lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Quan Làm Báo 

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2012) - Chuyên-mục Quan Làm Báo được thành lập nhằm mục tiêu phổ-biến những thông-tin liên-quan đến nội-bộ đảng Cộng-sản Việt-Nam. Những bài viết trong mục này thể hiện quan-điểm riêng của ban biên-tập Quan làm báo; Trúc-Lâm Yên-Tử phổ-biến để rộng đường dư-luận. 

Lưu ý: Sau phần nguồn là Quan làm báo chúng tôi có ghi thêm (Trúc-Lâm Yên-Tử) xin được hiểu là bài viết của Quan làm báo đăng trên trang TLYT. 

***

quan làm báo

***

Quan Làm Báo: Hãy Noi Gương Bà Con Văn-Giang Đổ Về Hà-Nội Buộc Quốc-Hội Phải Chấp-Nhận Đa Sở-Hữu Đất Đai !

nông nghiệp việt nam, cánh đồng lúa trổ bông, con trâu đi cày, nếp sống làng quê việt nam

Sở hữu đất đai là nhu cầu tối thiểu của Quyền con người!

Quanlambao- Có lẽ không một người dân nào không thấu hiểu chính cái Luật Đất đai 'Sở hữu toàn dân' là cội nguồn của bất công, của tham nhũng, của sự  phản kháng, khiếu kiện kéo dài chiếm đến 70% khiếu kiện ở Việt Nam như tổng kết của các ngành Tòa Án, Kiểm sát. Và chính ngay các Quan chức Chính phủ từ Trung Ương đến địa phương đều thấu hiểu điều này?

Đỉnh điểm vừa mới vài ngày trước đây cụ bà Nguyễn Thị Nhung -76 tuổi vì khiếu kiện đã đánh mất sinh mạng của chính mình!

Ông Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam đã trăn trở rằng: Ông chỉ mong sao 'đời' làm Chủ tịch Quốc Hội của ông sẽ 'tiễu trừ' được khiếu kiện kéo dài của nhân dân! Trăn trở của ông cũng chính là trăn trở của 90 triệu nhân dân. Quả thực nếu ông thực hiện được điều này có lẽ Lịch sử dân tộc Việt Nam với 70% dân số là Nông dân sẽ 'đội ơn' ông và đó sẽ trở thành một cột mốc Lịch sử thứ 2 sau Hồ Chí Minh đã làm được cuộc cách mạng "Người cày có ruộng" năm 1945! Thì ông con cháu Bác Hồ mang lại "Người cày có quyền sở hữu ruộng"!

Quốc Hội Việt Nam đang đứng trước cơ hội Lịch sử chưa từng có: Sửa đổi Hiến Pháp và sửa đổi Luật đất đai.

Những từ ngữ văn hoa mỹ miều 'Sở hữu toàn dân là tính ưu việt của Chủ nghĩa Xã hội' từ thực tế sinh động của cuộc sống đã trả lời: Nó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng che đậy một sự giả dối: 

- LÀ CHIẾC NÔI NUÔI DƯỠNG BẤT CÔNG VÀ THAM NHŨNG! 

- LÀ LÁ CHẮN CHO PHÉP CƠ QUAN CÔNG QUYỀN ĐƯỢC XÂM NHẬP VÀO BẤT CỨ NƠI ĐÂU VÀ ĐUỔI NGƯỜI DÂN RA KHỎI NGÔI NHÀ CỦA MÌNH BẤT CỨ LÚC NÀO!

- LÀ KHO BÁU BỔNG LỘC ĐỂ NHÓM QUAN CHỨC BAN PHÁT CHO PHE NHÓM, BÈ PHÁI LỢI ÍCH!

- LÀ NGHỊCH LÝ TRÁI VỚI QUYỀN CƠ BẢN CỦA LOÀI NGƯỜI VỀ SỞ HỮU, VỀ SỰ RIÊNG TƯ!

