 3000 dân công.

Nhưng tại Điện Biên có người cho là VNG đã phần nào nhợn tay khi thấy người Pháp phòng thủ kiên cố nên đã dời ngày tấn công lại đến ngày 10/3/1954 thay vì 26/1/1954. Thoạt đầu theo như chiến dịch Việt Bắc, các cố vấn quân sự Tầu cộng lại trò cũ đánh bạc bằng tiền kẻ khác, mà Vi Quốc Thanh chỉ huy, muốn tung hết vốn liếng của Hồ Giáp gồm 4 sư đoàn, với chiến thuật biển người, chúng cho rằng chỉ đôi ba ngày là cứ điểm Điện Biên bị tràn ngập. Theo Wikipedia thì VM có 10 trung đoàn sau lại có hơn 10.000 quân nữa tăng viện, với 250.000 dân công tải đạn, đây lại có thể là con số rút bớt lại do VM đưa ra sau này, nhằm nhẹ đi dư luận nhất là phía phương Tây.

Người Tây phương họ ghê tởm chiến thuật biển người của vẹm và Tầu cộng, mà họ gọi là đánh giặc không có đầu óc, và gọi những tướng chỉ huy của vẹm không có tính người, chẳng khác chi là những kẻ lùa lính mình vào lò thịt. Sự đổi ý của Giáp, dù đã được hơn bốn mươi ngày chuẩn bị thêm, nhưng cũng phải gần hai tháng sau, ngày 7/5/1954 mới chiếm được Điện Biên, phía cộng sản không bao giờ công bố công khai con số tổn thất thật sự của họ, nhưng với chiến thuật ‘biển người, lấy mười diệt một’ thì ta có thể ước tính sự tổn thất cho phía VNG là thế nào trong hai tháng bao vây Điện Biên? 

Thí quân để được chiến thắng, đưa con số tổn thất lên đến gấp năm lần đối phương thì quả thật trên thế giới, theo lịch sử chiến tranh thì chỉ có VNG là một, chấp nhận cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn, trong khi bản thân VNG được xem là một ông tướng sợ chết. Chuyện VNG ‘nhát như cáy’ được lan truyền ngay trong chính giới bộ đội vẹm, con cáy chuyên trốn trong hang, và vì sao mà VNG được ví như cáy? Trong chiến dịch lớn Việt Bắc như Trung Du, Hòa Bình, Thượng Lào, ngay cả ở Điện Biên Phủ, VNG chỉ ở trong hang đá Mường Phăng, ngoài tầm pháo địch, suốt 5 tháng trời từ lúc gia thêm thời gian chuẩn bị, đến lúc xảy ra trận đánh không bao giờ tới gần mặt trận, VNG luôn giữ mình rất xa nơi giao tranh!!! 

Còn trong chiến tranh xâm lược miền Nam (1959 - 1975), VNG không hề đặt chân lên chiến trường miền Nam, một con người như vậy được dựng hào quang là một anh hùng của đất nước, một thiên tài quân sự thì quả là chuyện lạ. Có thể khẳng định VNG không phải là một tướng tài, vì có thực sự thắng trăm trận đi chăng nữa, chỉ được gọi là tài một khi thắng mà không hao quân, những thiên tài quân sự, có người đã không dùng đến quân mà vẫn lui được giặc. Tướng đúng nghĩa, đánh bằng trí chứ không xem sinh mạng hàng chục vạn người như vật lót tay, đừng đem thành bại mà luận anh hùng, ở đây cho thấy cái thắng có thực sự là của VNG chưa, chứ đừng nói là anh hùng?

Hồ nói ‘thắng được đại tướng cho mang cấp hàm đại tướng’ cái này quá rõ cho thấy cái cấp hiệu tướng này, không khác cái vòng cổ con thú (collar), suốt đời VNG theo đuôi người dắt mà không một lần phản kháng, kể cả bị làm nhục trong chuyện bị chỉ định phụ trách việc cai đẻ. Nói về các nhân vật lãnh đạo của vẹm chẳng có cái gì là xác thực cả, tất cả chỉ là lừa dối bịp bợm các câu chuyện được đưa ra chỉ nhằm tuyên truyền, lắm câu chuyện được thêu dệt theo trí tưởng tượng ngây ngô, và rẻ tiền như kiểu ‘ngày Hồ sinh sấm chớp trên trời soi sáng đường đi cho cô mụ’

Để kết câu chuyện, một lần nữa xin mượn lại câu của độc giả SR hôm qua trong mục BRTV: Người nộm ‘Lê văn Tám, Giáp với Hồ.... Đều do lũ quỷ vẽ, tô mà thành!’, VNG cũng chỉ là con rối không hơn. Chắc chắn những gì Tầu cộng đã dựng nên cũng chính chúng sẽ xóa - Chi tiết trong “Mao the unknown story” của Jung Chang, cựu Hồng vệ binh TQ phản tỉnh có viết về câu nói của Lưu Thiếu Kỳ, người sau này có thời làm chủ tịch nước CHNDTH, nói trước Đại Hội cộng sản quốc tế là ‘việc đánh thực dân Pháp đã có 600 triệu người TQ lo’. Câu nói này đáng cho ta suy nghĩ, trong đi tìm sự thật cho lịch sử đấu tranh của đất nước!

***

Chu-tất-Tiến | Cộng Sản Việt Nam Đã Là Nô Lệ Trung Cộng Từ Nhiều Thập Niên Trước

(Nhật báo Việt Báo, Nam California, ngày 10/10/13)
Chu Tất Tiến.

Trong năm 2010, nhiều bài vở trên báo chí, truyền thanh, truyền hình đã vạch rõ bộ mặt bán nước của nhà cầm quyền Công Sản, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Cuốn DVD “sự thật về Hồ Chí Minh” do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và bạn hữu thực hiện đã đưa những sự kiện lịch sử để dẫn chứng về sự bán nước này, và đã được dư luận khắp nơi ủng hộ. Một số phần tử lưng chừng ở Việt Nam, sau khi xem xong cuốn phim này đã thay đổi hẳn thái độ và đứng về phía các nhà Dân Chủ mà đấu tranh chống lại nhóm cầm quyền độc tài bán nước Cộng Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Văn, một nhà Dân Chủ ở Hà Nội, qua cuộc phỏng vấn của đài Little Saigon Radio, thứ năm 22 tháng 7, năm 2010, cho biết: “Từ hơn 30 năm nay, tôi vẫn tin tưởng ở Đảng Cộng Sản, cho mãi đến khi xem cuốn DVD Sự Thật về Hồ Chí Minh, tôi mới tỉnh ngộ và bắt đầu chiến đấu chống lại cái đảng bán nước này.”

Tuy nhiên, tất cả những lời tố cáo trên đều do những người ở về phía đối lập với Bắc Bộ Phủ, cho nên cũng chưa được thành công tối đa, vì nhiều người đọc, người xem, và người nghe cho rằng đó là những điều tuyên truyền của những người chống Cộng cực đoan và những thành phần thuộc chế độ cũ. Giờ đây, đọc cuốn hồi ký “Ghi chép về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp” do Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Bắc Kinh ấn hành năm 2002 và được dịch bởi Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Dy, toàn bộ diễn tiến nô lệ Trung Cộng đã được phơi bầy một cách rõ ràng. Qua cuốn hồi ký viết bởi những nhân vật cao cấp của Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc này, người đọc mới hiểu tại sao Hồ Chí Minh và thuộc cấp đã không thể nào không cúi đầu trước sự chỉ đạo của Trung Cộng, và không thể nào không dâng đất cho Trung Cộng để trả ơn cứu trợ từ những năm xưa. Điểm đáng nói là cuốn sách được xuất bản đúng thời điểm mà Trung Cộng từng bước thôn tính Việt Nam, từ biển Đông, tới Tây Nguyên, và miền cực Bắc Việt Nam. Có lẽ đây là một lời cảnh cáo các kẻ cầm quyền Việt Nam: “Đừng quên là Cộng Sản Việt Nam đã từng nợ đàn anh Trung Quốc từ khi còn Pháp thuộc. Nếu không có đàn anh Trung Quốc viện trợ, thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã không tồn tại mà tham tham nhũng nhũng, sống huy hoàng phè phỡn như hôm nay.” Và cũng có lẽ đây là một lời trần tinh về âm mưu thôn tính Việt Nam của Cộng Sản Trung Quốc, nhằm giải thích cho dư luận biết tại sao mà Trung Cộng muốn coi Việt Nam như cái sân sau của Trung  Cộng.

Qua cuốn hồi ký này, người đọc mới thấy rõ mối giây liên lạc chặt chẽ giữa hai đảng Cộng Sản: Việt Nam và Trung Quốc, đúng như lời mà các Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn đọc như đọc thần chú: “ Việt Nam – Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông” và “Trung Quốc và Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, thêm 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Cũng qua những tác giả của cuốn tư liệu này, như La Quý Ba, Trương Quảng Hoa, Độc Kim Ba, Vu Hóa Thầm, Trần Canh, Như Phụng Nhất, những nhân vật lừng lẫy trong trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, người ta biết nhiều dấu mốc quan trọng:

-Năm 1924, Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu, học tập lý luận Mác Lê.
-Năm 1930, Hồ chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hồng Kong.
-Năm 1938, Hồ chí Minh đến Diên An, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Sau đó, mối quan hệ song phương càng ngày được phát triển. Tháng 10 năm 1940 Hồ Chỉ Minh đến Quế Lâm, thành lập văn phòng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Trên danh nghĩa thì Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội này, sau được gọi tắt là Việt Minh, được hoàn toàn “độc lập” theo như tinh thần của bản tuyên ngôn, nhưng thực tế vẫn Độc Lập dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng!

Tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh đóng giả vai người già bị  thương, đầu quấn khăn mặt, tay chống gậy, sang cầu viện Tầu Cộng. Trần đăng Ninh, một cán bộ lão thành trong đảng Cộng Sản hộ tống và đôi khi cõng Hồ Chí Minh sang qua cửa Thủy Khẩu thuộc Long Châu, Quảng Tây. Sau đó, Hồ Chí Minh mới được đưa sang diện kiến Trung Ương Đảng Cộng Sản. Lưu Thiếu Kỳ tiếp Hồ Chí Minh tại Trung Nam Hải.  Phía Trung Cộng có Chu Đức, Đồng Tất Vũ, Lưu Bá Thừa, Nhiếp Vinh Trần, Lý Duy Hán. Phía Việt Minh có Trần Đăng Ninh, Hoàng văn Hoan. Sau mấy buổi họp đầu tiên không mấy thành công, Hồ Chí Minh muốn đi Liên Xô cầu viện. Vì cũng chưa sẵn sàng yểm trợ cho Hồ Chí Minh, nên Lưu Thiếu Kỳ báo cáo với Mao Trạch Đông về việc này, và dàn xếp cho Hồ Chí Minh đi theo Mao Trạch Đông đến Liên Xô. Chuyến đi thất bại. Stalin không chịu viện trợ cho Hồ Chí Minh chống Pháp, mặc dù Mao Trạch Đông giới thiệu và năn nỉ, vì trong suốt chuyến đi, Hồ Chí Minh đã biểu diễn thành công màn kịch là một tay đàn em khả tín, biết quỵ lụy và vâng phục. Vì thế, khi về đến Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ quyết định giúp Hồ Chí Minh bằng một phái đoàn Cố Vấn tối cao do Vi Quốc Thanh, nguyên Phó Tư Lệnh Lực Lượng Công An Trung Cộng làm trưởng đoàn. Nhóm Cố Vấn này được Hồ Chí Minh ra lệnh cho toàn thể đảng viên gọi là “Các đồng chí Cố Vấn Vĩ Đại Trung Quốc.”

Đồng thời với việc gửi đoàn Cố Vấn Vĩ Đại sang Việt Nam mở đầu chiến dịch giúp Hồ Chí Minh, Trung Cộng viện trợ 150,000 khẩu súng, hơn 3,000 khẩu pháo, và đạn dược, xe cộ, quần áo, lương thực, đồ dùng hàng ngày như bát ăn cơm tráng men, khăn bông. (Trích bài viết của Trương Quảng Hoa, một Cố Vấn Vĩ Đại của Hồ Chí Minh).

Đến năm 1945, Việt Nam Dân Chủ  Cộng Hòa thành lập vào 2 tháng 9 năm 1945 nhưng không được nước nào công nhận, trừ Trung Cộng. Staline mới đầu từ chối không công nhận cho đến khi Trung Cộng công nhận rồi, mới chịu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Minh.

Thực hiện tích cực việc yểm trợ cho Cộng Sản Việt Nam, Trung Cộng đã chỉ đạo, giúp đỡ vũ khí, lương thực, Cố Vấn, chiến lược cho Việt Minh đánh Pháp. Mở đầu là Chiến dịch Biên giới đánh Đông Khê (Thất Khê, Cao Bằng) năm 1950. Các trận đánh này đều do các Cố Vấn Trần Canh, Nhiệm Cùng, Vân Dật, Thiên Hựu, Quí ba, Kiếm Anh, Phương Phương, Quốc Thanh định đoạt. (Trích thư của Hồ Chí Minh gửi đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 14/10/50).

Từ đó, các thắng lợi khác với quân Pháp cũng đều do Cố Vấn Trung Quốc chỉ đạo. Những cố vấn này lại nhận chỉ thị trực tiếp của Lưu thiếu Kỳ vì Mao Trạch Đông giao cho Lưu Thiếu Kỳ trách nhiệm điều khiển Việt Minh.

Chiến dịch viện trợ vĩ đại nhất mà Trung Cộng giúp Việt Cộng là Trận Điện Biên Phủ. Thắng lợi hoàn toàn là do Cố Vấn Vi Quốc Thanh chỉ huy. Trước trận chiến quyết định này, có một số trận đánh khác nhằm để tiêu hao lực lượng quân Pháp. Từ ngày 20 tháng 1 năm 1954, các chiến lược tấn công từ Tây Bắc xuống đến phía Nam như Kontum, Pleiku, Tây Nguyên, Phú Yên… đều do Vi Quốc Thanh hoạch định. Võ nguyên Giáp chỉ biết thi hành theo chiến thuật. Sau khi thắng lợi được vài trận, Vi Quốc Thanh quyết định nhận lời đánh Điện Biên Phủ theo lời năn nỉ của Võ Nguyên Giáp.  Mới đầu, vì quân Pháp không nắm vững được tin tức về sự chỉ huy của Vi Quốc Thanh, nên còn gửi thư thách thức Việt Minh. De Castries, tư lệnh quân Pháp ở Điện Biên Phủ, viết thư cho Võ Nguyên Giáp:

“Tôi biết bộ đội của ông đã bao vây Điện Biên Phủ, nhưng vì sao không tấn công? Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi. Nếu ông có gan dám mở tấn công, thì xin bắt đầu đi. Tôi đang chờ đón những thách thức của ông, quyết một phen thắng bại với ông”.

Thư được trình lên Vi Quốc Thanh, hắn cười nói:

“Lão De Catries này ngông cuồng lắm! Hãy đợi đấy! Đến lúc chiến dịch mở màn, là lúc hắn khóc.”

