lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

Ải Nam Quan Trong Lịch Sử Tộc Bách Việt

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Từ ngàn xưa, ải Nam Quan là của tộc Bách Việt xây dựng, bảo vệ. Xương máu của tổ tiên đã đỗ xuống để giữ gìn từng tấc đất, ngọn rau, từng khoảng rừng, bờ biển cho đến đỉnh núi cao v.v... nơi đâu trên đất nước Việt Nam cũng còn bàng bạc anh linh của tổ tiên Bách Việt từ hơn 5000 lịch sử lưu truyền.

Một trong những địa điểm chứng kiến tinh thần quật cường bất khuất chống ngoại xâm phương Bắc của dân tộc chúng ta, cũng như những đau thương mất mát chính là ải Nam Quan hay cửa Nam Quan. Tức là cánh cửa đi vào đất nước ở phương Nam. Nam Quan được giải thích là người phương Nam cần phải đề phòng quán sát người phương Bắc để bảo vệ đất nước cho có hiệu quả.

Đấy chính là sự phân biệt rất rõ ràng giữa Nam phương và Bắc phương.

Những sự kiện lịch sử sau đây đã kết nối ải Nam Quan với tộc Bách Việt là một:

- Năm 981, vua nhà Tống là Tống Thái Tông (tức Triệu Khuông Nghĩa) sai Hầu Nhân Bảo tấn công Đại Cồ Việt qua đường Lạng Sơn, đi qua ải Nam Quan.

- Năm 1077, Tống thần Tông sai Quách Quỳ tấn công nước Đại Cồ Việt, quân Tống theo đường Nam Quan, xuống ải Quyết Lý rồi đến ải Chi Lăng. Quân Tống đã bị Hoàng đế Lê Đại Hành đánh tan tác, Hầu Nhân Bảo bị tử trận.

- Các năm 1284, 1287 vua Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên sai thái tử Thoát Hoan mang 50 vạn quân tấn công Đại Việt, qua ải Pha Lũy (tức ải Nam Quan). Quân Nguyên đã bị Hoàng đế Trần Nhân Tông cùng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan tác, khiến Thoát Hoan phải chui ống đồng qua ải Pha Lũy mà về Tầu.

- Năm 1774, Đốc trấn Lạng Sơn là Nguyễn Trọng Đang cho trùng tu Ngưỡng Đức Đài, nằm về phía nam của Trấn Nam Quan.

- Năm 1788, vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh xâm lăng Đại Việt. Vua Càn Long cử Tôn Sĩ Nghị mang 30 vạn quân tấn công nước ta. Quân tiến vào qua ba ngã: Tôn Sĩ Nghị cùng Hứa Thế Hanh vào cửa Nam Quan qua Lạng Sơn đi xuống; Sầm Nghi Đống tiến quân bằng đường Cao Bằng; đề đốc Vân Nam là Ô Đại Kinh bằng đường Tuyên Quang. Quang Trung Hoàng đế đã đánh tan 30 vạn quân Thanh trong mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.

- Năm 1885 xảy ra trận chiến Pháp - Thanh tại trấn Nam Quan và Lạng Sơn.

- Ngày 26/06/1887, bản Công ước Về Hoạch Định Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung quốc được ký kết. Ngày 21/04/1891 hai bên Pháp - Thanh tiến hành cắm cột mốc tại vùng biên giới gần ải Nam Quan.

- Năm 1907, Bác sĩ Tôn Dật Tiên và Hoàng Hưng phát động khởi nghĩa tại Trấn Nam Quan chống nhà Mãn Thanh, nhưng bị thất bại.

- Năm 1957, Chính phủ tỉnh Quảng Tây đã chi tiền trùng tu lại thành lầu Hữu Nghị quan, trở thành một kiến trúc ba tầng như hiện nay.

- Từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, trong chiến tranh biên giới Việt-Trung, Tầu cộng tung 200 ngàn quân tấn công Việt Nam. Sáu tỉnh biên giới bị tấn công đó là: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Quân Tầu cộng đã chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Lính Tầu cộng vào thị xã Lào Cai bằng thung lũng sông Hồng; thị xã Cao Bằng theo thung lũng sông Bằng; và vào thị xã Lạng Sơn theo thung lũng sông Kỳ Cùng qua ải Nam Quan.

