lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

LỜI  KÊU  GỌI VỀ VỤ ÁN  CÙ HUY HÀ VŨ CỦA CỤ LÊ QUANG LIÊM

1, 2

...

Thứ hai: Gởi đến Quý vị lãnh đạo chóp bu đảng CSVN.

Ở đời, mặt trời sáng mọc chiều lặn, hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày, vạn vật biến chuyển không ngừng “Thê giả như tư phù bất khả trú dạ”.

Cho nên không có gì vĩnh cửu trên cõi trần này.

Công hầu đế bá hai tay trắng,
Phú quí vinh hoa một giấc vàng.

Chí có lịch sử là lưu lại muôn đời những tấm gương của : Minh quân bạo chúa, quân tử tiểu nhân, anh hùng và hạ tiện.

Từ ngàn xưa cho đến ngàn nay, sử sách còn lưu lại rành rành.

“Làm ác thì lãnh quả ác, làm lành thì lãnh quả lành” (thiện giả thiện báo ác báo).

-Một Võ vương Cơ Phát (nhà Châu) lấy nhân nghĩa để trị nước. “Văn thiện ngôn tắc bái” tức là một sĩ phu, hiền triết nào đến nói nhà vua có điều gì sơ sót trong việc trị nước mà đúng thì liền chắp tay xá để cám ơn . Nhờ cái đức đó mà nhà Châu kéo dài đến 800 năm, sông trong bể lặng, thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp.

-Một Tần thỉ Hoàng bạo ngược ‘đốt sách, chôn sống học trò” ai nói không vừa ý bất kể đúng hay sai thì chém và chém, nên triều đại nhà Tần chỉ có 17 năm.

-Một Hạng Võ hung tàn, một ngày giết hàng vạn người nhưng cuối cùng cũng cắt đầu tại bến Ô giang.

-Một Hitler bạo ác, cuối cùng rồi cũng nổ súng vào đầu.

-Một Liên Bang Sô Viết , độc tài bạc đức cũng chỉ tồn tại được 70 năm.

-Một Hợp Chủng Quốc Hoa Ký, Tự do Dân chủ, đã trên hai trăm mấy chục năm rồi mà còn bền vững, trường tồn.

Đó là những tấm gương sáng để cho những ai có cái “Phước” ngồi trên những cương vị lãnh đạo quốc gia hãy nhìn đó mà răn mình.

Đảng CSVN, 35 năm gọi là thống nhất san hà, hãy nhìn lại đất nước VN trong thời các chế độ cũ mà so sánh thì ắt thấy mọi mặt đều sa sút quá xa. Đó là cái bức tranh thê thảm dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN mà Quý vị lãnh đạo chóp bu nên nhìn lại để thấy cái trách nhiệm của mình nên can đảm chuộc lại tội lỗi bằng cách “Hãy trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân”.

Không cần phải chánh thức nêu ra, ắt Quý vị đã thừa hiểu rằng Quý vị đã hưởng công danh phú quí trên xương máu, trên mồ hôi nước mắt, trên những khổ đau của đồng bào suốt 35 năm dài, kể ra là quá thừa và đã đến lúc Quý vị chấp nhận một trên 2 con đường thối lui:

Một là: Thối lui trên con đường “Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc” bằng cách chấp nhận Đa Nguyên, Đa Đảng, Tự Do Dân Chủ, giao quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn dân . . . Đó là con đường thối lui của con người trí biết tiến đúng lúc và biết thối đúng lúc. . . và cái ngày Quý vị bước lên phi cơ để ra nước ngoài tiếp tục hưởng giàu sang phú quí  mà quý vị đã tích lũy sẵn thì ngày đó có lẽ còn có ít nhiều người tiễn chân trong tinh thần thông cảm.

Hai là: Tiếp tục con đường độc tài toàn trị, đè đầu cởi cổ nhân dân, thẳng tay tàn sát những người bất đồng chính kiến, thẳng tay truy quét những thành phần yêu nước, đòi tự do dân chủ, đòi tự do tôn giáo, v.v. . . và tiếp tục tiêu diệt những cuộc cách mạng đối lập, gây cảnh xương rơi máu đổ giữa người Việt với người Việt, gây hoen ố những trang sử rạng ngời của con Hồng cháu Lạc . . . thì Quý vị hãy nhìn lại cái gương của Tunisia, của Ai Cập, v.v. . . mà tự xét.

Lịch sử đã chứng minh từ xưa tới nay, những cuộc cách mạng lật đổ độc tài, nhất định độc tài phải bị sụp đổ.

Vụ án Cù Huy Hà Vũ là một cơ hội ngàn vàng để các vị lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN chứng tỏ thiện chí của mình, thiện chí của người muốn quay về với lẽ phải, thiện chí của người Việt muốn trở về trong mái nhà con Hồng cháu Lạc.

Đức Phật phán rằng: Trên đời có 2 hạng người đáng quý: một là hạng người chưa bao giờ lầm lỗi, Hai là hạng người đã lầm lỗi mà biết thành tâm cải hóa.

Mong rằng lời kêu gọi chân thành của tôi không phải là vô ích.

Thứ ba: Thành khẩn và tha thiết kêu gọi lòng nhân đạo của thế giới tự do:

-Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
-Các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới.
-Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế.
-Quốc Hội và Chánh Phủ các Quốc gia dân chủ trên thế giới, nhất là Quốc Hội và chánh phủ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
-Các Cơ Quan Truyền Thông khắp Thế Giới.
-Các tôn giáo, đoàn thể chính trịVN ở trong và ngoài nước.
-Các nhân vật yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ và Công Lý.

Xin nổ lực dùng uy tín và khả năng can thiệp vụ án xét xử Cù Huy Hà Vũ được diễn trong quy mô Công Lý và Công ước Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị mà CHXHCNVN là một thành viên gia nhập ngày 24-9-1982.

Thứ Tư: Yêu cầu các cấp Giáo Hội PGHH Thuần Túy tại VN và hải ngoại khẩn tổ chức những buổi cầu nguyện: Tiến Sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ  được vạn sự tốt lành, tai qua nạn khỏi.

VN, ngày  01- tháng  04  năm 2011.
TM. Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương   

Ký tên : LÊ QUANG LIÊM      

1, 2

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site