Người phiên dịch báo cáo :

“De Castries là một danh tướng của Lục Quân Pháp là cấp dưới cũ của Navarre, đã qua trường Quân sự, là học viên ưu tú. Hắn vốn quân hàm Đại Tá, gần đây vừa được phong Thiếu Tướng.

Vi Quốc Thanh nói:

“Thế thì hãy để xem chúng ta học được cái gì ở học viên ưu tú này, xem họ có tài chỉ huy đến đâu!”

Và thế là mọi kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ đều do Vi Quốc Thanh chỉ đạo. Từ Hồ Chí Minh đến Võ Nguyên Giáp đều im re, nghe lệnh của Vi Quốc Thanh.

Sau khi thắng trận, Hồ chí Minh mở tiệc chiêu đãi Vi Quốc Thanh, và ôm hôn tay Đại Cố Vấn này. Hồ Chí Minh còn làm một bài thơ chữ Hán tặng Vi Quốc Thanh:

Bách Lý tầm xuân vi ngộ quân
Mã đề đạp toái lĩnh đầu văn
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ
Mỗi đóa hoàng hoa nhất điểm xuân

(Trăm dặm tìm bạn nhưng không gặp, vó ngựa dẫm nát mây đỉnh núi, Quay về tình cờ gặp cây mai rừng, mỗi đóa hoa vàng một điểm xuân). (Trích tài liệu của đại cố vấn Vương chấn Hoa tức Vu Hóa Thầm).

Từ đó, cho đến 30-4-1975, nhất cử nhất động đều do Đại Cố Vấn Trung Quốc chỉ huy và yểm trợ. Ngoài việc viện trợ súng đạn và lương thực, Trung Cộng còn cung cấp nhân sự. Các binh lính Trung Cộng đều trá hình làm lính hậu cần.

Trong thời gian giúp cho Việt Cộng thành công việc cưỡng chiếm miền Nam, Trung Cộng đã để lộ dã tâm muốn đòi nợ chiến tranh bằng lãnh thổ. Khi Nixon dội bom Bắc Việt, Trung Cộng cho thiết lập giàn rada phòng không từ bên trong đất Bắc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Trung Cộng không rút về, mà biến thành đất của phương Bắc luôn. Dàn phòng không này, hiện nay, được biến cải thành pháo đài vừa phòng không vừa có thể phóng hỏa tiễn tấn công, lại được dùng để khống chế Việt Cộng. Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam tuy biết là Trung Cộng xâm lăng một cách âm thầm, nhưng vì nợ ơn nhiều quá, nên phải im lặng, và lại cũng biết rằng, nếu chỉ một câu nói gây bất bình cho các đại cố vấn, thì tình hình nguy ngập liền.

Trận chiến năm 1979 xẩy ra không phải vì Việt Cộng muốn đấu lại “cha đỡ đầu” (God Father) Trung Cộng mà vì Trung Cộng bực tên đàn em đã xua quân qua chiếm Campuchia mà không xin phép đàn anh, nên mới “dậy cho Việt Nam một bài học”. Sau trận này, Việt Cộng khiếp hãi, không bao giờ dám làm mất lòng đàn anh nữa.

Hiện nay, ở miền Bắc, Trung Cộng chiếm hết các đỉnh cao để đặt rada, thêm vài ngàn cây số vuông cưỡng chiếm bằng cách dời cột mốc, cộng với tất cả các rừng đầu nguồn, dưới danh nghĩa là “cho thuê”. Tại cửa “khẩu”, hàng hóa Tầu và hàng giả mạo quốc tế tự do tràn vào Việt Nam không kiểm soát, không đóng thuế. Công An Việt Cộng đứng hút thuốc lá Tầu, nhìn dân “cửu vạn” Việt khiêng hàng Tầu vào ào ạt và chờ đợi cho những hàng dỏm, hàng Tầu này giết chết hết hàng nội địa Việt Nam.

Tại Tây Nguyên, Trung Cộng vừa khai thác Bo xit, vừa thiết lập giàn phòng không thứ hai, và đặt máy trinh thám, theo dõi các hoạt động của Bộ Chính Trị và quân đội. Chung quanh các khu vực Trung Cộng khai thác này, người dân Việt phải tuân theo luật lệ của lính Tầu, nếu không muốn bị bắt, đánh đòn, và nộp tiền chuộc mạng. Lính Tầu giả dạng công nhân có toàn quyền bắt cóc gái Việt, cưỡng bức lấy chúng, nếu không thì chúng cưỡng hiếp. Những đứa trẻ đẻ ra bởi các cuộc hôn nhân cưỡng hiếp này được khai sinh dưới tên Tầu. Dần dần chúng biến dân Việt thành dân Tầu qua thẻ căn cước, những ai có thẻ căn cước Tầu sẽ được hưởng tiện nghi đặc biệt hơn dân Việt. Nếu dân làng phản đối, lính Tầu có thể tung hàng trăm người tràn vào làng, dùng gậy phá nhà, đánh đập dân chúng trong khi Ủy Ban Nhân Dân và công an Việt Cộng bỏ chạy. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết, thực ra, Trung Cộng cũng cần có bô xít để làm nhôm, nhưng mục tiêu chiếm lĩnh Việt Nam lại quan trọng hơn. Do đó, cho đến nay, tháng 7 năm 2010, vẫn chưa thấy ký lô nhôm nào xuất xưởng.

Trung Cộng cũng “trúng thầu” khai thác con đường xuyên Bắc Nam, đi dọc theo những tỉnh thành quan trọng. Bên cạnh con đường đó là tất cả các dịch vụ phục vụ cho văn hóa Tầu. Ngoài biển Đông, Trung Cộng khống chế thủy lợi, dành quyền khai thác thủy sản, bắt ngư dân Việt phải theo luật lệ của chúng, nếu không, sẽ bị bắt, bị giết, bị tịch thu tầu và các phương tiện đánh cá, ngoài ra, phải nộp tiền chuộc mạng.

Nhìn chung, Việt Nam ngày nay là cái sân sau của Trung Cộng. Những tên Thái Thú Trung Cộng này văn minh hơn xưa, không bắt dâng nộp gái tơ, ngà voi, tê giác, ngọc trai như xưa, nhưng tha hồ mua gái Việt với giá rẻ như bèo, và hưởng thụ tài nguyên cùng nhân lực Việt Nam không tốn một viên đạn. Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, đang thực hiện đúng đắn những phương châm lãnh đạo đất nước là “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm Chủ”  Họ chỉ dấu đi hai chữ “Trung Cộng” sau những nhóm chữ đó. Nhóm chữ này, nếu viết đầy đủ, sẽ là : Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo, Nhà Nước Việt Nam quản lý, Nhân Dân Trung Quốc làm chủ kinh tế Việt Nam.

Chu Tất Tiến.

Đính kèm:

1-Tay sai Trung Cộng giả sư để nhục mạ lịch sử Việt, mạ lị Danh Tướng Lý Thường Kiệt: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cen570qA2NI 

2-Trung Cộng tuyển gái Việt Nam:

 

http://www.youtube.com/watch?v=0g1YR1QYJmc#at=193 

http://baomai.blogspot.com/2013/08/ai-tq-noi-ve-nhap-khau-phu-nu-viet.html   

3-Tướng Việt Cộng xác nhận âm mưu của Trung Cộng.

 

http://www.youtube.com/watch?v=BOg30P8slA8   

4-Trung Cộng khống chế Việt Nam:

 

http://www.youtube.com/watch?v=655xnsHaQXE 

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 10

Giáp Khoe Màu Hoa Bướm Tím

cảm tác từ bức ảnh

Chùm hoa bướm tím Giáp khoe

Võ công đại tướng ướt nhòe chị em

Tràn trề trăng sáng vương thềm

Thai nhi rượu bổ êm đềm xuân thu

Trời đày tóc bạc trắng râu

Cắn răng nhẫn nhục ba Tàu luồn trôn

Cam tâm bán cả linh hồn

Vào ra thậm thụt môi son má hồng

Nửa đêm gà gáy lên đồng

Sa Tan thờ cúng tông đường gia tiên

Tám năm mua một Điện Biên

Ngậm vành hoa máu vạn niên oán hờn

Âm u tuyệt vọng cô hồn

Mạng đòi trả mạng nước non lụi tàn

Mịt mù bóng tối trần gian

Mác Lê tà giáo thế nhân thảm sầu

Kiêu binh ngạ qủy đầu trâu

Tay chân thuộc cấp lau nhau mò về

Dân oan khiếu kiện não nề

Kể công cách mạng ê chề huân chương

Áo đen chen chúc chán chường

Xót xa tuyền thống Lạc Hồng ngàn xưa

Toàn gia lớn bé kế thừa

Tai ương nghiệp chướng có chừa ai đâu?

9.10.2013 Lu Hà

Góp Thơ Ca Tụng Chí Phèo 

Góp thơ ca tụng Chí Phèo

Dở ngô dở ngọng trò mèo mà nên

Xú danh đại tướng y nguyên

Cù lần nổi tiếng Điện Biên năm nào?

Nửa văn nửa võ vơ vào

Nói năng lắp bắp xu hào mắm tôm

Quanh năm suốt tháng chồm hôm

Nhất y nhì gật chó xồm xù lông

Bịp bao thành tích chiến công

Giang sơn đại họa Lạc Hồng diệt vong

Thạo nghề đỡ đẻ đặt vòng

Tây Nguyên nhếu nháo lông bông ập ù

Công danh như đám sương mù

Cò mồi thiên thẹo uế xù mà ra

Bây giờ tàn tạ hồn ma

Oán hờn ngùn ngụt sa bà chạy đâu?

Ba đường ác ác đạo chìm sâu

Xúc sinh ngạ qủy đầu trâu mặt bò

Đồng Chinh Duẩn Thọ quanh Hồ

Anh Mười chèn ép mưu đồ kém chi?

Dân đen như đám gà ri

Xếp hàng ngoài cửa tỉ ti khóc hoài

Đưa về đảo yến cho ai?

Phân tro rác rưởi hình hài tả tơi.

10.10.2013 Lu Hà

Nhẫn Nhục Ù Lỳ

Mấy ai nhẫn nhục lạ kỳ

Như Võ Nguyên Giáp ù lỳ nổi danh

Ươn hèn sự nghiệp cũng thành

Vương hầu công bá tan tành ngói mây

Trưởng ban sinh sản bảo hay

Thai nhi rượu bổ tháng ngày lả lơi

Nhân hòa địa lợi thiên thời

Dân oan phúng điếu đười ươi lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai

Chết xuống âm phủ tuyền đài nợ vương

Khôn ngoan nhẫn cũng là vòng

Tử cung khóa chặt má hồng nôn nao

Quyền uy tỏ mặt anh hào

Sao lon quân phục đóng vào cởi ra

Hội hè đình đám quốc gia

Bục cao vẫy vẫy trâu gìa bộ xương

Nấm mồ bia dựng cố hương

Quảng Bình đảo yến thê lương cô hồn

Công hàm bán cả giang sơn

Ba Tàu hảo hào chó con chui luồn

10.10.2013 Lu Hà

Thi Đua Làm Thơ Nâng Bi Cố Giáp*

Võ nguyên Giáp tội nhân thiên cổ

Đại việt gian hiếm có một thời

Coi khinh mạng sống triệu người

Chiến tranh hủy diệt giống nòi lầm than

Điện Biên Phủ ăn gian nói dối

Lừa dân đen tăm tối mãi hoài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai

Mạng đòi trả mạng canh dài lệ chan

Treo giải thưởng thuế dân moi móc

Trăm triệu đồng tâng bốc bằng thơ

Việt kiều hải ngoại vu vơ

Nâng bi cố Giáo nghẹn ngào bác ơi!

Không phân biệt chân trời góc bể

Mọi thành phần mất trí điên khùng

Công dân xã hội luật rừng

Trong Nam ngoài Bắc tưng bừng sả hơi

Thơm hay thối quản chi ất giáp

Bài gửi ngay tấp nập văn chương

Dạt dào ý tứ mênh mông

Cầu xin qủy sứ ma vương đoái hoài

Bầy cóc nhái văn tài thi bá

Hồn thơ bay chan chứa thiết tha

Chí Phèo thị Nở gần xa

Hân hoan trúng giải ma tà thất kinh

*Chú thích: thời hạn nộp bài từ 7.10. 2013 đến 1.11.2013

donguyenhn@yahoo.com

Đại diện Ban sơ khảo

Nhà thơ Đỗ Hoàng

9.10.2013 Lu Hà

Thi Thơ Ca Ngợi Tướng Rỏm Võ Nguyên Giáp *

 Nực cười treo giải nói điêu

Ai khóc Giáp nhiều, trăm triệu lót tay

Làm sao cố rặn ra đây

Oán hờn ngùn ngụt chất đầy thi nhân

Nhất nhì chục triệu dối gian

Ba tư khuyến khích trăm ngàn dễ xơi

Xẩu xương cái gía cũng hời

Hoan hô đại tướng đười ươi qủy vàng

Thơ hay gửi tới Đỗ Hoàng

Tào lao xơ khảo vội vàng chấm ngay

Xú danh mùi vị ngất ngây

Xót xa tủi nhục đọa đầy dân ta

Ai qua hỏi Lã Qúy Ba

Trần Canh cố vấn ma tà đảo điên

Ba Tàu chiến tích xỏ xiên

Gán cho cu Giáp Điện Biên sáng ngời

Tuyên tuyền loan báo kịp thời

Kiều bào hải ngoại khắp nơi gửi về

Trong Nam Ngoài Bắc tràn trề

Nhớ thương tướng Giáp trò hề làm thơ

*Thể loại:

- Thơ ngắn, thơ dài , trường ca (cũ, mới) từ 2 câu trở lên (tất cả các thể loại thơ – không chấp nhận thơ vô lối)

Giải thưởng:

- Giải đặc biệt: 100 triệu VND

- Giải A : 10 triệu VND

- Giải B: 5 triệu VND

- Giải đồng hạng : 1 triệu VND

Nơi nhận bài:

Email: donguyenhn@yahoo.com

donguyenhn1@gmail.com

Bài được in trên báo mạng, báo viết: vannghecuocsong. Com; donguyenhn@gmail.com; dohoang.weblogs.com;

9.10.2013 Lu Hà

Thiên Tài Quân Sự Xú Danh

cảm tác từ một bức ảnh

Nhìn qua rõ mặt thằng ngu

Gian manh thủ đoạn uế xù nước non

Theo voi nhai bã luồn trôn

Nga Xô Trung Cộng tôi con phận hèn

Giỏi cho đại tướng Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

Não nùng dặm nẻo sơn khê

Giang sơn hủy diệt não nề xóm thôn

Bần nông cốt cán lên cơn

Dao phay mã tấu sói mòn lương tri

Chặt đầu tiếng khóc như ri

Xác phơi đồng nội thầm thì thông reo

Đói nghèo bệnh tật gieo neo

Đỉnh cao trí tuệ leo trèo tới đâu

Mác Lê chủ nghĩa xì dầu

Thiên đường bánh vẽ mái đầu héo hon

Thiên tài quân sự lon ton

Kiêm nghề đỡ đẻ máu nồn chảy ra

Thai nhi rượu bổ ác tà

Món ăn khoái khẩu sa bà đảo điên

Quảng Bình đảo yến từng phen

Khắc bia đẽo đá một tên tướng quèn

Nghìn thu tủi nhục chớ quên

Rì rào sóng biển triền miên ngậm hờn

11.10.2013 Lu Hà

Theo tôi: Giá như Giáp thua trận Điện biên Phủ là cái phúc lớn cho dân tộc đó. Chủ nghĩa cộng sản không có cơ bành trướng, đế quốc xã hội Nga Xô cũng bớt hung hãn đi. Dân tộc ta vẫn độc lập như Pháp đã trao trả độc lập cho hàng loạt các nước thuộc địa ở Á, Phi, Mỹ La Tinh v. v...

