lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Phật-Giáo Hòa-Hảo Thuần Túy | Bản Tin Đại Lễ 25-02 ÂL

Củng cố Giáo quyền - Thống Nhất Giáo Hội - Xiển dương Giáo pháp

THƯ HIỆP THÔNG TÔN GIÁO

KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHẠM MINH MẨN.
KÍNH QUÝ GIÁM MỤC TRONG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO VIỆT NAM.

Hôm nay là ngày lễ trọng của Giáo Hội Công Giáo bắt đầu một tuần lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tôi Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy xin gởi đến Quý Vị bức thư này để hiệp thông kỷ niệm Đức Chúa Jesus vào Thành Jerusalem trong khải hoàn và bắt đầu một tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu nhục hình, hy sinh và sau đó phục sinh.

Chúng tôi cũng xin gởi lời chúc mừng Quý Vị vừa có được một chủ chiên mới, Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhứt. Chúng tôi tán thành chủ trương của Ngài về một Giáo Hội của người nghèo, một Giáo Hội phải tiếp cận được với mọi người, mọi giới và năng động cổ võ nhân quyền.

Chúng tôi cũng lắng nghe Đức Hồng Y Phạm Minh Mẩn trả lời phỏng vấn sau khi tham dự Mật Nghị Hồng y về và đặc biệt tán thành nhận xét của Hồng Y: “rằng việc sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một bước cần thiết mở ra con đường đổi mới lòng trí mọi người, cải thiện đời sống văn hóa và giáo dục, kinh tế và chánh trị của dân tộc Việt Nam”.

Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chúng tôi cũng đã lên tiếng tán đồng quan điểm chính trị trong Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam.

Nhân mùa Phục Sinh và Mùa Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn năm nay, Giáo Hội chúng tôi cũng gởi lời kêu gọi đến Quý Vị lãnh đạo Tôn giáo xin cùng liên kết gắn bó đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi những bế tắc, mang tự do dân chủ đến cho đồng bào, đồng đạo để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân loại.

Huyền Phong Các, mùa Đại Lễ 25/2 Âl năm Quý Tỵ
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013.
Nay kính thư

LÊ QUANG LIÊM
(Huyền Phong Cư Sĩ)

đại lễ tưởng niệm đức huỳnh giáo chủ năm 2013

phật giáo hòa hảo thuần túy, đức huỳnh giáo chủ

đức huỳnh giáo chủ

phật giáo hòa hảo thuần túy, kỷ niệm năm thứ 66 đức huỳnh giáo chủ vắng mặt

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site