lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Điện-Toán Công-Nghệ Thông-Tin

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ

Trúc Lâm Lê An Bình lược dịch

Nguồn: Yahoo.fr Đạo tặc điện toán đến từ Hoa lục đánh cắp thông tin về an ninh quốc gia của Ấn Độ, kể cả 1500 điện thư đến từ văn phòng lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những hồ sơ "nhạy cảm" khác, sự việc được thông bảo bởi "Citizen Lab" của đại học Toronto.Nhóm nghiên cứu của "Citizen Lab" thuộc đại học Toronto đã theo dõi hoạt động của các đạo tặc điện toán trong 8 tháng qua, và phăng ra máy chủ tọa lạc ở Hoa lục, ngay  cả chưa có bằng chứng nào giới cầm quyền Tầu cộng đứng sau lưng những hoạt động trên.Kể từ đầu năm nay (2010), những điều tra viên đặc biệt về an ninh điện toán không ngớt báo động về những sự tấn công liên tục trang web Google cũng như nhiều công ty khác, nguồn gốc tấn công đến từ xứ sở của Tầu cộng.

Theo đại học Toronto ("Citizen Lab") những tay đạo tặc này đã đánh cắp những thông tin trong các máy điện toán của văn phòng ngoại giao Ấn độ ở Kaboul, Mạc Tư Khoa và nơi khác, trong đó có những hồ sơ "mật", liên quan đến phòng thủ vùng Đông-bắc Ấn, giáp ranh với nước Tầu.

Những thông tin cá nhân, dữ kiện ngân hàng, hồ sơ luật pháp đều bị đánh cắp, theo bản báo cáo, có  điều họ không biết rõ nhóm, nhân vật nào chủ trương cũng như động cơ của "hệ thống trong bóng tối" này.

Theo ông Rob Deibert giám đốc của "Citizen Lab" của đại học Toronto, chính phủ Ấn Độ đã được thông báo vào tháng 2 vừa qua (năm 2010).

Bộ phận an ninh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây tạng, hiện đang sống lưu vong ở Ấn Độ, cũng đã được thông báo về nguy cơ nói trên, đồng thời họ đang cộng tác với nhóm nghiên cứu của Gia Nã Đại để kiện toàn hệ thống điện toán. AP

Trúc Lâm Lê An Bình lược dịch

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site