Điện biên Phủ là một đại họa ập xuống đầu người dân Việt Nam. Chỉ tại anh cu Hồ chạy sang Pháp năn nỉ mời Pháp mang quân trở lại , nửa đêm anh ký đại hiệp định xơ cua ( Xơ bộ 6.3. 1946 ? )Hồ đồng ý nhượng cho Pháp vài tỉnh phía Bắc. Pháp tưởng bở còn muốn cả miền Nam nữa kia. Thế là Pháp lại quay trở lại với một đoàn quân rệu rã, mặc dù nuớc Pháp cũng nằm trong chương trình cứu trợ nhân đạo của Hoa Kỳ với các nước châu Âu" Kế hoạch Marshall". Rõ khỉ cho cái Điện biên Phủ dở hơi thực chất là cuộc đọ sức giữa Tàu, Nga và tên thực dân cuối cùng rệu rã của loài người nửa tư bản nửa đế quốc lạc lõng. Vì vậy đế quốc xã hội Nga- Tàu lại nổi lên đè đầu cưỡi cổ nhân loại.

Việt Nam chỉ là con cờ của Nga và Tàu. Giáp chỉ là tướng rỏm đại diện bề ngoài cho Lã Qúy Ba, Trần Canh và một lô xích xông tướng soái Tàu làm mưa làm gió ở Điện biên Phủ.

Điện biên Phủ là một vinh quang giả tạo mà bọn đế quốc xã hội đã cố tính treo lên cổ dân tộc Việt Nam. Cụ thể là bọn bành trướng đại Hán.

Từ lâu người Việt Nam lầm tưởng chiến thắng của giặc Tàu là của mình. Nhân dân Việt Nam lại hăm hở hồ hởi nghe theo bọn mafia Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp v. v… đóng góp quá nhiều xương máu tinh thần và của cải cho cái chiến thắng dở hơi này. Điện biên Phủ là một đại họa thảm khốc mà lầm tưởng là chiến thắng lịch sử dẫn đến những hệ lụy như cuộc cải cách ruộng đất, án nhân văn giai phẩm, nạn giải phóng miền Nam, mậu thân 68, di tản, tị nạn vân vân và vân vân… kế tiếp sau.

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 11

Anh Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc
cảm tác thơ đại tá  Nguyễn Trần Thiết về Võ Nguyên Giáp

Anh đã chết trong lòng dân tộc
Khắp đông tây ác độc ai bằng
Sao lon quân phục huyênh hoang
Xú danh đại tướng bẽ bàng thiên thu

Một hiện tượng mít mù sách lược
Khắp tinh cầu nhiều nước hô vang
Tưởng rằng trang sử chói chang
Oán hờn ngùn ngụt vành tang nấm mồ

Anh đã được già Hồ phong cấp
Cố vấn Tàu tấp nập vào ra
Trò hề ma qủy yêu tà
Mạo danh chính nghĩa sơn hà đảo điên

Giả độc lập nối liền sông núi
Thuộc địa Tàu luồn cúi từ đây
Đi đêm với lũ cáo cầy
Miền Nam xâm lược đọa đầy dân ta

Tổng tư lệnh vịt gà hoạch định
Duẩn Thọ kia chấp chính tiến công
Anh đi nghỉ mát ăn lương
Sài Gòn bức tử thê lương não nùng

Đại tướng rỏm anh hùng thời đại
Lại kiêm nghề đẻ đái đặt vòng
Thai nhi rượu bổ má hồng
Sống dai như đỉa thiên đường mộng mơ

Sắp hấp hối vịt vờ phản đối
Dân chủ què tăm tối mãi sao
Tây Nguyên bùn đỏ máu trào
Hoàng Sa dâng hiến lưỡi bò liếm trơn

Nghề mật vụ tinh khôn ma quái
Biết giữ mình chẳng dại thẳng ngay
Vòng vo lấp liếm mặt dày
Chuột sa chĩnh gạo tháng ngày phờn cu

12.10.2013 Lu Hà

Điêu Dân Khóc Mướn *
cảm tác thơ Nguyễn Trọng Tạo: Kính Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tre làng Ngà héo hon từng gióng
Đại ác ma nòi giống diệt vong
Mỉa mai con cháu Lạc Hồng
Nghìn năm ô nhục vọng cuồng xảo ngôn

Võ Nguyên Giáp chui luồn bán nước
Cùng Hồ-Đồng phản quốc hại dân
Xú danh công trạng lường gàn
Ba Tàu chỉ đạo giang san lụi tàn

Điện Biên Phủ lừa quân giặc Pháp
Giang bẫy xong tấp nập điều binh
Biển người thiêu xác quang vinh
Trò chơi cứu quốc hôi rình ngàn thu

Chủ nghĩa Mác mịt mù tăm tối
Hồ Chí Minh lạc lối rước về
Chiến tranh tạo dựng bốn bề
Lợi quyền phe nhóm ê chề Việt Minh

Con ngạ qủy ngỡ mình hóa thánh
Bầy bút nô đỏng đảnh tụng ca
Bảo rằng Giáp mới thăng hà
Sao không thấy xác đám ma kiểu gì?

Nghe tiếng khóc tỉ ti ảo não
Đứng xếp hàng ngơ ngáo khổ đau
Điêu dân chui rúc gầm cầu
Đường xa chẳng quản trên đầu gió mưa

Cả nhà Giáp trẻ già hờ hững
Mặt tỉnh bơ lững thững cò cưa
Trò hề vặt vãnh tưởng xưa
Pháo hoa gầm nổ tiễn đưa khóc cười.

* Rất có thể ông Giáp chết từ lâu năm 2010? Hôm nay chỉ là trò đưa đám ma cho vui, nên mới có cảnh tang chủ, tang gia lạnh lùng hững hờ. Chỉ thấy người dưng nước lã là nước mắt như mưa?
13.10.2013 Lu Hà

Hôi Tanh Chẳng Sờn*

Chúng vẫn cứ tuyên truyền sáo rỗng
Vạn bài thơ đại tướng y nguyên
Làm chi có lắm tật nguyền
Anh hùng bịa chuyện Điện Biên thuở nào?

Ai đã biết mưu đồ Hồ tặc
Một con bài phản quốc hại dân
Ranh ma qủy quái lường gàn
Tung tăng trên mạng nồng nàn thiết tha

Điện Biên Phủ ba Tàu định kế
Để cho ai kể lể chiến công
Công nông giai cấp tiền phong
Tiền đồn xã hội thiên đường dựng xây

Treo giải thưởng cuồng say viết láo
Kiếm triệu đồng cò bợ thù lao
Trăm bài nhếu nháo lao xao
Nga Xô Trung Cộng phong trào công nhân

Kìa chủ nghĩa dã man tàn bạo
Mác Lê Nin tà giáo ác ôn
Ngót gần thế kỷ máu tuôn
Xác người trôi nổi trào cơn sóng thù

Dụ giặc Pháp mịt mù gõ cửa
Lúc nửa đêm xơ bộ ký bừa
Hồ ly lọc lõi có thừa
Chiến tranh tạo dựng mẹo lừa chớ trêu

Thơ cóc nhái đầu têu tuyên huấn
Bầy ăn theo chen lấn đua tranh
Chí Phèo thị Nở tung hoành
Nâng bi cố Giáp hôi tanh chằng sờn

* Đọc trên google hội nhà văn và ban tuyên huấn tuyên truyền có vạn người làm thơ ca ngợi ông Giáp. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy vài chục bài dở ngô dở ngọng chả ra sao cả.
13.10.2013 Lu Hà

Tội Nhân Thiên Cổ
cảm tác thơ Nguyễn công Minh

Ai khen Võ đại tuớng quân
Mưu sâu qủy khóc thần dân thụt vòi?
Thiên tài quân sự ba voi
Nấu chung nồi xáo đười ươi cả cười

Điện Biên văn bút cò mồi
Xú danh ô nhục ngàn đời tại bay
Hồ - Mao thủ đoạn cao tay
Phong hàm tướng rỏm cáo cày phục lăn

Tham mưu cố vấn bầy đàn
Ba Tàu chỉ đạo việt gian chẳng từ
Suối vàng ngạ qủy âm u
Mạng đòi trả mạng mịt mù sương rơi

Ươn hèn bạc nhược hơn người
Chuột sa chĩnh gạo thảnh thơi anh hùng
Lừng danh thiên hạ tận cùng
Nướng quân ác tướng luật rừng xài chơi

Biển người máu chảy tanh hôi
Oán hờn ngùn ngụt biển khơi dập vùi
Quảng Bình Lệ Thủy sụt sùi
Xôn xao đảo yến ngậm ngùi cứt chim

Lưỡi bò Tàu khựa nhấn chìm
Ngư ông ngơ ngác im lìm khổ đau
Nấm mồ đầu bạc trắng râu
Sông dai trăm tuổi đầu trâu mặt bò

Ôn Như Hầu, khéo giả đò
Vu oan giá họa côn đồ là ai
Ăn tươi nuốt sống bào thai
Tội nhân thiên cổ tuyền đài chẳng tha

12.10.2013 Lu Hà

Tướng Hèn Gian Manh
cảm tác thơ Nguyễn Thị Kim Chi: Đại Tướng Ông Tiên

Điện biên Phủ ba Tàu tính kế
Pháp thua rồi Giáp kể công lao
Anh hùng mã thượng lao xao
Bàn dân thiên hạ đề cao thiên tài

Gây nghiệp chướng trần ai chồng chất
Tội nướng quân ngây ngất men say
Lưu manh nhẫn nhục mặt dày
Chuột sa trĩnh gạo tháng ngày thảnh thơi

Chinh Duẩn Thọ đươi ươi tháu cáy
Dìm tướng quân xuống đáy bùn đen
Đặt vòng Giáp sướng như tiên
Vinh quang đỡ đẻ lợi quyền hư hao

Bắc bộ phủ nhao nhao chia chác
Giáp vào ra chén tạc chén thù
Sao lon quân phục tít mù
Xú danh đại tướng uế xù giang sơn

Hồ- Đồng quyết chui luồn bán nước
Gửi công hàm tổ quốc lùi xa
Hiến dâng quần đảo Hoàng Sa
Ba Tàu đắc ý nước nhà đảo điên

Giáp cam phận tướng hèn thủ lợi
Chẳng ho he miệng lưỡi là hơn
Mèo đồng gà mả ác ôn
Sống dai như đỉa ranh khôn hơn người

Nay Giáp đã là người thiên cổ
Đám Chí Phèo thị Nở reo to
Khắc bia đẽo đá mặt mo
Nghìn năm ô nhục tẽn tò mà thôi

12.10.2013 Lu Hà

Vè Tướng Rỏm Võ Nguyên Giáp

Ve vẻ vè ve
Nghe vè tướng Giáp
Còn đâu điếu tráp
Bợ đỡ ba Tàu
Bạc trắng đầu râu
Sống dai như đỉa
Hết thời ngồi ỉa
Chai mặt lầm lỳ
Công danh hiếu kỳ
Điện Biên thất thủ
Thổi ống đu đủ
Uế xú ngàn thu
Suối vàng âm u
Đầu trâu ngạ qủy
Giang sơn bi lụy
Giáp đã thăng hà
Tội ác nào tha
Án tràn địa ngục
Lương tâm thúc giục
Rửa tai mà nghe
Nhục nhã ê chề
Đồng bào cả nước
Hết thời tâng bốc
Hừng hực triền miên
Sau trước y nguyên
Tướng hèn ngỏm tỏi
Cháu con la lối
Ăn vận màu đen
Quên hết tổ tiên
Sa Tan thờ cúng
Dân oan điếu phúng
Mặc áo no u
Gió thoảng vi vu
Phố phường Hà Nội
Đường xá lầy lội
Ngập ngụa Ba Đình
Xác rữa hồ tinh
Có người lính cũ
Sơn La Nghĩa Lộ
Vội vã về thăm
Xếp hàng ngậm tăm
Ba hồn bảy vía
Anh Văn hết bịa
Tám năm đảo điên
Anh hùng Điện Biên
Say men chiến thắng
Bồ hòn qủa đắng
Kìa Lã Qúy Ba
Bóp cổ con ma
Thế giới đàm tiếu
Bồi bút bêu rếu
Tranh nhau giải thơ
Thể loại mơ hồ
Một trăm triệu bạc
Đặc biệt bôi bác
Nhất nhì ba tư
Tiền như lá đa
Nhanh lên kẻo lỡ
Vận may hiếm có
Tuyên truyền bắc loa
Bác Giáp nhà ta
Thiên tài quân sự
Chí Phèo thị Nở
Bầy dư luận viên
Cũng chỉ vì tiền
Hoan hô đại tướng
Bon chen nặn tượng
Bá cáo thủ đô
Hết thảy đồng bào
Ô hô cố khóc
Thằng cười đứa móc
Ngày xửa ngày xưa
Tội trạng dư thừa
Gây bao án mạng
Diêm vương cáo trạng
Vụ Ôn Như Hầu
Xác chết Tàu phù
Vu oan giá họa
Bắt người bỏ rọ
Ném xuống dòng sông
Thảm cảnh thê lương
Oán hờn ngùn ngụt
Chơi trò thậm thụt
Nịnh bợ già Hồ
Thế sự cơ đồ
Miền Nam tấn chiếm
Đủ trò đàng điếm
Đế quốc Nga Xô
Xe tăng ô tô
Thuốc men đạn dược
Ba Tàu mưu lược
Cố vấn chỉ huy
Anh em cũng tùy
Đông Âu đồng chí
Người nhiều kẻ ít
Đổ của cho vay
Ra thế mà hay
Sài Gòn bức tử
Toàn quyền Duẩn Thọ
Cho Giáp thảnh thơi
Chị em lả lơi
Sang nghề bà đỡ
Thai nhi rượu bổ
Nên Giáp béo quay
Nào có ai  hay
Chỉ là tướng đểu
Alô! Alô!

11.10.2013 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 12

Bao Giờ Mới Mở Mắt Ra?