- Ngày 30 tháng 12 năm 1999, tại Hà nội, hai ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm của Việt cộng và Đường Gia Triền của Tầu cộng chính thức ký ‘Hiệp ước biên giới trên đất liền’, theo đó ải Nam Quan (tức Hữu nghị quan) thuộc về nước Tầu. Bản hiệp ước này được quốc hội Trung cộng thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2000, và quốc hội Việt cộng thông qua ngày 9 tháng 6 cùng năm, và việc cắm mốc biên giới được tiến hành từ năm 2001 đến cuối năm 2008 là xong.

Từ cuối năm 1999, nhà văn Dương Thu-Hương trong bài phỏng-vấn của đài Phát-thanh RFI đã cảnh báo rằng sau trận chiến-tranh biên-giới Việt-Trung năm 1979, các nhà lãnh-đạo đảng Cộng-sản Việt-Nam đã nhường cho Tầu cộng nhiều phần đất-đai dọc biên-giới hai nước với chiều dài khoảng 1.300 km và nhiều nơi còn bị lấn sâu vào nội-địa Việt Nam khoảng 3 cây-số. 

Chính nhà văn Dương Thu Hương là người đầu tiên cảnh báo dư luận về việc Việt cộng đã nhường mất ải Nam Quan cho Tầu cộng.

Qua những sự kiện nêu trên, ải Nam Quan đã hiện diện và tồn tại hơn 1000 năm qua (chứ không phải mới từ thời vua Gia Tĩnh nhà Minh) đồng thời đã mang nhiều tên gọi khác nhau.

Từ Úng Kê Quan, Kê Lăng Quan, Giới Thủ Quan, Pha Lũy Quan, Trấn Nam Quan, Mục Nam Quan (1953-1964), và Hữu Nghị Quan: từ năm 1965 cho đến nay. Cho dù ngày nay ải Nam Quan hay Hữu nghị quan đã bị Việt cộng bí mật nhượng cho Tầu cộng, nhưng mãi mãi ải Nam Quan vẫn còn trong tâm khảm của người Việt chúng ta "Nước Việt Nam chúng ta chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau".

Hy vọng một ngày nào đó, khi điều kiện cho phép, tộc Bách Việt sẽ lấy lại những phần đất, vùng biển, và hải đảo mà ngày nay Việt cộng đã bí mật nhượng bán cho Tầu cộng.

lịch sử việt nam

Bản đồ Đại Cồ Việt chống quân Nam Hán năm 938, ải Nam Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn vốn đã thuộc quyền cai quản của nước ta. Và mũi tên nhỏ ghi dấu ải Nam Quan tỉnh Lạng Sơn nơi mà năm 981, quân Tống của Hầu Nhân Bảo xâm nhập Đại Cồ Việt đã bị Hoàng đế Lê Đại Hành đánh bại.

lịch sử nhà Trần

Bản đồ nhà Trần chống quân Mông Cổ năm 1285, quân Thoát Hoan xâm nhập Đại Việt qua ải Pha Lũy (ải Nam Quan) rồi vào Lạng Sơn đến ải Chi Lăng

bản đồ Việt Nam

Bản đồ do Nha Địa Dư Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa ấn hành năm 1956
và hiệu đính xuất bản lần thứ 6  năm 1972 vẫn còn ghi ải Nam Quan (hình 1)

ải Nam Quan lịch sử việt namquốc gia Việt Nam 

Hình 2 ghi dấu ải Nam Quan, bản đồ tỷ lệ xích : 1:2.000.000

Hội Sử-Học Việt-Nam trân trọng giới thiệu đến quý thân hữu, độc giả trong và ngoài nước hai bài viết liên quan đến ải Nam Quan.

1/ Chứng Minh Lịch Sử Ải Nam Quan Là Của Việt Nam, tác giả Trịnh Quốc Thiên
2/ Ải Nam Quan Trong Lịch Sử, tác giả Mai Thái Lĩnh

Hội Sử-Học Việt-Nam hoạt động độc lập (nhưng hoà đồng với cộng đồng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam) với chủ trương biên khảo và phổ biến lịch sử Việt Nam trong tinh thần khách quan, trung thực và khoa học.

Chân thành cảm ơn quý thân hữu và độc giả đã ủng hộ tinh thần cho chúng tôi trong thời gian qua, mong rằng sự ủng hộ này sẽ được tiếp nối trong thời gian tới.

 

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site