Nó triệt tiêu mọi động lực phát triển của Giai cấp Nông dân, đặc biệt Người Việt Nam từ ngàn đời đã đúc kết "An cư mới lập nghiệp". Nhưng Người Việt Nam không có được cả cái khái niệm 'an cư' đúng nghĩa của nó, bất cứ khi nào, lúc nào Quyền cự ngụ, quyền cày cấy, Quyền sản xuất trên mảnh đất của mình cũng bị tước mất.

Những người am hiểu chính trường Việt Nam đúc kết rằng: Trung Quốc còn chưa thay đổi Luật đất đai công nhận đa sở hữu thì Việt Nam .... còn lâu!

Đó đúng là một sự thật cay đắng hiện nay của Chính Trường Việt Nam! Không một nhà lãnh đạo đất nước nào dám thoát khỏi cái đường ray chật hẹp chạy quanh co và bị chi phối bởi 'các đồng chí Trung Quốc anh em'!

Tại sao Việt Nam không tự mình vượt lên sự đè nén, theo đuôi Trung Quốc?Tại sao chúng ta không hãy làm chính chúng ta dù chỉ một lần? Tại sao cái điều quá đơn giản cả thế giới quanh ta đang làm và hãy nhìn xem có vụ biểu tình, khiếu kiện đất đai nào xảy ra ở những nước tiên tiến cho phép người dân đa sở hữu đất đai? 

Sở hữu toàn dân là ưu việt? Vậy tại sao chính con cái, gia đình từ lãnh đạo Trung Ương đến địa phương, có ai dám tuyên bố không muốn được sở hữu chính cái nhà của mình? Muốn có 'sổ đỏ"? Dù cho cái 'Sổ đỏ' hiện nay cũng chưa hề cho ai sở hữu, song đó là cái cao nhất Luật pháp cho phép thì bất cứ người nào từ dân thường đến quan chức đều phải đeo đuổi bằng được cho miếng đất, mảnh vườn, cái nhà của mình!

Tại sao con gái ngài Thủ Tướng cũng phải phù phép để chuyển bằng được 20.000 m2 khu đất vàng lịch sử 3A Tô Đức Thắng thành sở hữu tư nhân của mình??? Chỉ một ví dụ nhỏ để thấy nhu cầu đa sở hữu đất đai là một nhu cầu bình thường của con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng! Nó là nhu cầu rất bình thường của mỗi con người.

Giờ phút trọng đại sửa đổi Luật đất đai đang đến gần, nếu các nhà lãnh đạo đất nước không dũng cảm nhìn nhận Quyền cơ bản của Nhân dân Việt Nam để sửa đổi luật đất đai, chấp nhận đa sở hữu thì Nông dân cả nước hãy noi gương theo Văn Giang, nhất loạt đổ về Hà Nội buộc các Nhà Lãnh đạo Hà Nội phải thoát khỏi cái vỏ ốc 'Trung Quốc' để đạt sự đồng thuận của nhân dân như một số đại biểu Quốc Hội Việt Nam đã phát biểu.

Hãy vì nhân dân Việt Nam, vì lòng khao khát có được Quyền đa sở hữu đất đai như sự Khao khát "Người cày có ruộng" của cuộc Cách mạng tháng 8/1945, các nhà Lãnh đạo Việt Nam, Quốc Hội Việt Nam hãy dũng cảm  thực hiện sứ mệnh lịch sử: 

CHẤM DỨT VĨNH VIỄN SỰ KHIẾU KIỆN KÉO DAI CỦA NHÂN DÂN, CHẤM DỨT SỰ BẤT CÔNG, CHẤM DỨT ĐỘC QUYỀN LỢI ÍCH TRONG ĐẤT ĐAI! 

HÃY TRẢ VỀ CHO NHÂN DÂN QUYỀN SỞ HỮU CHÍNH ĐÁNG CỦA MÌNH!

HÃY TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO NÔNG DÂN VIỆC NAM THỰC SỰ THAM GIA VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM GIÀU ĐẸP - CÔNG BẰNG - DÂN CHỦ - VĂN MINH!

Đàm Đức Đam - Quan làm báo @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site