Một dân tộc u mê tăm tối*
Biết bao giờ mới mở mắt ra?
Võ Nguyên Giáp, đại ác ma
Tội nhân thiên cổ sa bà đảo điên

Điện Biên Phủ triền miên u ám
Bóng oan hồn ảm đạm trần gian
Hồ- Mao thủ đoạn lường gàn
Chiến tranh tạo dựng giết dân hại nòi

Chúng thèm khát mạng người dân Việt
Mộng bá quyền khốc liệt trần ai
Âm mưu Hán hóa lâu dài
Mác Lê nhồi sọ mộng hoài khổ đau

Đại tang lễ ma đầu phong thánh
Tần Cối kia lươn chạch xú danh
Đầm lầy rác rưởi hôi tanh
Niềm tin chế độ tan tành khói mây

Đã đến lúc cáo cầy vạch mặt
Trước lương tri sự thật phơi bày
Quê  hương quốc tổ đọa đầy
Gông cùm xiềng xích tháng ngày lầm than

Ai là kẻ gian ngoan phản trắc
Mời Pháp sang bán nước cầu vinh
Chơi trò lươn lẹo Ba Đình
Tuyên ngôn độc lập hồ tinh hiện hình

Quyết giao chiến cho mình danh chính
Cố vấn Tàu hoạch định thắng thua
Máu xương như thể trò đùa
Nồi da xáo thịt bốn mùa lầm than.

* Chiến thắng Điện Biên Phủ không giải quyết được vấn đề độc lập tự do mà ngược lại tạo thanh thế cho Đế quốc đại Hán, dẫn đến cuộc cải cách ruộng đất diệt chủng của nhóm tôi mọi tay sai cho Tàu như Giáp, Hồ, Đồng, Chinh  và phe lũ.

14.10.2013 Lu Hà

Bốc Phét Nổi Danh
cảm tác thơ Trịnh Chu Sách: Người Anh Hùng Dân Tộc

Bác đại tướng xú danh bốn biển
Chí ươn hèn hiển hiện từng cơn
Nhất y nhì gật chui luồn
Ba Tàu chỉ đạo bán buôn xác hồn

Mưu Gia Cát cháu con bốc phét
Kế Chu Du khét lẹt xác quân
Học đòi Tần Cối gian thần
Ma vương rợn tóc việt gian gà nòi

Theo chiến thuật đười ươi khỉ tổ
Suối Lê Nin Pắc Bó Tân Trào
Kiên trì tới tận nhà Bò
Thạo nghề đỡ đẻ máu trào tử cung

Giỏi nhẫn nại anh hùng tận tụy
Sợ đàn anh liên lụy sát thân
Trước sau qủa thực chia phần
Thai nhi rượu bổ chứa chan thịt người

Được dân chúng muôn nơi kính cấn
Cũng bởi do tuyên vận mà nên
Lọc lừa chính sách triền miên
Màn đêm mù mịt trằng đen lập lờ

13.10.2013 Lu Hà

Cái Bóng Qủy Đỏ
cảm tác thơ Đặng Quốc Vinh: Đại Tướng Của Lòng Dân

Bóng qủy đỏ nhuốm màu huyền thoại
Là do bầy yêu quái bút nô
Cam tâm luồn lọt Giáp - Hồ
Gian thần xưng bá cơ đồ đảo điên

Theo kế hoạch Điện Biên ngụy tạo
Để mua danh dân chủ cộng hòa
Dân binh máu lệ nhạt nhòa
Uế xù đại tướng ngự tòa vinh quang

Vòng nguyệt quế vội vàng quàng cổ
Mao Trạch Đông lơ láo theo hầu
Hoàng Sa dâng cống giặc Tàu
Buôn xương bán máu mái đầu bạc phơ

Tài đức nghĩa mập mờ tuyên giáo
Chiếm lòng dân bao xạo thành công
Xếp hàng phúng điếu khóc thương
Ba đường ác đạo thê lương hãi hùng

Ngày tang quốc đùng đùng pháo hỏa
Hàng chục người tơi tả xác bay
Oán hờn tràn ngập trời mây
Xênh xang đảo yến ngất ngây hồn cười

14.10.2013 Lu Hà

Đáng Ngờ Lắm*

Đáng ngờ trong đó bỏ gì ?
Dấu dấu diếm diếm thầm thì nhỏ to
Rỉ tai tướng Giáp khỏi lo
Trâu bò xương xấu nháo nhào trộn lên

Chúng ta cũng chỉ vì tiền
Miễn sao xong việc cấp trên mỉm cười
Nhà đòn ra thế thảnh thơi
Cái nghề béo bở thịt xôi cũng nhiều

Bàn dân thiên hạ mến yêu
Khiêng đi đảo yến sớm chiều cò chim
Tiếng tăm rồi cũng đắm chìm
Ngàn thu uế xú im lìm bóng trăng

Thiên đàng cộng sản bẽ bàng
Chết xuống âm phủ suối vàng âm u
Vẳng nghe tiếng gió vi vu
Mạng đòi trả mạng oán thù hờn căm

Xua binh tấn chiến miền Nam
Mưu đồ đại Hán con tằm lá dâu
Ngư dân dầu dãi mái đầu
Ba Tàu liếm sạch còn đâu sơn hà

Tướng quân hồn chẳng đi xa
Sinh thời bắng nhắng nước nhà đảo điên
Lai Châu Nghĩa Lộ Cồn Tiên
Đông độ đại phố Điện Biên làm gì?

cảm tác từ bức ảnh nhà đòn kiêng quan tài ông Giáp đi chôn . Không biết ông Giáp nằm trong đó không chỉ thấy phủ khăn kín mít?
13.10.2013 Lu Hà

Giọt Lệ Dư Thừa Cho Tướng Giáp
cảm tác thơ Phạm Minh Châu: Hương Hồn Người  Về Đất Tổ Kiên Trung

Con sinh ở tận miền Nam
Nghe tin người đã ngậm tăm suối vàng
Loa đài cờ rủ quốc tang
Xú danh đại tướng bẽ bàng thiên thu

Ba mươi bảy tuổi xứ mù
Phong hàm đại tướng âm u gió lùa
Lưu tên niên sử mứa thừa
Đầu trâu mặt ngựa tiễn đưa bác cười

Chia ly trời đất chơi vơi
Ngư dân tầm tã lệ rơi đôi hàng
Khóc hoài sự nghiệp dở dang
Mở đường phá núi thiên đường dựng xây

Rừng xanh núi đỏ đọa đầy
Ruồi vàng bọ chó đắng cay muôn phần
Thanh niên trai gái lường gàn
Mơ hồ chữ nghĩa rã thân phong trần

Quê hương đói rách nghèo nàn
Cường hào bá đỏ việt gian lộng quyền
Bon chen kèn cựa bạc tiền
Vòng hoa Tây Bắc Điện Biên ngậm ngùi

Giang sơn tổ quốc chôn vùi
Đánh Tây đuổi Mỹ sụt sùi khổ đau
Tương lai dân tộc về đâu?
Còng lưng nô lệ nước Tàu bác ơi!

Năm châu bốn biển xa vời
Thế gian bừng tỉnh loài người hờn căm
Mưu đồ cuốn chiếu dâu tằm
Đông đô đại phố dã tâm Mao đồ.

14.10.2013 Lu Hà

Oán Thù Sầu Hận Ngàn Thu
cảm tác thơ Đình Thường: Ơn Người Mãi Đến Ngàn Sau

Dân tộc Việt phải thời mạt kiếp
Giống Lạc Hồng khổ  nghiệp mãi hoài
Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Ma vương qủy sứ tuyền đài chẳng tha

Vùng Lệ Thủy ma tà bá đạo
Tỉnh Quảng Bình trăn trở đói no
Lưu manh bản tính côn đồ
Hôm nay loa báo cộng nô băng hà

Sức học đủ điêu ngoa trí trá
Để vu oan gía họa người ngay
Hồ ly nhập bọn cáo cầy
Từ hang Pắc Bó mặt dày như ai

Võ Nguyên Giáp hùng tài ba bị
Cố vấn Tàu bài trí lương binh
Hào quang mượn tạm Bắc Kinh
Triệu người lầm tưởng hành tinh lu mờ

Hiếu trung dưới ngọn cờ đẫm máu
Đảng sát nhân sâu bọ nổi lên
Ba tư chiến sĩ tuyên truyền
Dao phay mã tấu khùng điên cướp quyền

Thế như nước ngang nhiên chém giết
Ôn Như Hầu thảm thiết thế gian
Trường kỳ kháng chiến lường gàn
Biển người chiến thuật dã man bạo tàn

Điện Biên Phủ thân tàn ma dại
Đồng bào ơi oan trái một màu
Hy sinh cho lũ giặc Tàu
Nấm mồ sầu tủi dãi dầu sương rơi!

Cuộc cải cách long trời lở đất
Mẹ cha ta lật đật sớm chiều
Nông thôn xơ xác tiêu điều
Bần nông cốt cán cú diều đảo điên

Giết! Giết nữa say men Tố Hữu
Đồng Duẩn Chinh Thanh Thọ ác ôn
Chiêm bao đại tướng công đồn
Bần thần hoan hỉ canh nồn chị em

Văn Tiến Dũng lọ lem đảo nghịch
Hồ Chí Minh chiến dịch thành công
Giáp đi nghỉ mát chơi rông
Sài Gòn bức tử cánh đồng xương khô

Đường thống nhất nghẹn ngào lệ nhỏ
Xác người trôi nhuộm đỏ biển đông
Vinh quang tướng rỏm huy hoàng
Công thần khai quốc một phường nhuốc nhơ

Dân khiếu kiện bơ phờ trước cửa
Áo no u nhục nhã ê chề
Xếp hàng quang cảnh não nề
Cầu xin ngạ qủy trò hề mỉa mai

Thơ dai dẳng lai nhai lục bát
Đình Thường kia chẳng thật cõi lòng
Ngợi ca tâng bốc cho ông
Ghép vần sáo rỗng thành không có gì

14.10.2013 Lu Hà

***

Võ Nguyên Giáp Chùm 13

Bất Lương Cùng Hội Cùng Thuyền
cảm tác thơ Hoàng quang Thuận: Nhớ Mãi Chiều Xuân

Kìa Hoàng quang Thuận xổ thơ
Chiều xuân ti tỉ vịt vờ Giáp ơi!
Lạc loài ngạ qủy tanh hôi
Tuyên truyền huyền thoại dở hơi ai bằng

Quảng Bình le lói nắng vàng
Đôi chim rũ cánh bẽ bàng thiên thu
Vong linh ngùn ngụt oán thù
Kiến Giang tầm tã mịt mù sương rơi

Dòng sông Lệ Thủy xa xôi
Chiều tà gặp bác đười ươi mỉm cười
Gian hùng tướng rỏm một thời
Lưu manh số rách tìm người đồng hương

Nghẹn ngào bác cháu yêu thương
Thuận- Văn xoắn xuýt  bất lương hội thuyền
Bất tài mẹo giỏi bon chen
Xú danh bổng lộc lợi quyền tham lam

Một  thời binh lửa tối tăm
Ba Tàu bợ đỡ cà lăm tướng tài
Hôm nay đọa xuống tuyền đài
Ngẩn ngơ cu Thuận u hoài đọc thơ

Bàn dân thiên hạ như mơ
Thơ hay hay qúa dật dờ bọ hung
Chí Phèo thị Nở tưng bừng
Hò reo phấn khích thằng khùng đứa điên.

14.10.2013 Lu Hà

Biển Ru Sóng Vỗ Hờn Căm
cảm tác thơ Nguyễn Minh Tâm: Lời Ru Vĩ Nhân!

Biển ru sóng vỗ triền miên
Cho Võ Nguyên Giáp được yên mộ phần
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Bởi bao tội ác giết dân hại nòi

Theo chân ngạ qủy đười ươi
Xú danh đại tướng tanh hôi lạc loài
Biển người chiến thuật bi ai
Xác quân chồng chất tuyền đài âm u

Vẳng nghe sương gió vi vu
Oan hồn tử sĩ mịt mù suối reo
Pha Đin dốc đứng cheo leo
Tỉ ti tiếng khóc chân đèo Lũng Lô

Mưu mô qủy kế Mao - Hồ
Điện Biên giương bẫy cơ đồ vùi sâu
Pháp thua nô lệ Nga- Tàu
Búa liềm cờ đỏ nhuộm màu đao thương

Dép râu giày xéo quê hương
Tai bèo che lấp tình thương nẻo về
Chập chờn hắc ám sơn kê
Quảng Bình Lệ Thủy não nề tai ương

Dân cày mất đất tha phương
Đền bù quy hoạch phố phường hờn căm
Xua quân xâm lược miền Nam
Nồi da xáo thịt lương tâm sói mòn

Trăng lên biển cả sóng cồn
Chim cò đảo yến cô hồn thở than
Mong đừng gọi Giáp vĩ nhân
Thiên thu vạn đại thế gian tủi hờn

15.10.2013 Lu Hà

Đêm Cao Bằng Mù Sa
cảm tác thơ Y Phương: Cao Bằng Tiễn Anh Văn

Cả Cao Bằng rợn rùng vượn hú
Đàn yêu ma Pắc Bó hiện về
Não nùng dặm nẻo sơn khê
Tiếng hò kéo pháo bốn bề lửa thiêu

Điện Biên Phủ tiêu điều ảm đạm
Phú Lăng Xa thê thảm chạy dài
Ba Tàu ngạ qủy trần ai
Màu da xác Việt hình hài khổ đau

Bắc Bộ Phủ đầu trâu mặt ngựa
Mua chiến tranh đại họa giang san
Hư danh chính nghĩa lường gàn
Tiền đồn chủ nghĩa dã man bạo tàn

Các bô lão bần hàn mệt mỏi
Tay run run nhức nhối kêu la
Mẹ cha rầu rĩ âu sầu
Trải bao thập kỷ dãi dầu nắng mưa

Pú Zả ơi! Gió đưa cành trúc
Tiếng thằng Văn xúi giục quân binh
Thiêu thân dâng hiến quên mình
Mao- Hồ đắc ý Ba Đình vẻ vang

Vòng nô lệ bẻ bàng xiết cổ
Đồng bào ta tủi nhục u hoài
Tìm đâu hạnh phúc tương lai
Tự do độc lập canh dài mù sa

Một cuộc chiến dư thừa vô ích
Gây bao nhiêu thảm kịch thê lương
Đấu tranh giải phóng ruộng đồng
Toàn dân làm chủ thiên đường viển vông

15.10.2013 Lu Hà

Đừng Tâng Bốc Giáp Qúa Mức
cảm tác thơ Đào Tiến: Đại Tướng Của Dân

Đào Tiến chớ thổi ông Nguyên Giáp
Như tướng quân hộ pháp nhà trời
Tuyên truyền bốc phét mãi thôi
Ba voi sáo rỗng trò cười thế gian

Lịch sử đảng lường gàn dân tộc
Hồ Chí Minh mãi quốc cầu vinh
Bắc Kinh chỉ đạo chiến trinh
Giáp kia hưởng xái Ba Đình vẻ vang

Đất nước đã rõ ràng độc lập
Cướp chính quyền vùi dập giang sơn
Bần nông cốt cán lên cơn
Điên khùng khuấy động nước non sông hồ

Cũng bởi tại Mao đồ qủy kế
Hồ tập Chương thay thế Tất Thành
Phong hàm đại tướng xú danh
Tanh tao mật mỡ ruồi xanh bám đầy

Võ đại tướng dạn dày sương gió
Tài nướng quân vào hố công danh
Chui luồn bợ đỡ đàn anh
Còng lưng đỡ đẻ hộ sanh chẳng sờn

Tướng với tá như con chuột dũi
Suốt cả đời thui thủi một mình
Uơn hèn cam chịu bất minh
Tay chân thủ hạ chí tình mặc bay

15.10.2013 Lu Hà

Hình Hài Ác Ma
cảm tác thơ Nguyệt Vũ: Nỗi Đau Ngàn Lần

Quảng Bình sét đánh ngang tai
Một con ngạ qủy độc tài ra đi
Đàn cừu kêu khóc như ri
Tuyên tuyền lừa bịp thầm thì nhỏ to

Điêu dân hoan hỉ làm thơ
Ngợi ca tướng Giáp côn đồ ác ôn
Cha gìa dân tộc luồn trôn
Năm lần bảy lượt bán buôn sơn hà

Hồ - Mao bạo chúa ác tà
Đồng Chinh Duẩn Thọ yêu ma lạc loài
Văn nô bồi bút mồi chài
Đua chen tâng bốc mãi hoài Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận thường xuyên
Ba Tàu cố vấn từng phen bật cười
Mưu mô triệt hại giống nòi
Chủ trương Hán hóa đười ươi nhập bầy

Trăm năm sự nghiệp cáo cầy
Trồng người cộng sản đọa đầy dân ta
Công hàm dâng hiến Trường Sa
Tài nguyên lãnh thổ sơn hà của ai?

