lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Trần-quốc-Kháng_Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Điện-Ảnh - Hồi-Ký - Nghệ Thuật - Sáng-Tác - Thơ Văn - Triết-Học - Truyện

Trang Dạ Lệ Huỳnh 

 

Chiến-Sĩ Tự-Do Việt-Nam Cộng-Hòa

chiến sĩ tự do Việt Nam Cộng Hòa

Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh 

Không thỏa hiệp không đầu hàng giặc cộng,
Gẫy súng tan hàng vững chí Tự-Do,;...
Dù cho cải tạo nhà tù cộng sản,
Dù cho phản bội chiến sĩ sau lưng,
Bán đứng bạn bè đồng minh chiến hữu,
Tự-Do gẩy cánh chết gục trong tù,
Xác thân chiến sĩ kẽm gai bọc thép,
Hồn còn tranh đấu lý tưởng Tụ-Do,
Bao nỗi cay đắng dạn dày quốc cộng
Vong quốc Tự-Do hồn nước thương đau,

xox

Tự-Do cải tạo nhà tù quan-tái;...
Hồn nước lòng dân xã nghĩa phản nguồn,
Ai đi cải tạo;... phận đời nhục sĩ;?
Ai về xã nghĩa sắn khoai...lẽ đời…?
Tù trong cải tạo kẽm gai bọc kín,
Tù ngoài kinh tế sắn khoai ngập lòng;..
Trong ngoài đâu khỏi kiếp đời nô cộng…? 
Tại mình vương bẩy chính mình giăng ra…?
Tự-Do cái giá` máu xương cải tạo,
Dân chủ mua bằng tranh đấu người dân,

xox

Người dân nước tôi tự làm chiến sĩ,
Từ lúc Tự-Do khép cánh nhà tù,
Đấu tranh TựDo tay không tất sắt,
Gông cùm xiềng xích hằng vạn cánh tay;...
Tiếng thét gào Tự-Do và Dân chủ...
Hòa trong vô vọng...súng gẫy trong tù...
Chỉ có Tự-Do…phải là...nhục-sĩ;
Tự-Do đâu đến của kẽ cho không…?
Dân Chủ, nhân quyền chỉ người nhân bản,
Quốc gia dân Việt chiến sĩ Cộng Hòa,

xox

Người dân nước tôi bây giờ tỉnh thức,...
Chiến bại về mình... chiến thắng về ai…?
Vinh quang thuộc đảng?...cộng nô dân tộc?
Hổ-nhục phận đời chiến sĩ Tự-Do,
Quyết không hoà giải, xin cho dân chủ;...
Lẽ sống Tự-Do cộng sản có đâu…?
Vỡ kịch dối lừa cộng nô dân chủ,
Chỉ lừa những kẽ hàng cộng việt gian,
Việt kiều hám lợi trở cờ phản quốc,
Tự-Do chân chính chiến sĩ trong tù,

xox

Hoa-Kỳ trở lại Tư-Do không trở lại;...
Đổi thay dân chủ cộng sản đổi màu;?
Giúp cho cộng việt trở thành yêu nước,
Chống lại giặc Tàu đổi lấy giếng dầu;??
Tồn tại cộng quyền "Dân chủ xã nghĩa"
Định hướng dân quyền kiểu xã hội đen...
Mạnh được yếu thua kiểu luật chơi man rợ,
Dâu còn nhân bản lẽ sống Tự-Do;...
Vận mệnh nước nhà, người dân quyết định,
Tinh thần chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa;...

Huỳnh-Mai @ Trúc-Lâm Yên-Tử
[Chiến-Sĩ Tự-Do Việt-Nam Cộng-Hòa]


 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site