Khói bay nghi ngút miếu đài
Thánh tiên nhớp nhúa hình hài ác ma
Nghe tin tướng Giáp băng hà
Xôn xao đảo yến vịt gà chờ ai?

15.10.2013 Lu Hà

Tống Tiễn Cụ Đi Cho Rảnh
cảm tác thơ Nghệ An Quê Choa: Lời Tiễn Biệt

Lời tống tiễn như mưa như gió
Chẳng qua nhờ nhồi sọ mà nên
Xót thương đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta đánh trận Điện Biên cho người

Năm mươi chín năm rồi nhục nhã
Chút hư danh bạo chúa tập quyền
Không ngừng đấu đá bon chen
Tanh tao mật mỡ gắn liền huân chương

Về Lệ Thủy quê hương một thuở
Dòng Kiến Giang ảo não mưa tan
Miền trung eo óc lầm than
Đất cằn sỏi đá lệ chan đôi hàng

Đảng cướp đất mặt bằng giải phóng
Đảo yến kia sôi động ba quân
Huyệt sâu hoành tráng áo quan
Nguy nga lộng lẫy sóng tràn biển đông

Giương mắt ếch ngồi trông cướp biển
Từ bắc phưong xuất hiện ngang nhiên
Trường Sa đổi lấy bạc tiền
Công hàm dâng hiến chủ quyền quốc gia

Con cóc ghẻ cha già dân tộc
Hồ Chí Minh phản quốc hại dân
Bày binh bố trận lường gàn
Ba Tàu cố vấn luận bàn quân cơ

Hai cuộc chiến mưu đồ Mao tặc
Nhờ bàn tay bạo ngược hồ ly
Xú danh tướng rỏm chai lỳ
Tiếng thơm dậy đất quân kỳ reo ca

Bộ chính trị cho ra đỡ đẻ
Tướng bất tài hưu trí ngồi chơi
Thai nhi rượu bổ cứ xơi
Sống dai như đỉa chờ thời phục hưng

15.10.2013 Lu Hà

***

Dân Làm Báo | Những sự thật cần phải biết (phần 19) - Sự thật về Võ Nguyên Giáp

đại tướng võ nguyên giáp, time

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Do sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa nên từ nhỏ tôi cũng bị nhồi sọ và tuyên truyền những điều dối trá. Khi tôi tìm tài liệu và biết về sự thật thì tôi hiểu ra rằng mình đã bị nhồi sọ bởi một chương trình nói láo có hệ thống. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn còn thần tượng một phần nào đó ông Võ Nguyên Giáp. Tôi coi trọng ông Giáp hơn rất nhiều Hồ Chí Minh. Nhưng... cách đây 6 năm thì sau khi đã tìm hiểu đầy đủ tài liệu tôi chợt nhận ra ông Giáp cũng không khác gì các lãnh tụ cộng sản khác. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ phải viết về ông Giáp như một nhận thức đúng đắn nhất về ông ta đó là một vị tướng: Không có tài và coi thường sinh mạng của nhân dân.

I. Đôi điều về con người Võ Nguyên Giáp:

Đầu tiên xin mời bạn đọc xem qua tài liệu về tiểu sử của ông Giáp trên website của Quảng Bình (1):

Tóm tắt tiểu sử-Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
1. Họ và tên (bí danh): Võ Nguyên Giáp (Văn) 
2. Năm sinh: Ngày 25/8/1911.
3. Cấp bậc, chức vụ cao nhất: Đại tướng, Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
4. Quê quán: Làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
5. Trú quán: Phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
6. Thành phần: Nhà nho yêu nước.
7. Năm tham gia cách mạng: Năm 1925.
8. Năm nhập ngũ: Năm 1944.
9. Ngày vào Đảng - Chính thức: Năm 1940.
10. Năm phong quân hàm cấp tướng: Đại tướng năm 1948. 
11. Quá trình tham gia cách mạng

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925 khi mới 14 tuổi. Năm 1929, đồng chí tham gia cải tổ Tân Việt Cách mạng Đảng thành Đảng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam vì tham gia các cuộc biểu tình chống Pháp. Không có chứng cớ, cuối cùng, chúng buộc tha đồng chí. Đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng trên mặt trận văn hóa, viết bài cho những tờ báo công khai như: Tin tức, Nhân dân, Tiếng nói của chúng ta, Lao động, làm biên tập viên cho các tờ báo của Đảng, dạy sử, địa cho Trường tư thục Thăng Long. 

Năm 1934, đồng chí kết duyên với Bà Nguyễn Thị Minh Thái, một Đảng viên Cộng sản, cộng sự đắc lực của đồng chí. Trong những năm tháng hoạt động bí mật, hai vợ chồng đồng chí sống ở số nhà 46 phố Nam Ngư, Hà Nội. Sau này, Bà Nguyễn Thị Minh Thái bị thực dân Pháp bắt, giết chết bà trong ngục nhà tù Hỏa Lò. Từ năm 1936 đến 1939, đồng chí tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, biên tập viên các tờ báo của Đảng, Chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương đại hội. 

Năm 1939, đồng chí cùng đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Được sự dìu dắt của Người, năm 1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 5 năm 1941, đồng chí trở về Cao Bằng, tham gia gây cơ sở cách mạng, lập ra Mặt trận Việt Minh, tham gia chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng. Năm 1942, đồng chí phụ trách Ban Xung phong Nam tiến, dùng hoạt động tuyên truyền vũ trang mở đường liên lạc giữa miền núi với đồng bằng Bắc Bộ. 

Tháng 12/1944, đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 22/12/1944, tại một khu rừng ở châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ủy nhiệm cho đồng chí đứng ra tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy. 

Tháng 3/1945, đồng chí đưa Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến xuống phía Nam, hội quân với đội Cứu quốc quân của đồng chí Chu Văn Tấn ở vùng chợ Chu, Thái Nguyên để thống nhất tổ chức thành Việt Nam giải phóng quân. 

Ngày 4/8/1945, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, làm Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải phóng quân, tham gia Ủy ban Chỉ huy Lâm thời khu Giải phóng Việt Bắc. 

Đồng chí được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ II, cử vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Thường vụ ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy Ban Khởi nghĩa toàn quốc, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Lâm thời.

Tháng 1/1946, đồng chí được cử là Chủ tịch quân sự, Ủy viên hội đồng trong Chính phủ Liên hiệp, Phó trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán với Pháp tại Hội nghị ở Đà Lạt. Năm 1946, đồng chí kết hôn với Bà Đặng Thị Bích Hà (Con gái cố Giáo sư Đặng Thai Mai).

Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 110/SL, phong đồng chí làm Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 27/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ra Nghị quyết: “Lập chế độ chính trị ủy viên, đại diện chỉ huy kiêm Chính ủy. Tháng 6/1950, có Nghị quyết của Thường vụ Trung ương Đảng chấn chỉnh tổ chức thành Bộ Quốc phòng, đồng chí là Tổng tư lệnh, Tổng chính ủy, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng chí đảm nhiệm các cương vị trên từ năm 1945 đến năm 1975. 

Về Đảng, đồng chí liên tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II (năm 1951), đến khóa VI (Ngày 20/12/ 1986), làm Ủy viên Bộ Chính trị các khóa từ khóa II đến khóa VI. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa I (năm 1946) đến khóa VI (Năm 1986). Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí trực tiếp chỉ huy các chiến dịch lớn: Biên Giới năm 1950, Điện Biên Phủ năm 1954.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí cùng Bộ Chính Trị chỉ đạo các chiến dịch lớn ở miền Nam Việt Nam, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam.

Năm 1980, đồng chí thôi giữ chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rút khỏi Bộ Chính trị năm 1982. Cuối năm 1983, đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban sinh đẻ có kế hoạch. Cuối năm 1993, đồng chí được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam….

12. Phần thưởng được Đảng, Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Sao vàng.
- Hai Huân chương Hồ Chí Minh.
- Hai Huân chương Quân công hạng nhất.
- Huân chương Chiến thắng hạng nhất.
- Huân chương Chiến công hạng nhất.
- Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.
- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí được Nhà nước Lào tặng Huân chương vàng Quốc gia Lào, Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăng Co. Đồng chí được Đảng, Chính phủ các nước tặng nhiều Huân chương cao quý.”

Đọc qua tiểu sử của ông Giáp chúng ta thấy ông ta có một quá trình tham gia cộng sản khá lâu dài cho đến ngày hôm nay. Và chính ông Giáp có vai trò rất quan trọng trong việc gây ra hàng triệu cái chết trong chiến tranh “sinh bắc tử nam” mà chúng ta đã biết. Như vậy cũng giống như các lãnh tụ cộng sản khác, ông Giáp có tội gây ra chiến tranh tàn khốc theo lệnh của Trung Cộng. Tuy nhiên ông ta cũng đã được thêu dệt bằng những huyền thoại như tướng tài, tướng thương quân. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Mời bạn đọc theo dõi những tài liệu dưới đây để thấy điều đó.

Trước khi đi vào chi tiết cụ thể về những “thực tài” của ông Giáp, chúng ta hãy xem lý lịch bất minh của ông Giáp mà ngày nay đã có tài liệu sáng tỏ ông ta từng là con nuôi của mật thám Pháp. Có ít nhất 3 tài liệu trong số vô vàn tài liệu mà tôi xin gửi đến bạn đọc ở đây để chứng minh cho sự bất minh cho lý lịch của ông Tướng.

Thứ nhất, theo ông Trần Quỳnh - một chức sắc lãnh đạo có thẩm quyền cộng sản, có uy tín cá nhân - viết lại về việc Trường Chinh đến thăm ông Đặng Thái Mai như sau: “Thời kỳ trước Cách mạng tháng tám, một lần Trường Chinh đến nhà Đặng Thái Mai có việc. Thấy Mai đang cầm đọc một lá thư, Đăng Thái Mai bị bất ngờ, Trường Chinh lướt qua bức thư mới kịp thấy tiêu đề của thư là chánh mật thám, chữ ký là Mạc-Ti và câu đầu: “Các con thân ái Mai và Giáp” (Mes chers enfants Mai et Giap). Mai ngước lên nhìn thấy Trường Chinh vội vàng nhét thư vào túi áo... Giáp là con người xảo trá- khi tôi từ miền Nam, khi nói chuyện riêng, Giáp hay nói xấu Bác, nhưng trước mặt Bác, Giáp hay nịnh Bác”. (Hồi ký Trần Quỳnh: Những kỷ niệm về Lê Duẩn, 30-07-1986).

Thứ hai, ông Hoàng Văn Chí trong cuốn “Từ thực dân đến cộng sản” viết đầy đủ và rõ ràng hơn như sau: “Mai (Đặng Thái Mai) và Giáp đều là “con nuôi” của Louis Marty, giám đốc phòng chính trị của Phủ Toàn Quyền. Marty kiếm việc cho Mai dạy học ở trường Gia Long mà giám đốc là Bailey, một người Pháp, và giao Giáp, hãy còn là sinh viên, cho Mai trông coi. Trong khi những đảng viên Tân Việt khác bị tù đầy hoặc cầm cố thì hai người ung dung sống ở Hà Nội cho đến ngày Giáp được Pháp đưa sang Tàu theo Việt Minh chống Nhật. Giáp có theo học lớp “chiến tranh du kích” do Mỹ mở ở Tỉnh Tây, nhưng không bao giờ lên Diên An. Giáp và Mai coi nhau như “anh em kết nghĩa”, nhưng sau khi vợ Giáp chết trong tù, Giáp lấy cô Hà, con gái Mai kém Giáp gần 20 tuổi mà trước kia Giáp vẫn bế trong tay hồi còn là chú cháu”.

Thứ ba, cuốn sách của Cecil B. Currey, nhan đề:Victory at any cost: The Genius Of Viet Nam’s Gen. Vo Nguyên Giáp” ghi lại đầy đủ chi tiết và trung thực hơn cả. Xin được tóm tắt như sau: “Vào năm 1930, mật thám Pháp đã bắt một số người tình nghi hoạt động chống Pháp cùng với một số người khác trong đó có anh của Võ Nguyên Giáp là Võ Thuần Nho, Đặng Thái Mai, một giáo sư văn chương tại Quốc Học và một nữ sinh 15 tuổi tên Nguyễn Thị Quang Thái, nữ sinh Đồng Khánh. Người mà sau này là vợ của Võ Nguyên Giáp... Đặng Thái Mai bị kết án 4 năm tù, Nguyễn Thị Quang Thái, hai năm tù. Riêng Võ Nguyên Giáp vì chứng cớ hoạt động không rõ ràng, nhưng quan tòa cũng xin xử phạt 2 năm tù khổ sai... Năm 1933, Đặng Thái Mai ra Hà Nội nhận dạy học ở trường Thăng Long, VNG ra Bắc theo... Với một án tù chính trị như thế, con đường học của Võ Nguyên Giáp là không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của Louis Marty. Trong việc tiếp xúc giữa Marty và VNG, Marty đã khuyên Giáp quay trở lại việc học và chuẩn bị cho việc thi tú tài 1 và 2. Chắc hẳn Marty đã ngầm giúp đỡ để Giáp có thể vào học ở trường Albert Sarraut”.

II. Một vị tướng không có thực tài:

1. Ông tướng chưa học quân sự:

Ông Giáp được ca tụng là một chỉ huy quân sự tài ba, lỗi lạc, thậm chí được cộng sản so sánh với đức thánh Trần Hưng Đạo. Nhưng có một điều là ông ta chưa học qua một khóa huấn luyện quân sự chuyên nghiệp nào. Để chứng minh điều này có 2 tài liệu sau đây:

võ nguyên giáp, hồ chí minh

Võ Nguyên Giáp & Hồ Chí Minh

Thứ nhất, cũng trên trang web của tỉnh Quảng Bình có đoạn viết về Võ Nguyên Giáp như sau: “Từ 1936 đến 1939, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, là sáng lập viên của mặt trận và là Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương đại hội. Ông tham gia thành lập và làm báo tiếng Pháp Notre voix (Tiếng nói của chúng ta), Le Travail (Lao động), biên tập các báo Tin tức, Dân chúng. Tháng 5 năm 1939, Võ Nguyên Giáp nhận dạy môn lịch sử tại Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội do Hoàng Minh Giám làm giám đốc nhà trường. Ngày 3 tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam cùng Phạm Văn Đồng lên Cao Bằng rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương trong năm này và bắt đầu các hoạt động của mình trong Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, một tổ chức chống phát-xít và đấu tranh cho độc lập của Việt Nam. Ông tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp huấn luyện quân sự cho Việt Minh ở Cao Bằng. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 người, được trang bị 2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp và 1 súng máy. Đây là tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.” (2)

Đọc qua đoạn trích tiểu sử ông Giáp chúng ta không hề thấy ngày tháng nào ông Giáp học quân sự nhưng lại thành lập quân đội và “huấn luyện quân sự”. Ông Giáp sẽ dạy gì cho lính nếu ông ta mù tịt về quân sự khi chưa có giờ phút nào học nó? Có lẽ cái này ông Giáp là hiểu nhất.

Thứ hai, trên trang Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông của cộng sản có viết bài về cuốn sách “Chiến thắng bằng mọi giá” của 1 tác giả Mỹ như sau: “Dưới ngòi bút của sử gia người Mỹ, Võ Nguyên Giáp được xem là gương mặt quân sự đặc biệt nhất của thế kỷ XX. Theo ông, tướng Giáp dù không qua trường lớp đào tạo về quân sự, song những chiến công của Võ Nguyên Giáp và quân đội Việt Nam quả là huy hoàng, không chỉ đơn thuần về mặt quân sự mà còn là những trận toàn thắng về chính trị.” (3)

Bỏ qua sự ca tụng mà truyền thông lề đảng vẫn làm khi viết về ông Giáp và các nhà lãnh đạo cộng sản mà sự thật chúng ta sẽ thấy ở phần sau của bài viết thì có một thực tế là ông Giáp chưa bao giờ qua trường lớp quân sự nào. Thật là một chuyện không thể có nếu không học qua quân sự lại biết về quân sự và tài tình như cộng sản thêu dệt. Cộng sản có thể lý luận ông Giáp cũng có thể như Khổng Minh trong Tam Quốc. Nhưng chúng ta phải nên nhớ Khổng Minh là một thiên tài đã đọc hết các sách binh thư, ngoài ra còn được bố vợ và vợ hết lòng chỉ giáo. Bởi vậy một kẻ không học qua sách vở, trường lớp quân sự không thể là kẻ thiên tài như cộng sản ca tụng. Và bằng chứng bằng sự thật đã khẳng định điều đó là đúng.

2. Tài năng vay mượn: 

Tướng Giáp luôn được ca ngợi ông ta chỉ huy nhiều trận thắng vang dội nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Hãy tìm hiểu những tài liệu sự thật để thấy ông Giáp nằm ở đâu trong những “thắng lợi” của quân đội cộng sản.

Trong số 8 tội mà liên minh Đỗ Mười - Lê Đức Anh đã tố ông Giáp thì có đến 4 tội trong quân sự đó là: “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Giáp hèn nhát, sợ chết quanh quẩn trong hầm, không dám ra ngoài. Nguyễn Chí Thanh mới chính là người chỉ huy chiến dịch. Ông Giáp nhận định tình hình kém, vội vàng giải tán 80.000 quân, để khi Pháp - Mỹ trở lại thì không có đủ quân chống đỡ. Tết Mậu Thân 1968 ông Giáp nhận định rằng Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử đánh Hà Nội, nên xin đi nghỉ ở Moscow để lánh nạn. Ông Giáp hèn nhát, sợ B-52 của Mỹ rải thảm, nên không đi B (chưa bao giờ dám đặt chân vào chiến trường miền Nam trước 1975).” Và cơ bản những điều Đỗ Mười, Lê Đức Anh nói đều đúng không sai. 

a. Trận chiến Điện Biên Phủ: 

Thứ nhất, để minh chứng cho việc Vi Quốc Thanh - một tướng Trung Cộng tham gia chiến tranh với Pháp và đặc biệt tại Điện Biên Phủ đã chỉ huy quân đội cộng sản, tôi xin gửi tới bạn đọc bằng chứng được chính quyền cộng sản công bố. Ví dụ như trong bài viết về Vi Quốc Thanh trên website của sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An: “Mối quan hệ tốt đẹp giữa Bác Hồ với Vi Quốc Thanh được thiết lập từ hồi kháng chiến chống Pháp đầu những năm 50 của thế kỷ XX - khi mà Vi Quốc Thanh sang làm Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam theo sự phân công của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.” (4)

tướng phùng quang thanh, trần canh

Tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn VN chụp ảnh lưu niệm với đại diện 
thân nhân gia đình các tướng Tàu - Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Hồng Thủy

Thứ hai, báo quân đội nhân dân của nhà cầm quyền cộng sản dịch một bài viết của báo Trung cộng ca ngợi công lao của Vi Quốc Thanh và đàn em La Quý Ba, Trần Canh tại chiến dịch Điện Biên Phủ như sau: “Về vấn đề làm cố vấn như thế nào, Mao Chủ tịch nói: “Cố vấn thì là cố vấn, nhưng trên thực tế chính là tham mưu, làm tham mưu tốt cho các đồng chí lãnh đạo của người ta. Tham mưu chính là đề xuất chủ trương, nghĩ biện pháp, hiệp tác giúp đỡ lãnh đạo... Trung tuần tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đồng chí Trần Canh làm đại biểu sang Việt Nam, giúp đỡ tổ chức thực thi chiến dịch Biên Giới. Sau khi đến Việt Nam, đồng chí Trần Canh lập tức hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo với Hồ Chủ tịch ý tưởng tác chiến tại biên giới đã suy nghĩ suốt dọc đường, đồng thời lập tức bôn tập ra tiền tuyến cùng với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt nam trù hoạch tỷ mỉ kế hoạc tác chiến... Về chiến dịch Điện Biên Phủ khi đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Vi Quốc Thanh là Tổng cố vấn quân sự. Cố vấn quân sự các cấp của phía Trung Quốc ra tiền tuyến dốc toàn lực hiệp tác giúp đỡ...” (5)

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là suốt từ chiến dịch biên giới 1950 cho đến Điện Biên Phủ ông Giáp không phải là người đưa ra quyết sách mà hoàn toàn là người thi hành những cố vấn hay nói cách khác là chỉ đạo của Trung cộng thông qua La Quý Ba, Trần Canh và Vi Quốc Thanh. Trong quân sự người tham mưu là tài tình nhất nhưng ông Giáp lại đơn thuần chỉ là kẻ ấn nút sau khi đã có kẻ khác lập trình sẵn. Phải chăng đây là cái “tài” của ông Giáp?

trần canh, võ nguyên giáp

Võ Nguyên Giáp và Trần Canh

Thứ ba, tác phẩm “Mao chủ tịch của tôi” của tác giả người Trung cộng - Hà Cẩn (Xin xem thêm “Những sự thật không thể chối bỏ” - phần 11, 12) có viết về sự kiện Điện Biên Phủ tại trang 134 như sau: “Bằng sự sáng tạo của Mao chủ tịch trong việc đưa tới Việt Nam các đồng chí cố vấn mà chiến dịch đã kết thúc thắng lợi với vai trò chính yếu thuộc về thượng tướng Vi Quốc Thanh”

Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lý Hàm Trân (火腿陳) vợ Lã Quý Ba. Hồ Chí Minh, x, Đại tướng bí danh Lã Quý Ba (罗贵波), Trường Chinh, x... Ảnh chụp tại An Toàn Khu. Nguồn: Hoa Nam MSS.

Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lý Hàm Trân (火腿陳) vợ Lã Quý Ba. Hồ Chí Minh, x, Đại tướng bí danh Lã Quý Ba (罗贵波), Trường Chinh, x... Ảnh chụp tại An Toàn Khu. Nguồn: Hoa Nam MSS.

trần canh

Tướng Tầu cộng Trần Canh đang chỉ bảo bộ đội Việt Minh trước khi ra trận.

Thứ tư, trong cuốn “Đường tới Điện Biên Phủ” của Võ Nguyên Giáp, trong chương I, chính ông Giáp đã khẳng định vài trò của tướng Trung cộng trong chiến dịch biên giới 1950 và Điện Biên Phủ sau này: “Khi trở về Bắc Kinh, Bác đề nghị Trung Quốc cử cố vấn sang giúp Việt Nam nay mai sẽ đi vào đánh lớn. Bác gợi ý bạn cử đồng chí Trần Canh. Phía Trung Quốc trả lời đồng chí Trần đã được bố trí công tác rồi, và đưa ra danh sách gồm 4 người: La Quý Ba, Trung ương ủy viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng đoàn cố vấn, Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn cố vấn về quân sự, Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưa, Mã Tây Phu, cố vấn về công tác hậu cần.” (6)

hồ chí minh, võ nguyên giáp, trần canh, lã quý ba

Hồ Chí Minh và các cố vấn Trung cộng

Một người chưa học qua trường lớp quân sự liệu có thể chỉ huy chiến dịch được không? Câu trả lời là không và chính vì vậy Hồ Chí Minh đã phải mời chuyên gia Trung cộng sang để vạch kế hoạch cho ông Giáp.

Thứ năm, cuốn sách: “A reporter's love for a wounded people”của tác giả Uwe Siemon-Netto người Đức đã mô tả về ông Giáp như sau: 

“Trong một cuốn sách gây chú ý về đoàn quân Lê Dương Pháp, Paul Bonnecarrère đã kể lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đại tá đầy huyền thoại Pierre Charton và Tướng Võ Nguyên Giáp sau khi Pháp thất trận tại Điên Biên Phủ (Bonnecarrère. Par le Sang Versé. Paris: 1968). Charton là tù binh trong tay Cộng sản Việt Minh. Giáp đến thăm Charton nhưng cũng để hả hê. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong một lớp học trước mặt khoảng 20 học viên đang tham dự một buổi tuyên truyền chính trị. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật đối chọi nhau đã xảy ra như sau:

Giáp: “Tôi đã đánh bại ông, thưa Đại tá!"

Charton: “Không, ông không đánh bại tôi, thưa Đại tướng. Rừng rậm đã đánh bại chúng tôi... cùng sự hỗ trợ các ông đã nhận được từ người dân bằng các phương tiện khủng bố."

Võ Nguyên Giáp không ưa câu trả lời này và cấm các học viên không được ghi chép nó. Nhưng đó là sự thật, hay chính xác hơn: đó là một nửa của sự thật.”

Đoạn này tác giả Netto cho thấy đánh giá của ông không chỉ đơn thuần là của ông mà bao gồm cả viên tướng Charton rằng: “Võ Nguyên Giáp chỉ thắng nhờ các yếu tố khác không phải tài năng quân sự”.

Và Netto tiếp trong cuốn sách của mình: “Tuy nhiên tôi không thể kết thúc câu chuyện ở đây bằng điều tăm tối này được. Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai. Là một Ki-Tô hữu tôi biết ai là Chúa của lịch sử. Chiến thắng của Cộng sản dựa vào những căn bản độc ác: khủng bố, tàn sát và phản bội”. Điều đó thay cho kết luận về một sự “tài hoa” giả tạo của ông Giáp.

netto, võ nguyên giáp

Tác giả Netto người Đức viết về cộng sản và Võ Nguyên Giáp (đứng thứ 3 từ trái qua)

Thứ sáu, mạng sống của thanh niên Việt Nam bị ông Giáp coi như cỏ rác. Ông Giáp sẵn sàng thí quân trong các trận chiến. Trong trận chiến tranh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn năm 1950, để tiêu diệt cứ điểm Đông Khê do 262 lính Pháp trấn đóng, ông Giáp đã dùng tới 10.000 quân (đông hơn quân trú phòng 40 lần). Sau trận đánh, hơn 500 quân Việt tử trận, không kể số bị thương hàng ngàn. Trong trận đồng bằng Phủ Lý, Ninh Bình vào tháng 5 và nhất là trong trận Vĩnh Yên vào tháng 1 năm 1951, chiến thuật biển người của Giáp tại đã bị Tướng Pháp De Lattre de Tassigny dùng bom Napalm tiêu diệt. Quân Cộng sản, dưới sự chỉ huy của ông Giáp, đã bị nhiều tử vong, thất bại trong ý đồ đưa chiến tranh về đồng bằng. Số tử vong của quân đội cộng sản, khi tháo lui, là trên 6000 người. Số bị thương chắc chắn là gấp đôi, gấp ba con số 6000.

Tại tài liệu của quân ủy quân đội cộng sản số 03 (BC - 03/QU) ngày 12/12/1953 ghi rõ: “Phía Trung Quốc nhấn mạnh Việt Minh cần giữ nguyên kế hoạch tập trung vào Tây Bắc và Lào. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nếu thực thi chiến thuật này, Việt Minh có thể chuẩn bị lực lượng cho công cuộc đánh chiếm đồng bằng sông Hồng và cuối cùng sẽ đánh bại Pháp ở Đông Dương. Tháng 9, Bộ Chính trị không thông qua kế hoạch của đồng chí Võ Nguyên Giáp mà phải thực hiện theo kế hoạch của các đồng chí cố vấn Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10 năm 1953, Đồng chí Vy Quốc Thanh trao cho chúng ta một bản sao kế hoạch của Navarre mà tình báo Trung Cộng đã thu đoạt được. Sau khi xem xét, quân ủy nhận thấy đề nghị của Trung Quốc là đúng. Toàn quân, nếu theo đúng kế hoạch của Trung Quốc, có thể phá vỡ kế hoạch của Navarre.”

Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là ông Giáp chỉ là hư danh mà thôi. Còn thực chất cái “tài” của ông là do có được từ các cố vấn Tầu.

Theo như tác giả Bùi Tín: “Ông Giáp thường không có thói quen ra thị sát Mặt trận. Ở trận chiến Điện Biên Phủ, người ta chỉ thấy vài bức hình chụp ông với Hồ Chí Minh, tại Bộ Chỉ huy chiến dịch - bao giờ cũng trải vài tấm bản đồ, tay thì chỉ chõ - đóng kịch - như thể đánh nhau chỉ cần chỉ chõ bằng bản đồ - và ông trú ẩn an toàn tại Bộ chỉ huy ĐBP tại hang Thẩm Púa, thuộc Mường Phăng. Hang Thẩm Púa cách Điện Biên Phủ bao nhiêu cây số, thưa đại tướng? Sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, ông đi thị sát mặt trận, quần áo chỉnh tề, chân đi giầy ủng cao đến đầu gối!”. Như vậy là quá đủ để nói về một vị tướng “tài” như ông Giáp thời chống Pháp.

b. Cuộc chiến với VNCH:

Chiến thuật của Võ Nguyên Giáp trong chiến tranh là: Chiến tranh du kích và Chiến thuật bao vậy, biển người xung phong. Về chiến tranh du kích, thì mục đích là làm cho kẻ địch suy yếu, nản lòng, để cuối cùng tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn để chiến thắng. Võ Nguyên Giáp áp dụng bài bản, không có sáng tạo gì đặc biệt. Đây làm một chiến thuật cổ xưa mà ai cũng biết thậm chí chỉ cần qua vài quyển sách. Về chiến thuật bao vây, Võ Nguyên Giáp cũng áp dụng một cách rất sơ đẳng, không có sáng kiến gì đặc biệt. Các bước chính của chiến thuật bao vây là chặn và cắt đứt đường tiếp viện của đối phương, siết chặt vòng vây và đánh úp. Võ Nguyên Giáp thành công ở Điện Biên Phủ vì quân Pháp không đảm bảo được tiếp viện. Còn tại Khe Sanh, Võ Nguyên Giáp thảm bại vì không nắm được một yếu tố cơ bản là quân Mỹ thiết lập cầu không vận, nên việc tiếp viện không bị gián đoạn. Võ Nguyên Giáp nướng hơn 10 000 quân việt cộng và thảm bại vì lý do này... Cuối cùng là chiến thuật biển người học tập mô hình của Trung cộng chứ không phải của ông Giáp cũng khiến cho hàng triệu người chết oan uổng để tô đẹp cho thành tích của ông ta.

Thứ nhất, theo Sắc Lệnh số 110/SL ngày 28 5/1948, Giáp được phong quân hàm Đại tướng, vị Đại tướng đầu tiên của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam lúc vừa tròn 37 tuổi. Về sau, nhân vụ phong tướng nầy, mà một ký giả ngoại quốc đã hỏi ông Hồ, dựa vào đâu, và căn cứ vào tiêu chuẩn nào để phong quân hàm cho một lúc nhiều người như vậy. Hồ Chí Minh đã trả lời, “Ai đánh thắng đại tá thì phong đại tá, thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng, ai đánh thắng trung tướng thì phong trung tướng, và ai đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng”. Cũng chính vì đại tướng được phong kiểu của cộng sản mà đã gặp phải thảm bại khi gặp người Mỹ: “Năm 1968, Khi Võ Nguyên Giáp dùng 3 Sư đoàn bộ binh và trọng pháo bao vây toan lấy chiến thuật “biển người” để tiêu diệt 6,000 Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cùng khoảng 200 tay súng Biệt Động Quân QL/VNCH trên đồi Khe Sanh, Quảng Trị. Nhưng không chiếm nỗi, đổi lại Phía CS Bắc Việt bị pháo đài bay B52 trải thảm tiêu diệt từ 10 đến 15, 000 bộ đội - Đó là chưa kể thiệt hại trên các phương diện khác như quân cụ, chiến thuật, cùng hàng ngàn thương binh”. (Tom Carhart: Batles And Campaigns In Vietnam, tr. 130). 

Thứ hai, năm 1972, đích thân Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Trị-Thiên, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Mùa hè đỏ lửa) Trên địa hình nhỏ hẹp dài, bên núi, bên biển, Vùng Chiến thuật 1, Cùng lúc 6 sư đoàn CS Bắc Việt hành quân tiến công trong tình cảnh liên tục bị bom rải thảm B-52, pháo kích từ chiến hạm Mỹ, pháo kích từ Vùng Chiến thuật 1. Quân cộng sản bị chặn lại, chỉ chiếm được nửa phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin nội bộ thì cộng sản này cho biết, trong suốt 9 tháng chiến dịch, sư đoàn 308 thương vong 70% quân số; Sư đoàn 312 đã bổ sung quân 13 đợt, mỗi đợt 500 người; sư đoàn 320 thương vong 80% quân số. Các sư đoàn còn lại tham chiến đều mất ít nhất nửa số quân. Tổng thương vong lên tới hơn 30 ngàn người (trong đó gần 14.000 hy sinh). Chiến dịch cũng khiến cộng sản tiêu tốn hơn 300.000 viên đạn pháo gần 4/5 lượng đạn pháo trong kho, dẫn đến tình trạng thiếu đạn, chỉ còn 100.000 viên cuối năm 1974. mà không có được một thành quả cụ thể chiến thắng nào. Để khẳng định điều này thì chính tài liệu của cộng sản đã khẳng định.

Trong cuốn sách có tên gọi tạm dịch ra tiếng Việt “Liên Xô - Trung Quốc và Việt Nam, vấn đề chưa được biết” của tác giả người Nga, Ruslan Kobachenko, nhà giáo kiêm nhà nghiên cứu lịch sử Châu Á từng giảng dạy tại đại học Minsk-Nga, ông cũng là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Cuốn sách này đã được nhà xuất bản Lịch sử của Liên Bang Nga xuất bản năm 1995, có đoạn trong trang 240 như sau: “Về cơ bản chiến dịch tổng tấn công mùa hè năm 1972 của quân đội ông Giáp thất bại hoàn toàn mà không đem lại lợi ích nào cụ thể. Cái được lớn nhất chỉ là kinh nghiệm cho cuộc chiến sau này. Nhưng có lẽ ông Giáp là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho cái chết của hơn 15 nghìn người lính...”

Cũng là một tài liệu cộng sản khác khẳng định điều này đó là tài liệu tổng kết chiến dịch mùa hè 1972 của bộ tổng tham mưu có bí số KHTM/1972- BQP cho biết: “Chúng ta đã thiệt hại nặng nề nhất kể từ sau tổng tiến công Mậu thân năm 1968 mà cần phải một thời gian chừng 4 năm nữa mới có thể khôi phục lại...”

Thứ ba, chính ông Giáp đã kể lại trong lần sinh nhật thứ 84 của mình như sau: “Năm 1972, còn gọi là chiến dịch đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị. Khi đó, tôi vẫn lấy phương châm tiến công như mọi khi: 'Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy yếu tố bất ngờ để tạo thế chủ động, khiến địch trở tay không kịp'. Cứ dùng chiến tranh du kích tiêu diệt hàng ngày, hàng giờ, hết đêm này sang đêm khác để địch suy tổn lực lượng rồi đánh cấp tập một trận giải phóng dứt điểm thành cổ như mọi trận khác vẫn diễn ra từ trước đến nay. Không ngờ quan điểm của tôi bị Ba Duẩn (Lê Duẩn) bác bỏ không thương tiếc. Giữa hội nghị, anh Ba đập tay xuống bàn, quát: "Thế là giảm sút ý chí chiến đấu. Phải cho địch biết thế nào là quả đấm chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vì vậy tôi yêu cầu, cứ đánh vỗ mặt thành cổ Quảng Trị cho tôi. Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm."

Kết quả trong suốt 60 ngày đêm của chiến dịch thành cổ, cứ 5 giờ 30 phút chiều, khi trời bắt đầu chập choạng tối, một đại đội ta ở bên này bờ sông Thạch Hãn, lặng lẽ bơi sang để đánh vỗ mặt thành, 8 giờ 30 phút bơi trở về chỉ còn được mươi, mười lăm người. Lần nhiều nhất là 35 đồng chí (cả lành lặn, cả bị thương). Lần ít chỉ còn 5, 7 đồng chí thương tích đầy người, thậm chí có lần cả một khúc sông, không một bóng người, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn như những âm hồn vọng vang khắp đáy sông. Như vậy, trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (khoảng 135 người) và 60 ngày đêm tấn công thành cổ ta mất gần một vạn người, biến thành cổ Quảng Trị thành nấm mồ chôn thanh niên, sinh viên, trí thức Việt Nam.” 

Vậy đâu là cái tài của ông Giáp? Có lẽ chỉ là nướng quân mà thôi.

Trong khuôn khổ một bài viết chỉ có thể điểm lại và tóm lược các sự việc một cách ngắn gọn nhất không cho phép đi quá dài về một vấn đề. Trong phần tướng Giáp với VNCH và Mỹ này tôi xin mời bạn đọc đọc thêm “Những sự thật cần phải biết - Phần 1” để thấy đâu là nguyên do “chiến thắng” trên mặt quân sự của cộng sản năm 1975. Và từ đó bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về cái “tài” của ông Giáp.

c. Cuộc chiến năm 1979 với Trung cộng:

võ nguyên giáp, trần canh

Võ Nguyên Giáp và Trần Canh năm 1950 

Trong cuộc chiến Việt - Trung tháng 2-1979 thì quân đội cộng sản hoàn toàn bị bất ngờ. Để trừng phạt Việt nam, Trung cộng đã sử dụng 10 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn độc lập, bao gồm 300.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối, hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay phía sau.

Các nguồn tin phương Tây nhận định rằng Trung cộng đã mất từ 60 đến 90 ngày để đưa quân vào các vị trí tập kết sẵn sàng cho các mũi tấn công. Chỉ cần là nhân viên quân báo cấp trung đoàn, hay các tổ trinh sát đặc biệt cũng nhận ra được ý đồ, và ngày giờ khai hỏa của đối phương, nói gì đến tình báo chiến lược.

Mờ sáng ngày 17-2-1979, Trung cộng tấn công trên toàn tuyến biên giới dài 1.400 Km, trải rộng trong một khoảng không gian gồm 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Việt Nam hoàn toàn không hay biết gì, khi Trung cộng tràn qua biên giới, thì thủ tướng Phạm Văn Đồng và đại tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng, đang thăm Campuchia. Dân chúng không được thông báo trước, trẻ em, người già, và phụ nữ có thai, không kịp di tản ra khỏi vùng chiến địa. Trung cộng đã tạo ra được một yếu tố bất ngờ đến ngoạn mục. Câu hỏi được đặt ra là tướng Giáp đã ở đâu? Ông đã làm gì khi vận mệnh nước Việt bị quân đội do ông lãnh đạo không hề hay biết giặc tập trung và tấn công? Có lẽ là do ông bất tài.

Chúng ta phải quay lại thời kỳ trước đó, tháng 11-1978, Đặng Tiểu Bình công du Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đặng Tiểu Bình nói với các vị chủ nhà rằng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Việt Nam tấn công Campuchia và đã gọi Việt Nam là những tên du côn của phương Đông, phải dạy cho chúng một bài học.

Ngày 28-1-1979, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ, và tuyên bố “Chúng tôi không thể cho phép Việt Nam gây rối loạn khắp nơi”, “ Trung Quốc kiên định đứng về phía Campuchia phản đối bọn xâm lược Việt Nam”. Giọng điệu chiến tranh của Đặng rất rõ. Báo chí Mỹ loan tải sớm muộn gì thì một cuộc chiến giữa hai nước cộng sản sẽ nổ ra.

Sau 3 ngày thăm Mỹ, Đặng Tiểu Bình đến Nhật và tại đây vẫn giọng điệu hung hăng “Để trừng phạt Việt nam, dù có gặp những nguy hiểm cũng phải hành động”; “Không trừng phạt kẻ xâm lược, sẽ tạo ra những nguy hiểm phản ứng dây chuyền”, “Đối phó với loại người vô ơn như thế, không có những bài học cần thiết thì e rằng các hình thức khác đều không có hiệu quả”.

Cũng khoảng thời gian này, TASS - hãng thông tấn của Liên Xô cũng đưa tin một lực lượng rất lớn quân đội Trung Quốc đang áp sát biên giới Việt-Trung. Từ Nhật về, Đặng Tiểu Bình chỉ thị tấn công Việt Nam vào ngày 17-2. Thời gian của chiến dịch không dài hơn cuộc chiến một tháng với Ấn Độ (1962), không gian của cuộc chiến sẽ tiến hành một cách hạn chế, trong phạm vi trên dưới 50 cây số từ biên giới.

Bằng chứng Đặng Tiểu Bình sẽ trừng phạt Việt Nam đã rõ như ban ngày, nhưng không hiểu vì sao phía Việt Nam và nhất là quân đội tướng Giáp lại không hề hay biết? Có lẽ cái “tài” nhận định, đánh giá tình hình của tướng Giáp chính là đây.

Thiếu tin tình báo, nhận định và phân tích tình hình sai, không nắm được thời điểm nổ súng, thời gian, không gian, và quy mô chiến dịch của đối phương, đã dẫn đến việc tướng Giáp không hề bố trí những quân đoàn chủ lực dọc biên giới. Tất cả phó thác cho dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, và một vài trung đoàn độc lập.

Sau những ngày chiến đấu ngoan cường nhưng đơn độc của sư đoàn Sao Vàng trước một đối phương áp đảo về số lượng và hỏa lực, ngày 4-3-1979, Lạng Sơn thất thủ. Sáng 5-3, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu của cuộc trừng phạt, chiến thắng vẻ vang, và quyết định rút quân. Cùng ngày 5-3, Việt Nam phát lệnh “Tổng Động Viên”. Những quân đoàn chủ lực của quân đội cộng sản có xe tăng, pháo binh, và không quân từ chiến trường Campuchia trở về, cùng với một địa hình muôn vàn hiểm trở của núi rừng miền Bắc, Việt Nam đã vào vị trí vây hãm Trung cộng. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc phản kích, mà phần thắng sẽ thuộc về tay quân của ông Giáp. Nhưng thật bất ngờ, Việt Nam lại tuyên bố “Thiện Chí Hòa Bình”, rằng truyền thống ông cha ta... rằng lòng cao thượng... rằng lòng nhân đạo của dân tộc ta... Việt Nam sẽ để cho Trung cộng rút quân an toàn.

Sự thật trên đường rút quân, Trung cộng vẫn chém giết, vơ vét, và phá hoại. Vụ thảm sát ngày 9 tháng 3 tại Đổng Chú, huyện Hòa An, Cao Bằng là một thí dụ. Trung cộng đã dùng búa, dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, 20 trẻ em, và 2 người đàn ông, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc vứt hai bên bờ suối. Trung cộng có đủ thời gian và không gian để phá hoại hạ tầng cơ sở, chiếm giữ những điểm cao quan trọng, và gài lại hàng triệu trái mìn cá nhân trên đường rút lui.

Quyết định “Thiện Chí Hòa Bình” của cộng sản Việt Nam hình như là một thái độ thủ hòa, nhưng hòa vào một thế vô cùng bất lợi. Từ đó, trong bất kỳ những cuộc thương thảo nào về biên giới, Trung Quốc luôn ở thế kẻ cả, áp đảo, và lấn lướt mà chúng ta thấy rất rõ. Đây là hệ lụy từ sai lầm mang tính chiến lược do tướng Giáp và Bộ tổng tham mưu gây ra.

bịnh viện trùng khánh

Bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung cộng tàn phá tháng 2.1979 

Sự thật thì không chỉ có cuộc chiến năm 1979 mới thể hiện rõ sự kém cỏi của tướng Giáp. Mà ngay cả sau này sự việc mất Lão Sơn cũng là do lỗi của ông và đội quân dưới trướng ông.

III. Một vị tướng ác:

Trong một lần phóng viên báo chí quốc tế tại Hà Nội, phóng viên phỏng vấn ông Giáp: “...Ngài có hối tiếc gì về hơn 4 triệu người Việt Nam đã chết vì cuộc nội chiến ý thức hệ Cộng Sản?...” - Ông Võ Nguyên Giáp không đắn đo điềm nhiên trả lời bằng tiếng Pháp: “(Non, pas du tout) “không hề hối tiếc”. Và trong quá khứ, Võ Nguyên Giáp đã từng tuyên bố: “Nếu phải hy sinh 2/3 dân số để giành lại Tổ Quốc trong tay ngoại bang thì ta cũng làm!” và Võ Nguyên Giáp đã làm những điều ông ta tuyên bố... Có lẽ vì vậy mà ông đúng là một vị tướng không tiếc thương quân của mình chỉ với mục đích lập nên những hư danh, hay nói cách khác ông chính là một vị tướng Ác. Để chứng minh điều này chúng ta cần phải tìm hiểu một số luận điểm như sau.

Thứ nhất, theo ông Philippe de Villiers, một sử gia nổi tiếng Pháp, tác giả quyển “Histore Contemporaine de l'Indochine” và ông Hoàng Văn Đào, tác giả quyển “Việt Nam Quốc Dân Đảng” cho biết: “Khi Hồ Chí Minh qua Pháp, đã giao cho cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ được tạm quyền thay thế chủ tịch Nước. Võ Nguyên Giáp lợi dụng lúc cụ Kháng đi kinh lý tỉnh Quảng Nam - lúc đó ông Giáp tuy đang giữ Bộ Quốc Phòng - trong mưu đồ có phương tiện và cơ hội ra tay triệt hạ các chiến sĩ quốc gia chống VM cộng sản, Giáp lại đề nghị kiêm luôn chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội Vụ để tiện hành xử… Chỉ cần đợi lệnh Bộ Nội Vụ, “cương quyết trị tội” những kẻ làm việc phi pháp thì đến ngày 13-7 Võ Nguyên Giáp lệnh cho bộ đội và công an các địa phương được phép tấn công triệt hạ các chiến khu VNQDĐ, trừ trụ sở Trung Ương Hà Nội. Và chỉ trong vòng một tháng thì bàn tay đẫm máu của Giáp đã triệt hạ và tận diệt hết lực lượng quốc gia và chiến sĩ yêu nước liên hệ...”

Qua điều này chúng ta thấy điều gì? Đó là Võ Nguyên Giáp quá ác độc với chính đồng bào mình và thủ tiêu đảng phái khác mà cụ thể đây chính là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đây chính là mình chứng cho thấy ông Giáp rất tàn ác.

Thứ hai, đánh giá về hành động ám sát khủng bố những người quốc gia không cộng sản có nhiều bằng chứng về ông Giáp là một tên đồ tể  “H. Berrier còn cho rằng vào năm 1944, những ngày đầu tiên khi còn hoạt động bên cạnh Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Tướng Bình đã cùng với Võ Nguyên Giáp ám sát, khủng bố những thành phần quốc gia chống Pháp mà trước đây Bình từng là đồng chí với họ thời năm 1930. Bình và tướng Giáp đả mở những cuộc thanh trừng và sát hại rất nhiều thành phần được coi là Việt Gian. Khi giết những đồng chí Quốc Dân Đảng, phải chăng Nguyễn Bình muốn trả cái thù bị đâm chột mắt khi còn bị giam ở Côn Đảo? Rõ ràng cái gợi hứng ám sát và thủ tiêu những thành phần thù địch, Nguyễn Bình bước đầu cùng đi một con đường với tướng Giáp” (Tóm lược Hillaire du Berrier, Background to Betrayal, trang 66-67 của Nguyên Hùng).

Và sau đó thì hãy nghe lời tướng Giáp nói với Nguyễn Bình để thấy ông Giáp quyết tâm thanh trừng người yêu nước không cộng sản thế nào: “Anh hãy nghe đây, tướng Giáp nói với Bình: Anh là một người quốc gia thông minh. Anh phải đứng chung trong hàng ngũ của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ thủ tiêu những người bạn trẻ của anh. Chúng tôi phải làm như vậy bởi vì họ sau này có thể là những kẻ phản bội. Anh đã biết nếu những người này trở thành những người anh hùng? Bây giờ thì có thể họ chưa là gì, nhưng sau này thì họ sẽ đi vào lịch sử. Bởi vì họ đã làm được một số công trạng trong những năm vừa qua, họ ham muốn quyền lực. Nhưng họ lại không xứng đáng được. Và để đạt được quyền lực đó, họ chỉ có một con đường mà họ có thể làm được. Là họ sẽ cộng tác bắt tay với bọn Quốc Dân Đảng hoặc với Pháp. Họ phải bỏ đi thôi.” (Tóm lược Hillaire du Berrier, Background to Betrayal, trang 66-67 của Nguyên Hùng).

Chính vì vậy, nhìn toàn diện các hoạt động khủng bố, ám sát ở những ngày đầu cuộc kháng chiến, ta phải coi ông Giáp là người chủ trương như nhận xét của Robert J O’ Neill: “Tướng Võ Nguyên Giáp chịu tất cả mọi trách nhiệm trong khi Hồ Chí Minh vắng mặt về việc sát hại hằng trăm các nhà chính trị dám chống lại Việt Minh, phá hại tất cả các tổ chức nào xem ra có thể cạnh tranh với Việt Minh cũng như cấm đoán mọi tờ báo nào xuất bản mà không có sự kiểm soát của Việt Minh. Ông cũng đã thiết lập được một quân đội từ 30.000 lên 60.000 cũng như một đơn vị tự vệ từ các thường dân…”(Trích “Robert J O’ Neill, General Giap: Politician & Strategist, trang 44”).

Thứ ba, trong cuộc phỏng vấn tạp chí George năm 1998, chính tướng William Childs Westmoreland - Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam - nói về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội cộng sản như sau: “Of course, he was a formidable adversary... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius. An American commander losing men like that would hardly have lasted more than a few weeks”. Xin được tạm dịch là: “Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm... Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự. Một chỉ huy Mỹ, nếu để thất thoát nhiều binh sĩ như thế, chắc khó có thể đứng vững hơn một vài tuần lễ”.

Chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là với Westmoreland, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự. Điều này cho thấy cộng sản Việt Nam thật sự tàn độc và coi thường sinh mạng binh sĩ. Đây không chỉ là điều ám chỉ mình tướng Giáp công thành khiến “vạn cốt khô” mà nó còn ám chỉ bản chất không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Mục đích của cộng sản là lợi dụng xương máu của nhân dân để đem lại lợi ích cho đảng mà không có chút tình người, tình dân tộc nào ở đây. Tướng Westmoreland cũng khá sâu sắc khi dùng từ “formidable” vì nó có nghĩa như là sự khủng bố mà chính cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân 2 miền.

Thứ tư, để khẳng định thêm về việc coi thường sinh mạng chính đồng chí mình trong cuộc chiến, mời các bạn đọc bức thư sau đây.

thư của trung tướng Hay tư lịnh sư đoàn 1 bộ binh hoa kỳ

Bức thư nói lên điều gì? Đó là một sự thật đau lòng: Người Mỹ coi trọng sinh mạng con người và coi cuộc chiến tranh là một điều quy ước, còn cộng sản thì bất chấp cả việc dọn xác đồng đội mình và lao vào cuộc chiến như một con thiêu thân bất chấp mọi thủ đoạn. Đây chính là sự thật đằng sau tấm mặt nạ “vì nước vì dân” của đảng cộng sản. Đối với đảng, sinh mạng người chiến sỹ, người bộ đội chỉ là một thứ đồ chơi! Ông Giáp là tướng đã ở đâu khi coi thường sinh mệnh của chiến sỹ mình? Có lẽ ông Giáp không cần biết vì ông còn mải thực hiện theo lời Trung cộng “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” và lời của Hồ Chí Minh “Dù phải đốt cả dãy trường sơn cũng phải đánh Mỹ...”

Thứ năm, người chiến sỹ là bộ đội cộng sản ra trận không chỉ bởi những thúc ép từ quê nhà bằng chính sách hộ khẩu và đấu tố đào ngũ mà còn ngay tại mặt trận họ bị bắt ép phải chết vì đảng cộng sản. Xin lấy một vài ví dụ:

bộ đội cộng sản bị xích chân vào xe tăng

Cuốn sách “Stalking the Vietcong” (7) tại trang 207 đã có hình ảnh và minh chứng cho việc quân đội cộng sản đẩy những thanh niên vào những sợi xích chân bắt buộc họ phải hy sinh oan uổng vì chủ nghĩa cộng sản.

Cũng nói về việc cưỡng bức và lên dây cót tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ bộ đội cộng sản, đảng đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Trong cuốn “Mặt trái của chiến tranh” do Hội Văn nghệ quân đội Nga xuất bản năm 1995 có viết tại trang 15: “Các cuộc chiến đều đem lại đau thương và người ta thậm chí còn kích thích tinh thần người chiến sỹ bằng những liều thuốc. Người Đức dùng Ma túy tổng hợp, người Trung Quốc dùng thuốc tự chế tên gọi “hùng tâm” mà sau này có dùng trong chiến tranh Việt Nam cho quân đội Miền Bắc...”

Vậy ông Giáp đã ở đâu khi để quân của ông phải chết vì những cái chết oan uổng đó? Nếu làm tướng mà xây danh vọng trên xác binh lính một cách phi nghĩa và độc ác như thế thì có đáng được tôn vinh hay không?. Tôi mong những giây phút cuối đời ông Giáp hãy dũng cảm nói lên sư thật này.

Ngoài ra, ông Giáp nghĩ gì khi chính bộ chính trị và quân ủy quyết định dùng trẻ em như những quân bài tẩy trong chiến tranh (Xin xem thêm “Những sự thật cần phải biết -  phần 11”). Một vi tướng dùng trẻ em để hi sinh có phải là anh hùng không? Anh hùng thì chắc chắn là không mà cái Ác thì chắc chắn là có.

Thứ sáu, để kết luận về tính “ác” của ông Giáp thì hãy đọc đoạn sau đây trong cuốn Losers are Pirates by James Banerian1984, Tr.69): “Năm 1946, Hồ Chí Minh ký hòa ước với Pháp để quân Pháp trở lại Việt Nam. Các lãnh tụ Công Sản, trong đó có Giáp, đã thẳng tay tiêu diệt các người quốc gia Năm 1946, khi cuộc chiến tranh Việt - Pháp sắp xảy ra, Giáp là Bộ Trưởng Quốc phòng trong Chánh phủ liên hiệp. Tại Hà Nội, trong khi quân Pháp và Tự Vệ Thành đang gầm ghè nhau, Giáp và đồng bọn hứa hẹn là quân chánh qui của họ tức các đơn vị Vệ Quốc Đoàn tinh nhuệ đã kéo về đóng chung quanh Hà Nội, sẵn sàng làm cỏ quân Pháp. Ngày 19 tháng 12, chiến tranh bùng nổ tại Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã rút về Hà Đông từ mấy ngày trước. Vệ Quốc Đoàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy các Tự Vệ Thành đánh vùi với quân Pháp trong các đường phố Hà Nội. Họ đã cầm cự với quân Pháp trong gần 2 tháng, thời gian đủ để dân chúng rời thành phố lánh nạn, đủ để đám Cộng Sản rút vào các an toàn khu Việt Bắc. Giáp và đồng bọn muốn mượn tay quân Pháp để thủ tiêu các thanh niên Hà Nội.”

Chúng ta thấy ở đây điều gì? Đó là ông Giáp đã có đầy đủ bản chất của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, là gian hùng, dối trá, thâm độc và tàn bạo.

IV. Kết luận:

Năm 1983, Võ Nguyên Giáp bị Lê Đức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi làm Chủ tịch Ủy Ban sinh đẻ có kế hoạch. Ông Giáp đã ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn vâng lời. Ngày trước, trong vụ Nhân văn Giai phẩm xảy ra tại miền Bắc năm 1955, nhiều người đã ở trong Quân Đội Nhân dân của Giáp như Trần Dần, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Phùng Quán... bị đem ra đấu tố, tù đầy, Giáp vẫn giữ im lặng. Trong vụ án chống đảng do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ mưu, các tướng Cộng sản đàn em của Giáp như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh, các Đại tá thuộc cấp của Giáp như Lê Minh Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Văn Dzoãn... bị hãm hại; Giáp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Khi các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái (cũng là thông gia của ông Giáp) bị đột tử sau khi miền Nam đã bị cộng sản hóa thì ông Giáp vẫn ngậm miệng, im lặng là vàng.

Ông Giáp đã để lộ rõ cái hèn của mình. Ông Giáp kệ mặc đàn em bị thảm sát, tù đày. Theo nhà báo Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập của báo Cộng Sản Quân Đội Nhân dân, sở dĩ ông Giáp không bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn thủ tiêu vì Giáp biết thủ nghĩa: “Anh Văn quá hèn”. Chức vụ coi về sanh đẻ năm 1983 là một hình thức hạ nhục Giáp do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ trương. Để nói về việc hạ nhục này, trong dân gian có truyền tụng hai câu thơ diễu cợt đượm đầy mỉa mai:

“Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em”.

Với tôi, trong bài viết này không quan trọng chuyện đó vì đây là thuộc phạm trù con người. Ông Giáp có quyền né tránh và thủ thân cho mình.

Tuy nhiên cái không được của ông Giáp ở đây chính là ông quá bất tài nhưng không chịu chấp nhận sự thật đó mà vẫn mặc kệ im lặng để cộng sản tô vẽ nhưng cái ông không có. Ngoài ra, bằng sự coi thường sinh mệnh nhân dân, sinh mệnh chiến sỹ thì ông Giáp xứng đáng được liệt vào hàng tướng Ác. Nhưng không phải chỉ là ác với đối phương mà ác với chính quân của mình, coi quân của mình như cỏ rác.

Với một lý lịch bất minh là con của mật thám Pháp thì ông Giáp đáng lẽ ra không thể theo cộng sản. Nhưng vì ông ta có cái ác, cái lỏi mà Hồ Chí Minh thích sử dụng ông ta. Bởi vậy người ta sẽ dễ dàng giải thích vì sao ông im lặng cho Hồ Chí Minh giết hại hàng triệu đồng bào trong CCRĐ. Tại sao ông Giáp im lặng cho Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh ký công hàm bán Hoàng Sa - Trường Sa năm 1958. Những người ca ngợi ông sẽ lấy lý do gì bào chữa cho việc ông “có tâm” mà lại để những việc bán nước, giết người xảy ra ngay trước mũi khi ông nắm quân đội trong tay. Có lẽ ông Giáp cũng chỉ là một người cộng sản như bao cộng sản khác đó là: bán nước, độc tài, tàn ác và bất tài mà thôi!

05/09/2013

Đặng Chí Hùng
danlambaovn.blogspot.com

____________________________________

Chú thích:

(1) Tóm tắt tiểu sử-Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(2) Tướng Giáp qua ngòi bút giáo sư sử học Mỹ
(3)  Gia đình Vi Quốc Thanh với ba lần sinh nhật Bác Hồ ở Quảng Tây, Trung Quốc
(4) Đại thắng Điện Biên Phủ và Đoàn Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam
(5) Đường Tới Điện Biên Phủ
(6) Stalking the Vietcong: Inside Operation Phoenix: A Personal Account

Lu-Hà @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site